├ŰÓÔÝÓ  | XVIII Ôňŕ | XIX Ôňŕ | XX Ôňŕ| ├ÓŰň­ň 


ÓÝÝűÚ ˝´­ÓÔţ¸ÝŔŕ Ď.ď.┴ţŔ˛Ńň­Ó  ÔŰ ň˛˝  ţńÝŔý Ŕš ÝÓŔßţŰňň ´ţŰÝű§ ˝´Ŕ˝ŕţÔ ­ţ˝˝ŔÚ˝ŕţŃţ ˛Ŕ˛ˇŰţÔÓÝţŃţ Ŕ Ýň˛Ŕ˛ˇŰţÔÓÝţŃţ ńÔţ­ Ý˝˛ÔÓ.╬˛ű¨Ŕ˛ň šńň˝Ř ˝Ôţ■ ˘ÓýŔŰŔ■ Ŕ ÔţšýţŠÝţ ř˛ţ ˝˛ÓÝň˛ ÝÓ¸ÓŰţý ˝˛­ţŔ˛ňŰŘ˝˛ÔÓ ÔÓ°ňŃţ ŃňÝňÓŰţŃŔ¸ň˝ŕţŃţ ń­ňÔÓ! ĂňŰÓ■ ˇ˝´ň§ţÔ.


(P) = ¤­ŔÝ÷ű/╩Ý šŘ  (D) = ├ň­÷ţŃŔ (M) = ╠Ó­ŕŔšű
(C) = ├­Ó˘ű (B) = ┴Ó­ţÝű (N) = ═ň˛Ŕ˛ˇŰţÔÓÝűň ńÔţ­ Ýň.

ABABUREV (OBOBUROV) (N) - (RoRK IV)
ABAKUMOV (N) - ASDR, AUFL, DSTG III-(XII), MDRK
ABALESHEV (N) - RKCH 6
ABALOV (N) - GGDV 1
ABAMELEK-LAZAREVY - UVUO I
ABAMELIK (ABAMELEK) & ABAMELEK-LAZAREV (P) - ANR III, ASDR, DRRI IV, KAAL, SNR, (RuRK-RS)
ABAMELIKOV (P) - SKDG
ABARIN (OBORIN) (N) - (RoRK IV)
ABASHEVY - UVUO I
ABASHIDZE & ABASHIDZE-GORLENKO (P) - ANR III, RKCH 5, RoRK III, RSRD I, SKDG, SKDI, SNR
ABASHIDZE (N) - SKDI
ABASHIDZE-GORLENKO - UVUO I
ABATUROV (OBOTUROV) (N) - (RoRK IV)
ABAZA - UVUO I
ABAZA (N) - NdR A1, RKCH 5 / 6, RSRD I, SNR
ABAZADZE (N) - SKDG
ABAZA-WEVILL (N) - SNR
ABDUCHEUSHEV (N) - AUFL
ABELOV (ABELISHVILI) (N) - SKDG
ABERDIEEV (N) - AUFL
ABIRKOV (N) - GGDV 2
ABKHAZOV (ABKHAZI) (P) - DRRI IV
ABLAMOWICZ - UVUO II
ABLIAZOV (OBLIAZOV) (N) - (RoRK IV)
ABOIMOV (N) - GGDV 3
ABOLESHEV (N) - GGDV 4
ABRAHAMSON [Abragamson] (N) - ASDR
ABRAKHANOV see KHO¤SKII
ABRAMOV (N) - GGDV 5-6 , MDRK
ABRAMOVICH (N) - RKCH 1 / 6
ABRAMOVICH-BARANOVSKII (N) - MDRK
ABRAMOWICZ [Abramovich] (N) - GB IV
ABROSIMOV (N) - MDRK
ABUKHOVSKII (N) - MDRK
ABULADZE (N) - SKDGu, SKDI
ABULAEV (N) - GGDV 7
ACCURTI von KÍNIGSFELS [Akkurti-fon-Kenigsfel's] (B) - ANR III, GHdA 48
ACHKASOV (OCHKASOV) (N) - AUFL, (RoRK IV)
ACHMATOWICZ - UVUO II
ADABASH (N) - RKCH 6
ADADUROV (ODODUROV) (N) - AUFL, DSTG III-(XII), (RoRK IV)
ADAMI (N) - MDRK
ADAMIIA (ADAMIA) (N) - SKDI
ADAMOV (N) - ASDR
ADAMOVICH (N) - RKCH 2 / 3
ADAMOVICHI - UVUO I
ADAMOWICZ - UVUO II
ADAMOWSKI - UVUO II
ADAMSKI - UVUO II
ADASHEV (N) - IRRD I, RuRK I
ADASOVICH-LEVKOVICH-GALKOVSKII (N) - RKCH 1
ADASOVSKII (N) - MR I, RKCH 2
ADELSON [Adel'son] - UVUO I
ADERKAS [Aderkas] (N) - GHER I 642, GHLR I 394, GHOR 21 / 661
ADIGEZALOV (Be´) - MS (cf)
ADLER (N) - MDRK
ADLERBERG - UVUO I
ADLERBERG (C/N) - ANR II, ARO, FC1 II, FC2 II, GHER III 322, GHOR 451, IRRD II, RoRK II, RSRD I
ADODUROVY - UVUO I
ADOEVTSOV (N) - ASDR
AFANASENOK (N) - RKCH 6
AFANAS'EV (N) - RKCH 2
AFANAS'EV {Afanas'ev} (N) - AUFL, MDRK
AFANAS'EVY - UVUO I
AFENDIK (N) - MR I, RKCH 2 / 3 / 4
AFINOV (N) - ASDR
AFREMOV (N) - DSTG III-(XII)
AFREMOVY - UVUO I
AFREMOVY - UVUO I
AFROSIMOV (N) - GGDV 53
AFROSIMOVY - UVUO I
AGAFONOV (N) - MDRK
AGALAROV (N) - SKDG
AGALIN see OGALIN
AGANIN (P) - AUFL
AGAPOV (N) - GGDV 8 , MDRK
AGAREV (N) - ASDR
AGARKOV see OGARKOV
AGATONOV (N) - ASDR
AGDAVLETEV (N) - AUFL
AGENTOV (N) - MDRK
AGIASHVILI (P) - DRRI IV, SKDI
AGIEEV (N) - AUFL, DAK 1899, MDRK
AGRANOVSKII (N) - MDRK
AGRENEV (N) - MDRK
AGRYPPA (N) - GB IV
AGSABADZE (N) - SKDG
AGTHE (von) [fon-Agte] (N) - DK V, GHOR 451 / 686
AHLEFELDT-LAURVIGEN [Alefel'd-Lauvrigen] (C) - DAA, GHdA 47
A¤BUSH (N) - AUFL
A¤GUSTOV (N) - AUFL
AIPOV (N) - (RoRK IV)
A¤POV (P) - AUFL
AIPOVY - UVUO I
AISIN (N) - AUFL
A¤TEMIREV (N) - AUFL
A¤VASOVSKII (N) - WHGT
AKCHURIN (P) - DRRI III
┼KERBLOM[Okerblom] (N) - RKCH 3
AKERMAN [Akerman] (N) - GHLR I 328
AKHALIN (N) - MDRK
AKHAMASHUKOV-CHERKASSKII (P) - AUFL
AKHLESTYSHEV (N) - MDRK, NdR W1
AKHMATOV (OKHMAOTV) (N) - AUFL, GGDV 54, MGIA III / IV, RKCH 3, (RoRK IV)
AKHMATOVY - UVUO I
AKHSHARUMOV (N) - GGDV 55, RSRD I
AKHVERDOV - UVUO I
AKHVLEDIANI {Akhvled-i-ani} (N) - IPSL
AKHVLEDIANI {Akhvled-i-ani} (P) - IPSL, SKDI
AKILOV (N) - MDRK
AKIMKIN (N) - MDRK
AKIMOV (N) - MDRK, NdR Z1, SNR
AKINFIEV {Akinf-i-ev} (N) - AUFL, GGDV 10
AKINFOV (N) - ASDR, RoRK IV
AKINFOVY - UVUO I
AKISHEV (N) - ASDR, AUFL
AKNOV (N) - GGDV 11, MDRK
AKSAKOV (N) - AUFL, DSTG III-(XII), NdR X1, NIGZ 1954, RoRK IV, RSRD I, SNR
AKSAKOVY - UVUO I
AKSENOV - UVUO I
AKSENOV (N) - ASDR, AUFL
AKSIOTIS (N) - MDRK
AKSIUTOV (N) - RKCH 2
AKVILOV (N) - RKCH 2
AKZHEEV (N) - AUFL
ALABINY - UVUO I
ALABYSHEV (P) - IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
ALACHEV (P) - AUFL, RuRK I, RuRK-RS
ALAD'IN (N) - ASDR
ALAD'IN see OLAD'IN
ALAD'INY - UVUO I
ALADYN (Rurikids) (N) - DSTG III-(XII), NdR V1, (RoRK IV), SNR
ALALYKIN (N) - ASDR, AUFL (and Alalykov), (RoRK IV)
ALALYKINY - UVUO I
ALAVIDZE (N) - SKDI
ALBEDINSKII (N) - WHGT
ALBEDYHLL [Al'bedil'] (B/N) - (ARO), GBT 1942, GHdA 39, GEHR I 642, MDRK, (RoRK III)
ALBEKOV (N) - AUFL
ALBERT (N) - AUFL
ALBERTUS (P) - AUFL
AL'BITSKII (N) - MDRK
ALBIZZI (N) - AHGF, MS
ALBRAND - UVUO I
ALBRECHT (N) - DNSG
ALBRECHT (N) - RuRK I
ALBYCHEV (N) - AUFL, DSTG III-(XII)
ALDADANOV (N) - MDRK
ALEDINSKII - UVUO I
ALE¤NIKOV (N) - MDRK
ALE¤NIKOVY - UVUO I
ALEKHANOV (N) - AUFL
ALEKHIN (N) - DSTG III-(XII), NRP VI
ALEKIN (N) - AUFL, NdR V1
ALEKSANDER (N) - RKCH 2
ALEKSANDRI¤SKII (N) - GGDV 12
ALEKSANDROV - UVUO I
ALEKSANDROV - UVUO I
ALEKSANDROV (N) - AGQD, DNSG
ALEKSANDROV (N) - AUFL, DK III, DSTG III-(XII), GGDV 13-14, MDRK, RKCH 3, RoRK IV
ALEKSANDROVA (N) - DNSG
ALEKSANDROVICH (N) - RKCH 2 / 3 / 3 (addenda) / 6
ALEKSANDROVICHI - UVUO I
ALEKSANDROV-MOSAL'SKII see MOSAL'SKII
ALEKSANDROVSKII (N) - ASDR
ALEKSANDROVY - UVUO I
ALEKSANDROVY - UVUO I
ALEKSANDROVY - UVUO I
ALEKSANDROVY - UVUO I
ALEKSANDROWICZ - UVUO II
ALEKSEEV (ALEKSISHVILI) (N) - SKDG
ALEKSIDZE (N) - SKDG
ALEKSIEEV - UVUO I
ALEKSIEEV (N) - ASDR, AUFL, DNSG, DSTG III-(XII), GGDV 15-17, MDRK, RKCH 2 / 3, RuRK I
ALEKSIEEVSKII - UVUO I
ALEKSIEEVTSEV (N) - MDRK
ALEKSIEEVTSOV (N) - RKCH 2
ALEKSIEEVY - UVUO I
ALEKSIEEVY - UVUO I
ALEKSIEEVY - UVUO I
ALEKSINSKII (N) - ASDR
ALENEV (N) - MDRK
ALENKIN (P) - IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
ALENNIKOV (N) - ASDR
ALERSKII (N) - AUFL
ALESHKOV (N) - AUFL
ALESHOV (N) - AUFL
ALESOV (N) - DSTG III-(XII)
ALEXANDROWICZ - UVUO II
ALEXANDROWICZ [Aleksandrovich] (C/N) - AB, GB IV, GRUP, (RoRK IV)
ALFERAKI - UVUO I
ALFERAKI (N) - NdR A1
ALFER'EV (N) - AUFL, MDRK, RKCH 6
ALFEROV (N) - AUFL, DSTG III-(XII), MDRK, RKCH 6
ALFEROVY - UVUO I
ALFIMOV (N) - AUFL, RoRK IV
ALFIMOVY - UVUO I
AL'FONSKII - UVUO I
AL'FONSKII (N) - MDRK
ALFTAN [Al'ftan] (B/N) - ANR III, MDRK
ALIAB'EV (N) - ASDR, AUFL, (RoRK IV)
ALIAB'EVY - UVUO I
ALIAEV (N) - ASDR
ALIAKRINSKII (N) - ASDR
ALIAVDIN (N) - ASDR
ALIBEGOV (ALIBEGISHVILI) (N) - SKDG
ALIEEV (N) - (RoRK IV)
ALIEEVY - UVUO I
ALIEEVY - UVUO I
ALIKHAZOV (ALIKHAZASHVILI) (N) - SKDG
ALIKULOV (ALIQULISHVILI) (N) - SKDG
ALIMPIEV {Alimp-i-ev} (N) - GGDV 18
ALISOV (N) - GGDV 19-20
ALKHAZISSHVILI (N) - SKDI
ALLART (N) - MDRK
ALMAZOV (N) - AUFL, RSRD I
ALMAZOVY - UVUO I
ALMEDINGEN [Al'medingen] (N) - GGDV 22
ALOPEUS (C/N) - ARO, (RoRK III)
ALSHIBAIA (N) - IPSL
ALTESTI (N) - RuRK I
ALTUF'EVY - UVUO I
ALYEV(N) - AUFL
ALYMOV (N) - AUFL, GGDV 21, MDRK, NdR V1, RuRK I, SNR
ALYMOVY - UVUO I
AMAGLOBELI (N) - SKDI
AMANSHIN (N) - RKCH 2
AMASHUKELI (N) - SKDI
AMATUNI (P) - DRRI IV
AMBRAZANTSEVY - UVUO I
AMENIN (N) - ASDR
AMENITSKII (N) - ASDR
AMERKHANOV (N) - AUFL
AMILAKHVARI (N) - SKDI
AMILAKHVAROV (AMILAKHVARI / AMILAKHORI) (P) - AdG, DRRI IV, FPG, MPG, RoRK III, SKDG
AMINOV (B/N) - ANR III, NdR A1, (RoRK III), SNR
AMIRANASHVILI (N) - SKDI
AMIREDZHIBOV (AMIRAJIBI) (P) - ANR III, DRRI IV, (RoRK III), SKDG
AMIREV (N) - AUFL
AMIROVY - UVUO I
AMMOSOV (N) - RKCH 2
AMMOSOVY - UVUO I
ANAN'EV (N) - GGDV 23
ANAN'EVY - UVUO I
ANANIEV (ANANIASHVILI) {Anan-i-ev} (N) - SKDG
ANAN'IN (N) - (RoRK IV)
ANASTASIEVY - UVUO I
ANBAROV (N) - MDRK
ANCHABADZE (P) - IPSL
ANCHABADZE-ABKHAZI (P) - DRRI IV
ANDERSON - UVUO I
ANDOGSKII - UVUO I
ANDOLENKO (N) - NdR Y1
ANDOMSKII (P) - IRRD I
ANDOZHSKII (ANDOGSKII) (P) - VUKS
ANDRAULT de LANGERON [Andro-de-Lanzheron] (C) - MS (cf), NdR V1, OI-AD, SNR
ANDR╔ [Andre] (N) - MDRK
ANDREEV - UVUO I
ANDREEV - UVUO I
ANDREEV (N) - ASDR, AUFL, DSTG III-(XII), GGDV 25-27, MDRK, RKCH 3
ANDREEVICH (N) - RKCH 2
ANDREEV-KOLOTILOVSKII (N) - AUFL
ANDREEVSKIE - UVUO I
ANDREEVSKII - UVUO I
ANDREEVSKII (N) - ASDR, GGDV 24, MDRK, RKCH 2 / 3
ANDREEVSKOI - UVUO I
ANDREEVY - UVUO I
ANDREIANOV (N) - GGDV 28, MDRK
ANDREIANOVY - UVUO I
ANDRIANOV {Andr-i-anov} (N) - AUFL, RKCH 2
ANDRIEVICH {Andr-i-evich} (N) - ASDR
ANDRIEVSKII {Andr-i-evskii}(N) - RKCH 2
ANDRIEVSKII-MILEVSKII {Andr-i-evskii} (N) - RKCH 3 (addenda)
ANDRINI (d') (Css) - DNSG
ANDRONIKOV (ANDRONIKASHVILI) (P) - FPG, DRRI IV, (RoRK III), SNR [see also: Endronikov]
ANDRONOV (N) - MDRK
ANDROSSOV (N) - MDRK
ANDRUSHEVSKII (N) - RKCH 2
ANDRUSHKEVICH (N) - MDRK
ANDRUZSKII (N) - GGDV 29
ANDZHAPARIDZE (ANDJAPARIDZE) (N) - IPSL
ANFOROV (N) - DSTG III-(XII)
ANGELOV (N) - MDRK
ANHALT [Angal't] (C) - RuRK I,RuRK-RS
ANICHKOV - UVUO I
ANICHKOV (N) - AUFL, GGDV 31, NdR X1, (RoRK IV), RSRD I, SNR
ANIKIEEV (ANIKIEV) {(Anik-i-ev)} (N) - AUFL, (RoRK IV)
ANISIMOV (ONISIMOV) (N) - ASDR, AUFL, MDRK, RKCH 2 / 3, (RoRK IV)
ANITOV (N) - MDRK
ANJOU [Anzhu] (N) - GGDV 30, NGIZ 1940
ANKE (N) - MDRK
ANKUNDOVICH (N) - DSTG III-(XII)
ANKWICZ - UVUO II
ANKWICZ [Ankvits] (C) - (RoRK III)
ANNENKOV (N) - AUFL, DSTG III-(XII), NdR, (RoRK IV), RSRD I, SNR
ANNENKOVY - UVUO I
ANNENSKOI - UVUO I
ANOEV (N) - MDRK
ANOFRIEV {Afron-i-ev} (N) - ASDR, AUFL
ANOKHINY - UVUO I
ANOPRIEV {Anopr-i-ev} (N) - MDRK
ANOSOV (N) - ASDR, MDRK
ANREP [Anrep] (N) - GHdA 32, GHER I 644 / III 1, GHLR I 1, GHOR 652, RoRK III
ANREP-ELMPT [Anrep-El'mpt] (C) - ARO, RoRK III
ANSELM de GIBORY [Ansel'm-de-Zhibori] (N) - ASDR
ANSIMOV (N) - AUFL
ANSPRIEEV (N) - RKCH 3
ANTADZE (N) - SKDG, SKDGu
ANTELAVA (N) - IPSL
ANTIPIN (N) - AUFL, GGDV 32
ANTONENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
ANTON'EV (N) - ASDR
ANTONOV - UVUO I
ANTONOV (N) - ASDR, GGDV 33, MDRK
ANTONOVICH (N) - MDRK, RKCH 2 / 3
ANTONOVICH-AVERKOV (N) - RKCH 2 (addenda)
ANTONOWICZ - UVUO II
ANTROPOV (N) - MDRK
ANTSEROV (N) - IRGO X
ANTSYFEROV (N) - MDRK, MS (cf)
ANTSYFOROV (ONTSYFOROV) (N) - (RoRK IV)
ANUCHIN (N) - MDRK
ANUCHINY - UVUO I
ANZBUKOV (N) - AUFL
APA¤SHCHIKOV (N) - LIRO 1909 III
APAKIDZE (N) - IPSL
APAKIDZE (P) - DK I, IPSL
APANOWICZ - UVUO II
APARIN (N) - RKCH 2
APEKHTINY - UVUO I
APLECHEEV (N) - GGDV 34, IRRD II
APLECHEEVY - UVUO I
APOLIKOSTRITSKII (N) - AUFL
APOLLOV (OPALEV) (N) - (RoRK IV)
APOSTOL (N) - MR I, RKCH 6, RuRK I
APOSTOLOV (N) - GGDV 35
APPELBERG [Appel'berg] (N) - ASDR
APRAKSIN (C/N) - ANR II, ARO, ASDR, AUFL, FC1 I, FC2 I, GDA, GHER III 288, IGHG I, NdR A1, IRRD II, RoRK II, SNR II
APRAKSIN-VERDEREVSKII (N) - AUFL
APRAKSINY - UVUO I
APRAKSINY - UVUO I
APRIELEV (N) - AUFL
APRIELEVY - UVUO I
APSEITOVY - UVUO I
APUKHTIN (N) - DSTG III-(XII), NdR Y1, RSRD I, SNR
APUSHKIN (OPUSHKIN) (N) - (RoRK IV)
APUSHKINY - UVUO I
APYLTIN (N) - GGDV 36
ARAKCHEEV - UVUO I
ARAKCHEEV - UVUO I
ARAKCHEEV - UVUO I
ARAKCHEEV (C/N) - ARO, AUFL, GGDV 37, GHER III 298, NdR V1, RuRK I, SNR
ARAKCHEEVY - UVUO I
ARANDARENKO (N) - NIGZ 1958, RKCH 1
ARANT see ARENDT
ARAPETOV (N) - MDRK
ARAPOV (N) - ASDR, AUFL, IRRD II, NdR A1, SNR
ARAPOVY - UVUO I
ARASLANOV (N) - AUFL
ARBEKOV (N) - MDRK
ARBENEV (N) - AUFL
ARBENEVY - UVUO I
ARBUZOV (N) - ASDR, AUFL, GGDV 38-39
ARCISZEWSKI [Artsishevskii] (N) - DK I
ARDAB'EV (N) - (RoRK IV)
ARDISHVILI (N) - SKDI
ARDZHEVANIDZE (ARJEVANIDZE) (N) - SKDG
AREDANOV (N) - RKCH 2
AREF'EV (N) - ASDR, AUFL, MDRK
ARENBERG (N) - ASDR
ARENDT [Arant] (N) - ASDR
ARESHIDZE (N) - SKDI
ARESHOV (ARESHISHVILI) (N) - SKDG
ARGAMAKOV (N) - AUFL, GGDV 40, (RoRK IV)
ARGAMAKOVY - UVUO I
ARGUTINSKIE-DOLGORUKIE - UVUO I
ARGUTINSKII-DOLGORUKII (MKHARGRDZELI-ARGHUTASHVILI) (P) - DRRI II, IRRD II, (RoRK II), SKDG
ARGYROPOULO [Argiropulo] (N) - GFG
ARIIA - UVUO I
ARISTOV (N) - ASDR, AUFL, DSTG III-(XII), GGDV 41, MDRK, RKCH 2
ARISTOVY - UVUO I
ARISTOVY - UVUO I
ARISTOVY - UVUO I
ARISTOVY - UVUO I
ARKAD'EV (N) - GGDV 42
ARKANNIKOV - UVUO I
ARKHANGEL'SKII (N) - ASDR, GGDV 46-47, MDRK
ARKHAROV (N) - AUFL, DSTG III-(XII), RuRK I
ARKHAROV (N) - RKCH 3
ARKHAROVY - UVUO I
ARKHIPOV (N) - MDRK
ARKUSZEWSKI - UVUO II
ARMASHEVSKII (N) - MR I, RKCH 2 / 3 / 6
ARMFELD [Armfel't] (C) - ANR III, (RoRK III)
ARMFELDT [Armfel'dt] (N) - MDRK
ARNATSKII {Arna-t-skii} (N) - MDRK
ARNAUTOV (N) - AUFL
ARNAUTOVY - UVUO I
ARNOLD [Arnol'd] (N) - GHER III 3, MDRK
ARNOL'DOV - UVUO I
ARNOV (N) - AUFL
ARONOV (N) - MDRK
ARPSHOFEN (von) [fon-Arpsgofen] (N) - ARO, GHER III 282, (RoRK III)
ARPSHOFEN [Arpsgofen] - UVUO I
ARRONET (von) (N) - OI-AD
ARSEN'EV (N) - ASDR, AUFL, DSTG III-(XII), GGDV 44-45, GHKR I 489, IRRD II, MDRK, NdR A1, RoRK IV, SNR
ARSEN'EVY - UVUO I
ARSHANITSA (N) - RKCH 2
ARSHAVA (N) - RKCH 2 (addenda)
ARSHENEVSKII - UVUO I
ARSHENEVSKII (N) - NdR A1, RuRK I, SNR
ARSHUKOV (N) - RKCH 1 / 2 / 3
ARTAMONOV (N) - NdR V1, SNR
ARTEM'EV - UVUO I
ARTEM'EV (N) - AUFL, MDRK, (RoRK IV)
ARTEM'EV-KARELOV (N) - DSTG III-(XII)
ARTEMOV (N) - MDRK
ARTIUKHOV (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2 (addenda)
ARTIUKHOVY - UVUO I
ARTSIMOVICH (N) - NdR A2, RKCH 6, SNR
ARTSISHEVSKII see ARCISZEWSKI
ARTSYBASHEV (N) - ASDR, AUFL, GGDV 40, (RoRK IV)
ARTSYBASHEVY I - UVUO I
ARTSYBASHEVY II - UVUO I
ARTSYUSHEVY - UVUO I
ARTYNOV (N) - ASDR, MDRK
ARVANITOK (N) - RKCH 2
ARZHENEVSKII (N) - ASDR
ASANOV (N) - AUFL, MDRK
ASATIANI {Asat-i-ani} (N) - IPSL
ASATIANI {Asat-i-ani} (P) - IPSL, SKDGu, SKDI
ASCH (von) [fon-Ash] (B) - OI-AD, (RoRK III)
ASCH [Ash] - UVUO I
ASCHEBERG & ASCHEBERG-KETTLER (von) [fon-Asheberg & fon-Asheberg-Ketler] (B/N) - ARO, GHdA 37 / 74, GHKR I 1
ASCHEBERG-SOEFDEBORG und AAGERUPP (von) (C) - ARO
ASHCHERIN (N) - AUFL
ASHITKOVY - UVUO I
ASIKHMOVANOV (ASIKHMOVANI) (P) - DRRI IV
ASKARKHANOV (N) - MDRK
ASLAMAZOV (ASLAMAZASHVILI) (N) - SKDG
ASLANBEGOV (N) - MDRK
ASLANOVICH (N) - MDRK
ASLANOV-KOLYCHOV (N) - AUFL
ASLONOVICH - UVUO I
ASMININ (N) - MDRK
ASSANOVICHI - UVUO I
ASSIEEV (N) - DSTG III-(XII)
ASTAF'EV (OSTAF'EV) (N) - ANR II / III, ASDR, AUFL, GGDV 49, MDRK, RKCH 3, (RoRK IV)
ASTAKHOV - UVUO I
ASTAPENKO (N) - MDRK
ASTASHEV - UVUO I
ASTOR see d'ASTOR
ASTRAKHANSKII (Tsar) - IRRD I, RKTS
ASTRETSOV (N) - DSTG III-(XII)
ATABAGI (N) - IPSL
ATAEV (N) - MDRK
ATALYKOV (N) - MDRK
ATARSKII(N) - AUFL
ATOPKOV (N) - RKCH 2
AUERBACH [Auerbakh] (N) - GGDV 50-52
AUNOVSKII (N) - MDRK
AVAKAROV (N) - MDRK
AVALIANI (N) - SKDI
AVALISHVILI (N) - SKDI
AVALOV (AVALISHVILI) (P) - (RoRK III), SKDG
AVAR (AVARISTAN) (Khans of the) - MS (cf)
AVDIEEV (N) - AUFL, RoRK IV
AVDIEEVY - UVUO I
AVDULIN (N) - ASDR
AVDULOV (N) - AUFL, DSTG III-(XII)
AVDULOVY - UVUO I
AVENARIUS {Avenar-i-us} (N) - DAK 1898
AVER'IANOV (N) - MDRK
AVERIN - UVUO I
AVERKIEV {Averk-i-ev} (N) - ASDR, AUFL
AVERKISHEV (N) - AUFL
AVERKOVICH (N) - ASDR
AVEROV (olim Avgheros) (N) - (GFG)
AVGUSTINOVICH (N) - RKCH 3
AVINOV (OVINOV) (N) - (RoRK IV), RSRD I
AVINOV - UVUO I
AVKSENT'EV (AKSENT'EV) (N) - AUFL
AVLOV (N) - MDRK
AVRAMOV - UVUO I
AVRAMOV (N) - AUFL, MDRK, (RoRK IV)
AVTAMONOV (N) - DSTG III-(XII)
AVTAMONOVY - UVUO I
AVTANDILOV (AVTANDILASHVILI) (N) - SKDG
AXAMITOWSKI - UVUO II
AZANCHEEVY - UVUO I
AZANCHEVSKII (N) - RKCH 6, SD II
AZANCHIEEV (N) - AUFL
AZAR'EV (N) - AUFL, GGDV 9, NdR V1, SNR
AZAREVICH (N) - MDRK
AZAR'EVY - UVUO I
AZAUROV (N) - SKDG
AZBUKIN (N) - DS IX
AZULEWICZ - UVUO IIBABADYSHEV (BABADISHVILI) (P) - DRRI IV, SKDG
BABAEV (N) - GGDV 56
BABANIN (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2
BABANINY - UVUO I
BABANOVSKII (N) - MDRK
BABARYKIN (N) - ASDR
BABENKO (N) - RKCH 2 / 3 (addenda)
BABICHEV (N) - ASDR
BABICHEV (P) - DRRI I, IRRD I, RKTS, RoRK I
BABICHEVY - UVUO I
BABIEVSKII {Bab-i-evskii} (N) - RKCH 3
BABIN (N) - MDRK
BABINSKI - UVUO II
BABKIN (N) - ASDR, (RoRK IV)
BABST (N) - MDRK
BABUSHKIN (N) - ASDR
BACCIARELLI - UVUO II
BACH (von) [fon-Bakh] (N) - ASDR , GHKR II 627
BACHMANOV (N) - GGDV 81, (RoRK IV)
BACHMANOVY - UVUO I
BACHURIN (N) - DSTG III-(XII)
BACHURINY - UVUO I
BADAEV (BADASHVILI) (N) - SKDG
BADENI (C/N) - AB, GRUP
BADOWSKI - UVUO II
BADRIEV (BADRIASHVILI) {Badr-i-ev} (N) - SKDG
BADROV (N) - RKCH 2
BAER, Edle von HUTHORN [Ber-fon-Gutgorn] (N) - GHER III 10, GHOR 454 / 686
BAEV (N) - DSTG III-(XII)
BAGDADOV (N) - MDRK
BAGGE (N) - DAK 1898
BAGGE af BOO [Bagge-af-Boo] (B/N) - ARO, GHdA 39, GHKR I 9
BAGGEHUFWUDT [Baggovut] (N) - ANR III, ARO, DAK 1898, GHER II 1, OI-AD, RSRD I
BAGILA (N) - RKCH 2
BAGRATION (P) - ANR, DRRI III, IRRD I, RoRK II / III, NdR, SKDI [see also: Davidov, Gruzinskii, Imeretinskii]
BAGRATION-DAVIDOV (P) - DRRI III, NdR E1 (in Gruzinskii), (RoRK III) [see also Davidov-Bagrationov]
BAGRATION-IMERETINSKII (P) - DRRI III, FP2 II, FPG, NIGZ 1953/1959, RoRK III
BAGRATION-MUKHRANSKII (P) - ANR III, DRRI III / IV, FP1 I / III cor, FP2 II, FPG, GHdA 8, NdR E1 (in Gruzinskii), RoRK III, SKDG
BAGRATIONY - UVUO I
BAGRATOV (BAGRATISHVILI) (N) - SKDG
BA¤BAKOV (N) - MDRK
BA¤DIKOV (N) - DSTG III-(XII)
BA¤KIN (N) - DSTG III-(XII)
BA¤KO (N) - MDRK
BA¤KOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 61, NdR A2 / U, MDRK, RuRK I, SNR
BA¤KOVY - UVUO I
BAINDUROV (BAINDURASHVILI) (N) - SKDI
BAIUSHEV - UVUO I
BAIUSHEV (P) - DRRI III
BAKAEV (N) - MGIA III, RKCH 2, (RoRK IV)
BAKAEVY - UVUO I
BAKAI (N) - RKCH 3
BAKALOWICZ - UVUO II
BAKAREV (N) - MDRK
BAKEEV see BOKEEV and BAKIEEV
BAKHIR (N) - RKCH 3
BAKHMATSKII (N) - RKCH 2
BAKHMATSKII {Bakhma-t-skii} (N) - RKCH 2
BAKHMETEV (N) - IRRD II, NdR A2, RoRK IV, SNR [see also: Protasov-Bakhmetev]
BAKHMET'EV (N) - RKCH 2
BAKHMETEVY - UVUO I
BAKHMETEVY - UVUO I
BAKHTEIAROV (N) - DSTG III-(XII)
BAKHTEIAROV (P) - (RoRK IV)
BAKHTEIAROV-ROSTOVSKII (P) - IRRI I, NdR N2 [in Rostovskii], RuRK II
BAKHTEREV (N) - GGDV 79, MDRK
BAKHTIEEVY - UVUO I
BAKHTINY - UVUO I
BAKHTURIN (N) - GGDV 80
BAKHUTOV (BAKHUTASHVILI) (N) - SKDG
BAKIEEV (N) - DSTG III-(XII)
BAKIEEVY - UVUO I
BAKIKHANOV (BAKIHANLOVAR(Khans of Baku) - MS (cf)
BAKINTSOV (N) - MDRK
BAKLAN (N) - RKCH 2
BAKLANOVSKII (N) - GGDV 62, RoRK IV
BAKLASHEV (N) - RKCH 2
BAKRADZE (N) - SKDG, SKDI
BAKSHEEV (N) - MDRK
BAKUNIN (N) - MGIA III, GGDV 63, NIGZ 1956, NIGZ 1957, (RoRK IV), RSRD I
BAKUNINY - UVUO I
BAKUNOV (N) - RKCH 3 (addenda)
BAKURINSKII - UVUO I
BAKURINSKII (N) - MR I, RKCH 6
BALABANOV (N) - (RoRK IV)
BALAKHONTSEV (N) - MDRK
BALAKIREV (N) - DSTG III-(XII), (RoRK IV)
BALAKIREVY - UVUO I
BALAKIREVY - UVUO I
BALAKSHEEV (N) - MDRK
BALASHEV (BALASHOV) (N) - GHER III 297 [Balaschew], MDRK, NdR A2, RSRD I, SNR
BALASHEV - UVUO I
BALASHOV - UVUO I
BALDIN (N) - MDRK
BALINSKI - UVUO II
BALIUR (N) - MDRK
BALK & BALK-POLEV (N) - ASDN, MDRK, NdR A2, RuRK I, SNR
BALKANOVSKII - UVUO I
BALKASHIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 64-68, NdR V1, (RoRK IV)
BALK-POLEVY - UVUO I
BALLO (-) - OI-AD
BALLOD (-) - OI-AD
BALMAINE (de) (Ramsay de Balmaine) [de-Bal'men] (C) - NdR A2, OI-AD, (RoRK III), SNR
BALMONT [Bal'mont] (N) - ASDR
BALUG'IANSKII - UVUO I
BALUGIANSKII (N) - GHER III 302, GHKR II 864 [Balugiansky]
BANIN (N) - GGDV 69, MDRK
BAN'KOVSKII (N) - GGDV 70
BANTSUROV (BANTSURASHVILI) (N) - SKDG
BANTYSH & BANTYSH-KAMENSKII (N) - NdR V1, RuRK I
BANTYSHI-KAMENSKIE - UVUO I
BARABANOV (N) - MDRK
BARANCHEEV (N) - MDRK
BARANOV (von BARANOFF) (C/N) - ARO, FC2 I, GGDV 71, GHdA 86, GHER II 15, GHOR 455, IRRD II, MDRK, RoRK II, RSRD I
BARANOVA - UVUO I
BARANOVICH (N) - ASDR
BARANOVSKII (N) - MDRK, RKCH 2 / 6
BARANOVY - UVUO I
BARANTSOV - UVUO I
BARANTSOV (N) - GGDV 72
BARATAEV (BARATASHVILI) (P) - RuRK I, (RuRK-RS)
BARATASHVILI (N) - SKDI
BARATOV (BARATASHVILI) (P) - RKCH 5, SKDG
BARATOV (N) - RKCH 2
BARATYNSKIE - UVUO I
BARATYNSKII (N) - DSTG III-(XII)
BARBASHIN (P) - IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
BARBER (N) - MDRK
BARBOT de MARNY (C) - OI-AD
BARCIKOWSKI - UVUO II
BARCLAY de TOLLY [Barkla´ de Tolli] - UVUO I
BARCLAY de TOLLY [Barkla´-de-Tolli] (P/N) - ANR III, ARO, DRRI II, GHdA, GHER III 298, NRP V, (RoRK II)
BARCLAY de TOLLY WEYMARN [Barkal´ de Tolli Ve´marn] - UVUO I
BARCLAY de TOLLY-WEYMARN [Barkla´-de-Tolli-Ve´marn] (P) - ANR III, ARO, DRRI II, GHdA, GHER III 274, GHOR 441, IRRD II, (RoRK II)
BARDAKOV (N) - RKCH 3
BARDOVSKII (N) - MDRK
BARDUKOV (N) - MDRK
BARDZINSKI - UVUO II
BARESKOV (N) - GGDV 73
>BARIATINSKII(P) - ANR I / II, ASDR , DAAP, DRRI I, DS IX, FP1 II / III cor, FP2 I, GB IV, IRRD I, NdR W1, RKCH 5, RKTS, RoRK I, SNR, TNE
BARKALOVY - UVUO I
BARK-PETROVSKII (N) - MGIA III
BARLÍWEN [Barleven] (N) - GHER III 7
BARMIN (N) - MDRK
BARRE (de la) [de-la-Bar] (N) - ARO
BARSCH [Barsh] - UVUO I
BARSCH [Barsh] (N) - GHER III 291
BARSHEV (N) - MDRK
BARSHEVSKII (N) - RKCH 3
BARSHOV (N) - DSTG III-(XII)
BARSOV (N) - ASDR, MDRK
BARSUKOV - UVUO I
BARSUKOV (N) - ASDR
BARSUKOVY - UVUO I
BARTENEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), IRRD II, (RoRK IV), RSRD I
BARTENEVY - UVUO I
BARTENEVY - UVUO I
BARTHE (de la) (C) - OI-AD
BARTHOLOM─I [Bartoloma´] (N) - GHOR 457 / 686, NdR A2, NGIZ 1939, SNR
BARTHOLOM─I [Bartolome´] - UVUO I
BARTLEMANOV (N) - GGDV 74
BARTOLD - UVUO II
BARTOSH (N) - RKCH 3
BARTOSZEWICZ [Bartoshevich] (N) - RKCH 4 (addenda)
BARTOSZEWSKI - UVUO II
BARWINSKI - UVUO II
BARYBIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 75
BARYKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR A2, (RoRK IV)
BARYKOVY - UVUO I
BARYSHNIKOV - UVUO I
BARYSHNIKOV (N) - MDRK
BARZYKOWSKI - UVUO II
BASAKOV (N) - RKCH 3
BASALAEV (N) - MDRK
BASARGIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), (RoRK IV)
BASHILOV (N) - ASDR, GGDV 82, MDRK
BASHINSKII (N) - ASDR
BASHKIEEV (N) - (RoRK IV)
BASHKIROV - UVUO I
BASHKIROV (N) - MDRK
BASHKIRTSOV (N) - MDRK
BASHMAKOV (N) - NdR Y1, (RoRK IV), SNR
BASHMAKOVY - UVUO I
BASHMAKOVY - UVUO I
BASHUTSKIE - UVUO I
BASILI (olim Vassiliou) (N) - GFG
BASILOV (BASILASHVILI) (N) - SKDG
BASKAKOV (N) - ASDR, MDRK, (RoRK IV)
BASKAKOVY - UVUO I
BASKHIRTSEV - UVUO I
BASKOV (N) - MDRK
BASMANOV (N) - MDRK
BASOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 76, MDRK, NdR A2, SNR
BASOVICH (N) - RKCH 2 (addenda)
BASOVY - UVUO I
BASSEWITZ [Bassevits] (N) - GHER III 288
BASTANOV (N) - (RoRK IV)
BATALIN (N) - MDRK
BATASHEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
BATASHEVY - UVUO I
BATASOV (N) - MDRK
BATIEV (BATIASHVILI) {Bat-i-ev} (N) - SKDG
BATIUSHKOV (N) - GGDV 77, NdR V1, RoRK IV, SNR
BATIUSHKOVY - UVUO I
BATOG (N) - RKCH 2
BATUEV (N) - MDRK
BATURIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR A2, RoRK IV, SNR
BATURINY - UVUO I
BATURSKII (N) - RKCH 2
BATVIN'EVY - UVUO I
BAUER (N) - MDRK
BAUM (-) - GV VIII
BAUMGART (N) - MDRK
BAUMGARTEN (N) - ANR II / III, GGDV 78, GHER III 16
BAWOROWSKI [Bavorovskii] (C/N) - AB
BAYER (N) - DNSG
BAZANINY - UVUO I
BAZHANOV (N) - MDRK
BAZHENOV - UVUO I
BAZHENOV (N) - GGDV 57-59
BAZHIN (N) - MDRK
BAZHUKOV (N) - MDRK
BAZILEVICH (N) - RKCH 2 / 3, MDRK
BAZILEVICH-KNIAZHIKOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
BAZILEVSKII - UVUO I
BAZILEVSKII (N) - DS IX, MDRK, NdR Z1, RSRD I, SNR
BAZIN - UVUO I
BAZIN (N) - ASDR
BAZLOV (N) - GGDV 60
BAZYNSKI (BAZENSKI von Baisen) [Bazhynskii] (N) - GT 120
BE... see also BIE...
BEAULIEU (de) see DE BEAULIEU
BEBBER (N) - RKCH 5
BEBURISHVILI (N) - SKDGu
BEBUTOV (BEBUTASHVILI) (N) - DRRI IV, (RoRK III)
BECHASNOV (N) - RKCH 2
BECK [Bek] - UVUO I
BECK [Bek] (N) - RKCH 2 / 3
BECKER [Bekker] (N) - MDRK
BECKER* [Beker] - UVUO I
BECZKOWICZ - UVUO II
BEDEAU* [Bedo] - UVUO I
BEDNARCHIK - UVUO I
BEDNOV (N) - RKCH 3 (addenda)
BEDOV see BIEDOV
BEDRAGA - UVUO I
BEDRIN (N) - (RoRK IV)
BEDRITSKII (N) - ASDR
BEGICHEV see BIEGICHEV
BEGILDIEEV (P) - DRRI III
BEGTABEGOV (BEGTABEGISHVILI) (P) - DRRI IV, (RoRK III), SKDG
BEGTABEGOVY - UVUO I
BEHM - UVUO II
BEHM (BÍHM ?) [Bem] (N) - MDRK
BEHM - UVUO II
BEHR (von) [Ber] (B/N) - ANR II / III, ARO, GHdA 13 / 29 / 51 / 88, GHER III 27, GHKR II 767, GHOR 652
BEHR [Ber] (N) - MDRK
BEHRS (N) - NdR Z1, RKMD
BEKAU (N) - GGDV 86
BEKBULATOV (N) - MDRK
BEKED (N) - ASDR, MDRK
BEKETOV (N) - ASDR, IRRD II, MDRK, NdR X1, RuRK I
BEKETOVY - UVUO I
BEKHTIEEV (N) - ASDR, (RoRK IV)
BEKKER see BECKER
BEKLEMISHEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 87, IRRD II, NdR A2, RKTS, RoRK IV
BEKLEMISHEVY - UVUO I
BEKLESHOV (N) - NdR Z1, RuRK I
BEKLESHOVY - UVUO I
BEKLESHOW [Bekleshov] (N) - GHOR 459
BEKLEUTOV (N) - RoRK IV
BEKNEV (N) - MDRK
BEKNEVY - UVUO I
BEKORIUKOV (N) - (RoRK IV)
BEKORIUKOVY - UVUO I
BEKOVICH-CHERKASSKII (P) - LIRO 1915, NdR Q2
BELAVENETS (N) - NdR A2, SD II
BELAVIN (N) - GGDV 88
BELDOWSKI - UVUO II
BELENIKHINY - UVUO I
BELETSKII-NOSENKII see BIELETSKII-NOSENKII
BELEVSKII see BIELEVSKII
BELIANKIN ( ) - NRP VI
BELICH - UVUO I
BELINSKII (N) - RKCH 1 (addenda)
BELKOWSKI - UVUO II
BELLEGARDE [Bel'gard] (N) - GGDV 89, MDRK, NdR A2
BELLINGSHAUSEN (von) [Bellingsgauzen] (B/N) - ARO, GHER I 646, GHOR 460
BELOGLAZOV-LYKOV see BIELOGLAZOV-LYKOV
BELOSELSKII-BELOZERSKII see BEILOSELSKII-BIELOZERSKII
BELOW [Belov] (N) - GHER III 354
BEL'SKII see BIEL'SKII
BENARDAKI (Bernardakis) (N) - ANR III, GFG, MDRK, OI-AD
BENCKENDORFF (von)[Benkendorf] (C/N) - ARO, GHdA 63, GHER III 28, MDRK, RoRK II
BENDERSKII - UVUO I
BENDERSKII (N) - MDRK
BENDON (N) - MDRK
BENEDIKTOV - UVUO I
BENEDIKTOV (N) - ASDR, MDRK
BENETSKII (N) - MDRK, RKCH 2
BENIKE - UVUO I
BENNIGSEN (C) - FC1 II, FC2 II, IRRD II, RoRK II
BENOIS [Benua] - UVUO I
BENSON (N) - RKCH 2
BERDENNIKOV (N) - LIRO XI
BERDIABIAKOVICH (P) - (GB III)
BERDIAEV (N) - (RoRK IV), SD II
BERDIAEVY - UVUO I
BERDNIKOV (N) - GGDV 90, MDRK
BERDZENI (N) - SKDI
BERECHINSKII (N) - ASDR
BERENDS [Berends] (N) - GHER III 356, GHLR II 964
BERENS - UVUO I
BERENS - UVUO II
BERENS (N) - MDRK
BERENS von RAUTENFELD [Berens-fon-Rautenfel'd] (N) - GHER III 356, GHLR II 883
BERENSON [Berenzon] (N) - MDRK
BERENSTAMM [Berenshtam] (N) - RKCH 3
BERETINSKII (BERESHCHINSKII) (N) - (RoRK IV)
BEREZHETSKII (N) - ASDR
BEREZIN - UVUO I
BEREZIN (Rurikids) (N) - (RoRK IV)
BEREZIN (N) - DS III, GGDV 91-93, MDRK
BEREZINY - UVUO I
BEREZNIKOV (N) - NdR A2, (RoRK IV)
BEREZNIKOVY - UVUO I
BEREZNITSKII (N) - MDRK
BEREZOVSKII (N) - ASDR, MR I, RKCH 2 / 3
BEREZU¤SKII (P) - IRRD I [see also: Fominskii]
BERG (von) (House Kandel) [Berg / Berkh] (N) - GHOR 464
BERG (von) [fon-Berg] (B) - RKCH 5
BERG (von)(C/N) - ARO, GHER I 650, GHOR 30 / 661 / 707, NIGZ 1954, (RoRK IV), RuRK I
BERG (N) - ASDR, MDRK
BERGE (von zum) [fon-tsum-Berge] (B) - ARO
BERGER (N) - MDRK, OI-AD
BERGMANN (N) - MDRK
BERIDZE (N) - IPSL, SKDGu
BERING (N) - MDRK
BERKH (BERG ?) (N) - MDRK
BERLO (N) - MR I
BERMAN (N) - MDRK
BERNATSKIE - UVUO I
BERNATSKII (N) - MDRK
BERNHARDT [Berngart] (N) - ASDR
BERNOV (N) - GGDV 94, NdR A2, (RoRK IV)
BERNSDORFF - UVUO II
BERSEN'EV (N) - MDRK
BERSHTRESSOV (N) - RKCH 3
BERSKI - UVUO II
BERTELS [Bertel's] - UVUO I
BERTENSTEIN de KLAVSKII [Bertenshte´n-de-Klavskii] (N) - MDRK
BERWICK [Bervik] (N) - MDRK
BERZENI (N) - IPSL
BERZNIEV (BERZNISHVILI ?) {Berzn-i-ev} (N) - SKDG
BESACK [Bezak] (N) - ANR III, OI-AD
BESHENTSOV see BIESHENTSOV
BESKI - UVUO II
BESONOVY - UVUO I
BESSER - UVUO I
BESTUZHEV(N) - ASDR, GGDV 95-96, NdR A2, (RoRK IV)
BESTUZHEV-RIUMIN - UVUO I
BESTUZHEV-RIUMIN (C) - GGDV 97, IRRD II, NdR A2, (RoRK IV)
BESTUZHEVY - UVUO I
BESTUZHEVY-RIUMINY - UVUO I
BETEV - UVUO I
BETKHER - UVUO II
BETKHER - UVUO II
BETULINSKII (N) - RKCH 3
BEUMELBURG [Be´mel'burg] - UVUO I
BEYER [Be´er] (N) - GGDV 85
BEZBORODKO - UVUO I
BEZBORODKO (P/C) - ANR III, ARO, DRRI II, MR I, RKCH 4 / 5 / 6, RoRK II [see also: Kushelev-Bezborodko]
BEZGIN (N) - DSTG III-(XII)
BEZGINY - UVUO I
BEZGODOV (N) - ASDR
BEZHANOV (BEZHANISHVILI) (N) - SKDG
BEZHINY - UVUO I
BEZHUASHVILI (N) - SKDI
BEZLIUDNYI(N) - RKCH 2
BEZNIN (N) - NdR K2 [see also: Nashchokin]
BEZOBRAZOV - UVUO I
BEZOBRAZOV (P/C/N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 83-84, IRRD II, MDRK, NdR W1, (RoRK IV)
BEZOBRAZOVY - UVUO I
BEZOBRAZOVY - UVUO I
BEZOBRAZOVY - UVUO I
BEZPALOV (N) - RKCH 2 / 3
BEZPALYI (N) - RKCH 2
BEZPECHNIKOV (N) - RKCH 2
BEZPIATOV(N) - DSTG III-(XII)
BEZRODNYI - UVUO I
BEZRODNYI (N) - ASDR
BEZRUCHKO-VYSOTSKII (N) - MDRK
BEZSOMYKIN (N) - MDRK
BEZSONOV (N) - ASDR, MDRK, (RoRK IV)
BEZSONOVY - UVUO I
BIAKONT (N) - MGKB [see also: Moskotin'ev, Pleshchieev]
BIALKOWSKI - UVUO II
BIALLOZOR [Belozor] (N) - GB IV
BIALOBLOCKI - UVUO II
BIALOBLOTSKII (N) - DSTG III-(XII)
BIALOBRZESKI - UVUO II
BIALONOVICH (N) - RKCH 4
BIALOPIOTROVICHI - UVUO I
BIALOPIOTROWICZ - UVUO II
BIALOPOL'SKII (N) - RKCH 1
BIALOSKORSKI - UVUO II
BIALOSKORSKI - UVUO II
BIALOWIEJSKI - UVUO II
BIBARSOV (P) - DRRI III
BIBENKO (N) - RKCH 2
BIBIKOV (N) - ASDR, DAK 1899, DSTG IX / III-(XII), GHER III 288, NdR B1, NIGZ 1954, RKCH 2, RoRK IV
BIBIKOVY - UVUO I
BIBITINSKOI - UVUO I
BICHELE [Bikhele] - UVUO I
BIEDAREVY - UVUO I
BIEDNIAKOVY - UVUO I
BIEDOV (N) - (RoRK IV)
BIEGICHEV (N) - DSTG III-(XII), (RoRK IV)
BIEKHTIN (N) - ASDR
BIEL [Bil'] (N) - GHER III 311
BIELAGO - UVUO I
BIELAGO (N) - DSTG III-(XII), GGDV 140
BIELANOVSKII (N) - MDRK, RKCH 2
BIELAVIN - UVUO I
BIELAVINY - UVUO I
BIEL'CHENKO (N) - RKCH 2
BIELENIKHINY - UVUO I
BIELENINOV (N) - ASDR, MDRK
BIELENITSYNY - UVUO I
BIELEN'KOV (N) - DSTG III-(XII)
BIELETSKII (N) - RKCH 2 / 3 (addenda)
BIELETSKII-NOSENKI (N) - RuRK I, MR I, RKCH 2
BIELEUTOV (N) - RKTS
BIELEVSKIE - UVUO I
BIELEVSKII (P) - RKTS, RuRK I
BIELEVSKII-ZHUKOVSKII (C) - DNSG, FC1 I / II cor, FC2 I
BIELEVTSEV (N) - GGDV 141
BIELEVTSOVY - UVUO I
BIELIAEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 146, MDRK
BIELIAEVY - UVUO I
BIELIAEVY - UVUO I
BIELIAK (N) - ASDR, MDRK
BIELIAKOV (N) - ASDR, MDRK
BIELIAVSKII - UVUO I
BIELIAVSKII (N) - MDRK, RKCH 3
BIELIKHOV (N) - MDRK
BIELIKOV - UVUO I
BIELIKOV (N) - GGDV 142-143, MDRK
BIELINO-BIELINOVICH (N) - ASDR
BIELINSKI [Bielinskii] (C/N) - GT 156, RoRK III, ZKSP XI
BIELINSKIE - UVUO I
BIELINSKII - UVUO I
BIELJAK - UVUO II
BIELKIN (N) - RoRK IV
BIELKINY - UVUO I
BIEL'KOV (N) - DSTG III-(XII)
BIEL'KOVICH (N) - GGDV 144-145
BIELOBROV - UVUO I
BIELOFASTOV (N) - RKCH 3
BIELOGLAZOV-LYKOV (P) - IRRI I [see also: Lykov]
BIELOGOLOV (N) - MDRK
BIELOKONSKII (N) - RKCH 3
BIELOKOPYTOV (N) - MDRK
BIELOKOPYTOVY - UVUO I
BIELOKRYL'TSOVY - UVUO I
BIELOLIPSKII (N) - DSTG III-(XII)
BIELOPOL'SKII (N) - MDRK
BIELOSEL'SKIE - UVUO I
BIELOSELSKII & BIELOSELSKII-BIELOZERSKII (P) - ANR I / II / III, DRRI I, FP1 I / III cor, FP2 I, GHdA 3, IRRD I, MGIA II, NdR A2, NGIZ 1940, RoRK I
BIELOUSOV (N) - MDRK
BIELOV (N) - MDRK, RKCH 2
BIELOVODSKII (N) - RKCH 2
BIELOZERSKIE - UVUO I
BIELOZERSKII (N) - RKCH 2 (addenda) / 3 (addenda)
BIELOZERSKII (P) - NdR A2, RKTS, RoRK I, VUKS
BIELSKI - UVUO II
BIELSKI (C/N) - AB
BIEL'SKII (Gediminid) (P) - GB II, IRRD I, RuRK I
BIEL'SKII (N) - MDRK, RKCH 6, (RoRK IV)
BIEL'SKII (Rurikid) (P) - IRRD I, RuRK I
BIELSKY (von) [fon-Biel'skii] (B) - ARO
BIELSKY [Bil'skii ?] (N) - GHER III 358
BIELYI (N) - MDRK
BIENEMANN von BIENANSTAMM [Bineman-fon-Binenshtam] (N) - GHdA 121, GHKR I 13
BIERZIYNKI - UVUO II
BIESHENTSOV (N) - GGDV 147, (RoRK IV)
BIESHENTSOVY - UVUO I
BIL'BASOV - UVUO I
BILEVICH (N) - RKCH 3
BILIUKOV (P) - AUFL
BILLO (-) - OI-AD
BIL'ROT (N) - MDRK
BINDEMANN [Bindeman] (N) - MDRK
BIRDIUKIN-ZA¤TSOV (N) - RoRK IV
BIRIN - UVUO I
BIRIUKOV (N) - MGIA II
BIRIUKOVY - UVUO I
BIRIULEV (N) - GGDV 101
BIRKEL (N) - MDRK
BIRKEL(von) [von-Birkel'] (N) - MDRK
BIRKIN (N) - (RoRK IV)
BIRKINY - UVUO I
BIRON (B▄HREN) (C) & BIRON von CURLAND [Biron-fon-Kurland] (P) - AdG, ARO, GHdA 14 / 85, GHER III 289, RoRK, RuRK I, RuRK-RS
BIRON (N) - RKCH 6
BIRUKOVY - UVUO I
BISKUPSKII (N) - NdR B1
BISTRAM (BYSTRAM) [Bistram] (B/N) - ARO, GHdA 39, GHER II 34, GHKR I 402, GRUP
BISTROM (N) - ASDR
BITIAGOVSKII (N) - DS V, MS (cf), (RoRK IV)
BITIUKOV (N) - MGIA III
BITSOVY - UVUO I
BIZHEICH - UVUO I
BIZIAEV (N) - GGDV 100
BLACHER [Blakher] - UVUO I
BLAGININ (N) - MDRK
BLAGOI (N) - MDRK
BLAGONRAVOV (N) - ASDR
BLAGOVIESHCHENSKII (N) - ASDR, MDRK
BLAGOVIESTOV (N) - ASDR
BLAGOVO (N) - DK IV, GGDV 102, NdR B1, (RoRK IV)
BLANCKENHAGEN [Blankengagen] (N) - GHLR I 15
BLANDOV (N) - MDRK
BLANK (N) - MDRK, NdR B1
BLARAMBERG see MOR╔ de BLARAMBERG
BLASHIEVSKIE - UVUO I
BLAVATSKII {Blava-t-skii} (N) - MDRK, RKCH 3 (addenda)
BLAZHEEVICHI - UVUO I
BLAZHEVICH (N) - RKCH 2
BLAZOWSKI (B/N) - AB
BLIAZOV (N) - MDRK
BLIEDNOV (N) - (RoRK IV)
BLINOV (N) - MDRK
BLIOKH - UVUO I
BLOCK [Blok] (N) - LIRO IX
BLOCK* [Blok] - UVUO I
BLOKHIN (N) - RKCH 2
BLOKHINY - UVUO I
BLOMBERG (von) (B/N) - ARO, GHdA 16 / 86, (RoRK III)
BLONSTEIN [Blonshte´n] (N) - MDRK
BLUDOV - UVUO I
BLUDOV (C/N) - ASDR, ANR III, ARO, GHER III 300, MGIA II, RoRK II
BLUDOVY - UVUO I
BLUDOW [Bludov] (N) -
BLUHM (BLUM, BLUME ?) (N) - MDRK
BLUHMEN [Bliumen] (N) - GHLR II 971
BLUM* [Blium] - UVUO I
BLUMENTHAL [Blumental'] (N) - MDRK
BLUMER [Bliumer] (N) - MDRK
BLUTATSEL (N) - NdR B1
BNINSKI (z Bnina) [Bninskii] (C/N) - AB, GHdA 23 / 54, GT 112, ZKSP VI
BOBARIKIN (N) - RKCH 3
BOBARYKINY - UVUO I
BOBKOV - UVUO I
BOBOEDOVY - UVUO I
BOBOIEDOV (N) - (RoRK IV)
BOBORYKIN (BABARYKIN) (N) - DSTG III-(XII), MGIA II, NdR V1, RoRK IV
BOBR - UVUO II
BOBRIAKOV (N) - RKTS
BOBRIK (N) - ASDR
BOBRIKOV - UVUO I
BOBRIKOV (N) - ASDR, DAK 1899, NdR B1, RKCH 2
BOBRINSKII (BOBRINSKOI) (C) - ANR II / III, ARO, CBG, DAK 1898, DNSG, DS I / III, FC1 I / II cor, FC2 I, NdR B1, (RoRK II); Williamson
BOBRINSKOI - UVUO I
BOBRISHCHEV-PUSHKIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR B1, RoRK IV
BOBRISHCHEVY-PUSHKINY - UVUO I
BOBROV - UVUO I
BOBROV (N) - GGDV 103-104, MDRK, (RoRK IV)
BOBROVNIKOV (N) - RKCH 3
BOBROVNITSKII (N) - MDRK
BOBROVSKIE - UVUO I
BOBROVSKII (N) - DSTG III-(XII)
BOBROVSKII (P) - VUKS
BOBROWNICKI - UVUO II
BOBROWSKI - UVUO II
BOBROWSKI - UVUO II
BOBROWSKI - UVUO II
BOBROWSKI - UVUO II
BOBROWSKI [Bobrovskii] (C/N) - AB, GRUP, RKCH 2, (RoRK IV)
BOBRU¤KO (N) - RKCH 3
BOBYLEV (N) - GGDV 105, MDRK
BOBYNIN (N) - (RoRK IV)
BOBYR' (N) - MR I, RKCH 2 / 3 (addenda)
BOBYSHEV (N) - ASDR
BOCARD [Bokard] (N) - MDRK
BOCHECHKAROVY - UVUO I
BOCHIN (N) - (RoRK IV)
BOCHKAREV (N) - GGDV 123
BOCHORADZE (N) - SKDG
BOCK (von) [fon-Bok] (N) - GHdA 121, GHER I 662, GHER II 228, GHLR I 569,
BOCK [Bok] (N) - RKCH 3
BOCZARSKI - UVUO II
BOCZKOWSKI - UVUO II
BODE - UVUO I
BODE - UVUO I
BODE (B/N) - ANR II / III, GBT 1912, GHdA 83, MS (cf), NdR B1, OI-AD, RoRK II
BODE-KOLYCHEV - UVUO I
BODE-KOLYCHEV (B) - ANR II, NdR B1, RoRK II
BODISCO [Bodisko] (N) - GGDV 108, GHER III 37, NdR W1, RuRK I
BOETTICHER [Bettikher] - UVUO I
BOETTICHER [Bettikher] (N) - GHKR I 533
BOGAEVSKIE - UVUO I
BOGAEVSKII - UVUO I
BOGAEVSKII (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2 / 3
BOGARNE see BEAUHARNAIS
BOGATKI - UVUO II
BOGATKO (N) - RKCH 3
BOGATOV (N) - MDRK
BOGATYREV (N) - MDRK
BOGDANOV - UVUO I
BOGDANOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), LIRO 1908 III, MDRK, RKCH 3, (RoRK IV)
BOGDANOV (P) - AUFL
BOGDANOVICH - UVUO I
BOGDANOVICH (N) - GGDV 106, RKCH 2
BOGDANOVICHI - UVUO I
BOGDANOVSKII (N) - RKCH 3
BOGDANOVY - UVUO I
BOGDANOVY - UVUO I
BOGDANOVY - UVUO I
BOGDANOVY - UVUO I
BOGDANOVY - UVUO I
BOGENHARDT [Bogengardt] (N) - MDRK
BOGINSKII(N) - RKCH 2
BOGOIAVLENSKII (N) - MDRK
BOGOLIEPOV (N) - MDRK
BOGOLIUBOV - UVUO I
BOGOLIUBOV (N) - MDRK
BOGOLIUBSKII (N) - MDRK, MGIA III
BOGOLIUBTSOV (N) - RKCH 2
BOGOMOLETS (N) - RKCH 1 / 2 / 3
BOGOMOLOV (N) - GGDV 107, MDRK, RKCH 2
BOGORODSKII (N) - ASDR, MDRK
BOGOSLAVSKII (N) - MDRK
BOGOSLOVSKII (N) - ASDR, MDRK
BOGUN (N) - RKCH 3 (addenda)
BOGUSHEVSKII (N) - SD II
BOGUSLAVSKII (N) - ASDR, MDRK, RKCH 2 / 3
BOGUSLAWSKI - UVUO II
BÍHLENDORFF (von) ([B]/N) - MS, OI-AD
BOHM [Bom] (N) - MDRK
BOHOWITYN [Bogovitin] (N) - GB III
BOIARKIN (N) - MDRK
BOIARSKIE - UVUO I
BOIARSKIE - UVUO I
BOIARSKII (N) - IRRD II, MDRK
BOIJE [Bo´e] (B/N) - (RoRK III)
BOIJE af GENN─S [Bo´e-af-Gennes] (B/N) -
BO¤KO (N) - RKCH 2 (addenda)
BOKEEV (BAKEEV) (N) - DNLI, RuRK I
BOKEVICH-SHCHUKOVSKII (N) - RKCH 3
BOKOV (N) - DAK 1899, MDRK
BOLDAKOVSKII (N) - MR I
BOLDUK (N) - RKCH 2
BOLDYREV - UVUO I
BOLGARSKII - UVUO I
BOLKHOVINTINOV (N) - DSTG III-(XII)
BOLKHOVITIN (N) - MDRK
BOLKHOVSKOI (P) - DRRI I, IRRD I, NdR W1, RoRK III
BOLKOSHINY - UVUO I
BOLKUNOV (N) - GGDV 110
BOLKUNOVY - UVUO I
BOLKVADZE (N) - SKDGu, SKDI
BOLMANN [Bol'man] (N) - MDRK
BOLOGOVSKIE - UVUO I
BOLOGOVSKOI (N) - ASDR, GGDV 111
BOLONIN - UVUO I
BOLOTIN (N) - MDRK
BOLOTNIKOV (N) - ASDR, (RoRK IV)
BOLOTNIKOVY I - UVUO I
BOLOTNIKOVY II - UVUO I
BOLOTOV (N) - DSTG III-(XII) / VIII-(XVII), GV VIII, NdR X1, RoRK IV, RSRD I
BOLOTOVY - UVUO I
BOLSCHWING (von) (B/N) - ARO, GHdA 51
BOL'SHAKOV (N) - ASDR
BOLT (N) - GGDV 113
BOLTENHAGEN [Boltengagen] - UVUO I
BOLTENKOV (N) - DSTG III-(XII)
BOLTHO von HOHENBACH [Bol'to-fon-Gogenbakh] (N) - GHLR I 239
BOLTIN (N) - GGDV 112, IRRD II, (RoRK IV)
BOLTINY - UVUO I
BOLTOLOV (N) - ASDR
BOLTOVY - UVUO I
BOLZENTHAL (von) [fon-Bol'tsental'] (N) - MDRK
BONCH-BRUEVICH (N) - RKCH 6
BONCH-OSMOLOVSKII (N) - RKCH 2
BONDYNI - UVUO I
BONDYREV (N) - ASDR
BONER (BONAR) (N) - GT 124
BONIECKI - UVUO II
BONIKOWSKI - UVUO II
BONIN (N) - MDRK
BONKOWSKI - UVUO II
BONNEVILLE d'AUVREMENT (de) (C) - OI-AD
BÍNNINGHAUSEN gennant BUDBERG (von) [fon-BŰnninggauzen-fon-Budberg] (B) - ARO, DBL, GHKR I 207, RoRK III [see also: Budberg gennant B÷nninghausen]
BONTAN ? - UVUO II
BORATYNSKII (N) - NdR B1, RSRD I
BORAWSKI - UVUO II
BORCH (von der) (C/B) - AB, ARO, GHdA 40 / 59 / 112, GRUP, NdR B1, (RoRK III)
BORD╔ (BORDET ?) [Borde] (N) - MDRK
BORDENAV (N) - MDRK
BORDONOS (N) - RKCH 3
BORDOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
BORE¤SHA (N) - ASDR
BOREL-PALENăA [Borel'-Palentsskii] (B) - OI-AD, STRL
BORGMANN [Borgman] (N) - MDRK
BORIATINSKIE - UVUO I
BORIATINSKII see BARIATINSKII
BORISENKO (N) - RKCH 1
BORISKO-IUKHNO (N) - RKCH 3
BORISOGLIEBSKII (N) - ASDR, GGDV 116
BORISOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 114-115, MDRK, (RoRK IV)
BORISOVY - UVUO I
BORISOVY - UVUO I
BORISPOLETS (N) - RKCH 2 (addenda)
BORKIEWICZ - UVUO II
BORKOV (N) - GGDV 117-119
BORKOVSKII (N) - MGIA III
BORKOWSKII[Borkovskii] (C/N) - AB
BORMANN - UVUO II
BORMATOV (N) - MDRK
BORNOVOLKOV (N) - MS (cf), (RoRK IV)
BORNVOLOKOVY - UVUO I
BORODATYI-LYKOV (P) - IRRD I
BORODAVITSYNY - UVUO I
BORODAVKIN (N) - DSTG III-(XII)
BORODIN (N) - DSTG III-(XII), MDRK, RuRK I
BORODINY - UVUO I
BORODUKH (N) - RKCH 6
BORODZICZ - UVUO II
BOROKHOVICH (N) - MR I
BOROTS (N) - GGDV 120
BOROVITINOV (N) - ASDR
BOROVITINOV-MESHCHERSKII (P) - AUFL
BOROVSKAIA (N) - DNSG
BOROVSKII (P) - GB I, IRRD I, RuRK I
BOROWSKI - UVUO II
BOROWSKI - UVUO II
BOROWSKI [Borovskii] (B/N) - AB
BOROZDIN (N) - ASDR, MDRK, NdR B1, RoRK IV
BOROZDIN-TERICH (N) - RKTS
BOROZDINY - UVUO I
BOROZDNA (N) - MR I, RKCH 1 / 3 / 6
BOROZDNY - UVUO I
BORSHCHEVSKII (N) - RKCH 2
BORSHCHOV (N) - ANR III, MDRK, NdR Y1, RKCH 3, (RoRK IV)
BORSHCHOVY - UVUO I
BORSHEVITINOV (N) - GGDV 121
BORSKI - UVUO II
BORSUK (N) - MR I, RKCH 2 / 3
BORTFELD [Bortfel'd] (N) - MDRK
BORUTSKII (N) - MDRK
BORYSOWICZ - UVUO II
BORZAKOVSKII (N) - RKCH 3
BORZENKOV (N) - DSTG III-(XII)
BORZOVY - UVUO I
BORZYM - UVUO II
BOSHNIAK (N) - MGIA III, NdR B1
BOSHNIAKI - UVUO I
BOSKI - UVUO II
BOTKIN (N) - NdR B1
BOTOV (N) - GGDV 122
BÍTTGER [Betkher] (N) - GGDV 99
BÍTTICHER [Bettikher] (N) - GGDV 98
BÍTTINGER [Bettinger] (N) - MGIA II
BOTVIN'EV (N) - DSTG III-(XII)
BOUCHERA [Bushera] (N) - MDRK
BOUWER (BOUVER) [Bouvery] - UVUO I
BOVA (N) - RKCH 3
BOVE [Bove] (N) - NdR B2 [Bovet], MDRK
BOVIN (N) - RKCH 3
BOYE (von) [fon-Bo´e] (B) - ARO
BOZDUGALOV (N) - ASDR
BOZHICH (N) - MR I, RKCH 1
BOZHICHI - UVUO I
BOZHKO-BOZHINSKII (N) - RKCH 2
BOZHKOV - UVUO I
BOZHKOV (N) - RKCH 2
BOZHUKOV (N) - GGDV 109
BRACKEL [Brakel'] (N) - GHLR I 73, GHOR 652
BRADKE (von) [fon-Bradke] (N) - GHOR 38 / 662 / 708, NdR B2
BRAGIN - UVUO I
BRA¤KEVICH (N) - RKCH 3
BRAKKER (N) - GGDV 124
BRANDORFF [Brandorf] (N) - MDRK
BRANDT (House P▄hajÍggi) (N) - GHER II 228
BRANDT [Brant] (N) - GGDV 125, RKCH 2
BRANICKI [Branitskie] - UVUO I
BRANICKI [Branitskii] (C/N) - AB, GRUP, GT 152, (RoRK III)
BRANIK - UVUO I
BRANOVITSKII-BAROVENKO (N) - RKCH 6
BRASCH [Brash] (N) - GHER III 360, GHLR I 155
BRASOV (N) - DNSG
BRASS (N) - MDRK
BRATOLIUBOV (N) - ASDR
BRATTSOV (N) - (RoRK IV)
BRAVURA (N) - OI-AD
BRAZHNIKOV (N) - (RoRK IV)
BRAZHNIKOVY - UVUO I
BRAZOL' (N) - MR I
BRAZOL'-BRUSHKOVSKII (N) - MR I
BREDIKHIN (N) - DSTG III-(XII), NdR B2, RKCH 2
BREDIKHINY - UVUO I
BREDNINSKII (N) - RKCH 3
BREKHOV (BREKHOVO) (N) - GGDV 126, (RoRK IV)
BREM - UVUO I
BREMEN [Bremen] (N) - GHER I 1, GHOR 654
BRENNER (N) - MDRK
BRESHINSKII (N) - GGDV 127
BRESHKO-BRESHKOVSKII (N) - RKCH 6
BRETZELL (von) [fon-Bretsel'] (N) - NdR B2
BREVERN (von) [Brevern] (N) - GHdA 83, GHER III 39, GHKR I 205, MDRK
BREVERN de LA GARDIE [Brevern-de-Lagardi] (C) - ARO, GHdA 77,GHER III 55, RoRK III
BREVERN de LAGARDIE - UVUO I
BREZA - UVUO II
BREZA (C/N) - AB, GRUP
BREZGUN (N) - DSTG III-(XII)
BREZHINSKII (N) - MR I
BREZOVSKIE - UVUO I
BRIANCHANINOV (N) - NdR V1, (RoRK IV)
BRIANSKII (P) - GB III
BRIDEL [Bridel'] (N) - MDRK
BRIEN (van) [fan-Brin] (N) - MDRK
BRILEVICH (N) - RKCH 3 (addenda)
BRILIANTOV {Bril-i-antov} (N) - MGIA III
BRILL [Bril'] (N) - MGIA III
BRINCKEN (von den) [fon-den-Brinken] (B/N) - ARO, GHdA 48, RKCH 2
BRINCKEN [Brinken] (N) - RKCH 2
BRINKEN - UVUO II
BRISKORN - UVUO I
BRISKORN (N) - NdR B2, NIGZ 1956
BRITYI-ROSTOVSKII (P) - NdR N2 [in Rostovskii], RuRK II
BRIUKHACHEV (N) - RKCH 3
BRIUKHOV (N) - ASDR, GGDV 130
BRIUKHOVETSKII (N) - MR I
BRIUKHOVO-MOROZOV (N) - RuRK I
BRIULLOV (N) - IRRD II
BRIULOV - UVUO I
BRIUSOV (N) - MDRK
BRIUZGIN (N) - MDRK
BROCKER [Brokker] (N) - MDRK
BRODOVICH (N) - MR III (in Mazaneto), RKCH 2
BRODOVICHI - UVUO I
BRODOVSKII (N) - RKCH 2
BROELE gennant PLATER see PLATER
BROEMSEN [Bremzen] (N) - GHER II 229
BROGLIE (BROGLIO) (de)(P) - OI-AD
BRONEVSKII (N) - DSTG III-(XII), RuRK I
BRONIKOWSKI - UVUO II
BROSSE - UVUO I
BROSSE (N) - MDRK
BROVEDOVSKII (N) - RKCH 3
BROVEDOVSKII-BROVKA (N) - RKCH 2
BROVTSIN (N) - GGDV 128
BROVTSYN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 128, (RoRK IV)
BROVTSYNY - UVUO I
BROWNE (-CAMUS) (von) [fon-Broun] (C) - ARO, GHER III 291, OI-AD, RuRK I
BROZINY - UVUO I
BRUCE [Brius] - UVUO I
BRUCE [Brius] (C) - OI-AD, RuRK I, RuRK-RS
BR▄CKENDAHL [Brukendal'] (N) - GHER III 324
BRUDNICKI - UVUO II
BRUEMMER [Brimmer / Briummer] (N) - GHER III 361, GHLR I 331, GHOR 467 / 707
BR▄GGEN (von der) [fon-der-Brigen] (B/N) - ARO, GHdA 37 / 74, GHKR I 17, RKCH 2
BR▄HL (von) (C) - ANR III, ARO
BRUININGK (von) [Briu´ningk / Bru´ningk / Brining] (B/N) - ARO, GHOR 465 / 687, (RoRK III)
BRUKHANSKII (N) - MDRK
BRULKIN (N) - RKCH 3 (addenda)
BRUMIN (N) - ASDR
BR▄MMER (von) (C) - ARO
BRUN de SAINT-HIPPOLYTE [Briun-de-Sent-Gippolit] - UVUO I
BRUN de SAINT-HIPPOLYTE [Briun-de-Sent-Gippolit] (N) - OFA, PN
BRUNI - UVUO I
BRUNICKI (C) - GRUP, WHGT
BRUNNER (N) - MDRK
BRUNNOW (von) [fon-Brunnov] (C/B) - ARO
BRUNNOW [Brunnov] - UVUO I
BRUNOLD (de) [Briunol'd] (B) - NGIZ 1940, OI-AD
BRUNST - UVUO I
BRUNWEI ? - UVUO II
BRUSENTSOV (N) - DSTG III-(XII)
BRUSILOVY - UVUO I
BRUTOV (N) - ASDR
BRUTZER [Bruttser] - UVUO I
BRUUN [Brun] (B) - ANR III
BRYKCZYNSKI - UVUO II
BRYKIN (N) - GGDV 129, MDRK
BRYKSIN (N) - DSTG III-(XII)
BRYZGALOV (N) - ASDR, MDRK
BRZECHWA - UVUO II
BRZEZINSKI - UVUO II
BRZEZINSKI - UVUO II
BRZEZINSKI - UVUO II
BRZOSTOWSKI - UVUO II
BRZOSTOWSKI - UVUO II
BRZOSTOWSKI [Bzhostovskii] (C/N) - GB III, (RoRK IV)
BRZOZOWSKI - UVUO II
BRZOZOWSKI - UVUO II
BUB (N) - MDRK
BUBLIK (N) - RKCH 3
BUBLIK-POGORIEL'SKII (N) - RKCH 3
BUBNOVY - UVUO I
BUCHHOLTZ (von) [Bukhgol'ts] (B) - ARO, GGDV 138
BUCHKIEV (BUCHQIASHVILI) {Buchk-i-ev} (N) - SKDG
BUCHOWIECKI - UVUO II
BUCZACKI [Buchatskii] (N) - GT 110
BUDA (N) - RKCH 2 (addenda)
BUDAEVSKII (N) - GGDV 131
BUDAROV (N) - MDRK
BUDASHEVSKII-LEVONENKO (N) - RKCH 3
BUDA-ZHEMCHUZHNIKOV - UVUO I
BUDBERG (gennant BÍNNINGHAUSEN) (von) [fon- Budberg-BŰnniggauzen] (B) - ARO, ASDR, DBL, DSTG III-(XII), GHER I 13, GHLR II 642, RoRK III [see also: B÷nnighausen gennant von Budberg]
BUDDE (N) - GHOR 468 / 687, NdR B2
BUDDENBROCK [Buddenbrok] (N) - GHdA 120 / 129, GHLR II 982
BUDISHCHEV (N) - MDRK
BUDKIEWICZ - UVUO II
BUDLIANSKII (N) - MR I, RKCH 3
BUDNY - UVUO II
BUDRIN (N) - MDRK
BUDWINSKI [Budvinskii] (C) - GRUP
BUDZISZEWSKI - UVUO II
BUDZISZEWSKI - UVUO II
BUDZISZEWSKI - UVUO II
BUDZYNSKI - UVUO II
BUEMSKII (N) - MDRK
BUEV (N) - MDRK
BUEVSKIE - UVUO I
BUGAEV (N) - MDRK
BUGAEVSKII (N) - RKCH 3
BUGOSLAVSKII (N) - RKCH 3
B▄HLER [Biuler] - UVUO I
B▄HLER [Biuler] (B) - ANR III, (RoRK III)
BUHRMEISTER [Burme´ster] (N) - GHOR 43 / 664 / 705
BUIAKOVICH (N) - ASDR
BUIAL'SKII - UVUO I
BUIAL'SKII (N) - RKCH 3 (addenda)
BU¤NITSKII (P) - GB II
BU¤NOSOV (BUINOSOV) (N) - (RoRK IV)
BU¤NOSOV-ROSTOVSKII (P) - NdR N2 [in Rostovskii], IRRD I, RuRK II
BUKA (N) - RKCH 2
BUKHARA (Emirs of) - MS (cf)
BUKHAREV (N) - MDRK
BUKHARIN (N) - (RoRK IV)
BUKHARINY - UVUO I
BUKHAVETSKII (N) - GGDV 137
BUKHONOV (N) - DSTG III-(XII)
BUKHVOSTOV (N) - IRRD II, (RoRK IV)
BUKIN (N) - ASDR
BUKOLOV (N) - DSTG III-(XII)
BUKOWIECKI - UVUO II
BUKOWINSKI - UVUO II
BUKOWSKI - UVUO II
BUKOWSKI - UVUO II
BUKOWSKI [Bukovskii] (C/N) - AB
BUKRIEEV - UVUO I
BULAEV (P) - AUFL
BULAKH (N) - RKCH 3
BULANIN (N) - ASDR
BULASHEVICH (N) - ASDR, RKCH 4 (addenda)
BULASHEVICHI - UVUO I
BULATOV - UVUO I
BULATOV (N) - GGDV 132, IRRD II, MGID, (RoRK IV)
BULATSEL' (N) - NdR B1, RKCH 1
BULAVKA (N) - MR I
BULAVKIN (N) - MDRK
BULGAKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), IRRD II, MDRK, (RoRK IV)
BULGAKOVY - UVUO I
BULGAKOVY - UVUO I
BULGARI (Mpoulgaris/Voulgaris) (C/N) - GFG, MS, OI-AD
BULHARYN - UVUO II
BULICH (N) - RKCH 2
BULOKH (BULLOCH ?) (N) - GGDV 133
BULYCHOVY - UVUO I
BULYGIN (N) - ASDR
BULYGINSKII (N) - MDRK
BULYGINY - UVUO I
BUNAK (N) - MDRK
BUNAKOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 134, NdR X1, (RoRK IV), RuRK I
BUNDOV (N) - (RoRK IV)
BUNGE (von) [fon-Bunge] (N) - GHER III 57 / 309, MDRK
BUNIATOV {Bun-i-atov} (N) - SKDG
BUNIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), (RoRK IV)
BUNIN-LEVITSKII (N) - DSTG III-(XII)
BUNINY - UVUO I
BURACHEK (N) - RKCH 2
BURAKOV (N) - MDRK
BURAVTSOV (N) - RKCH 2
BURCHARDT [Burkardt] (N) - MGIA III
BURDIEV (BURDIASHVILI) {Burd-i-ev} (N) - SKDG
BURDUKOV (N) - DSTG III-(XII), RoRK IV
BURDUKOVY - UVUO I
BUREMSKII (P) - GB II
BURIAK (N) - RKCH 2
BURKARD - UVUO II
BURKOV (N) - GGDV 135
BURKOVSKII (N) - MDRK
BURNASHEVY - UVUO I
BURORGIN (N) - MDRK
BURSKI - UVUO II
BURSKII (N) - ASDR
BURTSEV (N) - DSTG III-(XII)
BURTSOV (N) - ASDR, MDRK, RKCH 3, (RoRK IV)
BURTSOVY - UVUO I
BURTSOVY - UVUO I
BURUNOVICH (N) - RKCH 3
BURYI (N) - RKCH 1 / 2 / 3
BUSCH [Bush] (N) - MDRK
BUSCHMANN [Bushman] - UVUO I
BUSHE (N) - MDRK
BUSHERA see BOUCHERA
BUSHIN (N) - MDRK
BUSINOV (N) - MDRK
BUSLAEV (N) - MDRK
BUTAKOV (N) - NGIZ 1939
BUTAKOVY - UVUO I
BUTENEV (N) - DK III, DSTG III-(XII), GGDV 136, NdR B1, (RoRK IV), RuRK I [see also: Chreptowicz-Buteniew]
BUTKEVICH (N) - ASDR, NdR B1
BUTKOV (N) - RuRK I
BUTKOVY - UVUO I
BUTLER - UVUO II
BUTOROV (N) - MS
BUTOROVY - UVUO I
BUTOVICH (N) - MR I
BUTOVICH (N) - RKCH 1
BUTRIMOV (N) - (RoRK IV)
BUTRIMOVY - UVUO I
BUTSANOV (N) - RKCH 3
BUTSEVICH (N) - MDRK
BUTSKII (N) - MR I
BUTTATZ [Buttats] (N) - MDRK
BUTTLAR (von) [fon-Butlar] (C/B/N) - ARO, GHdA 59, (RoRK III)
BUTURLIN (C/N) - ARO, ASDR, IRRD II, MGIA II, NdR B2, RoRK II
BUTURLINY - UVUO I
BUTURLINY - UVUO I
B▄TZOW [Bitsov, Biutsov, Biuttsov] (N) - NGIZ 1940
BUXHOEVEDEN (BUXHOVDEN) (von)[Buksgev(e)den] (C/B) - ANR II, ARO, GHdA 10 / 37 / 40 / 74, GHER I 18, GHOR 54 / 665 / 705 / 708, RoRK II
BUXHÍVEDEN [Buksgevden] - UVUO I
BUXHÍVEDEN [Buksgevden] - UVUO I
BUZHBETSKII (N) - MDRK
BUZHENINOV (N) - ASDR
BUZHINSKII (N) - MDRK
BUZOVLEVY - UVUO I
BYCHKOV (N) - ASDR, MGIA II
BYCHKOV-BRITYI (P) - IRRD I [see also: Bychkov-Rostovskii]
BYCHKOV-ROSTOVSKII (P) - RuRK II
BYCHKOVY - UVUO I
BYCHOWIEC [Bykovets] (N) - GB IV
BYKHAVSKIE - UVUO I
BYKOV - UVUO I
BYKOV - UVUO I
BYKOV (N) - ASDR, DAK 1898 [only 3 generations], DSTG III-(XII), MDRK, MGIA II, RKCH 2, (RoRK IV)
BYKOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
BYKOVY - UVUO I
BYKOWSKI - UVUO II
BYRDIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 139
BYRDINY - UVUO I
BYSZEWSKI - UVUO II
BZICKI - UVUO IICACCIONI [Kachioni] (N) - ASDR
CAHDEUS (von) [fon-Kadeus] (N) - DSTG III-(XII), GHER III 312
CALLERGHI [Kallergi] (N) - GFG
CAMPENHAUSEN (von) [fon-Kampengauzen] (B/N) - ARO, GHdA 39, GHLR I 21, (RoRK III)
CAMPIONI - UVUO II
CANCRIN see KANKRIN
CANTACUZENE see KANTAKUZEN
CANTEMIR [Kantemir] (P) - DRRI III, IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
CAPNIST see KAPNIST
CAPODISTRIA [Kapodistria] (C/N) - GFG
CAPPEL [Kappel'] (N) - ASDR
CAPUANI (C) - OI-AD
CARGER [Karger] (N) - ASDR
CARLOW (von) [Karlov] (C) - DRRI III, GHdA 54
CAROSI - UVUO II
CARPELAN [Karpelan] (B) - (RoRK III)
CARR [Kar] - UVUO I
CARR [Karr] (N) - NdR F1, RuRK I, Schmemann "Echoes of a Native Land"
CASAFRANCA de SAINT-POL [Kazafranka de Sen-Pol'] - UVUO II
CASSINI [Kassini] (C) - ANR III, OI-AD, TNE
CATAKAZI (Katakazis) [Katakazi] (N) - GFG
CATOIRE & CATOIRE de BIONCOURT (N) - MS (cf), OI-AD
CATOIRE de BIONCOURT [Katuar-de-Bionkur] - UVUO I
CAZALET (-) - OI-AD
CEDERCREUTZ [TSedekre´ts] (B) - (RoRK III)
CETNER [Tsetner] (C/N) - AB
CEUMERN & CEUMERN-LINDENSTJERNA (von) [von Tse´mern-Lindensherna] (B) - ARO, GHdA 127, GHLR I 81 [Note: often written as Zeymarn in Russian sources]
CHAADAEVY - UVUO I
CHACHIASHVILI {Chach-i-ashvili} (N) - SKDI
CHACHIKOV (CHACHIKASHVILI) (N) - SKDG
CHACHKO (N) - RKCH 3
CHADZYNKSI - UVUO II
CHAGAN (N) - GGDV 1321-1322
CHAGIN (N) - ASDR, NdR V2
CHAGINY - UVUO I
CHAGOSHVILI (N) - SKDI
CHA¤KOVSKII (N) - RKCH 2 / 6
CHALIEEVY - UVUO I
CHAMBORANT (de) [de-Shamborant] (C) - NG VIII, OI-AD, (RoRK III)
CHAMSKI - UVUO II
CHAMSKI - UVUO II
CHANYSHEV (P) - DRRI III / IV
CHAPKIN (N) - DSTG III-(XII), NdR Q1
CHAPLIN (N) - GGDV 1323-1325, RSRD II
CHAPLINSKII (N) - ASDR
CHAPLINY - UVUO I
CHAPLYGIN (N) - DSTG III-(XII)
CHARBONNIER (CARBONNIER) de CRANGEAC [Karbon'e(Sharbon'e)-de-Kranzheak] (N) - ANR III, DSTG III-(XII)
CHARCZEWSKI - UVUO II
CHAREKOV (CHAREKISHVILI) (N) - SKDG
CHARKVIANI {Charkv-i-ani} (N) - IPSL
CHARNETSKII (N) - RKCH 6
CHARNOLUSKIE - UVUO I
CHARNOLUZHSKII (N) - RKCH 6
CHARNUSHEVICH (N) - RKCH 2
CHARYKOV (N) - DK III, NdR Z2
CHARYKOVY - UVUO I
CHASHNIKOV (N) - GGDV 1326
CHASHNIKOVY - UVUO I
CHASHNIKOVY - UVUO I
CHASOVITIN (N) - DNSG
CH┬TELAIN [Shatelen] (N) - OI-AD, PC
CHAUDOIR - UVUO II
CHAUDOIR [Shoduar] (B) - RuRK II, WHGT
CHAVCHAVADZE (P) - DRRI IV, DS III, FPG, NdR Q1, SKDG
CHEBOTAREV (N) - DAK 1899
CHEBOTAREVY - UVUO I
CHEBOTKEVICH (N) - RKCH 3
CHEBPLIANSKII (N) - RKCH 3
CHEBYSHEV (N) - DSTG III-(XII), NdR Q1
CHECHEL'NITSKII (N) - RKCH 2
CHECHIRIN (N) - RKCH 2 (addenda)
CHECHURIN (N) - GGDV 1340
CHEDNEVSKII (N) - RKCH 2
CHEGLOKOV (N) - ASDR
CHEGLOKOVY - UVUO I
CHEGODAEV (P) - DRRI III, NdR Q1
CHEKAEV (P) - AUFL
CHEKAN (N) - RKCH 1 / 2
CHEKHMET'EV (N) - RKCH 3
CHEKHOVICH (N) - ASDR
CHEKMAREV (N) - NdR V2
CHEKMAREVY - UVUO I
CHEKUNOVY - UVUO I
CHELEBIDAKI - UVUO I
CHELIADNIN (N) - NdR Q1RuRK II
CHELISHCHEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR Q1, RSRD II
CHELISHCHEVY - UVUO I
CHELIUSTKIN (N) - DSTG III-(XII)
CHELSTOWSKI - UVUO II
CHELUSKIN (N) - NdR V2
CHELUSTKIN (N) - NdR Q2
CHEMESOV (N) - RuRK I
CHEMIESOVY - UVUO I
CHEMIOTTE (?) [Shemioty] - UVUO I
CHEMODANOVY - UVUO I
CHEMODUROVY - UVUO I
CHENYKAEV (N) - DK VI
CHEODAEVY - UVUO I
CHEREBKO (N) - RKCH 3
CHEREDIEEV (N) - GGDV 1329-1330
CHEREDIN (N) - ASDR
CHEREMISINOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1331
CHEREMISINOVY - UVUO I
CHERENKOV (N) - GGDV 1332
CHEREPANOV (N) - ASDR
CHEREPOV (N) - RKCH 6
CHEREPOVY - UVUO I
CHEREVIN (N) - RSRD II
CHEREVINY - UVUO I
CHER'IAROV (P) - AUFL
CHERKASHENINOV (N) - GGDV 1334
CHERKASOV - UVUO I
CHERKASOV (B) - ANR III, NdR Q2, NIGZ 1953, RKCH 5, RKKH, RoRK II, TNE
CHERKASOV (N) - ASDR, GGDV 1333
CHERKASOVY - UVUO I
CHERKASSKIE - UVUO I
CHERKASSKII (P) - DS V, FP1 II / III cor, DSTG VIII-(XVII), FP2 II, (IRGO X), IRRD I, NdR Q2, RoRK II
CHERKAVSKII (N) - RKCH 6
CHERKESOVY - UVUO I
CHERKEZOV (CHERKEZISHVILI) (P) - FPG, SKDG
CHERMNYI-VOLKONSKII (P) - AUFL
CHERNATSKII (N) - RKCH 2
CHERNAVIN (N) - ASDR
CHERNETSKII (N) - ASDR
CHERNEVSKII (N) - ASDR
CHERNIAEV - UVUO I
CHERNIAEVY - UVUO I
CHERNIAKHOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
CHERNIATINSKII (P) - IRRD I, VUKS
CHERNIAVSKII - UVUO I
CHERNIAVSKII (N) - GGDV 1338-1339, RKCH 1 / 2 / 3
CHERNIGOVSKII (P) - GB III, GMOR, LIRO 1908 IVRKTS
CHERNIVETSKII (N) - RKCH 3
CHERNIVETSKOI - UVUO I
CHERNOBORODOV (N) - RKCH 2
CHERNOGLAZOVY - UVUO I
CHERNOPIATOV (N) - DSTG VIII / III-(XII) / VIII-(XVII)
CHERNOPIATOVY - UVUO I
CHERNOSVITOV (N) - DSTG III-(XII)
CHERNOSVITOVY - UVUO I
CHERNOV - UVUO I
CHERNOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1335
CHERNOZUBOV (N) - DAK 1899
CHERNTSOV (N) - ASDR, GGDV 1336, SD II
CHERNTSOVY - UVUO I
CHERNUSHEVICH (N) - RKCH 1 / 3
CHERNYCHEV-BEZOBRAZOV (C) - FC1 I, FC2 II, RoRK II
CHERNYSHENKOV (N) - GGDV 1337
CHERNYSHEV - UVUO I
CHERNYSHEV - UVUO I
CHERNYSHEV - UVUO I
CHERNYSHEV(P/C/N) - ANR I / II, ARO, DRRI II / III, DSTG III-(XII), IRRD II, NdR Z2, (RoRK II), RuRK II
CHERNYSHEV-KRUGLIKOV(C) - RoRK II
CHERNYSHEVY - UVUO I
CHERNYSHEVY - UVUO I
CHERPOV (N) - ASDR
CHERTENSKII (P) - (GB III)
CHERTKOV (N) - MGID, NdR Q2, RuRK II
CHERTKOVY - UVUO I
CHERTORIZHSKIE - UVUO I
CHERVIAKOVSKII (N) - ASDR
CHERVINSKII - UVUO I
CHERVINSKII (N) - DAK 1899, RKCH 3
CHESNOK (N) - RKCH 1
CHESNOKI - UVUO I
CHETT (descendants of) (N) - NdR Q2
CHETYRKIN - UVUO I
CHEUSOV (N) - DSTG III-(XII)
CHEVAKINSKII (N) - GGDV 1327
CHEVKIN (N) - RuRK II
CHEVKINY - UVUO I
CHICHAGOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1344, MS
CHICHAGOVY - UVUO I
CHICHERIN (N) - ASDR, DK III, GHER III 293, NdR Y2, RSRD II
CHICHINADZE see DCHIDCHINADZE
CHICHUA (P) - IPSL
CHIDZHAVADZE (CHIJAVADZE) (P) - DRRI IV, SKDI
CHIKHACHEV (N) - ASDR
CHIKHACHEVY - UVUO I
CHIKHACHEVY - UVUO I
CHIKOIDZE (N) - SKDG
CHIKOVANI (P) - IPSL
CHIKVAIDZE (N) - SKDI
CHIKVILADZE (N) - SKDI
CHILADZE (N) - SKDGu
CHINCHALADZE (N) - SKDI
CHINCHIK (N) - RKCH 3
CHINGIS - UVUO I
CHINGIS (Khan) - IRRD II, DRRI II, (RoRK II)
CHIRIKOV (N) - GGDV 1341, NdR Q2
CHIRIKOVY - UVUO I
CHIRIMOV (N) - GGDV 1342
CHIRKOV (N) - CHVD, GGDV 1343, LIRO XI
CHIURIKOVY - UVUO I
CHIVADZE (N) - SKDG
CHIZHEVSKII - UVUO I
CHIZHEVSKII (N) - RKCH 6
CHIZHII (N) - DSTG III-(XII)
CHIZHOV - UVUO I
CHIZHOV (N) - ASDR
CHKHATARA¤SHVILI (CHKHATARAISHVILI) (N) - SKDGu
CHKHE¤DZE (CHKHEIDZE) (P) - DRRI IV, SKDG, SKDI
CHKHEIDZE (N) - SKDG, SKDI
CHKHIKVISHVILI (N) - SKDGu
CHKHOMSKII (N) - DAK 1898
CHKONIA (P/N) - GHdA 3 / 5 under Chkotua [see also: Dchkonia]
CHKOTUA (P) - FPG, GHdA 3 / 5
CHLAPOWSKI - UVUO II
CHLEDOWSKI (B/N) - AB
CHLUDZINSKI - UVUO II
CHLUSOWICZ - UVUO II
CHMIELECKI - UVUO II
CHMIELEWSKI / CHMIELOWSKI - UVUO II
CHOBOTOV (N) - NdR Q2
CHODAKOWSKI - UVUO II
CHODECKI (z Chodcza) [Khodetskii] (N) - GT 117
CHODKIEWICZ [Khodkevich/Khodkievich] (C/N) - AB, GB III, GT 166, RKCH 3, ZKSP XI
CHOGLOKOV (N) - NdR Q2, RoRK IV
CHOISEUL-GOUFFIER (de) [de-Shuasel'-Guf'e] (C) - RoRK III
CHOLEWICKI - UVUO II
CHOLOKAEV (CHOLAQASHVILI) (P) - FPG, RoRK III, SKDG
CHOLONIEWSKI (C/N) - AB
CHORZEWSKI - UVUO II
CHRAPOWICKI - UVUO II
CHRAPOWICKI [Khrapovitskie] - UVUO I
CHRAPOWICKI [Khrapovitskie] - UVUO I
CHRAPOWICKI [Krapovitskii] (N) - ASDR, GB IV, GGDV 1308, RKCH 2, RSRD II
CHRDILELI (N) - SKDG
CHREPTOWICZ (LITAWOR-CHREPTOWICZ) [Khrebtovich/Khreptovich] (C/N) - GB III, RuRK II, RuRK-RS
CHREPTOWICZ-BUTENIEW [Khreptovich-Butenev] - UVUO I
CHREPTOWICZ-BUTENIEW [Khreptovich-Butenev] (C) - FC1 I, RuRK II, NdR B1 (in Butenev)
CHRISTI [Khristi] (N) - NIGZ 1955
CHRISTI [Kriste/Kristi] - UVUO I
CHRISTIANI - UVUO II
CHRISTIANI [Khristiani] - UVUO I
CHRISTIANI[Khristiani] (N) - IRRD II
CHRONIOWSKI - UVUO II
CHRONOWSKI - UVUO II
CHROSCICHOWSKI - UVUO II
CHUBAROVY - UVUO I
CHUBINOV (CHUBINASHVILI) (N) - SKDG
CHUDNOVSKII (N) - RKCH 1
CHUDZINSKI - UVUO II
CHUFAROVSKIE - UVUO I
CHUFAROVSKII (N) - RKCH 3
CHUGAEVSKII (N) - RKCH 3
CHU¤KEVICH (N) - ANR II, RKCH 1
CHULKOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1345, NdR Q2, RKCH 2, RuRK II
CHULKOVY - UVUO I
CHULKOVY - UVUO I
CHUMBURIDZE (N) - SKDI
CHUPIATOV (N) - GGDV 1346
CHUPRASOVY - UVUO I
CHYCZEWSKI - UVUO II
CHYLEWSKI - UVUO II
CHYLINSKI - UVUO II
CHYMSKI [Khimskii] (P) - IGHG I
CIECHANOWIECKI [Tsekhanovetskii] (N) - GB IV
CIELESKI - UVUO II
CIESZEWSKI - UVUO II
CIESZKOWSKI - UVUO II
CIOLEK [Tsiolek / Tselek] (N) - (DNLI)
CIOLKOWSKI - UVUO II
CLAPIERS de COLLONGUE [Klap'e-de-Kolong] (N) - DAK 1898, GHER III 60
CLAPOWSKI (B/N) - AB
CLASSEN [Klassen] - UVUO I
CLAYHILLS [Kle´gel's] - UVUO I
CLIOS-ZAKHVATOVSKII (C ?) - DNSG
CLODT von JURGENSBURG [Klodt fon-Iurgensburg] (B) - ARO, GHER I 38, RoRK III
COLLEY [Kolli] (N) - ASDR
COLLINS [Kollins] - UVUO I
COMNENO see KOMNENO
COMSTADIUS [Komstadius] - UVUO I
COMSTADIUS [Komstad-i-us] (N) - NGIZ 1940
CONDORUSSO (N) - DNSG
CONNOR see DE CONNOR
COURISS [Kuris] (N) - NGIZ 1940
COURISS* [Kuris] - UVUO I
COURTENER [Kurtener] (N) - ASDR
CRAMER [Kramer] (B/N) - RSRD I
CREUTZ [Kre´ts] (C) - GHOR 472, (RoRK III)
CRICHTON [Kre´ton] - UVUO I
CRICHTON [Kre´ton] (N) - NGIZ 1940
CRONHJELM [Krongel'm] - UVUO I
CRONHJELM af HAKUNGE [Krong-i-el'm - af - Gakunge] (C) - (RoRK III)
CROWN [Kron] - UVUO I
CROWN [Kroun] (N) - NGIZ 1939
CUBE [Kube] (N) - GBT 1925, GHdA 86, GHER III 65, GHOR 84 / 668 / 705
CURLAND gennant GAHLEN [Kurland-Galen] (N) - GHOR 491 / 688
CWALINA / CZWALINA - UVUO II
CZACKI [Chatskii] (C/N) - AB, ZKSP XI
CZAJKOWSKI - UVUO II
CZAJKOWSKI - UVUO II
CZAKI - UVUO II
CZAPIEWSKI - UVUO II
CZAPSKI [Chapskii] (C/N) - AB
CZARKOWSKI - UVUO II
CZARNECKI [Charnetskii] (C/N) - AB
CZARNKOWSKI [Charnkovskii] (N) - GT 106
CZARNOLUSKI - UVUO II
CZARNOMSKI - UVUO II
CZARNOWSKI - UVUO II
CZARTORYSKI [Chartoryzhskii/Chartory´skii] (P) - AB, AdG, DRRI II, GHdA 33, GB II, GRUP, GT 181, IGHG I, RoRK I, TNE, ZKSP VIII
CZECHOWIZ (-LACHOWICKI) [Chekovich-Lakhovitskii] (B/N) - AB
CZECHOWSKI - UVUO II
CZECZ de LINDENWALD (B) - GRUP
CZEMA [Chema] (N) - GT 121
CZERMINSKI - UVUO II
CZERNIAWSKI - UVUO II
CZERWIAKOWSKI - UVUO II
CZIZEWICZ - UVUO II
CZOCHRON - UVUO II
CZYZEWSKI - UVUO IIDABIZHA - UVUO I
DABIZHA (P) - ANR III, DRRI III
DABROWSKI - UVUO II
DABSKI (DAMBSKI) [Dombskii] (C/N) - AB, GRUP
DADESHKELANI (P) - DRRI IV, (RoRK III) [see also Dadishkiliani]
DADIANI (DAD'IANOV) {Dad-i-ani} (P) - DRRI IV, IPSL, FPG, IRRD I, NdR C2, RoRK II/(III)
DADIAN-MINGREL'SKII - UVUO I
DADIAN-MINGREL'SKII {Dad-i-an} (P) - DRRI IV, NdR C2, RoRK II/(III)
DADIANOVY - UVUO I
DADISHKILIANI {Dadishkil-i-ani} (P) - IPSL
DAEV (N) - MDRK
DAGAEV (N) - ASDR, MDRK
DAHL [Dal'] (N) - GHOR 472 / 687, MDRK
DAHLBERG [Dal'berg] (N) - GGDV 318
DA¤NATOVICH (N) - DSTG III-(XII)
DAINESE [Da´neze] - UVUO I
DAKSERHOF [Daksergof] (N) - MDRK, MS
DALAKISHVILI (N) - SKDI
DALBININ (N) - MDRK
DALHEIM (de Limosin d'Alheim) [Dal'ge´m] (B) - ANR III, MS, RoRK III
DALWIGK [Dal'vink] (B) - GHdA 59
DAMBROWICZ - UVUO II
DAMBSKI - UVUO II
DAMICH' (N) - GGDV 319
DAMIECKI - UVUO II
DAMM (N) - MDRK
DANCHENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
DANDEVILLE [Dandevil] - UVUO I
DANDLIEV (DANDLISHVILI) {Dandl-i-ev} (N) - SKDG
DANGIEL - UVUO II
DANIELECKI - UVUO II
DANIELSKI - UVUO II
DANILEVSKII (N) - DS V / IX, MDRK, RKCH 2 / 3, RuRK I
DANILIN (N) - MDRK
DANILOV (N) - GGDV 320-321, MDRK, MGIA IV, RKCH 3, RKTS, RoRK IV
DANILOVICH(N) - MDRK, RKCH 1 / 2
DANILOVY - UVUO I
DANILOVY - UVUO I
DANILOVY - UVUO I
DANILOWICZ [Danilovich] (N) - GT 147
DANISZEWSKI - UVUO II
DANKOV (N) - MDRK
DANKOVSKII (N) - MDRK
DANKVIEV (DANKVIASHVILI ?) {Dankv-i-ev} (N) - SKDG
DANOVICH (N) - GGDV 322
DANS (N) - MGIA IV
DANZAS (d'Anzas) (N) - DK VI, NRP V
DARAGAN (N) - MDRK, MR I, NIGZ 1954, RKCH 3
DARAKHVELIDZE (N) - IPSL, SKDI
DARBAND (Khans of) - MS (cf)
DARKOVSKII (N) - ASDR
DARKSHEVICH (N) - MDRK
DAROVSKII (N) - RKCH 1
DASHCHENKO (N) - RKCH 2
DASHKIN (P) - DRRI III
DASHKOV (N) - (RoRK IV), RSRD I
DASHKOV (P) - DRRI I / III, MS (cf)
DASHKOVY - UVUO I
DASHKOVY - UVUO I
DASHNIANI {Dashn-i-ani} (N) - IPSL, SKDI
DASIUKOV (N) - RKCH 3
d'ASTOR [D'Astor] (N) - MDRK
DATSEVICH (N) - RKCH 2
DATSKII (N) - MDRK
DATSKOV (N) - RKCH 3
DATUASHVILI (N) - IPSL
DAUDOV (N) - (RoRK IV)
DAUDOVY - UVUO I
DAVIDOV (DAVITASHVILI) (N) - SKDG
DAVIDOV (DAVITASHVILI) (P) (Bagrationi) - DRRI III, RoRK III [see also Davidov-Bagrationov]
DAVIDOV (N) - MDRK
DAVIDOV-BAGRATIONOV (DAVITASHVILI) (P) - SKDG [see also Bagration-Davidov]
DAVIDOVICH (N) - RKCH 3
DAVIDOVSKII (N) - RKCH 3
DAVLEKEEV (DAVLEKAEV, DEVLEKAEV) (N) - MGIA IV
DAVYDOV - UVUO I
DAVYDOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 310-317, IRRD II, MDRK, MGIA IV, MS, RoRK IV [see also: Orlov-Davydov]
DAVYDOVSKII (N) - ASDR
DAVYDOVY - UVUO I
DAVYDOVY - UVUO I
DAVYDOVY - UVUO I
DAVYDOVY - UVUO I
DAVYDOVY - UVUO I
DAXERHOF see DAKSERHOF
DCHIDCHINADZE (CHICHINADZE) (N) - SKDI
DCHKONIIA (CKHONIA) (N) - SKDGu
de BEAULIEU [Deboli] (N) - MS
de CONNOR [De-Konnor] (N) - RKCH 2
DE LA GARDIE [De-la-Gardi] (C/N) - ARO, GHER III 55
de la GOUBLAYE [De-la-Guble] (M) - DSTG VIII (XVII)
de LADEV╚ZE [De-Ladvez] (N) - MDRK
de LIVRON [Delivron] (B/N) - NGIZ 1939
de ROBERTI [De-Roberti] (N) - NdR C2, NRP VI
de SANGLEN [De-Sanglen] (N) - MDRK, OI-AD
de SARIO [De-Shario] (N) - MDRK
de WENDEN [De-Venden] (N) - DNSG
de WITT [De-Vitt] (C/N) - DNLI, LIRO 1915, MDRK, NdR C2
de WITTE [De-Vitte] (N) - LIRO 1915, MDRK
DEBICKI [Dembitskii] (C/N) - AB
DEBICKI z DEMBIC - UVUO II
DEBINSKI [Dembinskii] (C/N) - AB
DEBOGORII-MOKRIEVICH {Mokr-i-evich} (N) - RKCH 2
DEBOLI - UVUO II
DEBOLI see DE BEAULIEU
DEBOL'JABR (M) - OI-AD
DEBRSKII (N) - ASDR
DEDENEV see DIEDENEV
DEDENEVY - UVUO I
DEDEVSHIN (N) - (RoRK IV)
DEDEVSHINY - UVUO I
DEDIULIN (N) - ASDR, (RoRK IV)
DEDIULINY - UVUO I
DEEV see DIEEV
DEFORGE [Deforzh] (N) - MDRK
DEGAI see DESHAYES
DEGILEV (N) - MDRK
DEHN (von) [fon-Den] (N) - ARO, GBT 1942, GHdA 17, GHER III 67, GHLR I 352, NGIZ 1940
DE¤CH see DEUTSCH
DE¤NEKIN (N) - RKCH 2
DEKANOZOV (DEKANOZISHVILI) (N) - SKDG
DEKHTEREV (N) - MDRK
DEKHTIAREV - UVUO I
DEKHTIAREVSKII (N) - GGDV 331
DEKINDLEIN [Dekindle´n] (N) - MDRK
DEKONSKII (N) - MDRK, NdR C2
DELAUNAY [Delone] (N) - MDRK
DELENCH-LENCHOVSKII (N) - RKCH 2
DELESALLE [Del'sal'] (N) - MDRK
DELIANOV - UVUO I
DELIANOV - UVUO I
DELIANOV (C/N) - IRRD II
DE-LITSYNY - UVUO I
DELLINGSHAUSEN (von) [fon-Dellingsgauzen] (B) - ARO, GHdA 39 / 78, GHER III 80, GHOR 481, (RoRK III)
DELLO (N) - MDRK
DELUSTEAU [Deliusto] (N) - MDRK
DELWIG (von) [fon-Del'vig] (B/N) - ARO, DSTG VIII-(XVII), GHER III 99, MDRK, NdR C2, (RoRK III)
DEMBINSKI [Dembinskii] (C) - GHdA 54
DEMBINSKIE - UVUO I
DEMBINSKII (N) - MDRK
DEMBITSKII (N) - MDRK
DEMBLIN (C) - GHdA 6 / 54 / 94
DEMBOVETSKII - UVUO I
DEMCHENKO(N) - RKCH 2 / 3
DEMCHINSKIE - UVUO I
DEMCHINSKII (N) - RKCH 3 / 3 (addenda)
DEMENKOVY - UVUO I
DEMENT'EV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 324, MGIA IV, (RoRK IV)
DEMESHKEVICH-ZAGORIANSKII-OL'SHANSKII (N) - RKCH 1
DEMESHKO (N) - RKCH 1
DEM'IANOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 326
DEM'IANOVICH (N) - RKCH 2
DEM'IANOVY - UVUO I
DEMIDENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
DEMIDOFF di SAN DONATO [Demidov, kniaz' San-Donato] (P) - ARO, DRRI II, FP2 I, GHER III 303, IRRD II, NdR C2
DEMIDOV - UVUO I
DEMIDOV - UVUO I
DEMIDOV (N) - GGDV 325, IRGO X, IRRD II, MDRK, MS (cf), NdR C2, NRP VI
DEMIDOVSKII (N) - MDRK, RKCH 1 / 2 / 3
DEMIDOVY - UVUO I
DEMIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
DENIBEKOV (N) - GGDV 327, IRGO X
DENIS'EV (N) - DSTG III-(XII), RKTS, RoRK IV
DENIS'EVY - UVUO I
DENISOV (N) - ASDR, GGDV 328, MDRK, RKCH 2
DENISOV (of the Don) (C/N) - DAK 1899, NdR C2
DENISOVY - UVUO I
DENISOVY - UVUO I
DEN'KOVSKII - UVUO I
DENNET (N) - MDRK
DENZEL [Denzel'] (N) - MDRK
DEPALOVICH (N) - MDRK
DEPP - UVUO I
DEPRERADOVICH (de-PRERADOVICH) (N) - NGIZ 1939
DEREVIANKO (N) - RKCH 3
DEREWIENSKI [Derevenskii] (P) - IGHG I
DERFELDEN [Derfel'den] (N) - GHER I 48, GHLR II 662, GHOR 484
DERGUN (N) - RKCH 2
DERIABIN - UVUO I
DERIUSHKIN (N) - GGDV 329
DERKACH (N) - MR I
DERNOVSKII (N) - RKCH 2
DERSCHAU (von) [fon-Dershau] (B/N) - ARO, GHKR II 634
DER-VELT (von) [fon-Der-Vel't] (N) - MDRK
DERWIES (von) [fon-Derviz] (N) - MDRK
DERZHAVIN (N) - MDRK
DERZHAVINY - UVUO I
des CARRI╚RES [De-Kar'er] (N) - NdR C2, NGIZ 1939
des ESSARTS (ESSARS) [Desessar] (C) - OI-AD
DESHAYES [Dega´] (N) - NdR C2, NIGZ 1956
DESIATOV (N) - GGDV 330
DESIATOVSKII-ZABLOTSKII (N) - RKCH 2
DESKUR - UVUO II
DESMAISONS [Demezon] (B) - RuRK I
DESNITSKII (N) - MDRK
DESTUDE (DESTUTT) de BLANAY [Destiud-de-Blane] (N) - MDRK
DEUTRICH-BELUKHA-KHANOVSKII ( ) - NRP VI
DEUTSCH (von) [fon-De´ch] (N) - MDRK
DEVDARIANI {Devdar-i-ani} (N) - IPSL, SKDI
DEVERTON de VERNON (C) - OI-AD
DEVIATNINY - UVUO I
DEVIATOV (N) - MDRK
DEVIENNE [Devien] - UVUO I
DEVIER (de Vieira) [Dev-i-er / Dev'er / Div-i-er] (C) - IRRD II, NdR C2, RoRK II / IV, RuRK I
DEVIER - UVUO I
DEVINANT (de VINANT ?) (C) - OI-AD
DEVLET-KIL'DIEEV (P) - DRRI III, FP1 I, FP2 I, GGDV 323, NdR C2
DGEBUADZE (N) - IPSL
DGEBUADZE (P) - IPSL
D'IACHKOV (N) - MDRK
DIAD'KOV (N) - ASDR
DIAGILEV (N) - DK IX, MDRK, NdR C2, NIGZ 1958
D'IAKONOV - UVUO I
D'IAKONOV (N) - ASDR, MDRK, RKCH 3
D'IAKOV - UVUO I
D'IAKOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 362-363, MDRK, NdR Y1, (RoRK IV)
D'IAKOVSKII (N) - RKCH 2
D'IAKOVY - UVUO I
DIANINY - UVUO I
DIASAMIDZE {D-i-asamidze} (P) - DRRI IV, SKDG
DIAT'KOV (N) - GGDV 365
DIATROPTOV {D-i-atroptov} (N) - MDRK
DICHT [Dikht] (N) - GGDV 334
DIDIIA (DIDIA) (N) - IPSL
DIEBITSCH (von) [fon-Dibich] (B) - ARO, GAT 1903, GHER III 299, RSRD I, MS
DIEBITSCH-ZABALKANSKII [Dibich-Zabalkanskii] (C) - GAT 1903, RSRD I
DIEBITSCH-ZABALKANSKII [Dibich-Zabalkanskii] - UVUO I
DIECKHOFF [Dikgof] - UVUO I
DIECKHOFF [Dikgof] (N) - MDRK
DIEDENEV (N) - RKCH 2, (RoRK IV)
DIEEV (P) - IRRD I, RKTS
DIETERICHS (N) - NIGZ 1959
DIETZ (von) [fon-Dits] (B/N) - ARO, GHER III 312
DIIAKOVSKII (N) - RKCH 2
DIMSDALE [Dimsdal'] (B) - GHHP, RoRK II
DIMSDALE [Dimstal'] - UVUO I
DIRIN (N) - GGDV 333, (RoRK IV)
DIRINY - UVUO I
DIRINY - UVUO I
DISLEN (N) - MDRK
DITIAT'EV (N) - ASDR
DITIATEV (N) - MDRK
DITMAR & DITTMAR [Ditmar] (N) - GHER III 362, GHLR II 723, GHOR 96 / 669, MDRK
DIVIEEV (P) - DRRI III
DIVOV (N) - GGDV 332, MS, NdR C2, RoRK IV
DIVOVY - UVUO I
DLOTOVSKII (N) - MS (cf)
DLUGOLECKI - UVUO II
DLUSSKII - UVUO I
DMITRASHKO-RAICH (N) - MR I
DMITREVSKII (N) - ASDR, MDRK
DMITRIEV - UVUO I
DMITRIEV {Dmitr-i-ev} (N) - ASDR, DS II, DSTG III-(XII), GGDV 335-338, MDRK, (RoRK IV)
DMITRIEV-BA¤TSUROV {Dmitr-i-ev} (N) - ASDR
DMITRIEV-MAMONOV - UVUO I
DMITRIEV-MAMONOV {Dmitr-i-ev} (Rurikids) (C/N) - NdR Z1, RoRK II, SD I
DMITRIEVSKII {Dmitr-i-evskii} (N) - ASDR
DMITRIEVY I - UVUO I
DMITRIEVY II - UVUO I
DMITRIEVY-MAMONOVY - UVUO I
DMITROVSKII (P) - IRRD I, VUKS
DMITROVY - UVUO I
DMOKHOVSKII (N) - DSTG III-(XII), MDRK
DOBEK - UVUO II
DOBIECKI - UVUO II
DOBKIEWICZ - UVUO II
DOBOSHYNSKI - UVUO II
DOBRENSKOI (N) - RKTS
DOBRIAKOV - UVUO I
DOBRINSKII (N) - MDRK
DOBROGOVSKII (N) - RKCH 2
DOBROKHOTOV (N) - MDRK
DOBROKLONSKII (N) - MDRK
DOBROLIUBOV (N) - ASDR
DOBRONIZSKII (N) - MR I, RKCH 2
DOBROSELSKII (N) - RKCH 2
DOBROSIELSKI - UVUO II
DOBROTVORSKII (N) - MDRK
DOBROV (N) - MDRK
DOBROVLIANSKII (N) - RKCH 3
DOBROVOL'SKIE - UVUO I
DOBROVOL'SKII (N) - DSTG III-(XII), GGDV 339, RKCH 1 / 2, MDRK
DOBROWOLSKI - UVUO II
DOBROWOLSKI - UVUO II
DOBRSKI - UVUO II
DOBRYNIN (N) - GGDV 340
DOBRYSHIN (N) - DSTG III-(XII)
DOBRZINSKI [Dobrzhinskii] (N) - RKCH 6
DODONOV (N) - GGDV 341
DOKHTUROV (N) - GGDV 351, NdR C2, (RoRK IV) RSRD I
DOKUDOVSKII (N) - DSTG III-(XII), NdR C2
DOKUKIN (N) - GGDV 342
DOKUKINY - UVUO I
DOKUMENTOV (N) - ASDR
DOLBILOVY - UVUO I
DOLEGOWSKI - UVUO II
DOLGOLDATOVICH (P) - IGHG I
DOLGOLEVICH (N) - MDRK
DOLGOLOV (N) - GGDV 343, MDRK
DOLGOPOLOV - UVUO I
DOLGOPOLOV (N) - GGDV 344
DOLGORUKIE - UVUO I
DOLGORUKII-KRYMSKII (P) - DRRI I, IRRD I, NdR W1, RoRK I
DOLGORUKOV & DOLGORUKII (P) - ARO, ASDR, DRRI I, FP1 II / III cor, FP2 II, GHER III 291 / 294, (IRGO X), IRRD I, NdR W1, RKCH 5, RoRK I
DOLGOV (N) - MDRK, (RoRK IV)
DOLGOVO-SABUROV (N) - ASDR, (RoRK IV)
DOLGOVO-SABUROVY - UVUO I
DOLGOVO-SABUROVY - UVUO I
DOLINSKIE - UVUO I
DOLINSKII (N) - MR I, RKCH 6
DOLIVO-DOBROVOL'SKII - UVUO I
DOLIVO-DOBROVOL'SKII-EVDOKIMOV - UVUO I
DOLIWA - UVUO II
DOLIWA-DOBROWOLSKI [Dolivo-Dobrovol'skii] (N) - DK III / VII, WHGT
DOLOMANOV (N) - DSTG III-(XII), MDRK
DOLOMANOVY - UVUO I
DOL'SKII (P) - GB III
DOLZHENKOV (N) - RKCH 2
DOMAGALSKI - UVUO II
DOMANIN (N) - GGDV 345
DOMARADZKI - UVUO II
DOMARCHUK (N) - RKCH 2
DOMAROVSKII (N) -
DOMASHNEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
DOMASZEWSKI - UVUO II
DOMASZEWSKI - UVUO II
DOMBROVSKII (N) - RKCH 3
DOMBROWSKI - UVUO II
DOMBROWSKI - UVUO II
DOMBROWSKI - UVUO II
DOMIERNIKOV (N) - MDRK
DOMMES (N) - MDRK
DOMOGATSKIE - UVUO I
DOMONT (P) - GB IV, IGHG I
DOMONTOVICH (N) - MR I, RKCH 2 / 4 (addenda) / 6
DOMONTOVICHI - UVUO I
DOMOSHUGOV (N) - GGDV 346-347
DOMOZHIROV (N) - DSTG III-(XII), NdR V1
DONAUROV - UVUO I
DONAUROV (N) - NdR C2, RSRD I
DONDUKOV (P) - ANR III, DRRI III, RoRK III, NdR C2
DONDUKOV-IZ"EDINOV (P) - DRRI III
DONDUKOV-KORSAKOV - UVUO I
DONDUKOV-KORSAKOV (P) - ANR III, DRRI III, IRRD I, NdR H1 (in Korsakov), RoRK III
DONE (N) - GGDV 348
DONETS-ZAKHARZHEVSKII (N) - NdR C2, RuRK I
DÍNHOFF [Dengoff] (P/C) - ARO, GB IV, GHdA 2 / 40 / 94, GT 149
DONSKII (N) - DSTG III-(XII)
DONTSOV-STEFANOVICH (N) - RKCH 1
DOPPELMAYER [Doppel'ma´er] (N) - MDRK
DORICH (N) - RKCH 2
DOROGIN (N) - ASDR
DOROGOBUZHSKII (P) - GB III, IRRD I, RuRK I, VUKS
DOROGOV (N) - RKCH 2
DOROHOSTAJSKI [Dorogosta´skii] (N) - GB IV
DOROSHENKO (N) - MR I, RKCH 2 / 3
DOROSHINSKII (N) - MDRK
DOROSHKEVICH (N) - GGDV 350
DOROZHINSKII (N) - GGDV 349
DORRER (d'Horrer) (C) - ANR III, DS V p. 95
DORTHESEN (von) [fon-Dortezen] (B) - ARO
DOSSE (N) - MDRK
DOSTOEVSKII (N) - DK III, (DNLI), MDRK
DOUGLAS [Duglas] (C) - ARO
DOUGLAS [Duglas] (N) - GHER III 325
DOVGALEVSKII (N) - RKCH 4 (addenda)
DOVGIALOWICZ - UVUO II
DOVGII (N) - RKCH 2
DOVGOLEVSKIE - UVUO I
DOVKGELO (N) - RKCH 3 / 6
DOWMONT-SIESICKI (P) - ANR II, ZKSP XI
DOWOJNA [Dovo´na] (N) - GB IV
DRACHENFELS (von) [Drakhenfel's] (B/N) - ARO, GHdA 31 / 48 / 79, GHKR I 39
DRACHEVSKII (N) - RKCH 2
DRAGNEVICH (N) - RKCH 2
DRAGOMIROV (N) - RKCH 2
DRAGOWSKI - UVUO II
DRAKE (N) - DK II
DRASHUSOV (N) - MDRK
DREGALOV (N) - MDRK
DRENTELN [Drentel'n] (N) - ARO, GHER III 365, NIGZ 1952
DRET (N) - MDRK
DREWNICK [Drevnik] (N) - GHER III 313
DREYER [Dre´er] (N) - MDRK
DRINEVICH (N) - RKCH 3
DROBIAZGIN - UVUO I
DROHOJOWSKI [Drokho´ovskii] (C/N) - AB
DROLSHAGEN [Drol'sgagen] (N) - GHOR 654
DROVETSKII (N) - ASDR
DROZDOWSKI - UVUO II
DROZDOWSKI [Drozdovskii] (N) - DS III, RKCH 2 / 6
DRUCKI-LUBIECKI [Drutskii-Liubetskii] (P) - AB, AdG, DRRI I / III, RoRK I, ZKSP V
DRUTSKIE-SOKOLINSKIE - UVUO I
DRUTSKII (DRUCKI) (P) - DRRI III, GB II, IGHG I, IRRD I, NGIZ 1939, RoRK I
DRUTSKII-GORSKII (DRUCKI-HORSKI) (P) - GB II
DRUTSKII-KONOPLIA (DRUCKI-KONOPLA) (P) - GB II
DRUTSKII-OZERETSKII (DRUCKI-OZIERECKI) (P) - GB II
DRUTSKII-PODBEREZHKII (DRUCKI-PODBEREZSKI) (P) - GB II (with Drutskii), IRRD I
DRUTSKII-PRIKHABSKII (DRUCKI-PRICHABSKI) (P) - GB II
DRUTSKII-TOLOSHINSKII (DRUCKI-TOLOCZYNSKI) (P) - GB II
DRUTSKOI-SOKOLINSKII (DRUCKI-SOKOLINSKI) (P) - ASDR, DRRI I / III, FP1 I, FP2 1, IRRD I, RoRK I, RSRD I
DRUTSKOI-SOKOLONSKII-DOBROLOVSKII (P) - DRRI III
DRUTSKOI-SOKOLONSKII-GURKO-ROME¤KO (P) - DRRI I / III, RoRK I, RSRD I
DRUZHAEV(N) - RKCH 2
DRUZHININ (N) - ASDR, MDRK
DRZEWINSKI [Drzhevinskii] (N) - MDRK
du BOIS de ROMAND-KAISSAROFF [Diu-Bua-De-Roman-Ka´sarov] (B) - TAPR II
du VERNOY [Diu-Vernua] (N) - MDRK
DUBASOV - UVUO I
DUBASOV (N) - GGDV 352
DUBBELT [Dubel't] (N) - GGDV 353
DUBELT [Dubel't] - UVUO I
DUBENKO (N) - RKCH 2
DUBENSKIE - UVUO I
DUBENSKIE - UVUO I
DUBENSKII (N) - ASDR, GGDV 354, MDRK, (RoRK IV)
DUBIAGSKIE - UVUO I
DUBIANSKIE - UVUO I
DUBIN (N) - RKCH 2
DUBINA (N) - RKCH 3
DUBINKIN (N) - MDRK
DUBINSKII (N) - MDRK
DUBLIANSKIE - UVUO I
DUBLIANSKII (N) - MR I, RKCH 4 (addenda) /.RuRK I
DUBNITSKII (N) - MDRK, RKCH 2 (addenda) / 3
DUBOVIKOV (N) - IRRD II
DUBOVITSKIE - UVUO I
DUBOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
DUBROVA (N) - RKCH 2 (addenda)
DUBROVIN (N) - ASDR, MDRK, (RoRK IV)
DUBROVO (N) - GGDV 355, RKCH 3 (addenda)
DUBROVSKIE - UVUO I
DUBROVSKIE - UVUO I
DUBROVSKII (N) - ASDR, GGDV 356, MDRK, (RoRK IV)
DUCHESNE [Diushen] - UVUO I
DUCHIDZE (N) - SKDG
DUCHNOWSKI - UVUO II
D▄CKER [Diker] (N) - GHER I 664
DUCLOUX [Diuklu] (N) - GGDV 364, NdR D1
DUDAKOVSKII (P) -
DUDIN (N) - GGDV 358, (RoRK IV)
DUDIN-KVASHNIN (N) - NdR C2
DUDIN-LYKOV (P) - IRRD I
DUDINSKII (N) - GGDV 357
DUDITSKII-LISHIN (N) - MDRK
DUDUCHAVA (N) - SKDGu
DUDYSHKIN (N) - DSTG III-(XII)
DUDYSHKINY - UVUO I
DUGIN (N) - MDRK
DUHAMEL [Diugamel'] (N) - ARO, NGIZ 1940, OI-AD
DUKHOVNIKOV (N) - MDRK
DUKHOVNITSKII - UVUO I
DUKHOVNITSKII (N) - MDRK
DUKHOVSKII (N) - ASDR
DUKMASOV (N) - MDRK
DUKSHTO-DUKSHINSKII (N) - RKCH 6
DUKSHTOV (N) - DSTG III-(XII)
DULEB - UVUO II
DULOV (N) - (RoRK IV)
DULOV (P) - DRRI I, IRRD I, RoRK I
DUL'TSOV (N) - MDRK
DUMBADZE (N) - SKDGu
DUMBULI see KHO¤SKII
DUMINITSKII (N) - RKCH 1
DUNAEV (N) - ASDR
DUNIKOWSKI - UVUO II
DUNIN (N) - GGDV 359
DUNIN-BORKOWSKI [Dunin-Borkovskii] (C/N) - AB, GHdA 35, MR I, RKCH 6, RoRK III, ZKSP X
DUNINY - UVUO I
DUNINY-BORKOVSKIE - UVUO I
DUNINY-ZHUKOVSKIE - UVUO I
DUNTEN (C/N) - ARO, (RoRK III)
DUPONT [Diupon] - UVUO I
DURAKOV (N) - ASDR
DURANDIN (N) - MDRK
DURASHIN (N) - MDRK
DURASOV (N) - (RoRK IV)
DURASOVY - UVUO I
DURNOV (N) - ASDR, GGDV 360
DURNOVO (N) - DSTG III-(XII), NdR C2, RKCH 2 / 6, (RoRK IV)
DURNOVY - UVUO I
DUROV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 361, (RoRK IV)
DUROVY - UVUO I
DUROVY - UVUO I
DUSOSE [Diusose] (N) - MDRK
DUSSET (N) - MDRK
D▄STERLOHE (von) [fon-Disterlo] (B/N) - ARO, GHdA 79
DUSZYNSKI - UVUO II
DUTKEVICH - UVUO I
DUZ'-KHOTIMIRSKII (N) - RKCH 2
DVALI (N) - SKDI
DVALISHVILI (N) - IPSL
DVIGUBSKII (N) - MDRK
DVORETSKII (N) - ASDR, MR I
DVORNIKOV (N) - ASDR
DVORZHITSKIE - UVUO I
DVORZHITSKII (N) - NGIZ 1939
DVUKAREVY - UVUO I
DYBOWSKI - UVUO II
DYKHOV (N) - MDRK
DYNNIKOV (N) - MDRK
DYZDAREV (N) - MR I
DZAMELOV (DZAMELASHVILI) (N) - SKDG
DZHABADARI (JABADARI) (N) - SKDG
DZHADZHANOV (JAJANASHVILI) (N) - SKDG
DZHAIANI (JAIANI) (N) - SKDI
DZHAIANI (JAIANI) {Dzha-i-ani} (P) - IPSL
DZHAKELI (JAKELI) (N) - SKDGu
DZHAMBAKURIAN-ORBELIANI (JAMBAKURIAN-ORBELIANI) {Dzhambakur-i-an - Orbel-i-ani} (N) - SKDG
DZHANDIEROV (JANDIERI) {Dzhand-i-erov} (P) - SKDG
DZHAN-SIUEROV (P) - AUFL
DZHAPARIDZE (JAPARIDZE) (N) - IPSL, SKDG,SKDI
DZHAPARIDZE (JAPARIDZE) (P) - SKDG, SKDI
DZHASHITOV (JASHITASHVILI) (N) - SKDG
DZHAVAKHIIA (JAVAKHIA) (N) - IPSL
DZHAVAKHOV (JAVAKASHVILI) (P) - DRRI IV, (RoRK III), SKDG
DZHAVAKHOV (JAVAKHASHVILI) (N) - SKDG
DZHAVAKHOVY - UVUO I
DZHAVROV (JAVRISHVILI) (N) - SKDG
DZHEDZHELEI (N) - MDRK
DZHEGERIIA (JEGERIA) (N) - SKDI
DZHEVANSHIR (JEVANSHIR) (Khans of Karabagh) - MS (cf) [see also: Kho´skii]
DZHOLIIA (JOLIA) (N) - IPSL
DZHOLIO see GIOLIO
DZHOMARIDZE (JOMARIDZE) (N) - SKDG
DZHORDZHADZE (JORJADZE) (P) - DRRI IV, SKDG
DZHORDZHIKIIA (JORJIKIA) (N) - IPSL
DZHUNKOVSKII (N) - MS (cf), NdR C2, RKCH 3
DZHURA (N) - RKCH 2
DZIALYNSKI [Dzial'ynskii] (C/N) - AB, GT 115 / 116, ZKSP X
DZIANKOWSKI - UVUO II
DZIANOTTI de CASTELLATI - UVUO II
DZIDZIGURI (N) - IPSL
DZIDZISHVILI (N) - SKDI
DZIECIELSKI - UVUO II
DZIEDUSZYSKI [Dzedushitskii] (C/N) - AB
DZIEDZICKI - UVUO II
DZIEGIELOWSKI - UVUO II
DZIERZANOWSKI - UVUO II
DZIERZANOWSKI - UVUO II
DZIERZGOWSKI - UVUO II
DZIEVANOVSKII (N) - RKCH 1
DZIEWANOWSKI - UVUO II
DZIEWULSKI - UVUO II
DZIUBINSKI - UVUO II
DZIURKOVSKII (N) - RKCH 3
DZYBAN (N) - RKCH 2EBRALIDZE (N) - SKDGu
ECK [Ekk] (N) - GHOR 107 / 670, OI-AD
ECKERMANN [Ekerman] (N) - GGDV 1408
ECKERMANN [Ekerman] - UVUO I
EDELEV (P) - LIRO 1914
EDIGAROV (N) - SKDG
EDING [Eding] (N) - GGDV 1407
EFANOV (N) - DSTG III-(XII), MDRK
EFIMENKOV - UVUO I
EFIM'EV (N) - DSTG III-(XII)
EFIMOVICH (N) - GGDV 389
EFIMOVICHI - UVUO I
EFIMOVSKII - UVUO I
EFIMOVSKII (C) - RoRK II
EFREMOV (N) - ASDR, MDRK, RKCH 3
EFREMOVICH (N) - RKCH 2 (addenda)
EFREMOVSKII - UVUO I
EFREMOVY - UVUO I
EGADZE (N) - SKDG
EGERMANN [Egerman] - UVUO I
EGERSTROM [Egershtrom] (N) - GGDV 1406
EGGERT (von) [fon-Egert] (N) - NdR D1
EGOR'EVA (N) - GGDV 370
EGOR'EVSKII (N) - ASDR
EGOROV - UVUO I
EGOROV (N) - ASDR, DNLI, MDRK, RKCH 3
EGUPOV-CHERKASSKII (P) - NdR Q2
EHRENGERG (N) - DNSG
EICHLER [E´khler] - UVUO I
EJCHLER - UVUO II
EKESPARRE [Ekesparre] (N) - ARO, GHdA 32 / 89, GHER III 366, GHLR II 666, GHOR 107 / 670 / 705
EKIMETSKII (N) - ASDR
EKIMOV - UVUO I
EKZEMPLIARSKII {Ekzempliarskii} (N) - ASDR
ELACHICH (JELACIC) - NRP VI
ELAGIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), IRRD II, MDRK, NdR Y1, (RoRK IV)
ELAGINY - UVUO I
ELAROV (N) - SKDG
ELCHANINOV (N) - GGDV 372, NdR D1, (RoRK IV)
ELCHANINOVY - UVUO I
ELCHIN (N) - GGDV 373
ELENEV - UVUO I
ELENEV (N) - RKCH 3
ELERT [Elert] (N) - GGDV 1409
ELESIN (N) - MDRK
ELETSKII (P) - DRRI I / III, FP1 III, IRRD I, NIGZ 1959, RKTS, RoRK I
ELIAKOVY - UVUO I
ELIASHEVICHI - UVUO I
ELIASHVILI {El-i-ashvili} (N) - SKDI
ELIASZEWICZ - UVUO II
ELIN (N) - MDRK
ELINSKII (N) - RKCH 3
ELIOZOV (ELIOZASHVILI) (N) - SKDG
ELISEEVY - UVUO I
ELISIEEV (N) - DK VII, MDRK
ELIZAROV (N) - NdR D1
ELIZAROV-GUSEV (N) - (RoRK IV)
ELLIS [Ellis] - UVUO I
ELLIS [Ellis] (N) - NdR D1
ELLISON [Ellison] - UVUO I
ELMANOV (N) - GGDV 371
ELMETE (ELMPT) [El'mpt] (C/N) - ARO, GHOR 655
EL'NITSKII - UVUO I
ELSEN [Elsen] (N) - GHOR 655
ELSEN see OELSEN
EL'TSOV (N) - ASDR
ELZANOWSKI - UVUO II
EMEL'IANOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 374, MDRK
EMEL'IANOVY - UVUO I
EMINOWICZ - UVUO II
EMIROV [Emirov] - UVUO I
EMIROV (N) - MDRK
EMMANUEL {Emmanuel} (N) - NGIZ 1940
EMME [Emme] (N) - GHER III 291
ENAKIEV - UVUO I
ENALIEEV (-SHUGUROV) (P) - AUFL
ENALIEEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 375-376
ENCHEV (N) - MDRK
ENDRONIKOV (ENDRONIKASHVILI) {Endronikov} (N) - DRRI IV, SKDG
ENGALYCHEV (N) - ASDR
ENGALYCHEV (P) - DRRI III, FP1 III, FP2 II, GGDV 377, IRRD I, NdR V1
ENGALYCHEVY - UVUO I
ENGDES [Engdes] (N) - GHER I 603
ENGEL [Engel'] (N) - RKCH 2
ENGELHARDT (von) [fon-Engel'gardt] (B/N) - ARO, GGDV 1410, GHdA 39 / 88, GHER I 61, GHKR I 223, GHLR I 31, RuRK II, SD I
ENGELHARDT [Engel'gardt] - UVUO I
ENGELMANN [Engel'man] - UVUO I
ENGMANN [Engman] - UVUO I
ENIKEEV (P) - DRRI III, DSTG III-(XII)
ENISHERLOV (N) - MDRK
EN'KI (N) - RKCH 2
EN'KO (N) - RKCH 3
EN'KO-DAROVSKII (N) - RKCH 2 / 3
EPANCHIN (N) - (RoRK IV)
EPANCHIN (Rurikids) (N) - DAK 1899, DSTG III-(XII), NdR Y1
EPANCHINY - UVUO I
EPANECHNIKOV (N) - DAK 1898
EPANTSEV - UVUO I
EPIFANOV (N) - (RoRK IV)
EPIMAKHOV (N) - ASDR
EPISHEV (N) - ASDR, GGDV 378
ERAKOV (N) - GGDV 379
ERD╔LY [Erdeli] (N) - NdR D1, NIGZ 1958
ERDTMANN [Erdman] (N) - GHER III 326
EREMIEEV - UVUO I
EREMIEEV (N) - ASDR, GGDV 382-383, RKCH 2, (RoRK IV)
EREMIEEVY - UVUO I
EREMIN (N) - GGDV 380
EREVANSKII (EREVANLI / IREVANLI / IREVANSKII) (Khans) - MS (cf)
ERGEMLIDZE (N) - SKDI
ERGOL'SKII (N) - DSTG III-(XII), (RoRK IV)
ERGOVSKII (N) - MDRK
ERHARD [Ergard] (N) - RKCH 2
ERISTOV (ERISTAVI) (N) - SKDI
ERISTOV (ERISTAVI) {Eristov} (P) - RoRK III, SKDG, SKDI
ERISTOV-GURIISKII (GURIIS ERISTAVI) {Eristov} (P) - DRRI IV, SKDGu
ERISTOV-KSANSKII (KSNIS ERISTAVI) {Eristov} (P) - DRRI IV, FPG
ERISTOV-RACHINSKII (RACHIS ERISTAVI) {Eristov} (P) - DRRI IV
ERISTOVY - UVUO I
ERLYKOVY [Eristovy] - UVUO I
ERMERIN [Ermerin] ( ) - LIRO IX
ERMES [Ermes] (N) - ARO, GHER I 678
ERMILOV (N) - MDRK
ERMOLAEV (N) - ASDR, GGDV 384, MDRK, NdR D1
ERMOLINSKII (N) - GGDV 385
ERMOLOV (N) - DSTG III-(XII), IRRD II, MDRK, NdR D1, RoRK IV
ERMOLOVY - UVUO I
ERMOSHEVSKII (N) - RKCH 2
EROKHOV (N) - (RoRK IV)
EROPKIN (N) - ASDR
EROPKIN (Rurikids) (N) - DSTG III-(XII), (RoRK IV)
EROPKINY - UVUO I
ERSHOV (N) - GGDV 386, MDRK, (RoRK IV)
ERTEL [Ertel'] - UVUO I
ERTEL [Ertel'] - UVUO I
ERUNKOV (N) - MDRK
ERZHEMSKII (N) - ASDR, MDRK
ESAULENKO-SHUL'GA {Esaulenko} (N) - RKCH 6
ESAULOV - UVUO I
ESAULOV (N) - GGDV 387, MDRK
ESAULOV {Esaulov} (N) - NdR D1
ESHEVSKII (N) - MDRK
ESIKORSKII (N) - RKCH 3
ESIMONTOVSKII (N) - MR I, RKCH 6
ESIPOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 388, NdR D1, (RoRK IV)
ESIPOVICH - UVUO I
ESIPOVY - UVUO I
ESIPOVY - UVUO I
ESIPOVY - UVUO I
ESKOV (N) - DSTG III-(XII)
ESSEN (House Sellie) [Essen] (N) - GHOR 656
ESSEN [Essen] - UVUO I
ESSEN [Essen] (C/B) - GHER I 68, GHLR I 585, GHOR 486, IRRD II, RoRK II
ESSENHAUSEN [Essengauzen] (N) - GGDV 1411
ESSEN-STENBOCK-FERMOR [Essen-Stenbok-Fermor] (C) - ARO, GHLR II 685, SAA VIII, RoRK II
ESTERH┴ZY [Estergazi] (C) - (RoRK III)
ESTKO - UVUO II
ETTER [Etter] (N) - ANR III
EULER [E´ler] (N) - RILE
EVDIMOMOV - UVUO I
EVDOKIMOV - UVUO I
EVDOKIMOV (N) - IRRD II, MDRK
EVERSMANN [Eversman] ( ) - LIRO XI
EVLANOV (N) - GGDV 366
EVLASHEVY - UVUO I
EVNEVICH - UVUO I
EVNEVICH (N) - MDRK, RKCH 2
EVREINOV - UVUO I
EVREINOV (N) - ASDR, GGDV 367, NdR D1, RKCH 3
EVRE¤NOV (N) - MDRK
EVREINOVY - UVUO I
EVROPEUS (N) - GGDV 368
EVSIUKOV (N) - ASDR, GGDV 369, (RoRK IV)
EVSIUKOVY - UVUO I
EVSKII (N) - ASDR
EVTIKHIEVY - UVUO I
EVTROPOVY - UVUO I
EZHEVSKII (N) - RKCH 2
EZOPIN (N) - MDRK
EZUCHEVSKII (N) - RKCH 2 / 2 (addenda) / 3
EZUCHEVSKII-SAVO¤SKII (N) - RKCH 2FADIEEV {Fadieev} (N) - NdR D1
FA¤NITSKII (N) - GGDV 1261
FALIEEV - UVUO I
FALK (N) - GGDV 1260
FAL'KOVSKII (N) - RKCH 2
FALKOWSKI - UVUO II
FALL [Fal'] (N) - RKCH 2
FALZ-FEIN (olim PFALZ-FEIN) [Fal'ts-Fe´n] (N) - MS
FAMINITSYNY - UVUO I
FAMINTSYN(N) - DSTG III-(XII), RSRD II
FASHCH (N) - RKCH 3
FASOVTSOV (N) - RKCH 3
FAVORSKII (N) - ASDR
FEDCHENKO (N) - RKCH 2 / 3
FEDCHUK (N) - ASDR
FEDORENKO (N) - GGDV 1262, RKCH 2
FEDOROV - UVUO I
FEDOROV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1264-1271, RKCH 2
FEDOROVICH (N) - RKCH 2 / 6
FEDOROVSKII (N) - ASDR, (DNLI), GGDV 1263, RKCH 2
FEDOSIEEV (N) - ASDR
FEDOSOV (N) - RKCH 2 (addenda)
FEDOT'EV - UVUO I
FEDOTOV - UVUO I
FEDOTOV (N) - ASDR
FEHLEISEN [Fele´zen] - UVUO I
FEHLEISEN [Fele´zen] (B/N) - NdR D1
FEKLIN (N) - GGDV 1272
FELDT [Fel'dt] - UVUO I
FENENKO - UVUO I
FENENKO (N) - RKCH 3 / 6
FENINY - UVUO I
FERAY [Fere] (N) - DAK 1899, GGDV 1273
FERKHMIN - UVUO I
FERMOR (C) - ARO
FERMOR (N) - MS (cf)
FERSEN (von) [Ferzen] (C/B) - ARO, FC1, GHdA 56, GHER I 82, GHLR I 160, RoRK II
FESENKO (N) - RKCH 3
FIALKOWSKI - UVUO II
FIALKOWSKI [F-i-alkovskii] (N) - RKCH 3
FICK [Fik] - UVUO I
FICK [Fik] (N) - GHER III 367
FIGLEV (N) - GGDV 1274
FIGLEVY - UVUO I
FILADEL'FSKII (FILATDEL'SKII) (P) - AUFL, IRRD I
FILAT'EV (N) - MGID
FILATOV (N) - DSTG III-(XII)
FILIMONOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
FILIMONOVY - UVUO I
FILIMONOVY - UVUO I
FILIPOV - UVUO I
FILIPPIS (de) (N) - OI-AD
FILIPPOV - UVUO I
FILIPPOV - UVUO I
FILIPPOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
FILIPSON see PHILIPSON
FILISOV (N) - GGDV 1275
FILONENKO (N) - RKCH 2
FILONOV (N) - RKCH 2
FILONOVICH (N) - RKCH 1
FILOSOFOV (N) - DSTG III-(XII), IRRD II
FILOSOFOVY - UVUO I
FINKELSTEIN [Finkel'ste´n] - UVUO I
FINOGENOV (N) - GGDV 1276
FIRCKS (von) [fon-Firks] (B/N) - ARO, GHdA 65 / 118, GHKR I 56
FIRLEJ [Firlei] (N) - GT 126
FIRSOVSKII (N) - RKCH 2
FISCHBACH [Fishbakh] (N) - GHER II 230
FISCHER [Fisher] - UVUO I
FISCHER von WALDHEIM (N) - AdSP 1913/14, OI-AD
FLEMING (FLEMMING) [Fleming] (B) - GHOR 488, (RoRK III), ZKSP XI
FLUGOVSKII (N) - GGDV 1277-1278
FOCHT [Fokht] - UVUO I
FOCK [Fok] (N) - GHER II 40
FOELKERSAM (FÍLKERSAHM, VÍKLERSAM) (von) [fon-Fel'kerzam] (B/N) - ANR III, ARO, GHdA 37 / 74, GHKR I 235, GHLR I 479
FOFANOV (N) - GGDV 1280
FOKHT see VOGT
FOMIN (N) - GGDV 1279
FOMIN-KVASHNIN {Fomin} (N) - NdR D1, RoRK IV
FOMINSKII {Fominskii} (N) - ASDR
FOMINSKII {Fominskii} (P) - IRRD I [see also: Berezu´skii]
FONROBERT - UVUO II
FONTANA - UVUO II
FONTON (de l'Etang la Ville) (N) - GFG
FONVIZIN (olim von Wiesen) [fon-Vizen]) (N) - IRRD II, NdR Y1, RuRK II
FON-VIZINY - UVUO I
FORBRIECHER [Forbrikher] - UVUO I
FORTUNATOV (N) - ASDR
FRANCK see PFEILITZER gennant FRANCK
FRANK - UVUO I
FRANK - UVUO I
FR─NKEL [Frenkel'] - UVUO I
FRANKENBERG - UVUO II
FRANKENSTEIN [Frankenste´n] - UVUO I
FRANKOVSKII (N) - RKCH 6
FRANTOV (N) - GGDV 1282
FRANTSYSHKEVICH (N) - GGDV 1283
FRANTZ / FRANZ [Frants] - UVUO I
FREDRO (z Pleszowice Fredro) (C) - AB, GHdA 112, RoRK III
FREDRO - UVUO II
FREEDERICKSZ [Frederiks/Fridiriks] (C/B) - ANR III, NdR D1, RoRK II
FREEDERICKSZ [Frederiks] (N) - GGDV 1284
FREEDERICKSZ [Fridriks] - UVUO I
FREEDERICKSZ-MARAZLI [Frederiks-Marzali] (B) - ANR III, NdR D1, RoRK II
FREIDECKER (?) [Fre´deker] (N) - ASDR
FREIFELDT [Fre´fel'dt] - UVUO I
FREILEBEN [Fre´leben] - UVUO I
FREMMERT - UVUO I
FRENEV (N) - ASDR
FRENKEL ? - UVUO II
FRENZEL ? - UVUO II
FRESE [Freze] (N) - GGDV 1285
FREUNDLICH [Fre´ndlikh] - UVUO I
FREYBERG ? - UVUO II
FREYBERG [Fre´berg] - UVUO I
FREYGANG (von) (N) - OI-AD
FREYMANN (von) (House Nursie) [Fre´man] (N) - GHLR I 51
FREYMANN (von) [Fre´man] (N) - GHOR 489
FREYTAG gennant LÍRINGHOFF (von) [Fre´tag-Loringof] (B/N) - ARO, GHdA 13 / 59 / 109, GHKR I 254
FREYTAG(H) [von] LORINGHOVEN [Fre´tag-[fon-]Loringofen] (B/N) - ARO, GHdA 13 / 59 / 109, GHLR I 416, GHOR 122 / 672 / 705
FREZER - UVUO II
FRIAZINOV (N) - ASDR
FRICERO [Frichero] (N) - NdR W2
FRIDOLIN - UVUO I
FRIEDE [Fride] (N) - NdR D1, RSF
FRIEDERICI [Frideritsi] (N) - GHER III 327
FRIESELL [Frizel'] (N) - GHER III 329
FRIESENDORFF(-CRONENWERTH) (FRESENDORFF) (von) [fon-Frizendorf-Kronenvert / Frezendorf] (B) - ARO, (RoRK III)
FRISCH [Frish] - UVUO I
FRITSCH - UVUO II
FRIZE - UVUO II
FROLOV (N) - DAK 1899, DSTG III-(XII), NdR D1
FROLOV-BAGRIEEV (N) - RKCH 2 (addenda)
FROLOVSKII (N) - GGDV 1286
FRUKTOV (N) - ASDR
FUCHS [Fuks] - UVUO I
FUDAKOVSKIE - UVUO I
FUNCK (von) [fon-Funk] (B) - ARO, GHdA 30 / 74, GHKR I 279
F▄NER [Fiuner] - UVUO I
FUNIKOV {Funikov} (N) - NdR H1 (in Kurchev)
FURMAN (von) (N) - DNSG, NRP VI
FUSTOV (N) - DSTG III-(XII)
FUSTOVY - UVUO IGABAEV (GABASHVILI) (N) - SKDG, SKDI
GABRIELS [Gabr-i-el's] (N) - MDRK
GABUNIIA (GABUNIA) (N) - IPSL
GAEVSKII (N) - NdR D1, RKCH 2
GAFERLAND see HAFFERLAND
GAGARIN (P) - AdG, ANR, ARO, ASDR, DK IV, DS IX, FP1 II, FP2 I, GGDV 234, IRRD I, NdR D1, NIGZ 1954, RoRK I, TNE, VUKS
GAGARIN-STURDZA (P) - AdG, ANR, DK IV, IRRD II, FP1, NdR D1, RoRK I (in Gagarin), TNE
GAGARINY - UVUO I
GAGARINY-STURDZA - UVUO I
GAGEN see HAGEN
GAGIN (N) - DSTG III-(XII), MDRK, (RoRK IV)
GAGINY - UVUO I
GAGUA (N) - IPSL
GAIDES de - UVUO II
GA¤DOVSKIE-POTAPOVICHI - UVUO I
GA¤DUKOV (N) - MDRK
GALAFIEEV (N) - MDRK
GALAGAN (N) - ANR II, MR I, RKCH 2 / 6
GALAGANY - UVUO I
GALAKHOV - UVUO I
GALAKHOV (N) - GGDV 236-238, NdR D2, RSRD I
GALANIN (N) - MDRK
GALAT'IANOV (N) - MDRK
GALATOV - UVUO I
GALATOZOV (GALATOZISHVILI) (N) - SKDG
GALBERG see HALBERG
GALCHUN (N) - RKCH 2
GALDKO¤ - UVUO I
GALEN gennant HAISWIG (von) (C/N) - ARO
GALENKOVSKII (N) - MR I
GALER - UVUO II
GALETSKII (N) - MR I
GALIASHKIN (N) - MDRK
GALIEEVSKII (N) - RKCH 2
GALIENKOVSKIE - UVUO I
GALIMSKII (N) - RKCH 6
GALINOVSKII (N) - DSTG III-(XII), GGDV 239
GALITSKII (of GALICH) (P) - IRRD I, LIRO 1908 IV / 1909 III, RKTS, VUKS
GALITSKII - UVUO I
GALITSKII (N) - GGDV 240, NdR D2, RKCH 2
GALITSKII-CHECHELEV (N) - MDRK
GALITSYN (N) - ASDR
GALITZIN see GOLITSYN
GALKIN (N) - DS III, GGDV 241
GALKINY - UVUO I
GALKINY-VRASKIE - UVUO I
GALL see HALL
GALOV (N) - LIRO XI
GALOVY - UVUO I
GALUSHKA (N) - MDRK
GALUZEVSKII (N) - RKCH 1 / 2
GAMALEIA (N) - DSTG III-(XII), MR I, RKCH 6
GAMALITSKII (N) - RKCH 2
GAMBURGER see HAMBURGER
GAMBURTSOV (N) - MDRK
GAMIL'TON see HAMILTON
GAMKRELIDZE (N) - SKDI
GAMOV (N) - DSTG III-(XII)
GAMSAKHURDIIA (GAMSAKHURDIA) (N) - IPSL
GAMTSEMLIDZE (N) - SKDI
GAMZIN (N) - MDRK
GAN see HAHN
GANDIN (N) - ASDR
GANDZIELI {Gandz-i-eli} (N) - SKDG
GANENFEL'D see HANENFELDT
GANFEL'T see HANFELT
GANNIBAL see HANNIBAL
GANOTEL' see HANOTEL
GANS [Gans] (N) - GHOR 495
GANSKAU (N) - MGIA III
GANTIMUROV (P) - DRRI III, RuRK I, RuRK-RS
GANTIMUROVY - UVUO I
GAPKIN (N) - MDRK
GAPONOV (N) - RKCH 3
GARAKANIDZE (GARAQANIDZE) (N) - SKDG
GARBUZ (N) - MGIA III
GARCZYNSKI - UVUO II
GARDAPKHADZE (P) - IPSL
GARDNER (N) - ASDR, MDRK, OI-AD
GARDOCKI (GARDOT) - UVUO II
GARIN - UVUO I
GARIZHSKII (N) - GGDV 245
GARKOVENKO (N) - RKCH 3
GARMASH (N) - RKCH 2
GARNICH-GRANITSKII (N) - ASDR
GARSEVANOVY - UVUO I
GARTMAN see HARTMANN
GARTONG see HARTONG
GARTSEVICH (N) - GGDV 247
GARTUNG see HARTUNG
GARUSOV (N) - GGDV 246, MDRK
GARVE see HARVEY
GARZINSKI - UVUO II
GASCOIGNE (N) - OI-AD
GASECKI - UVUO II
GASHITSKII (N) - ASDR
GASIEWSKI [Gonsevskii] (N) - GB IV
GASOWSKI - UVUO II
GASPERSKII (N) - MDRK
GASSOWSKI - UVUO II
GASTFER see HASTFER
GASVITSKIE - UVUO I
GASZTOLD [Gashtol'd] (N) - GT 162
GASZYNSKI - UVUO II
GATSERELIIA (GATSERELIA) (N) - IPSL
GATTSUK (N) - MDRK
GAUF see HAUFF
GAUPT see HAUPT
GAVADZHAVA (GAVADJAVA) (N) - IPSL
GAVEL [Gavel] (N) - GHLR II 810, GHOR 496 / 688
GAVEMAN see HAVEMANN
GAVRENEV (N) - GGDV 233, MDRK, (RoRK IV)
GAVRILENKO (N) - RKCH 3
GAVRILOV - UVUO I
GAVRILOV (N) - ASDR, MDRK
GAVRISHEV - UVUO I
GAVRISHEV (N) - RKCH 3
GE (N) - RKCH 2
GEBEL [Gebel'] (N) - MDRK
GEBENER - UVUO I
GEDDA - UVUO I
GEDEONOV (N) - GGDV 249, RSRD I
GEDEONOVY - UVUO I
GEDEVANOV (GEDEVANISHVILI) (N) - SKDG
GEDIANOV (GIDIANOV) {Ged-i-anov / Gid-i-anov} (P) - DRRI III, GGDV 254
GEDIKE - UVUO I
GEDIMIN (descendants of) (N) - GB II, LIRO 1905 IV / 1908 III, NdR E1, RKTS, ZKSP VIII
GEDORIC [Gedro´ts] - UVUO I
GEDROIC [Gedro´ts] (P) - AB, DK I / III, FP1 II, FP2 I, GB I, GRUP, RoRK (III) / IV
GEER (de) [de-Geer] (C) - (RoRK III)
GEEVSKII (N) - MDRK
GEGECHKORI (N) - IPSL
GEGELASHVILI (N) - SKDI
GEGELIIA (GEGELIA) (N) - IPSL
GEGENAVA (N) - IPSL
GEGIDZE (N) - SKDGu [spelled incorrectly in the "Contents" as Geshdze]
GEIDEL' see HEYDEL
GEIDEMAN see HEIDEMANN
GEIDEN see HEYDEN
GEIDENREICH see HEIDENREICH
GEIMAN see HEYMANN
GEIMER (?) - UVUO II
GEINE see HEINE
GEINTS see HEINZ
GEISMAN see HAUSSMANN
GEITSYG see HEITZIG
GEIZERINER (N) - MDRK
GEJER [Ge´er] (N) - MDRK
GEKENDORF see HECKENDORF
GELD [Gel'd] (N) - RKCH 2
GELOVANI (N) - IPSL, SKDI
GELOVANI (P) - DRRI IV, IPSL, (RoRK III)
GEMBACH' (N) - GGDV 251, MDRK
GEMBARZEWSKI - UVUO II
GEMBICKI [Gembitskii] (N) - GT 150
GEMILIAN see HEMILIAN
GEMMEL'MAN see HEMMELMANN
GENDELEVICH (N) - MDRK
GENDRE [Zhandr] - UVUO I
GENDRE [Zhandr] - UVUO I
GENDRE [Zhandr] (N) - NdR D2
GENDRIKOV (HENDRIKOV) (C) - FC1 II, FC2 I, NdR E2, RoRK II
GENDRIKOVY - UVUO I
GENICHA (N) - NdR X1
GENIKA - UVUO I
GENIKA (N) - MDRK
GENING see HENNING
GENISCH [Genish] - UVUO I
GENISCHTA [Genishta] (N) - MDRK
GENKE (?) - UVUO II
GENNADI (N) - OI-AD
GENRIKHOV (N) - MDRK
GENSZ [Gents] (N) - MDRK
GEORGES [Zhorzh] (N) - MDRK
GEORGIEVSKII {Georg-i-evskii} - UVUO I
GEORGIEVSKII {Georg-i-evskii} (N) - MDRK
GEORGOBIANI (GIORGOBIANI) {Georgob-i-ani} (N) - SKDI
GEPPERT - UVUO II
GERASIMENKO (N) - RKCH 3
GERASIMOV (N) - ASDR, MDRK
GERASIMOVSKII (N) - RKCH 3
GERASIMOVY - UVUO I
GERBEL [Gerbel'] (N) - NGIZ 1940
GERBELI - UVUO I
GER'E see GUERRIER
GERING - UVUO I
GERING (N) - MDRK
GERKAN - UVUO I
GERKEN (N) - MDRK, OI-AD, RKCH 2
GERKHANOVSKII (N) - RKCH 2
GERLACH [Gerlakh] (N) - MDRK
GERLIANI {Gerl-i-ani} (N) - RKCH 2
GERMAN see HERMANN
GERMES see HERMES
GERNER (N) - MDRK
GERNET (von) [fon-net] (N) - DK V / IX, GHER III 98
GEROIS see HEROYS
GEROL'DSHTEIN see HEROLDSTEIN
GERSCHAU (von) [fon-Gershau] (B) - ARO
GERSCHAU von FLOTOW [Gershau-fon-Flotov] (B) - GHdA 21
GERSCHAU-FLOTOW [Gershau-Flotov] - UVUO I
GERSDORFF (von) [Gersdorf] (N) - ARO, DK VIII, GHER II 231, GHLR II 731
GERSHEL'MAN see HÍRSHELMANN
GERTIK (N) - ASDR
GERTSEN see HERZEN
GERTSIK (N) - MR I
GERTSYK (N) - ASDR
GESCHWEND [Geshvend] - UVUO I
GESEN see HEESEN
GESKO (N) - MDRK
GESS see HESS
GESSE (GESSEN) see HESSE
GESSEL' see HESSEL
GESSLER* [Gesler] - UVUO I
GET'E see GUETT╔E
GETLING see HETLING
GETMANENKO (N) - MDRK
GEVLICH - UVUO I
GEVLICH (N) - MDRK, NdR E2
GEZEL [Gzel'] (N) - DK VI
GEZELEVSKII (N) - GGDV 250
GEZEN - UVUO I
GIBASIEWICZ - UVUO II
GIBNER see H▄BNER
GIDIANOV see GEDIANOV
GIEEV (N) - ASDR
GIEJSZTOR - UVUO II
GIELGUD [Gelgud] (N) - GB IV, ZKSP XII
GIERNE see HJAERNE
GIERS (GJERS) [Girs] (N) - NdR D2, RSRD I
GIERSZT / GOERSCHT - UVUO II
GIERTA see HJERTA
GIERZYNSKI - UVUO II
GIGIBERIIA (GIGIBERIA) (N) - IPSL
GIGINE¤SHVILI (GIGINEISHVILI) (N) - SKDGu
GIGINE¤SHVILI-DODO (GIGINEISHVILI-DODO) (N) - IPSL
GILARDI [Zhiliardi] (N) - MDRK
GILBERARM [Gilberarm] (N) - GHER II 257
GILBERT [Gil'bert] (N) - RKCH 2
GIL'DEBRANDT see HILDEBRANDT
GIL'DIEEV (P) - AUFL
GIL'FERDING see HILFERDING
GILIAROV (N) - MDRK
GIL'TEBRANDT see HILTEBRANDT
GINDELIUS see HENDELIUS
GINKUL' (N) - MDRK
GINTER (N) - RKCH 3
GIOLIO [Dzholio] (N) - MDRK
GIPPIUS see HIPPIUS
GIRARD [Zhirard] (N) - GGDV 396, MDRK
GIRARD de SOUCANTON [Zhirar-de-Sukanton] - UVUO I
GIRARD de SOUCANTON [Zhirar-de-Sukanton] (B) - ANR III, ARO, DS X, GHER III 105
GIREI (Khan) - FP1 II / III cor, FP2 I
GIRE¤SKII (N) - MDRK
GIRGENSOHN [Girgenson] - UVUO I
GIRIN (N) - MDRK
GIULIANI [Dzhul-i-ani] (N) - RKCH 2
GIVARTOVSKII (N) - MDRK
GIZHIMKRELI (GIZHIMQRELI) (N) - SKDG
GIZHITSKII (N) - NdR D2
GIZINGER see HISINGER
GIZINSKI - UVUO II
GIZYCKI - UVUO II
GIZYCKII [Gizhitskii] (C/N) - AB
GJERS see GIERS
GLADKII (N) - DSTG III-(XII), RKCH 1
GLADKOV (GLADKO, GLATKOV, GLATKI) (N) - MDRK, MGIA III
GLADKOV (N) - MGIA III
GLADKOVY - UVUO I
GLADUN (N) - GGDV 257
GLADYREVSKII (N) - MDRK
GLADYSHEV (N) - ASDR
GLADYSZ - UVUO II
GLAGOLEV (N) - DSTG III-(XII), MDRK
GLASENAPP [Glazenap] (N) - GGDV 261, GHER III 367, GHLR I 591, MDRK
GLAVATSKII (N) - MDRK
GLAZATOV (N) - GGDV 258-260, (RoRK IV)
GLAZATYI see SHU¤SKII-GLAZATYI
GLAZOV (N) - DSTG III-(XII), MDRK
GLAZUNOV (N) - MDRK
GLAZYN (P) - GB III [see also: Glushok]
GLEBOVSKIE - UVUO I
GLEBOVY - UVUO I
GLEMBOCKI - UVUO II
GLIEBOV (N) - ASDR, DAK 1898, DSTG III-(XII), GGDV 264, MDRK, NdR D2, NIGZ 1955, RKCH 2, RKTSRoRK IV
GLIEBOVICH-POLONSKII - UVUO I
GLIEBOVSKII (N) - RKCH 3
GLIEBOVY - UVUO I
GLIEBOVY-STRIESHNEVY - UVUO I
GLINDZICH (N) - DSTG III-(XII)
GLINKA & GLINKA-MAVRIN (N) - DK I, NdR D2, RuRK I, SD II
GLINKI - UVUO I
GLINSKI - UVUO II
GLINSKI - UVUO II
GLINSKII (PUTIVL'SKII) (P) - IGHG I
GLINSKII (N) - ASDR, MDRK, (RoRK IV)
GLINSKII (P) - GB III, RKTS, RuRK I
GLISZCZYNSKI - UVUO II
GLOBA (N) - MDRK
GLOGOWSKI - UVUO II
GLOKKE (N) - GGDV 262
GLONTI (N) - SKDGu
GLOTOV (N) - DSTG III-(XII), MDRK, RKCH 2, (RoRK IV)
GLOTOVY - UVUO I
GL▄CK [Gliuk] (N) - RuRK I
GLUKHOV (N) - (RoRK IV)
GLURZHIDZE (N) - SKDG
GLUSHANINOV-RODVANSKII(N) - RKCH 2
GLUSHANOVSKII (N) - RKCH 6
GLUSHKOV (N) - GGDV 263, MDRK
GLUSHOK (P) - GB III [see also: Glazyn]
GLUSKI - UVUO II
GLUSZYNSKI - UVUO II
GLUZDOVSKII (N) - RKCH 2
GMELIN (N) - NdR X1
GNEDICH (N) - MR I
GNIAZDOWSKI - UVUO II
GNIEVASHEV (N) - (RoRK IV)
GNIEVASHEVY - UVUO I
GNIEWKOWSKI - UVUO II
GOBIREKHVOV (GOBIREKHISHVILI) (N) - SKDG
GODABRELIDZE (N) - SKDG, SKDI
GODEIN (N) - MDRK, NIGZ 1958
GODLEWSKI - UVUO II
GODORAZHSKII-CHIKOLENKO (N) - MDRK
GODUNOV (Tsar/N) - RKTS, RuRK I
GOETZ-OKOCIMSKI [GŰts-Okotsimski] (B) - GRUP
GOFMAN see HOFMANN (N) - MDRK
GOGEL' - UVUO I
GOGEL (N) - MDRK, RuRK I
GOGGER see HOGGUER
GOGICHADZE (N) - SKDI
GOGIDZHANOV (GOGIJANASHVILI) (N) - SKDI
GOGITIDZE (N) - SKDGu
GOGOBERIDZE (N) - SKDGu, SKDI
GOGODZE (N) - SKDI
GOGOLASHVILI (N) - SKDI
GOGOL-IANOVSKII (N) - MR I
GOGOLIN (N) - MDRK
GOGOLISHVILI (N) - SKDGu
GOHR [Gor] (N) - ANR III, GHKR I 294
GO¤DENKO (N) - RKCH 2
GOJSKI - UVUO II
GOKONOV (N) - DSTG III-(XII)
GOLANSKI - UVUO II
GOLASKI / GOLAWSKI - UVUO II
GOLCHINY - UVUO I
GOLCZ / GOLTZ - UVUO II
GOLDANOV (N) - MDRK
GOL'DEREKER see HOLDERECKER
GOL'DTMAN - UVUO II
GOLEBIEWSKI / GOLEBIOWSKI - UVUO II
GOLEJEWSKI [Gole´evskii] (C/N) - AB, GRUP
GOLEMBATOVSKII (N) - RKCH 2
GOLEMBOVSKII (N) - ASDR
GOLENIN-ROSTOVSKII (P) - IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RuRK II
GOLENISHCHEVA (N) - DNSG
GOLENISHCHEV-KUTUZOV - UVUO I
GOLENISHCHEV-KUTUZOV (C) - FC1 I / II cor, FC2 II, GGDV 265-266, IRRD II, NdR X1, RoRK II
GOLENISHCHEV-KUTUZOV-SMOLENSKII (P) - DMMH, IRRD II, NdR X1
GOLENISHCHEVY - UVUO I
GOLENISHCHEVY-KUTUZOVY - UVUO I
GOLENISHCHEVY-KUTUZOVY-TOLSTYE - UVUO I
GOLENKIN (N) - ASDR
GOLENKINY - UVUO I
GOLEV (N) - DSTG III-(XII)
GOLIAKHOVSKII (N) - RKCH 1 / 2
GOLIAKO (N) - RKCH 2
GOLIBESOVSKII (P) - IRRD I, VUKS
GOLIKOV - UVUO I
GOLIKOV (N) - IRGO X, IRRD II, MDRK, MGIA III
GOLIKOVY - UVUO I
GOLITSYN (N) - MDRK
GOLITSYN (P) - ANR I / II, ARO, ASDR, DRRI II / III, DS II / III / V, FP1 II / III cor, FP2 II, GGDV 267, GHER III 295, IRRD I, MGIA IV, NdR D2, RKCH 5, RoRK I
GOLITSYN -MURVALIN (P) - NdR D2, MGIA
GOLITSYNSKII (N) - MDRK
GOLITSYNY - UVUO I
GOLITSYNY - UVUO I
GOLOBORODKO (N) - RKCH 2
GOLODNOI (P) - IRRD I
GOLODTESKII (N) - GGDV 273
GOLOFTIEEVY - UVUO I
GOLOKHVASTOV (N) - MGIA III, (RoRK IV), RSRD I
GOLOKHVASTOVY - UVUO I
GOLOKHVASTOVY - UVUO I
GOLOLOBOV (N) - GGDV 274
GOLOPEROV (N) - ASDR
GOLOSOV (N) - MDRK
GOLOSTIENOV (N) - DSTG III-(XII)
GOLOVACHEV (N) - GGDV 268-269, MDRK, NdR E1, RKCH 2, (RoRK IV)
GOLOVACHEVSKII (N) - RKCH 2
GOLOVAKHA (N) - RKCH 3
GOLOVATOV (N) - MDRK
GOLOVCHINSKII (HOLOWCZINSKI) (P) - GB IV
GOLOVIN (C/N) - ARO, IRRD II, NdR E1, RKTS, RoRK III
GOLOVIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 271, LIRO XI, MDRK
GOLOVINSKII (N) - GGDV 270, NdR E1, RKCH 3
GOLOVINY - UVUO I
GOLOVKEVICH (N) - RKCH 2
GOLOVKIN (C/N) - ARO, GGDV 272, MDRK, NdR E1, RoRK IV, RuRK I
GOLOVKINY - UVUO I
GOLOVKOVY - UVUO I
GOLOVLENKOV (N) - (RoRK IV)
GOLOVNIA (N) - RKCH 2
GOLOVNIN (N) - NdR E1, RoRK IV
GOLOVNINY - UVUO I
GOLOVNINY - UVUO I
GOLOVTSYNY - UVUO I
GOLOVYNY - UVUO I
GOL'TEKOV (N) - MDRK
GOLTGOER see HOLTHOER
GOLTZ (GOLZ, HOLTZ, HOLZ ?) (N) - MDRK
GOLUB (N) - MR I
GOLUBEV - UVUO I
GOLUBEV (N) - ASDR, GGDV 275, MDRK
GOLUB'EV (N) - MDRK
GOLUBITSKII (N) - MDRK
GOLUBKOV (N) - MDRK
GOLUBOI-ROSTOVSKII (P) - IRRD I, RuRK II
GOLUBOV (N) - RKCH 3 (addenda)
GOLUBOVSKII (N) - MDRK
GOLUBTSKII (N) - GGDV 276
GOLUBTSOV (N) - GHER III 296, LIRO XI, RSRD I
GOLUBTSOVA (Countess) - RSRD I
GOLUCHOWSKI [Golukhovskii] (C/N) - AB
GOLUMBEVSKII (N) - MDRK
GOLYGIN (P) - IRRD I
GOLYNSKIE - UVUO I
GOMANOVSKII (N) - GGDV 277
GONCHAREVSKII (N) - RKCH 3
GONCHAROV - UVUO I
GONCHAROV - UVUO I
GONCHAROV (N) - ASDR, MDRK, NdR Y1, RSRD I
GONDATTI (N) - MDRK
GONETSKIE - UVUO I
GONETSKII (N) - MDRK
GONIEWSKI - UVUO II
GONIGMAN see HONIGMANN
GONSEROVSKII (N) - MDRK
GORBACHEV (N) - MDRK, RKCH 2 / 2 (addenda)
GORBACHEVSKII (N) - RKCH 3 (addenda)
GORBAN' (N) - RKCH 2
GORBATOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 278
GORBATYI-SHU¤SKII (P) - IRRD I, RuRK-RS
GORBUNOV (N) - ASDR, MDRK
GORCHAKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MDRK, MGIA III, (RoRK IV)
GORCHAKOV (P) - ARO, DRRI I, FP1 I / III cor, FP2 II, GHER III 309, GHOR 497, IRRD I, NdR E1, RoRK I
GORCHAKOVY - UVUO I
GORCHAKOVY - UVUO I
GORCZYCKI - UVUO II
GORDIEENKO (N) - RKCH 2 / 3
GORDIEEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 279-280, NdR E1, RKCH 3 (addenda)
GORDIEEVY - UVUO I
GORDIEVSKII {Gord-i-evskii} (N) - RKCH 3 (addenda)
GORDON - UVUO II
GORDON - UVUO II
GORE - UVUO I
GORECKI - UVUO II
GORECKI - UVUO II
GOREMYKIN (N) - NdR E1
GOREMYKINY - UVUO I
GORENKIN (N) - ASDR, (RoRK IV)
GORENSKII-OBOLENSKII (N) - IRRD I, RuRK II
GORESLAVSKII (N) - RKCH 2
GORETOVSKII (N) - MDRK
GORETSKIE - UVUO I
GORIACHEV (N) - RKCH 2 (addenda)
GORIACHII (N) - MDRK
GORIAINOV (N) - ASDR, DSTG IX / III-(XII), MDRK, MGID, (RoRK IV)
GORIAINOVY - UVUO I
GORIAINOVY - UVUO I
GORIKHVOSOTV (N) - (RoRK IV)
GORIKHVOSTOVY - UVUO I
GORIN (N) - (RoRK IV)
GORITSKII (N) - ASDR
GORIUNOV - UVUO I
GORKAVENKO (N) - MR I
GËRKI (z) (N) - GT 111
GORLENKI - UVUO I
GORLENKO (N) - ANR III, MR I, RKCH 2 / 4 (addenda) / RSRD I
GORLITSYN (N) - MDRK
GORLOV - UVUO I
GORLOV (N) - ASDR, DK IV
GORN see HORN
GORNOSTAEV (N) - MDRK
GORODENSKII (P) - VUKS
GORODETSKII (N) - MDRK
GORODINSKII (N) - RKCH 2
GORODISHCHEV (N) - MDRK
GORODISSKII (N) - RKCH 3
GOROD'KO (N) - RKCH 2
GORODSKOI (N) - MDRK
GOROKH see HOROCH
GOROKHOV (N) - MDRK, MGIA III
GORONOVICH (N) - RKCH 2
GOROSHIAOV (N) - MGIA III
GOROVOI (N) - RKCH 2 / 3
GOROZHANSKIE - UVUO I
GORSKI - UVUO II
GORSKII - UVUO I
GORSKII (N) - MDRK, (RoRK IV)
GORSTKIN (N) - DS IX, DSTG III-(XII), NdR E1, (RoRK IV)
GORTYNSKII (N) - RKCH 6
GORVAT see HORVATH
GORVITS see HORWITZ
GOSCINSKI - UVUO II
GOSHUA (N) - IPSL
GOSLICKI - UVUO II
GOSTEV (N) - MDRK
GOSTINOV (N) - MDRK
GOSTKOWSKI - UVUO II
GOSTKOWSKI [Gostkovskii] (B/N) - AB
GOSTYNSKI - UVUO II
GOTOVITSKII - UVUO I
GOTOVTSOVY - UVUO I
GOTOVTSOVY - UVUO I
GOTSIRIDZE (N) - SKDI
GOTTIE (?) [Got'e] - UVUO II
GOTTMANN [Gotman] (N) - MDRK
GOTTWICH [Gotvikh] - UVUO I
GOTUA (KOTUA) (N) - SKDGu
GOUBLAYE see DE LA GOUBLAYE
GOURLANDIER [Gurland'e] (N) - MDRK
GOVDYREVSKII (P) - IRRD I
GOVE (N) - MGIA III
GOVELOVSKII (N) - ASDR
GOVEMAN see HAVEMANN
GOVORETSKII (N) - RKCH 3, MDRK
GOVOROV (N) - MDRK
GOVORUN (N) - RKCH 2
GRABBE - UVUO I
GRABBE (C) - ARO, FC1 I / II cor, FC2 II, GHER III 308, NdR E1
GRABERG (N) - MGIA III
GRABIANKO (N) - MR I
GRABKOWSKI - UVUO II
GRABLENOV (N) - GGDV 282-283
GRABLIN (N) - GGDV 284
GRABOWIECKI - UVUO II
GRABOWSKI (Arms Pobog) (N) - MDRK
GRABOWSKI - UVUO II
GRABOWSKI - UVUO II
GRABOWSKI - UVUO II
GRABOWSKI [Grabovskii] (C) - AB, (RoRK III)
GRABSKI - UVUO II
GRACHEV (N) - GGDV 286-287, MDRK
GRADOVSKIE - UVUO I
GRADSKII (N) - ASDR
GRAEVENTIZ (B) - GHdA 30 / 74
GRAFF (N) - MDRK
GRAHMANN [Graman] (N) - GHER II 232
GRAKHOVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
GRAMOTINY - UVUO I
GRAN (N) - MDRK
GRANDIDIER {Grandid-i-er} (N) - GHKR I 90
GRANDMAISON [Grand-Mezon] (N) - ASDR
GRANDMAISON [Grandmezon] (N) - GGDV 285
GRANGE (de la) - UVUO II
GRANKIN (N) - ASDR, RKCH 3
GRANOVSKII (N) - RKCH 1 / 2
GRANVILLE-MALLECKI - UVUO II
GRASHOF [Grasgof] - UVUO I
GRASS (House WittenpÍwel) [Grass] (N) - GHER II 233, MDRK
GRASS - UVUO I
GRATZ [Grats] (N) - GHOR 499
GRAVE (N) - MDRK
GREAVES [Grevs] (N) - NGIZ 1939
GREBECKI - UVUO II
GREBENKO (N) - MR I
GREBENSKII (N) - MDRK
GREBNER (N) - ASDR, MDRK
GRECHANINOVY - UVUO I
GRECHANYI (N) - MR I
GRECHIN (N) - GGDV 291
GRECHISHNIKOV (N) - ASDR, GGDV 292
GREDIAKIN - UVUO I
GREGORIUS {Gregor-i-us} (N) - MDRK
GREIGH [Gre´g] (N) - NdR Y1, RSRD I
GREKOV (N) - DAK 1899, DSTG III-(XII), GGDV 290, MGIA IV, RKCH 2
GREMBETSKII (N) - MR I, RKCH 5
GREPPI (N) - MDRK
GRESCHNER (N) - MDRK
GRESHISHCHEV (N) - GGDV 293
GRESSER - UVUO I
GRESSER (N) - ANR III, ASDR, MDRK, NdR E1
GRETSOV (N) - DSTG III-(XII), MDRK
GREVE (N) - GGDV 288, MDRK
GREVENS (N) - GGDV 289
GREVENSY - UVUO I
GREVS see GREAVES
GRIAZNOVO (GRIAZNOV, GRIAZNOI) (N) - GGDV 297, MGIA IX, RoRK IV
GRIAZNOVO - UVUO I
GRIB (N) - RKCH 3 (addenda)
GRIBKOV (N) - MDRK
GRIBOIEDOV (N) - MDRK, RuRK I
GRIBOVSKII - UVUO I
GRIBOVSKII (N) - MDRK, RKCH 2 (addenda) / 3 (addenda)
GRIBUNIN - UVUO I
GRIBUNIN (N) - ASDR
GRIDCHIN (N) - DSTG III-(XII)
GRIESHISHCHEV (N) - MDRK
GRIFTSOV (N) - MDRK
GRIGOLIIA (GRIGOLIA) (N) - IPSL
GRIGOLOV (GRIGOLASHVILI) (N) - SKDG
GRIGORASH (N) - DK VII
GRIGORASHVILI (N) - SKDI
GRIGOR'EV - UVUO I
GRIGOR'EV (N) - ASDR, MDRK
GRIGOROV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MGIA III, RKCH 2, (RoRK IV)
GRIGOROVICH - UVUO I
GRIGOROVICH - UVUO I
GRIGOROVICH (N) - ASDR, MDRK, RKCH 2 / 3
GRIGOROVICH-BARSKII (N) - RKCH 2
GRIGOROVY - UVUO I
GRIGOROVY - UVUO I
GRIMM - UVUO I
GRINCHAK (N) - MDRK
GRINCHENKO (N) - MDRK
GRINDEL [Grindel'] (N) - ASDR
GRINEV (N) - DSTG III-(XII), RKCH 6, RoRK IV
GRINEVETSKII (N) - DK III
GRINEVICH (N) - ASDR, MDRK, RKCH 1 / 3
GRINEVY - UVUO I
GRINGMUTH [Gringmut] (N) - MDRK
GRINTAL see GR▄NTHAL
GRISHECHKO-KLIMOV (N) - MDRK
GRITSAEV (N) - RKCH 2
GRITSENKO (N) - RKCH 2 / 3
GROCHOLSKI [Grokhol'skii] (C/N) - AB, MDRK
GROCHOWSKI - UVUO II
GRODECKI - UVUO II
GRODNITSKII (N) - MDRK
GRODZICKI - UVUO II
GRODZKI - UVUO II
GROHMANN [Groman] (N) - MDRK
GROM (N) - RKCH 2
GROMEKA (N) -
GROMOV (N) - ASDR, GGDV 294, MDRK
GROMOVY - UVUO I
GROMYCHENKOV (N) - MDRK
GROOTEN (N) - OI-AD
GROSITSKII (N) - MDRK
GROT (N) - MDRK
GROTE [Grote] (N) - GHLR I 246
GROTENHEILM [Groteng-i-el'm] (N) - GHER II 234, GHOR 500 / 689
GROTHUS - UVUO II
GROTKE (N) - GGDV 295
GROTTHUSS (von) [fon-Grotgus] (B) - ARO, GHdA 74
GROZDOV (N) - MDRK
GROZINSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
GROZNOV (N) - MDRK
GRUDEV (N) - MDRK
GRUDNICKI - UVUO II
GRUDZINSKI [Grudzinskii] (C/N) - AB, GT 139, ZKSP XIII
GRUENEWALDT [Grinval'd] (N) - GHER II 45
GR▄NBLADT [Griunbladt] - UVUO I
GR▄NER [Griuner] (N) - RKCH 2
GR▄NTHAL [Grintal] (N) - MDRK
GRUSHETSKIE - UVUO I
GRUSHETSKII (N) - DSTG III-(XII), NdR Y1, RuRK I
GRUSHEVSKII (N) - ASDR
GRUSHINSKII (N) - MDRK
GRUSHKO (N) - MDRK
GRUZIN (N) - ASDR
GRUZINOV (N) - ASDR, MDRK, NdR Z1
GRUZINSKAIA - UVUO I
GRUZINSKII (GEORGIA) (P) - ASDR, DRRI IIII, NdR E1, RoRK III
GRUZOV (N) - MDRK
GRYZLOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 296
GRYZLOVY - UVUO I
GRZHANKOVSKIE - UVUO I
GRZIMAJLO [Grzhima´lo] (N) - RKCH 2 (addenda)
GRZIMALA - UVUO II
GRZYBOWSKI - UVUO II
GRZYWINSKI - UVUO II
GUBANOV (N) - GGDV 298
GUBAREV (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2, (RoRK IV)
GUBAREVSKII (N) - RKCH 3
GUBAREVY - UVUO I
GUBASTOV (N) - MGID
GUBCHENKO (N) - MDRK
GUBCHITS (N) - RKCH 2 / 3
GUBER see HUBER
GUBERTI see HUBERTY
GUBIN (N) - GGDV 299, MGIA III
GUBONIN - UVUO I
GUBONIN (N) - MDRK
GUDIM (N) - ASDR
GUDIM-LEVKOVICH (N) - NdR V1, RKCH 2 / 6
GUDIM-LEVKOVICHI - UVUO I
GUDIM-MESENTSOV (N) - RKCH 1
GUDOVICH - UVUO I
GUDOVICH (C/N) - ANR II, FC1 II, FC2 I, MR I, RDGU, RKCH 5, RoRK II
GUDOVICHI - UVUO I
GUDOVICHI - UVUO I
GUERRIER [Ger'e] (N) - MDRK
GUETT╔E [Get'e] (N) - MDRK
GUGUASHVILI (N) - SKDI
GUGUNAVA (P) - DRRI IV, SKDGu
GUGUSHVILI (N) - IPSL
GUILLEMOT de VILLEBOIS [Vil'bua] (N) - ARO, GHLR II 800, GHOR 626 / 696, RuRK I
GUILLEN du MONTET [Gillen-diu-Monte] - LIRO 1908 III
GUK see HUECK
GUKOV (N) - MDRK, RKCH 2
GULADZE (N) - SKDI
GULAKO (N) -
G▄LDENHOFF (von) [fon-Gil'dengof] (B) - ARO, (RoRK III)
G▄LDENSTUBBE [Gil'denshtubbe] (N) - GHER III 368, GHOR 127 / 672 / 706
GULEVICH (N) - MDRK, RKCH 2
GULIAEV (N) - GGDV 300, MDRK
GULIAKIN (N) - RKCH 3
GULINSKI - UVUO II
GULINSKIE - UVUO I
GUL'KEVICH (N) - MDRK
GUL'KOVSKII - UVUO I
GUL'KOVSKII (N) - MDRK
GUN see HUHN
GUNDIUS see HUNDIUS
GUNDOROV (P) - ASDR, DRRI I, IRRD I, MGID, OIRG, RuRK I
GUNDOROVY - UVUO I
GUNTSADZE (N) - SKDI
GURALIIA (GURALIA) (N) - IPSL
GURAMOV (GURAMISHVILI) (P) - DRRI IV, SKDG
GURANDA (N) - RKCH 3
GURDZHIIA (GURJIA) (N) - MDRK
GURENKO (N) - ASDR, MDRK
GUR'EV (C/N) - ARO, ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 303-304, GHER III 297, RoRK II
GUREVICHI - UVUO I
GUR'EVY - UVUO I
GUR'EVY - UVUO I
GUR'EVY - UVUO I
GUR'EVY - UVUO I
GURGENIDZE (N) - SKDI
GURGENIDZE (P) - DRRI IV, SKDG
GUR'IANOV (N) - MDRK
GURIELI (P) - DRRI IV, RoRK III, SKDGu
GURKLE¤T (N) - GGDV 302
GURKO-ROME¤KO (N) - NdR E1 [see also: Drutskii-Sokolinskii-Gurko-Rome´ko]
GURLAND'E see GOURLANDIER
GUROVSKII (N) - ASDR
GUROWSKI - UVUO II
GUROWSKI [Gurovskii] (C/N) - AB, GRUP, (RoRK III)
GURSKI - UVUO II
GURSKII (N) - RKCH 2
GURYLEV (N) - ASDR
GURZHIN - UVUO I
GUSAKOV (N) - RKCH 3
GUSAREVICH (N) - RKCH 3
GUSARZHEVSKII see HUSARZEWSKI
GUSEV (N) - GGDV 305-309, MDRK, RKCH 3
GUSIATNIKOV (N) - MDRK
GUT (N) - RKCH 3
GUTAKOWSKI - UVUO II
GUTAKOWSKI [Gutakovskii] (C) - (RoRK III)
GUTMANN [Gutman] - UVUO I
GUTOR (N) - RKCH 2 / 3
GUTOWSKI - UVUO II
GUZKOWSKY [Gutskovskii] (N) - GHOR 502
GUZOWSKI - UVUO II
GVALIIA (GVALIA) (N) - IPSL
GVARAMADZE (N) - SKDG
GVATUA (N) - IPSL
GVELESIANI {Gveles-i-ani} (N) - SKDG
GVERTTSITELOV (GVERDTSITELI) (N) - SKDG
GVINEPADZE (N) - SKDI
GVOZDEV (N) - ASDR, DSTG VIII / III-(XII), GGDV 248, NdR W2, (RoRK IV)
GVOZDEV-ROSTOVSKII (P) - NdR N2 (in Rostovskii)
GVOZDEVY - UVUO I
GYLLENSCHMIDT (von) (de GUILLENSCHMIDT) (N) - DSTG III-(XII)
GZEL' see GEZEL
GZOWSKI - UVUO IIHAAREN [Gaaren] (B) - ARO, GHKR I 300
HABICH [Gabikh] - UVUO II
HAFFERBERG [Gafferberg] - UVUO I
HAFFERLAND [Gaferland] (N) - MDRK
HAGEMEISTER [Gagenme´ster] (N) - ARO, DAK 1899, DSTG III-(XII), GHER III 109
HAGEN (von) [fon-Gagen] (N) - MDRK
HAGEN-MEJSTER [Gagenme´ster] - UVUO II
HAGMANN (von) [fon-Gagman] (N) - GGDV 235, GHER III 332, MDRK
HAHENFELDT [Ganenfel'dt] (N) - ARO, OI-AD
HAHN (von) [fon-Gan] (B) - ARO, GGDV 244, GHdA 13 / 51 / 80 / 118, GHER III 334 / 368, GHKR II 811, GHOR 143 / 673 / 706, RoRK III
HAHN [Gan] - UVUO I
HAKEN* [Gaken] - UVUO I
HALBERG [Galberg] (N) - ASDR
HALICZANSKI [Galichanskii] (P) - IGHG I, KLR
HALL [Gal'] (N) - NdR E2, NGIZ 1939
HALLER [Galler] - UVUO I
HAMBURGER [Gamburger] (N) - GGDV 242
HAMILTON [Gamil'ton] (N) - MDRK
HAMILTON see KHOMUTOV
HAMM [Gamm] - UVUO I
HANDJERY [Khandzheri] (P) - OI-AD, RKKH
HANDTWIG [Gantvig] (N) - GHER III 313
HANENFELDT [Ganenfel'd] (N) - GHLR II 997
HANFELT [Ganfel't] (N) - GGDV 2453
HANNIBAL [Gannibal'] (N) - NdR V1
HANOTEL [Ganotel'] (N) - MDRK
HANSEN [Ganzen / Khanzen] (N) - GHdA 129, GHLR II 1008
HANSEN [Ganzen] - UVUO I
HANSEN [Ganzen] - UVUO I
HANTOVER [Gantover] - UVUO I
HARABURDA [Garaburda] - UVUO II
HARDER [Garder] - UVUO I
HARDER [Garder] - UVUO I
HARPE [Garpe] (N) - GHdA 32, GHER III 112
HARRIEN [Garr-i-en] (N) - GHOR 503 / 689
HARTEN [Garten] (N) - GHOR 146 / 673 / 706
HARTMANN (von) [fon-Gartman] (N) - NdR V1, (RoRK III)
HARTONG [Gartong] (N) - ANR III, NdR E2, NIGZ 1961
HARTUNG [Gartung] (N) - MDRK
HARVEY [Garve] (N) - MDRK
HASENWINKEL [Gazenvinkel'] - UVUO I
HASSELQUIST [Gassel'kvist] - UVUO II
HASTFER [Gastfer] (N) - ASDR, GHER I 95
HATTENBERG [Gattenberg] (N) - IRGO IX / X / XI
HATTOWSKI [Gattovskii] - UVUO I
HAUER [Gauer] - UVUO I
HAUFF (von) [fon-Gauf] (B) - (RoRK III)
HAUKE [Gauke] - UVUO II
HAUKE [Gauke] (C) - NIGZ 1958, (RoRK III)
HAUPT [Gaupt] (N) - MDRK
HAUSMANN [Gausman] - UVUO I
HAUSMANN [Gausman] - UVUO I
HAUSSMANN [Ge´sman] (N) - DAK 1898
HAVEMANN [Gaveman / Goveman] (N) - ASDR, MDRK, MGIA III
HECKENDORF (von) [fon-Gekendorf] (N) - ASDR
HEDEMANN [Gedeman] (N) - GHER III 335
HEESEN [Gesen] (N) - MDRK
HEFT (?) [Geft] - UVUO I
HEHN [Gen] (N) - GHLR II 747
HEIDEMANN [Ge´deman] (N) - MDRK
HEIDENREICH [Ge´denre´kh] (N) - MGIA III, RKCH 2
HEILER [Ge´ler] - UVUO I
HEINE [Ge´ne] - UVUO I
HEINE [Ge´ne] (N) - MDRK
HEINZ (HEINTZ ?) [Ge´nts] (N) - MDRK
HEITZIG [Ge´tsig] (N) - ASDR
HEKKEL [Gekkel'] (N) - MS
HELFFREICH [Gel'fre´kh] (N) - GHER II 58
HELLER [Geller] (N) - GHER III 316, GHOR 151 / 673
HELLWIG [Gel'vikh] - UVUO I
HELMERSEN [Gel'mersen] (N) - GHER III 369, GHLR II 816, GHOR 507
HELMHOLTZ [Gel'mgol'ts] - UVUO I
HELMSING (?) [Gel'mzing] - UVUO I
HELWIG [Gel'vig] (N) - GHER III 336
HEMILIAN [Gemil-i-an] (N) - MDRK
HEMMELMANN [Gemmel'man] (N) - MDRK
HENDELIUS [Gendel-i-us] (N) - MDRK
HENDRIKOV see GENDRIKOV
HENNING [Gening] (N) - MDRK
HENRICI [Genritsi] - UVUO I
HEPPEN [Geppen] - UVUO II
HEPPENER [Geppener] - UVUO I
HERMANN [German] (N) - GGDV 252
HERMES [Germes] (N) - MDRK
HERMEYER [Germe´er] - UVUO I
HEROLDSTEIN [Gerol'dshte´n] (N) - MDRK
HEROYS [Gero´s] (N) - NdR E2
HERTYK [Gertik] - UVUO II
HERZEN [Gertsen] (N) - MDRK
HESS [Gess] (N) - GGDV 253
HESSE (HESSEN) [Gesse(n)] (N) - ASDR, MDRK, NdR E2
HESSE [Gesse] - UVUO I
HESSE [Gesse] - UVUO I
HESSEL [Gessel'] (N) - MDRK
HETLING [Getling] (N) - MDRK
HEWEL [Gevell'] - UVUO II
HEYBOWICZ [Ge´bovich] - UVUO II
HEYDEL [Ge´del'] (B/N) - AB
HEYDEN [Ge´den] - UVUO I
HEYDEN [Ge´den] (C) - ANR II / III, ARO, GHdA 56, GHER III 301, (RoRK III)
HEYKING (von) [fon-Ge´king] (B) - ARO, GHdA 109
HEYMANN [Ge´man] (N) - MDRK
HIGERSBERGER [Gigersberger] - UVUO II
HILDEBRANDT [Gil'debrandt] (N) - GGDV 255, GHER III 318
HILFERDING [Gil'ferding] (N) - MDRK
HILTEBRANDT [Gil'tebrandt] (N) - MDRK
HINCZ [Ginch] - UVUO II
HINCZA [Gincha] - UVUO II
HIPPIUS [Gipp-i-us] (N) - GGDV 256, MDRK, NdR W2, OI-AD
HIRSCH* [Girsh] - UVUO I
HIRSCHEYDT [Girshge´dt] (N) - GHLR II 893
HISINGER [Gizinger] (B) - (RoRK III)
HJAERNE [G-i-erne / G-i-erne] (B/N) - (RoRK III)
HJERTA [G-i-erta / G-i-erta] (B) - (RoRK III)
HLEBOWICZ [Glebovich] (N) - GT 168
HOERNER [Khorner / Gorner] (N) - GHKR I 101
HOEVEN (van der) [fon-der-Khoven] (B) -
HOFMANN [Gofman] - UVUO I
HOFMANN [Gofman] (N) - ASDR, MDRK
HOGGUER (d') [Gogger/d'Ogger/Dogger] (B) - NA 1904 / 1995, (RoRK III), SGAG IX , SAA III
HOGGUER [Gogger] - UVUO I
HOHENASTENBERG gennant WIGANDT (von) [fon-Gogenastenberg-Vigant] (B) - ARO
HOHENFELSEN [Gogenfel'zen] (C) - DNSG, GDPA
HOLDERECKER [Gol'dereker] (N) - MDRK
HOLM [Gol'm] (N) - RKCH 3
HOLMSEN [Kholm'msen] - UVUO I
HOLOWNIA-OSTROZECKI [Golovnia-Ostrozhetskii] (P) - IGHG I, KLR
HOLSTEIN-BECK [Gol'shte´n-Bekskii] (Duke) - AD VII, ARO, GHER III 291
HOLSTINGHAUSEN gennant HOLSTEN (von) [fon-Gol'stingauzen-Gol'sten] (B) - ARO
HOLSZANSKI (-DUBROWICKI) [Golzhanskii-Dubrovitskii] (P) - GB I, IGHG I
HOLTEN [Gol'ten] (N) - GHKR I 94
HOLTEY (von) [fon-Gol'tei] (B) - ARO, GHdA 74
HOLTHOER [Gol'tgoer] (N) - RKCH 3
HONIGMANN [Gonigman] (N) - MDRK
HOPFENHAUS [Gopfengauz] (N) - OI-AD
HORLACHER [Gorlakher] - UVUO I
HORN [Gorn] (C) - GGDV 281
HORN [Gorn] (N) - MDRK
HORNOSTAJ [Gornostai] (N) - GB IV
HOROCH [Gorokh] - UVUO II
HOROCH [Gorokh] (B/N) - AB, GRUP, (RoRK IV)
HORRER (d') [Dorrer/d'Orrer/Gorrer] (C) - ANR III, DS V p. 95
HÍRSHELMANN [Gershel'man] (N) - MDRK, NIGZ 1961
HORVATH (?) [Khorvaty] - UVUO I
HORVATH [Gorvat] (N) - NdR E2
HORWITZ [Gorvits] (N) - MDRK
HOUWALD [Gouval't] (N) - RKCH 2
HOVE(N) [Khove(n)] (N) - GHOR 510 / 689
HOVEN [Khoven] (N) - ASDR
HOWEN (von der) [fon-der-Khoven] (B/N) - ARO, GHdA 69, GHER I 111, GHKR I 308
HOYER [Go´er] - UVUO I
HOYNINGEN (HOININGEN) gennant HUENE (von) [fon-Go´ningen-Giune] (B) - ARO, GHdA 16 / 39 / 78 / 110, GHER III 120, GHKR I 577, GHOR 155 / 673
H▄BBENET (von) [fon-Giubenet] (N) - ARO, OI-AD
HUBER [Guber] (N) - MDRK
HUBER* [Guber] - UVUO I
HUBERTI [Guberti] - UVUO I
HUBERTY (HUBERTI ?) [Guberti] (N) - MDRK
H▄BNER [Gibner] (N) - MDRK
HUECK [Guk] (N) - MDRK
HUHN [Gun] (N) - GGDV 301
HUJUS* [Guius] - UVUO I
HUMNICKI [Gumnitskii] - UVUO II
HUNDIUS [Gund-i-us] (N) - MDRK, RKCH 2
HUNNIUS [Gunnius] - UVUO I
HUNNIUS [Gunn-i-us] (N) - GHER III 136
HUNT [Gunt] (N) - MDRK
HUSARZEWSKI [Gusarzhevskii] (C/N) - AB
HUTTEN-CZAPSKI [Gutten-Chapskie] - UVUO I
HUTTEN-CZAPSKI [Gutten-Chapskii] (C) - AB, ZKSP XIIABLOCHKOV (N) - DSTG VIII / III-(XII), NdR W2
IABLOCHKOVY - UVUO I
IABLONSKIE - UVUO I
IACHNYI (N) - RKCH 3
IADRILO (N) - RKCH 2
IADYKIN (N) - DSTG III-(XII)
IAGNETEVY - UVUO I
IAGODOVSKII (N) - RKCH 2
IAGOLDA¤ (P) - IGHG I
IAGULOV (IAGULASHVILI) (N) - SKDG
IAGUZHINSKII (C) - ARO, MS, RuRK II, RuRK-RS
IAKHONTOV (N) - NdR E2, NGIZ 1939, RSRD II
IAKHONTOVY - UVUO I
IAKIMAKH (N) - ASDR
IAKIMAKHA (N) - RKCH 2
IAKIMENKO (N) - RKCH 2
IAKIMOV (N) - GGDV 1420
IAKIMOVICH (N) - RKCH 3
IAKIMOVICHI - UVUO I
IAKIMOVICH-KOZHUKHOVSKII (N) - RKCH 4 (addenda)
IAKOVELV - UVUO I
IAKOVENKO (N) - RKCH 2
IAKOVITSKII (N) - GGDV 1421
IAKOVLEV - UVUO I
IAKOVLEV - UVUO I
IAKOVLEV - UVUO I
IAKOVLEV - UVUO I
IAKOVLEV - UVUO I
IAKOVLEV (descendants of Kobyla) (N) - NdR Z1
IAKOVLEV (descendants of Oblaginia) (N) - NdR Z1, RuRK II
IAKOVLEV (N) - ASDR, GGDV 1422-1423, MGID, RKCH 2
IAKOVLEVSKII (N) - ASDR
IAKOVLEVY - UVUO I
IAKOVLEVY - UVUO I
IAKOVLEVY - UVUO I
IAKOVLEVY - UVUO I
IAKUBINSKII (N) - RKCH 3
IAKUBOVICH (N) - RKCH 2
IAKUNIN (N) - DSTG III-(XII)
IAKUSHKINY - UVUO I
IALYMOV (P) - AUFL
IAMINSKIE - UVUO I
IAMINSKII (N) - DSTG III-(XII)
IAMONTOVICH see JAMONTOWICZ
IANGIL'DEEV see INGIL'DEEV
IANIKHEN (N) - RKCH 3
IANKOSINSKII (N) - RKCH 2
IAN'KOV (N) - DSTG III-(XII), NdR E2
IANKOVSKII (N) - RKCH 6
IANKOVY - UVUO I
IANKVITS - UVUO I
IANOV (N) - DAK 1899, DSTG III-(XII), RKCH 1 / 2 / 3
IANOVICH (N) - RKCH 2
IANOV-ROSTOVSKII (P/N) - IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RuRK II
IANOVSKIE - UVUO I
IANOVSKIE - UVUO I
IANOVSKII (N) - ASDR, GGDV 1424, RKCH 2 / 3
IANOVY - UVUO I
IANTKEVICH (N) - ASDR
IANTSEN [Jeans╔n ?] (N) - DK VI
IANTSKOVSKII (N) - RKCH 6
IANUSHEVICH (N) - RKCH 1
IANUSHEVSKII (N) - RKCH 1
IANYSH (N) - GGDV 1425
IARMAKHOV (N) - RKCH 3
IAROSHENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
IAROSHEVSKII (N) - RKCH 2 / 3
IAROSHINSKIE - UVUO I
IAROSLAVICH(P) - GB IV
IAROSLAVOV-OBOLENSKII (P) - IRRD I, RuRK II
IAROSLAVOVY - UVUO I
IAROSLAVSKII (P) - IRRD I, MGKB, RKTS, VUKS
IAROVOI (N) - RKCH 1
IAROVOI-ROVSKII (N) - RKCH 3
IARTSOV - UVUO I
IARTSOV (N) - GGDV 141426-1427
IARTSOVY - UVUO I
IARYSHKIN (N) - ASDR
IARYSHKINY - UVUO I
IARZHEMBSKII see JARZEMBSKI
IARZHIN (N) - ASDR
IASHVIL (IASHVILI) (P) - DRRI IV, FP1 I, FP2 II, FPG,. NdR T1, SKDI
IASHVILI (N) - SKDI
IASKLOVSKII (N) - DSTG III-(XII)
IASNETSKIE - UVUO I
IASNETSKII (N) - GGDV 1428
IASNOPOL'SKII (N) - RKCH 2
IASNOVSKII (N) - RKCH 1 / 2 / 3
IASTREBOV-KANEVSKII (N) - RKCH 2
IATSENKO (N) - RKCH 2 (addenda) / 3
IATSYNIN (N) - GGDV 1429
IAUSHEV (P) - DRRI III
IAVDYNSKII (N) - ASDR
IAVORSKIE - UVUO I
IAZHBOROVSKIE-IUR'EVY - UVUO I
IAZUCHEVSKII (N) - RKCH 3
IAZVITSKII (N) - ASDR
IAZYKOV (descendants of Semen) (N) - NdR E2
IAZYKOV (N) - ASDR, (DNLI), DSTG III-(XII), RSRD II
IAZYKOV (of Simbirsk) (N) - NdR E2
IAZYKOVY - UVUO I
ICHNATOWSKI - UVUO II
IDZKOWSKI - UVUO II
IEROPOL'SKII {-I-eropol'skii} (N) - MDRK
IERUSALIMSKII {-I-erusalimskii} (N) - GGDV 480
IEVLEV {-I-evlev} (N) - DSTG III-(XII), GGDV 479
IEVLEVY - UVUO I
IEVSKII {-I-evskii} (N) - DSTG III-(XII)
IGELSTRÍM [Igel'shtrom] (C/B) - ARO, (RoRK III)
IGELSTROM [Igel'strom] (N) - GHER II 67
IGINY - UVUO I
IGLIN (N) - RKCH 2
IGNAT'EV - UVUO I
IGNAT'EV - UVUO I
IGNAT'EV (C/N) - DK VIII, DSTG III-(XII), FC1 I / II cor, FC2 II, GGDV 461-463, GHdA 35, IRRD II, MDRK, NdR E2, RoRK IV
IGNAT'EVY - UVUO I
IGNATOVICH (N) - MDRK
IGNATOVSKII (N) - RKCH 3
IGRENEV (P) - IRRD I
IKAVITS - UVUO I
IKE (?) - UVUO II
IKHBERDIEEV (P) - AUFL
IKONNIKOV (N) - ASDR, MDRK, NdR E2
ILARIONOV (N) - MDRK
IL'ENKO (N) - RKCH 1 / 3
IL'IASHENKO (N) - MR II
IL'IASHEVICH - UVUO I
IL'IASHEVICH (N) - ASDR, MDRK
IL'ICHIN ( ) - MS (cf)
IL'IN - UVUO I
IL'IN (N) - ASDR, GGDV 470-473, MDRK
IL'IN (Rurikids) (N) - DSTG VII / III-(XII), MS, (RoRK IV)
ILINSKI [Ilinskii] (C/N) - AB, (RoRK III)
IL'INSKIE - UVUO I
IL'INSKIE - UVUO I
IL'INSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MDRK
IL'INY - UVUO I
IL'INY - UVUO I
ILISU (Sultans) - MS (cf)
ILIUSHKIN (N) - NdR E2
ILLIASHEVICHI - UVUO I
ILLICHEVSKII (N) - ASDR
ILOVA¤SKII (N) - MDRK
ILOVA¤SKO¤ - UVUO I
IMCHENKO-ZABOROVSKII (N) -
IMERETINSKII (IMERETI) (P) - DRRI III, FP1 I, NdR E2, NIGZ 1953
IMSEN (N) - MDRK
IMSHENETSKII (N) - ASDR, MDRK, RKCH 2 / 3
IMSNE [Imzen] - UVUO I
INAKAVADZE (N) - SKDI
INGIL'DEEV (IANGIL'DEEV) (P) - DRRI III, (GB III)
INIKHOV (N) - MDRK
INOEVS (N) - MDRK
INOZEMTSEV (N) - MDRK
INTELMANN [Intel'man] (N) - RKCH 2
IOGANSON see JOHANNSON
IOGEL' see JOHELL (JOGEL)
IOGIKHESS - UVUO I
IOKHEMSIN see JOCHEMSIN
IONATAMOV (IONATAMISHVILI) (N) - SKDG
IONOV (N) - NdR E2
IORA¤SHVILI (N) - SKDGu
IORAMOV (IORAMASHVILI) (N) - SKDG
IORDANOV (N) - NdR E2
IORDANSKII (N) - ASDR
IOSELIANI {Iosel-i-ani} (N) - IPSL, SKDI
IOVETS (N) - RKCH 3
IOVETS-TERESHCHENKO (N) - RKCH 3
IRAKLIONOV (N) - MDRK
IRETSKIE - UVUO I
IRETSKII (N) - GGDV 474, NdR E2
ISAENKOV (N) - MDRK
ISAEV (N) - GGDV 475
ISAEVICH (N) - MR II, NdR E2, RKCH 2
ISAEVICHI - UVUO I
ISAEVY - UVUO I
ISAKOV (N) - AGQD, DSTG III-(XII)
ISAKOV (N-Romanov) - DNSG, MDRK, NdR E2
ISAKOVY - UVUO I
ISAKOVY - UVUO I
ISARLOV (ISARLISHVILI) (N) - SKDI
ISARLOVY - UVUO I
ISENSEE [Izenze] (N) - MDRK
ISHCHEREKOV (P) - AUFL
ISHEEV (P) - (DNLI), DRRI III1940
ISHKHNELI (N) - SKDI
ISHKHNELOV (ISHKHNELISHVILI) (N) - SKDG
ISKRA (N) - MR II
ISKRITSKIE - UVUO I
ISKRITSKII - UVUO I
ISKRITSKII (N) - DK IV, MR II, RKCH 6
ISLAVIN (N) - NdR E2, NGIZ 1939
ISLEN'EV (N) - DSTG III-(XII), NdR E2, RoRK IV
ISLEN'EV-SHOSTAK (N) - DAK 1899
ISLEN'EVY - UVUO I
ISPOLATOV (N) - MDRK
ISTOMIN (N) - GGDV 476-478, MDRK
ISTRIN (N) - MDRK
ISUPOV (IUSUPOV) (N) - DSTG IX / III-(XII), LIRO 1908 III
ITALI¤SKII (P), Count SUVOROV-RYMNIKSKII - ANR, ARO, DRRI II / III, RoRK II
ITSENKO (N) - RKCH 3 (addenda)
IUBILIANSKII (N) - ASDR
IUDIN (N) - GGDV 1412
IUDITSKII (N) - ASDR
IUFEROV - UVUO I
IUFEROV (N) - DAK 1898
IUGORSKII (P) - IRRD I
IUKAGIRSKII (P) - IRRD I
IUKHOTSKII (P) - IRRD I
IUKHOV (N) - GGDV 1416-1417
IULIN (N) - ASDR
IUMATOV (N) - ASDR, NdR T1
IUMATOVY - UVUO I
IUNGEN [Jungen ?] (N) - RKCH 2
IUNINA (N) - AGQD, DNSG
IUNITSKII (N) - RKCH 2
IURASOVY - UVUO I
IURCHENKO (N) - RKCH 2 / 3
IURENEV (N) - DSTG III-(XII) / VIII-(XVII), GGDV 1414, MG IV, NdR T1
IURENEVY - UVUO I
IUR'EV - UVUO I
IUR'EV (N) - ASDR, GGDV 1415
IUR'EVCH (N) - NdR T2
IUR'EVICH - UVUO I
IUR'EVO-POLSKII (P) - VUKS
IUR'EV-ROMANOV (N) - IRRD I
IUR'EVSKAIA - UVUO I
IUR'EVSKII (P) - AdG, GNSG, DRRI II, TNE
IUR'EVY - UVUO I
IUR'EVY - UVUO I
IUR'EVY - UVUO I
IURKEVICH (N) - RKCH 1 / 2 / 3 / 6
IURKOV (N) - ASDR
IURKOVSKII (N) - ASDR, RKCH 3
IURLOV (N) - RKCH 3
IUSHCHENKO (N) - RKCH 3
IUSHKOV (N) - ASDR, GGDV 1418-1419, RSRD II
IUSHKOVY - UVUO I
IUSKEVICH (N) - NIGZ 1956, RKCH 1
IUSKEVICH-KRASKOVSKII (N) - RKCH 2 / 3 / 6
IUSUKHNO (N) - RKCH 2
IUSUPOV (IUSUPOV-KNIAZEV) (P) - DRRI III, IRRD I, MS, RoRK II
IUSUPOV - UVUO I
IUSUPOV (P), Count SUMAROKOV-EL'STON - ANR I / II, DRRI III, FP1 I, FP2 I, PYCS, TNE
IUSUPOVY - UVUO I
IVANCHINY - UVUO I
IVANENKO - UVUO I
IVANENKO (N) - GGDV 438, MDRK, MR II, RKCH 6
IVANICHENKO (N) - ASDR
IVANICH-PISAREV (N) - DSTG III-(XII), DSTG (in Pisarev)
IVANIN (N) - RKCH 2 / 3
IVANISHEV (N) - RKCH 3
IVANITSKII-VASILENKO (N) - RKCH 1 / 2 / 3
IVANK - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV - UVUO I
IVANOV (N) - ASDR, DK VII, GGDV 439-451, MDRK [54 families], RuRK I [only around 10 individuals], RKCH 2
IVANOV-LUTSEVIN - UVUO I
IVANOVSKII - UVUO I
IVANOVSKII (N) - ASDR, RKCH 3 /6, MDRK
IVANOVY - UVUO I
IVANOVY - UVUO I
IVANOVY - UVUO I
IVANOVY - UVUO I
IVANOVY - UVUO I
IVANSKII (N) - MDRK
IVANTIEEV (N) - MDRK
IVASHCHENKO(N) - RKCH 2 / 3
IVASHEV (N) - GGDV, 452, MDRK, NdR V1
IVASHEVY - UVUO I
IVASHKIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 453, MDRK
IVASHKIN-POTAPOV - UVUO I
IVASHKINY - UVUO I
IVASHKOVSKII (N) - MDRK
IVASHUTNIKOV (N) - ASDR
IVELICH - UVUO I
IVELICH (C) - ASDR
IVERSEN - UVUO I
IVIN (Rurikids) (N) - GGDV 454, (RoRK IV)
IVINSKII (N) - LIRO 1905 III
IVKOV (N) - GGDV 455--460, RKCH 6, RSRD I
IVKOVY - UVUO I
IZ"EDINOV (N) - ASDR, GGDV 468-469, NdR X1, NIGZ 1953
IZ"EDINOVY - UVUO I
IZ"EDINOVY - UVUO I
IZENZE see ISENSEE
IZGOKOV (N) - GGDV 466
IZHORIN (N) - MDRK
IZMA¤LOV - UVUO I
IZMA¤LOV - UVUO I
IZMA¤LOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MDRK, RuRK I
IZMA¤LOV (of Tver) (N) - GGDV 467, NdR E2
IZMA¤LOVY - UVUO I
IZMAIL'SKII (N) - MDRK, RKCH 2
IZMALKOV - UVUO I
IZNOSKOV (N) - ASDR
IZVIEKOV - UVUO I
IZVIEKOV (N) - GGDV 464-465
IZVIEKOV (N) - MDRK
IZVOL'SKIE - UVUO I
IZVOL'SKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
IZYCKI - UVUO IIJABLONOWSKI - UVUO II
JABLONOWSKI - UVUO II
JABLONOWSKI [Iablonovskii] (P/C/N) - AB, DRRI II / III, GHdA 114, GRUP, GT 154, RoRK III
JABLONSKI - UVUO II
JABLONSKI - UVUO II
JABLONSKI - UVUO II
JACKOWSKI - UVUO II
JACOBS* [Iakobs] - UVUO I
JACZYNSKI - UVUO II
JAKOBSON - UVUO II
JAKUBOWICZ-PASCHALIS - UVUO II
JAKUBOWSKI - UVUO II
JALBRZYKOWSKI - UVUO II
JAMIOLKOWSKI - UVUO II
JAMONTOWICZ [Iamontovich] (P) - GB I
JAMONTOWICZ-PODBERESKI [Iamontovich-Podberezskii] (P/N) - IGHG I, KLR
JANIKOWSKI - UVUO II
JANKOVIC de MIRIEVO [Iankovichi de Mirievo] - UVUO I
JANKOWSKI - UVUO II
JANOWSKI - UVUO II
JANSKI - UVUO II
JANZEN [Iantsen] (N) - MS (cf)
JARMERSTED [Iarmershtedt / Iarmerstedt] (N) - GHLR I 496
JAROCINSKI - UVUO II
JAROSLAWSKI [Iaroslavskii] (N) - GT 98
JARZEMBSKI (JARZEBSKI ?) [Iarzembskii] (N) - RKCH 2 (addenda)
JASENSKI - UVUO II
JASIENSKI / JASINSKI - UVUO II
JASINSKI - UVUO II
JASKOWSKI - UVUO II
JASLIKOWSKI - UVUO II
JASTRZEBSKI - UVUO II
JAWORNICKI - UVUO II
JAZLOWIECKI [Iazlovetskii] (N) - GT 110
JAZWINSKI - UVUO II
JELITA-WILCZKOWSKI (N) - NRP VI
JELLATCHITCH see ELACHICH
JERZMANOWSKI - UVUO II
JEZEWSKI - UVUO II
JEZIERSKI - UVUO II
JEZIERSKI [Ezerskii] (C/N) - AB, (RoRK III)
JOCHEMSIN [Iokhemsin] (N) - ASDR, MDRK
JOHANNSON [Ioganson] (N) - MDRK
JOHELL (JOGEL) [Iogel'] (N) - ASDR, MDRK
JOLY [Zholi] (N) - MDRK
JOMINI [Zhomini] (B) - ANR III, DK II, DGJ, RoRK III
JOUDREAU (?) [Zhudro] (N) - ASDR
JUDICKI [Iuditskii (N) - GB IV
JUNGE (N) - OI-AD
JURGENSON [Iurgenson] (N) - GGDV 1413
JURKOWSKI - UVUO II
JUSZYNSKI - UVUO IIKABAROV (N) - GGDV 481
KABLUKOV (N) - ASDR, NdR Y1
KABLUKOVY - UVUO I
KACHALOV (N) - ASDR, NdR F1
KACHALOVY - UVUO I
KACHANOVSKII (N) - RKCH 2
KACHIONI see CACCIONI
KACHKAROV (N) - NdR F1
KADAGOV (KADAGISHVILI) (N) - SKDG
KADEUS see CAHDEUS
KADIGROB (N) - RKCH 2 (addenda)
KADLUBOWSKI - UVUO II
KADZHAIA (KAJAIA) {Kadzha-i-a} (N) - SKDI
KAFTYREV (N) - GGDV 518-519, NdR Z1
KAFTYREVY - UVUO I
KAHLEN (House Neu-Kalzenau) [Kalen] (N) - GHLR II 672
KA¤GORODOVY - UVUO I
KA¤SAROV (N) - ASDR, IRRD II [see also: Du Bois de Romand-Ka´sarov]
KA¤SOROVY - UVUO I
KAITAK (UTSMIEV) (P of the) - MS (cf)
KAKHANOV - UVUO I
KAKHANOV (N) - NdR F1
KAKHIDZE (N) - SKDI
KAKHOVSKIE - UVUO I
KALACHEV (N) - ASDR
KALACHEVSKII (N) - RKCH 2
KALACHNIKOV (N) - ASDR
KALACHOV (N) - NdR F1
KALAKUTSKIE - UVUO I
KALAKUTSKII (N) - ASDR
KALANTAEVY - UVUO I
KALANTARIANTS - UVUO I
KALANTAROV (KALANTARI) (N) - SKDG
KALASHNIKOV (N) - DSTG III-(XII)
KALATILIN (N) - RKCH 2
KALICKI - UVUO II
KALININ (N) - GGDV 487-488, RKCH 3
KALINOVSKII (N) - ASDR, MR II, RKCH 2 / 3
KALINOWSKI (C/N) - AB
KALINSKI (Arms Topor) [Kalinskii] (N) - RKCH 6
KALINSKIE - UVUO I
KALITA (N) - RKCH 3
KALITIEEVSKII (N) - GGDV 489
KALITINY - UVUO I
KALIUZHIN (N) - RKCH 2
KALLASH (N) - GGDV 490, RKCH 3
KALLMANN [Kal'man] (N) - GHER III 318
KALMUK (P of the) - MS (cf)
KALMYCHEV ( ) - MS (cf)
KALOIANI (N) - SKDI
KALOVSKII (N) - GGDV 491
KALUGIN (N) - RKCH 2 / 3
KALUGINY - UVUO I
KAMARASH (N) - GGDV 492-493
KAMENETSKII - UVUO I
KAMENETSKII (N) - RKCH 2 / 3
KAMENEVY - UVUO I
KAMENEVY-LIUBAVSKIE - UVUO I
KAMENSKIE - UVUO I
KAMENSKII - UVUO I
KAMENSKII (C/N) - DS V, GGDV 494, NIGZ 1958, NdR F1, RoRK II
KAMIENSKI / KAMINSKI - UVUO II
KAMIENSKI - UVUO II
KAMINSKI - UVUO II
KAMINSKII - UVUO I
KAMINSKII (N) - RKCH 1 / 2
KAMYNIN (N) - NdR F1, RuRK I
KANANOV (KANANASHVILI) (N) - SKDG
KANBAEV (P) - AUFL
KANCHELI (QANCHELI) (N) - SKDG
KANDAKOV (N) - DSTG III-(XII)
KANDALINTSOV - UVUO I
KANDAUROV (N) - DSTG III-(XII)
KANDELAKI (N) - SKDGu, SKDI
KANDIBA (N) - MR II, RKCH 4 (addenda)
KANDIBY - UVUO I
KANEL'SKII (N) - RKCH 3
KANERATSKII (N) - GGDV 495
KANEVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
KANEVSKII-OBOLONSKII (N) - MR III (in Obolonskii), RKCH 1
KANIEVSKII {Kan-i-evskii} (N) - MR II
KANILLE (N) - GGDV 496
KANIOVSKII - UVUO I
KANISHCHEVY - UVUO I
KANKRIN - UVUO I
KANKRIN (C) - ANR III, ARO, GHER III 142 and 300, NdR Y1, RoRK II, RuRK I, TNE
KANSHIN (N) - ASDR
KANSKIE - UVUO I
KANTAKUZEN (KANTAKUZIN) (P) - DRRI III, FP1 I / III cor, FP2 II, IRRD II, MADB, NdR B2, RSRD I, RuRK I
KANTAKUZIN (P), Count SPERANSKII - DRRI III, FP1, FP2, IRRD II, MADB, NdR B2, RSRD I, RuRK I
KANTAKUZINY - UVUO I
KANTEMIR see CANTEMIR
KANTEMIROV - UVUO I
KANTUR (N) - RKCH 2
KAPATSINSKII (N) - ASDR
KAP-HERR [Kap-gerr / Kapger] (B/N) - GHdA 31, RKCH 3
KAPICA - UVUO II
KAPLAN - UVUO I
KAPLIA (N) - RKCH 2
KAPNIST (C/N) - FC1 I / II cor, FC2 I / II, GFG, GGDV 497, MR II, NdR Y1, RKCH 5, RuRK I
KAPNISTY - UVUO I
KAPPEL' see CAPPEL
KAPTSEVICH (N) - MR II, RKCH 2
KAPUSTA (P) - GB III, IGHG I
KAPUSTIN (N) -DK III
KARABANOV (KOROBANOV) (N) - NdR Z1
KARABANOVSKII (N) - RKCH 2
KARACHAROVY - UVUO I
KARACHEVSKII (P) - (GB III), NGIZ 1963, RKTS
KARACHEVSKII-VOLK (N) - RKCH 1
KARACHINSKIE - UVUO I
KARACHINSKII (N) - GGDV 502-504
KARAEV (N) - SKDG
KARAKULIN (N) - RKCH 3
KARAKALPAK (Khans of the) - MS (cf)
KARALOV (QARALASHVILI) (P) - DRRI IV,SKDG
KARAMYSHEV (N) - GGDV 498
KARAMYSHEVY - UVUO I
KARAMZIN (N) - DS IX, NdR X1, RSRD I
KARAMZINY - UVUO I
KARANDIEEVY - UVUO I
KARANOVICHI - UVUO I
KARAS - UVUO II
KARASEV (N) - GGDV 499, RKCH 3
KARASINSKI - UVUO II
KARATEEV (N) - DSTG III-(XII)
KARATIEEVY - UVUO I
KARAULOV (N) - GGDV 500-501, NdR F1
KARAULOVY - UVUO I
KARCZEWSKI - UVUO II
KARDO-SYSOEV (N) - SD II
KARDOVSKII (N) - ASDR
KARE¤SHA - UVUO I
KAREV (N) - RKCH 3
KARGANOV - UVUO I
KARGANOV (N) - SKDG
KARGARETELI (N) - SKDG, SKDI
KARGER see CARGER
KARGOLOMSKII (P) - IRRD I, VUKS
KARGOVSKI - UVUO II
KARIAKIN (N) - ASDR, GGDV 514-516
KARIAKINY - UVUO I
KARIEEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
KARKHAN (N) - SKDG
KARLINSKII (N) - NdR E2 (in Islen'ev).
KARMALIEEV (N) - RKCH 3
KARMANOV (N) - DSTG III-(XII)
KARMILITSYNY - UVUO I
KARNAULOV (N) - GGDV 505
KARNICKI [Karnitskii] (C/N) - AB, (RoRK III)
KARNIEWSKI - UVUO II
KARNOVICH (N) - DSTG III-(XII), MR II, RKCH 2 / 3 / 6, RuRK I
KARPACHEV (N) - DSTG III-(XII)
KARPEKA (N) - MR II
KARPIEKA (N) - RKCH 3
KARPINSKII (N) - DAK 1898, MR II, RKCH 2 / 3
KARPOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 508-509, RKTS (descendants of the Princes Fominskii)
KARPOVICH (N) - GGDV 506
KARPOVSKIE - UVUO I
KARPOVSKII (N) - GGDV 507, RKCH 2 / 3
KARPOVY - UVUO I
KARPOVY - UVUO I
KARPOVY - UVUO I
KARPOVY - UVUO I
KARPOVY - UVUO I
KARR see CARR
KARSIDZE (N) - SKDG
KARSKI - UVUO II
KARSNITSKII (N) - RKCH 2
KARTASHEV - UVUO I
KARTASHEV (N) - GGDV 510-511
KARTASHEVSKII - UVUO I
KARTASHEVSKII (N) - RKCH 2
KARTAVTSEVY - UVUO I
KARTAVYI (N) - DSTG III-(XII)
KARTMAZOVY - UVUO I
KARTSEV (N) - DSTG III-(XII)
KARTSOV (N) - ASDR, GGDV 512-513, NdR W2
KARTSOVY - UVUO I
KARTSOVY - UVUO I
KARTSOVY - UVUO I
KARTVELISHVILI (N) - IPSL
KARUMIDZE (N) - SKDG
KARVOL'SKII-GRINEVSKII (N) - RKCH 6
KASATKIN (N) - ASDR
KASATKIN-ROSTOVSKII (P) - ANR III, DRRI I, FP1 III, FP2 II, IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RoRK I
KASHCHIEV {Kashch-i-ev} (N) - ASDR
KASHERININOVY - UVUO I
KASHEVSKII (N) - DSTG III-(XII)
KASHIN (-OBOLENSKII) (P) - IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
KASHINSKII (P) - IRRD I, VUKS
KASHINTSOV (N) - ASDR, GGDV 521, RoRK IV
KASHINTSOVY - UVUO I
KASHKAROV (N) - NdR F1
KASHKAROVY - UVUO I
KASHKIN (N) - ANR III, DSTG III-(XII)
KASHKINY - UVUO I
KASIMOVSKII (Tsars) - DRRI III
KASZOWSKI (C/N) - AB
KATALIEI (N) - RKCH 1 / 2
KATASONOV (N) - DSTG III-(XII)
KATENIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
KATERINICH (N) - GGDV 517, MR II, RKCH 3
KATIN (N) - RKCH 6
KATKOV (N) - ANR III, ASDR, NdR F1
KATKOV-SHALIKOV (P) - ANR III, DRRI IV, NdR F1
KATSAREV (N) - GGDV 520
KATSAREVY - UVUO I
KATYNSKII (N) - ASDR
KATYREV-ROSTOVSKII (P) - IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RuRK II, RuRK-RS
KAUFFMANN & KAUFFMANN-TURKESTANSKII [Kaufman] (N) - NdR F1
KAUFMANN [Kaufman] - UVUO I
KAULBARS (von) [fon-Kaul'bars] (B/N) - ARO, GHdA 110, GHER II 73, RoRK III
KAULBERSZ - UVUO II
KAVALIEV (KAVALIASHVILI) {Kaval-i-ev} (N) - SKDG
KAVELIN (N) - RSRD I
KAVELINY - UVUO I
KAVERIN (N) - DSTG III-(XII)
KAVKASIDZEV (KAVKASIDZE) (P) - DRRI IV
KAVRA¤SKII (N) - GGDV 483, RKCH 2 (addenda)
KAVTARADZE (N) - IPSL, SKDG, SKDI
KAVZANOV (N) - GGDV 482
KAWECKI - UVUO II
KAWER [Kaver] (N) - GHLR II 752
KAZAKOV (N) - DSTG III-(XII)
KAZANOVICHI - UVUO I
KAZANOWSKI [Kazanovskii] (N) - GT 151
KAZANSKII (N) - ASDR, GGDV 484, RKCH 2 / 3
KAZANSKII (Tsars) - IRRD I
KAZANTSEV (N) - ASDR
KAZARINOV (N) - ASDR, GGDV 485
KAZARINOVY - UVUO I
KAZBEKOV (QAZBEGI) (N) - SKDG
KAZEM-BEK - UVUO I
KAZEM-BEK (N) - RSRD I
KAZIMIERSKI - UVUO II
KAZIN (N) - RKCH 2
KAZIN see KOZIN
KAZNACHEEV (N) -RSRD II
KAZNAKOV (N) - RRD-DK, RSRD I
KEDRIN (N) - RKCH 3 (addenda)
KEDZIERSKI - UVUO II
KEFALA - UVUO I
KEGEL' (KOEGEL ?) (N) - GGDV 525
KE¤DIIA (KEIDIA) (N) - IPSL
KE¤KUATOV (KEKUATOV) (P) - DRRI III, RKCH 6
KELDAKIANI {Keldak-i-ani} (N) - SKDI
KELDERMANN [Kel'derman] - UVUO I
KELEMBETOV (N) - RKCH 2
KELEPOVSKII (N) - NdR F1
KELLER (?) [Keler] - UVUO I
KELLER (von) [fon-Keller] (N) - RKCH 2
KELLER (C) - ANR II, ARO, FC1 II, GHdA 77, GHER III 138, NdR X1, (RoRK III)
KELLES-KRAUZ (KELLES-KRAUS[E]) (B) - GRUP
KEMSKII (P) - IRRD I, RuRK I
KENIIA (QENIA) (N) - SKDGu
KENIKE (N) - GGDV 526
KERN - UVUO I
KERN (N) - RKCH 2
KETERITS see KOETTERITZ
KETOV (N) - RKCH 3
KETSKHOVELI (N) - SKDG
KETTLER (von) [fon-Ketler] (C) - ARO
KEYSERLINGK (von) [fon-Ke´serling] (C/B/N) - ARO, GHdA 6 / 39 / 54 / 88, GHER III 140, GHKR I 118, RoRK III
KEZELI (N) - SKDG
KEZHERADZE (N) - SKDI
KHABALOV (N) - ASDR
KHA¤BETOV (N) - ASDR
KHA¤NDRAVA (KHAINDRAVA) (N) - IPSL
KHALANSKII (N) - RKCH 3
KHALIUTIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1288
KHALKIDONSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
KHAMASHUIDZE (N) - SKDI
KHANDALIEEVY - UVUO I
KHANDAMOV (N) - SKDG
KHANDZHERI see HANDJERY
KHANENKO (N) - RKCH 2 / 3 / 6
KHANTINSKII (N) - RKCH 2 / 3
KHANYKOV (N) - DSTG III-(XII), NdR F1
KHANYKOVY - UVUO I
KHARCHENKO (N) - RKCH 2
KHAREVICH (N) - RKCH 2 (addenda)
KHARITONOV - UVUO I
KHARIZOMENOV (N) - ASDR
KHARKEVICH (N) - GGDV 1289
KHARLAMOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1290
KHARLAMOVY - UVUO I
KHARTULARI - UVUO I
KHATOV - UVUO I
KHAVSKII (N) - GGDV 1287
KHELTUPLISHVILI (N) - SKDI
KHENTSYNSKII (N) - RKCH 2
KHERASKOV(N) - ASDR, IRRD II
KHERASKOVY - UVUO I
KHERKHEULIDZE (P) - (RoRK III), SKDG
KHETSURIANI {Khetsur-i-ani} (N) - SKDI
KHIDIRBEGOV (KHIDIRBEGISHVILI) (P) - DRRI IV, (RoRK III), SKDG
KHIL'CHEVSKII (N) - RKCH 2
KHILKOV (P) - ANR I / II, ASDR, DRRI I, DS III, GGDV 1295, IRRD I, MS, NdR F2, RoRK I
KHIL'KOVSKIII (N) - RKCH 3
KHILKOVY - UVUO I
KHIMSHIEV (KHIMSHIASHVILI) {Khimsh-i-ev} (P) - SKDG
KHIPCHEVSKIE - UVUO I
KHIRIAKOV (N) - NdR F2
KHIRSELOV (KHIRSELI) (N) - SKDG
KHITROVO (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1296-1297, NdR F2, NIGZ 1952, RuRK II
KHITROVY - UVUO I
KHITUN (N) - RKCH 1
KHIVA (Khans of) - MS (cf)
KHIZHKOVSKII (N) - RKCH 3
KHIZHNIAKOV (N) - RKCH 3
KHLIEBNIKOV - UVUO I
KHLIEBNIKOV - UVUO I
KHLIEBNIKOV - UVUO I
KHLIEBNIKOV - UVUO I
KHLIEBNIKOV (N) - GGDV 1299-1301, NdR Z1
KHLIUPIN (N) - DSTG III-(XII)
KHLOPOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1298, NdR F2
KHLUDENEV (N) - DSTG III-(XII), NdR P1 (in Sukhovo-Kobylin)
KHLUSOV (N) - DSTG III-(XII)
KHLYSTOV (N) - RKCH 2
KHMALADZE (N) - SKDG
KHMARNITSKII (N) - RKCH 3
KHMELEVY - UVUO I
KHMEL'NIKOV (N) - RKCH 2
KHMETEVSKII (N) - ASDR
KHMIELEVSKII (N) - RKCH 3
KHMIETEVSKIE - UVUO I
KHMYROV (N) - DSTG III-(XII)
KHOBAROV (N) - RKTS
KHODKEVICH (CHODKIEWICZ) (N) - RKCH 3
KHODKIEVICHI - UVUO I
KHOD'KO (N) - RKCH 2 (addenda)
KHODNEV (N) - GGDV 1303
KHODNEVY - UVUO I
KHODOROVSKII (N) - RKCH 1 / 3
KHODOT (N) - RKCH 2
KHODYREVSKIE - UVUO I
KHODZAMINASOV (KHOJAMINASHVILI) (P) - DRRI IV
KHOETSKII (N) - RKCH 1
KHO¤SKII (Khans of Kho´) - MS (cf)
KHOKHOLKOV-ROSTOVSKII (P) - IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RuRK II, RuRK-RS
KHOLMSKII (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS, VUKS
KHOLODOVICH (N) - RKCH 3
KHOLODOVSKII (N) - GGDV 1304, NRP VI, RKCH 2 / 3
KHOLONEVSKIE - UVUO I
KHOLSHEVNIKOV - UVUO I
KHOMAKHIDZE (N) - SKDGu
KHOMENKO (N) - RKCH 1 / 2 / 3 / 6
KHOMIAKOV (N) - DSTG III-(XII), NdR F2
KHOMIAKOVY - UVUO I
KHOMINSKII (N) - RKCH 1 / 3
KHOMUTOV (olim Hamilton) (N) - ASDR, DAK 1898, DSTG III-(XII), GGDV 1305, MGID, NdR F2
KHOMUTOVY - UVUO I
KHOMUTOVY - UVUO I
KHOMUTOVY - UVUO I
KHONENEV (N) - ASDR
KHONENEVY - UVUO I
KHONIKEVICH (N) - GGDV 1306
KHOROSHKEVICH (N) - RKCH 3
KHORZHEVSKII (N) - RKCH 6
KHOTETOVSKII (P) - (GB III), IRRD I, NdR W2, RuRK II
KHOTIAINTSEV (N) - ASDR
KHOTIAINTSOV (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2
KHOTIAINTSOVY - UVUO I
KHOTINSKII - UVUO I
KHOTSIANOVSKII - UVUO I
KHOVANSKIE - UVUO I
KHOVANSKII (P) - DS IV (table), DRRI II / III, GB IV, GGDV 1302, IGHG I, IRRD I, LIRO 1908 I-II, NdR F2, RKCH 5, RoRK I
KHOVEN see HOVEN
KHRAMTSOV (N) - GGDV 1307
KHRAPACHEV (N) - RKCH 2 / 3
KHRAPITSKII (N) - ASDR
KHRAPOVITSKII see CHRAPOWICKI
KHREBTOVICH-BUTENEV see CHREPTOWICZ-BUTENIEW
KHRESHCHATITSKII (N) - DAK 1899
KHRINKOV (N) - DSTG III-(XII)
KHRIPUNOV (N) - GGDV 1309, NdR F2
KHRIPUNOVY - UVUO I
KHRISTIANI see CHRISTIANI
KHRISTIANOV {Khrist-i-anov} (N) - RKCH 3
KHRISTIANOVICH (N) - RKCH 2
KHRISTOVSKIE - UVUO I
KHROMAGO (N) - NdR F2
KHRUSHCHOV (N) - DSTG III-(XII), NdR F2, RSRD I
KHRUSHCHOVY - UVUO I
KHRUSLOVSKII (N) - DSTG III-(XII)
KHRUSTSEVICHI - UVUO I
KHUDOBASHEVY - UVUO I
KHUDOLEI (N) - RKCH 2
KHUDORBII - UVUO I
KHUTSISHVILI (N) - SKDI
KHUTULA¤SHVILI (KHUTULAISHVILI) (N) - SKDGu
KHVADADZE (N) - SKDI
KHVATOV (N) - ASDR
KHVITSKIE - UVUO I
KHVITSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
KHVOROSTININ (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
KHVOROSTOV (N) - IRGO X
KHVOSHCHINSKIE - UVUO I
KHVOSHCHINSKIE - UVUO I
KHVOSHCHINSKII (N) - DSTG III-(XII), NdR G1
KHVOSTOV (C/N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1291-1294, NdR G1, RoRK III, RSRD I
KHVOSTOVY - UVUO I
KHVOSTOVY - UVUO I
KIASOV (QIASASHVILI) {K-i-asov} (N) - SKDG
KIAZ-VIZIROV (VEZIRISHVILI ?) {K-i-az} (N) - SKDG
KIBAL'CHICH (N) - RKCH 2 / 3
KICH - UVUO I
KICINSKI - UVUO II
KICINSKI [Kitsinskii] (C/N) - (RoRK IV)
KICKI - UVUO II
KIELCZEWSKI - UVUO II
KIEVSKII {K-i-evskii} (P) - IRRD I, LIRO 1909 I / III
KIEVSKII, PINSKII & SLUTSKII {K-i-evskii} (P) - RuRK I, RuRK-RS
KIKIANI {Kik-i-ani} (N) - SKDI
KIKIN (N) - ASDR, NdR X2, RuRK I
KIKNADZE (N) - SKDI
KIKOSHVILI (N) - SKDI
KIL'CHEVSKII-GUMILIETANSKII (N) - RKCH 3
KIL'DIEEV (P) - AUFL
KIL'DISHEV (P) - DRRI III
KILENINY - UVUO I
KINAREEV (N) - DK IX
KINAST - UVUO I
KINDIAKOV (N) - NdR G1
KINDO (N) - RKCH 2
KINESHEMSKII (N) - ASDR
KIOV (N) - GGDV 536
KIPIANI (QIPIANI) {Kip-i-ani} (N) - IPSL, SKDG, SKDI
KIPIANI (QIPIANI) {Kip-i-ani} (N) - SKDI
KIRCHNER [Kirkhner] (N) - GHER III 318
KIRDIAPIN (P) - IRRD I
KIR'IAKOV (N) - NdR G1
KIRIEEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 530, NdR G1, RKCH 2
KIRIEEVSKIE - UVUO I
KIRIEEVSKII (N) - DSTG III-(XII), NdR Y1
KIRIEEVY - UVUO I
KIRIENKO {Kir-i-enko} (N) - RKCH 3
KIRIKOV - UVUO I
KIRILENKO (N) - RKCH 1
KIRILOV (N) - GGDV 528
KIROV (N) - ASDR
KIRPICHEV (N) - ASDR
KIRSANOV (N) - GGDV 529
KISEL' (N) - NdR V1, RKCH 6
KISELEV - UVUO I
KISELEV (C/N) - ARO, DS IV (table), GGDV 531, NdR G1, RoRK II
KISELEVICH (N) - RKCH 3
KISELEVSKII (N) - NdR V1 (in Kisel')
KISELEVY - UVUO I
KISEL'-ZAGORIANSKII (N) - RKCH 2
KISHENSKIE - UVUO I
KISHENSKII (N) - GGDV 535
KISHKIN (N) - ASDR
KISHKINY - UVUO I
KISLINSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 532-533
KISLOV - UVUO I
KISLOVSKII (N) - GGDV 534, NdR G1, RSRD I
KISLOVSKII (Rurikids) (N) - MGIA III
KISLYI (N) - RKCH 3
KISTER see K▄STER
KISZKA [Kishka] (N) - GB III, GT 167
KITAEVY - UVUO I
KITCHENKO (N) - RKCH 3 / 3 (addenda)
KITITSYN (N) - RKCH 2
KIVLITSKII (N) - RKCH 2
KIWERSKI - UVUO II
KIZERITSKII - UVUO I
KIZIMOVSKII (N) - RKCH 3
KIZIRIIA (KIZIRIA) (N) - IPSL
KLAAG - UVUO I
KLADIIASHVILI {Klad-i-iashvili} (N) - SKDI
KLADINOG (N) - RKCH 2 (addenda)
KLADISHCHEV - UVUO I
KLAMBOROWSKI - UVUO II
KLECHANOVSKII (N) - RKCH 1
KLECZKOWSKI - UVUO II
KLEEBECK (von) [fon-Klebek] (B) - ARO, (RoRK III)
KLEINMICHEL (C) - DNSG
KLEINMICHEL [Kle´nmikhel'] - UVUO I
KLEINMICHEL [Kle´nmikhel'] (C) - ANR III, ARO, FC1 I / II cor, FC2 I, GHER III 307, NdR G1, RKCH 5, RoRK II, TNE
KLEIST (von) [fon-Kle´st] (C/B/N) - ARO, GHdA 21, GHKR II 736
KLEIST [Kle´st] - UVUO I
KLENUS (N) - RKCH 2
KLEOPIN (N) - DSTG III-(XII)
KLEPIKOV (N) - ASDR
KLERCKER (af) [af-Klerker] (B/N) - (RoRK III)
KLEVTSOV (N) - ASDR, RKCH 2
KLICHOWSKI - UVUO II
KLICK [Klik] (N) - GHER II 234
KLIMASZEWSKI - UVUO II
KLIMCHENKO-DOROSHENKO (N) - RKCH 1
KLIMENKO (N) - RKCH 3
KLIMENOV (N) - RKCH 2
KLIMIEV (KLIMIASHVILI) {Klim-i-ev} (N) - SKDG
KLIMOV (N) - RKCH 2
KLIMOVICH (N) - RKCH 2
KLIMOVSKII - UVUO I
KLIMSHA (N) - ASDR
KLINGENBERG - UVUO I
KLINGENBERG - UVUO I
KLINGSTAEDT [Klingshtedt] (N) - GHER III 319
KLINKOWSTRÍM [KlinkovstrŰm] (B) - (RoRK III)
KLIOKHOVICHI - UVUO I
KLISHIN (N) - DSTG III-(XII)
KLITSA (N) - RKCH 2
KLIUCHAREV - UVUO I
KLIUCHAREVY - UVUO I
KLIUKIN (N) - GGDV 539
KLOBUKOV (N) -GGDV 537, NdR G1, RKCH 1
KLOCHENKOV (N) - RKCH 2
KLOCHKOV (N) - RKCH 2 (addenda)
KLOKACHEV (N) - GGDV 538, NdR G1
KLOPMANN (von) [fon-Klopman] (B/N) - ARO, GHdA 30, GHER III 370
KLOT (House Heydenfeld) [Klot] (N) - ARO, GHLR I 89
KLUBKOV-MOSAL'SKII (P) - IRRD I
KL▄CHTZNER (von) [fon-Kliukhttsner / Klikhttsner] (B/N) - ARO, GHKR I 395
KLUCKY von KLUGENAU [Kluki-fon-Klugenau] (N) - NdR G1, OI-AD
KLUGEN [Klugen] (N) - GHER II 235
KLUKOWSKI - UVUO II
KL▄PFFEL [Kliupfel'] (N) - GHER III 304
KLUSZEWSKI - UVUO II
KMITA (N) - GT 100
KNABENAU (von) (B) - ARO
KNIAZCHINSKII (N) - GGDV 540
KNIAZEV (N) - AGQD, DSTG III-(XII)
KNIAZEV (N) - NdR W2
KNIAZEVY - UVUO I
KNIAZHEVICH (N) - NdR G1
KNIGGE (von) (B) - ARO, GHdA 27 / 51 / 118, RoRK III
KNIGOVSKII (N) - RKCH 3
KNIPER - UVUO I
KNIRIM - UVUO I
KNOOP (B) - ASDR, OI-AD
KNOPF (N) - ASDR
KNORR (KNORRE) (N) - ARO, OI-AD
KNORRE - UVUO I
KNORRING (von) (B) - (ARO), GHdA 21, GHER II 79, GHOR 513 / 689, RoRK III
KNOT (N) - RKCH 3
KN▄PFFER (N) - OI-AD
KOBAKHIDZE (N) - IPSL
KOBELIATSKII (N) - RKCH 2
KOBERWEIN (N) - AGQD, DNSG
KOBIAKHIDZE {Kob-i-akhidze} (N) - SKDG
KOBIAKOVY - UVUO I
KOBIEV (KOBIASHVILI) {Kob-i-ev} (N) - SKDG
KOBLUKOVSKII (N) - GGDV 541
KOBOSKA - UVUO II
KOBRINSKII (P) - GB II
KOBULOV (KOBULASHVILI) (P) -
KOBYLA (descendants of) (N) - IGHG I, NdR G1, RKTS [see also: Sviblov]
KOBYLECKI - UVUO II
KOBYLIN (N) - GGDV 542, NdR X2
KOBYLINY - UVUO I
KOBYLINY - UVUO I
KOBYZEV (N) - GGDV 543
KOBYZSKII (N) - RKCH 2
KOCH [Kokh] - UVUO I
KOCH [Kokh] (N) - GGDV 589
KOCHAKIDZE (P) - IPSL
KOCHANEVSKII / KOCHENEVSKII (N) - RKCH 1
KOCHECHASHVILI (N) - SKDI
KOCHEGAROV (KACHEGAROV) (N) - ASDR
KOCHENEVSKOI - UVUO I
KOCHEROV (N) - GGDV 590
KOCHETOVY - UVUO I
KOCHIUS [Kokh-i-us] (N) - GHER III 339
KOCHUBEI - UVUO I
KOCHUBEI - UVUO I
KOCHUBEI - UVUO I
KOCHUBEI (P/C/N) - ARO, DRRI II, FP1 I / III cor, FP2 I, IRRD II, MR II, NdR H1, RKCH 6, RoRK II
KOCHUKOV (N) - ASDR, GGDV 591
KODALOV (KODALASHVILI) (N) - SKDG
KODINTSO (N) - MR II
KODRIAN - UVUO I
KOEHNE (KÍNE) [Kene] (B) - RuRK I
KOEHNE [KŰne] - UVUO I
KOETTERITZ [Ketterits] (N) - NdR G1
KOETTRITZ [Kettrits] (N) - GGDV 527
KOHL* [Kol'] - UVUO I
KÍHLER [Keler] (N) - GHER II 241
KOIANDER (N) - DK III
KO¤DAN (N) - RKCH 2 (addenda)
KOKAND (Khans of) - MS (cf)
KOKHANOV (N) - RKCH 3
KOKLIN (N) - MS (cf)
KOKOREV (N) - (RoRK IV)
KOKOSHIN (N) - (RoRK IV)
KOKOSHKINY - UVUO I
KOKOVINSKIE - UVUO I
KOKOVTSOVY - UVUO I
KOKUSHKIN - UVUO I
KOKUSHKIN (N) - GGDV 555
KOLA (z Dalejowa) (N) - GT 118
KOLACZKOWSKI - UVUO II
KOLADIEEV (N) - RKCH 2
KOLBASEV (N) - NdR G1
KOL'CHEVSKII (N) - MR II, RKCH 2 / 6
KOLECHITSKIE - UVUO I
KOLEDINSKII (N) - (RoRK IV)
KOLEMINY - UVUO I
KOLENKO (N) - RKCH 2 / 3
KOLENOV (N) - ASDR
KOLESNIKOV (N) - RKCH 2
KOLESOVY - UVUO I
KOLIENKIN (N) - DSTG III-(XII)
KOLIENKINY - UVUO I
KOLIUBAKIN (N) - ASDR, GGDV 562
KOLIUBAKINY - UVUO I
KOLIUNANOV (N) - DSTG III-(XII)
KOLIUPANOVY - UVUO I
KOLLI see COLLEY
KOLMAKOV (N) - RKCH 3
KOLMOGOROV (N) - ASDR
KOLMYKOV (N) - GGDV 556
KOLOBKOV (N) - GGDV 557
KOLOBOV (N) - ASDR
KOLODENSKII (P*) - (GB III)
KOLODKEVICH (N) - RKCH 2
KOLODKO (N) - RKCH 2 (addenda)
KOLODNICHEV (N) - GGDV 558
KOLOGRIVOV (N) - DS VI, DSTG III-(XII), NdR G2, RoRK IV
KOLOGRIVOVY - UVUO I
KOLOKOLOVY - UVUO I
KOLOKOL'TSOV - UVUO I
KOLOKOL'TSOV (C/N) - ASDR, DK I, GGDV 559, NdR G2, RuRK I
KOLOKOL'TSOVY - UVUO I
KOLOME¤TSOV (N) - RKCH 3
KOLOMIETS {Kolom-i-ets} (N) - RKCH 3
KOLOMI¤TSOV (N) - RKCH 2
KOLOSHINY - UVUO I
KOLOSOV (N) - GGDV 560
KOLOSOVSKII (N) - RKCH 3
KOLOTOV (N) - RKCH 3
KOLPSKII (N) - ASDR
KOLTOVSKIE - UVUO I
KOLTOVSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GHER III 294, RoRK IV
KOL'TSOV-MOSAL'SKII (P) - DRRI I, NdR W2, RoRK I
KOL'TSOVY-MOSAL'SKIE - UVUO I
KOLTYNIN (N) - GGDV 561
KOLUBAKIN (N) - NdR Y1
KOLYCHEV (N) - DSTG III-(XII), NdR G2, RoRK IV
KOLYCHEVY - UVUO I
KOLYSHKIN (N) - ASDR
KOLZAKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR G2
KOMAR - UVUO I
KOMARNICKI [Komarnitskii] (C/N) - AB
KOMARNITSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
KOMAROV - UVUO I
KOMAROV - UVUO I
KOMAROVSKII (KOMOROVSKII / KOMOROWSKI / KAMAROVSKII) (C/N) - FC1 II, FC2 I, GHKR I 320, MR II, NdR G2, NIGZ 1952, RKCH 3, (RoRK III)
KOMAROVSKII - UVUO I
KOMASHINSKII (N) - RKCH 2
KOMERBERG (N) - RKCH 2
KOMISAROV (N) - ASDR
KOMLEV (N) - ASDR
KOMNENO & KOMNENO-VARVATSI (N) - GFG, NdR G2
KOMOROWSKI - UVUO II
KOMOROWSKI - UVUO II
KOMOROWSKI - UVUO II
KOMOROWSKI [Komorovskii] (C/N) - AB
KOMORSKII (N) - GGDV 563
KOMOVSKIE - UVUO I
KOMPANETS (N) - NIGZ 1959, RKCH 3
KOMSTADIUS see COMSTADIUS
KOMYNINY - UVUO I
KONAKH (N) - RKCH 2
KONAKOVY - UVUO I
KONAROVSKII-SAKHOVICH (N) - RKCH 2
KONARSKI - UVUO II
KONARSKI - UVUO II
KONARSKI[Konarskii] (C) - AB, GHdA 54, GRUP
KONBAROV (P) - AUFL
KONCHITS (N) - RKCH 2
KONDAKOVY - UVUO I
KONDOIDI (N) - NdR G2
KONDRAT'EV (N) - ASDR
KONDRAT'EV-BARBASHEV (N) - ASDR
KONDRAT'EVY - UVUO I
KONDRATOVICH (N) - ASDR
KONDRATOVSKII (N) - RKCH 1
KONDRATSKIE - UVUO I
KONDYREV (N) - DSTG III-(XII), NdR G2
KONDYREVY - UVUO I
KONDZEROVSKII (N) - MR II
KONE (KÍNE) see KOEHNE
KONIAEV (N) - GGDV 568
KONIECPOLSKI [Konetspol'skii] (N) - BU, GT 138
KÍNIG (?) [Kenig] - UVUO I
KÍNIG [KŰnig] - UVUO I
KÍNIG [Kenig] (N) - RKCH 2
KÍNIGSFELS [Kenigsfel's] (C) - ARO, TAPR IV, (RoRK III)
KONISHCHEVY - UVUO I
KONISKII (KONISSKII) (N) - MR II, RKCH 2 / 3
KON'KOV (N) - GGDV 566-567
KONNOR see DE CONNOR
KONONOV - UVUO I
KONONOVICH (N) - GGDV 565
KONONTSOV - UVUO I
KONOPACKI [Konopatskii] (N) - GT 125, ZKSP VII
KONOPKA (B/N) - AB, GRUP
KONOPLIN (N) - ASDR
KONOPLINY - UVUO I
KONOPNICKI - UVUO II
KONOVALENKO (N) - RKCH 3
KONOVALOV - UVUO I
KONOVALOV (N) - GGDV 564, RKCH 2
KONOVNITSYN - UVUO I
KONOVNITSYN (C/N) - NdR G2, RoRK (II) / III
KONOVNITSYNY - UVUO I
KONRADI - UVUO I
KONSTANTINOV (N) - ASDR, RKCH 2
KONSTANTINOVICH (N) - MR II, RKCH 2 / 3
KONTSRAT'EV (N) - RKCH 2
KOPADZE (N) - SKDI
KOP'EVSKII (N) - GGDV 571
KOPIEVY - UVUO I
KOPTEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 569, MS (cf), NdR G2
KOPTEVY - UVUO I
KOPTEVY - UVUO I
KOPYLOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 570
KOPYLOVY - UVUO I
KOPYTKIN - UVUO I
KORABCHEVSKII (N) - RKCH 3
KORBE (N) - NdR G2, NIGZ 1956, RKCH 2
KORBMACHER [Korbmakher] (N) - GHER III 340
KORBUTOVSKIE - UVUO I
KORBUTOVSKII (N) - GGDV 572, NdR Z1
KORCHAGIN (N) - SD II
KORCHAK-KOTOVICH (N) - RKCH 1
KORCHES (N) - RKCH 2
KORDIUKOV-MISHCHENSKII (N) - RKCH 3
KORDO-SYSOEV (N) - GGDV 574
KORDZAIA {kordza-i-a} (N) - SKDG [see also Korzaia]
KORECZKI [Koretskii] (P) - GB II, GT 174, IGHG I, IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
KORE¤SHA (KOREISH) (N) - RKCH 3
KORENEV (N) - GGDV 575, RKCH 2
KORENEVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
KORETSKII(N) - MR II
KORFF (von) [Korf] (C/B) - ARO, GHdA 10 / 37 / 40 / 72 / 105, GHER III 144, GHOR 708, IRRD II, NdR G2, (RoRK III)
KORFF [Korf] - UVUO I
KORFF [Korf] - UVUO I
KORIAKIN (N) - DAK 1898, DSTG III-(XII)
KORIATOWICZ-KURCEWICZ [Kor-i-atovich-Kurtsevich] (P) - RoRK I, DRRI II, IRRD I, KLR
KORIBUT-WORONIECKI - UVUO II
KORINICH (N) - RKCH 1
KORINTELI (N) - SKDG
KORITSKIE - UVUO I
KORITSKII (N) - ASDR, GGDV 577, MR II
KORKASHVILI (N) - SKDI
KORKH (N) - RKCH 2
KORKIIA (KORKIA) (N) - IPSL
KORKODINOV (P) - GB III, IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
KORMILITSYN (N) - ASDR
KORNIEEV (N) - RKCH 2
KORNIEEVICH (N) - MR III (in Ogranovich)
KORNIEVSKII {Korn-i-evskii} (N) - RKCH 3
KORNILEV ( ) - LIRO IX
KORNILOV (N) - ASDR, DS III, GGDV 578, NdR G2, RSRD I
KOROBANOVY - UVUO I
KOROB'IN (N) - NdR H1
KOROB'INY - UVUO I
KOROBKA (N) - MR II, RKCH 1 / 2 / 3
KOROBKI - UVUO I
KOROBKOVY - UVUO I
KOROBOV (N) - ASDR, NdR H1, RKTS
KOROCHAROV (N) - DSTG III-(XII)
KOROGODOV (N) - RKCH 2 / 3
KOROL'KOVY - UVUO I
KOROPATSKII (N) - RKCH 3
KOROPCHEVSKII (N) - GGDV 579, MR II
KOROTKEVICH (N) - RKCH 2
KOROTKEVICH-GLADKII (N) - RKCH 3
KOROTKOV (N) - ASDR
KOROVIN - UVUO I
KOROVIN (N) - ASDR
KOROVITSKII (N) - RKCH 2
KOROVKA-VOLSKII (N) - MR II
KOROVKIN - UVUO I
KORSAK (N) - GB IV
KORSAKEVICH (N) - RKCH 1
KORSAKOV (N) - GGDV 580, NdR H1
KORSAKOVY - UVUO I
KORSCH [Korsh] - UVUO I
KORSUN (N) - MR II, RKCH 2
KORTSOVY - UVUO I
KORTUA (N) - IPSL
KORVIN-KRUKOVSKII - UVUO I
KORVIN-KUCHINSKIE - UVUO I
KORVIN-LITVITSKII (N) - GGDV 573
KORYCKI - UVUO II
KORYTOWSKI [Koritovskii] (C/N) - AB
KORZAIIA (KORDZAIA) (N) - IPSL
KORZHEVSKII - UVUO I
KORZHINSKII (N) - RKCH 3
KORZON (N) - GGDV 576
KORZUN (N) - RKCH 1
KORZYBSKI - UVUO II
KOSACH (N) - RKCH 1 / 2 / 3
KOSAGOV (N) - ASDR
KOSAGOVSKII (N) - RuRK I
KOSARSKII (N) - GGDV 581
KOSATKIN (N) - ASDR
KOSATKINY-ROSTOVSKII - UVUO I
KOSATSKII (N) - ASDR
KOSCIELECKI [Kosteletskii] (N) - GT 114
KOSCIUSZKO-SIECHNOWICKI [Kostiushko-Sekhnovitskii] (N) - GB IV
KOSENKO (N) - RKCH 2 / 3
KOSHAEV (P) - AUFL
KOSHANSKIE - UVUO I
KOSHELEV (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2 / 3, RSRD I
KOSHELEVY - UVUO I
KOSHEL'NIKOV (N) - RKCH 2 / 3
KOSHIRSKII (P) - IRRD I
KOSHKIN - UVUO I
KOSHLIAKOV - UVUO I
KOSHUB (N) - RKCH 2
KOSHUKOV (N) - GGDV 592-593
KOS'IANOV (N) - RKCH 2
KOSINSKII (B) - NdR H1, RuRK I
KOSINSKII (N) - GGDV 582
KOSIURA (N) - MR II
KOSKOWSKI - UVUO II
KOSKULL (KOSCHKULL) (von) [fon-Koskul'/Koshkul'] (C/B/N) - ARO, GHdA 47 / 88, GHER I 679, GHKR I 328, GHLR I 360, (RoRK III)
KOSOV (N) - DSTG III-(XII)
KOSOVICH (N) - RKCH 3
KOSSAKOWSKI (KORWIN-KOSSAKOWSKI) [Korvin-Kosakovskii] (C/N) - AB, ANR III, GB IV, RoRK II, ZKSP XII
KOSSOVICH (KOSOVICH) (N) - ASDR, MR II, RKCH 2 / 3 / 6
KOSSOWICZ - UVUO II
KOSSOWSKI - UVUO II
KOSSOWSKI - UVUO II
KOSTANDA - UVUO I
KOSTARDI (N) - GGDV 583
KOSTASH (N) - RKCH 3
KOSTENETSKII (N) - ASDR, MR II, RKCH 2 / 3
KOSTEREV (N) - GGDV 584
KOSTEREVY - UVUO I
KOSTEWICZ [Kostevich] (N) - GB III
KOSTIANSKII (N) - ASDR
KOSTIEV {Kost-i-ev} (N) - RKCH 3
KOSTIUCHENKO (N) - RKCH 3
KOSTIURIN (N) - ASDR, LIRO 1905 II
KOSTIURINY - UVUO I
KOSTIURINY - UVUO I
KOSTKA (N) - GT 127
KOSTLIVTSOVY - UVUO I
KOSTOMAKHIN (N) - RKCH 2
KOSTOMAROV (N) - GGDV 585, RKCH 6
KOSTRITSYN (N) - NdR H1
KOSTROMAROV (N) - DSTG III-(XII)
KOSTROMIN (N) - ASDR
KOSTROMSKII (P) - VUKS
KOSTROV (N) - GGDV 586-587, (RoRK III)
KOSTYLEV (N) - GGDV 588
KOSTYRKO (N) - RKCH 3
KOSTYRKO-SOTSKII (P) - DK V
KOSZCZYC [Koshchits] (N) - GB IV
KOTARSKI - UVUO II
KOTELEVTSOVY - UVUO I
KOTENINY - UVUO I
KOTETOV (KOTETISHVILI) (N) - SKDG
KOTHEN (von) [fon-Koten] (B/N) - (RoRK III)
KOTKOV (N) - ASDR (Katkov), RKCH 2
KOTLIAREVSKII - UVUO I
KOTLIAREVSKII - UVUO I
KOTLIAREVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
KOTLIAROV (N) - RKCH 2 / 3
KOTLIAROVY - UVUO I
KOTLUBITSKIE - UVUO I
KOTOVSKII (N) - RKCH 4
KOTSIEIOVSKII (N) - RKCH 6
KOTUA see GOTUA
KOTYNSKII (N) - RKCH 3
KOTZEBUE [Kotsebu] - UVUO I
KOTZEBUE [Kotsebue] (C/N) - ARO, GHdA 6, GHER III 147
KOTZEBUE-PILAR von PILCHAU [Kotsebue-Pillar-fon-Pil'khau] (C/N) - ARO, GHdA 6, GHER III 147
KOVACH (N) - RKCH 2 (addenda)
KOVALEV (N) - GGDV 545-547
KOVALEV-RUNSKII (N) - RKCH 3
KOVALEVSKIE - UVUO I
KOVALEVSKIE - UVUO I
KOVALEVSKII - UVUO I
KOVALEVSKII (N) - GGDV 544, NdR H1, RKCH 2 / 3
KOVAL'SKII (N) - ASDR
KOVAN'KA (N) - MR II
KOVANKO (KOVAN'KO) - UVUO I
KOVAROV (N) - SKDG
KOVEL'SKII (P) - IRRD I
KOVROV (P) - IRRD I, VUKS
KOVSHOV (N) - ASDR
KOVTUNOVICH (N) - RKCH 2 / 3
KOWALEWSKI - UVUO II
KOZACHEK (N) - RKCH 1
KOZACHINSKII (N) - RKCH 2 / 3
KOZACHKOV (N) - RKCH 2
KOZAKEVICH (N) - DSTG III-(XII), NIGZ 1958, RKCH 2 / 3
KOZAKOVY - UVUO I
KOZARSKII - UVUO I
KOZEKA (P) - GB III, IGHG I
KOZEKO - UVUO I
KOZEL'SKII (N) - ASDR, MR II
KOZEL'SKII (P) - (GB III), IRRD I
KOZANOWICZ [Kozhanovich] (P) - (GB III), IGHG I, KLR
KOZHEVNIKOV - UVUO I
KOZHEVNIKOVY - UVUO I
KOZHIN (N) - ASDR, GGDV 548, NdR G1, RSRD I
KOZHINY - UVUO I
KOZHUKHOV (N) - DSTG III-(XII)
KOZHUKHOVSKII-FERENSBACH [Kozhukhovskii-Ferenzbakh] (N) - MR II
KOZIAEV (N) - DSTG III-(XII)
KOZIEBRODZKI - UVUO II
KOZIEBRODZKI [Kozebrodskii] (C/N) - AB
KOZIEROWSKI - UVUO II
KOZIETULSKI - UVUO II
KOZIKOV (N) - RKCH 3
KOZIN (KAZIN) (N) - GGDV 549, MS (cf), NdR H1, RKCH 2
KOZINY - UVUO I
KOZLIANINOV (N) - GGDV 552
KOZLIANINOVY - UVUO I
KOZLOV - UVUO I
KOZLOV (N) - ASDR, GGDV 551, NdR H2, RKCH 2, RSRD I
KOZLOVSKIE - UVUO I
KOZLOVSKII (N) - GGDV 550, RKCH 2 / 3
KOZLOVSKII (P) - DRRI I, FP1 I / III cor, FP2 II, GB III, IRRD I, NdR H2, RoRK I
KOZLOVY - UVUO I
KOZLOVY - UVUO I
KOZLOWSKI - UVUO II
KOZLOWSKI - UVUO II
KOZ'MINSKII (N) - RKCH 3
KOZ'MINY - UVUO I
KOZNAKOV (N) - GGDV 553
KOZNAKOVY - UVUO I
KOZODAEV (N) - RKCH 2
KOZODAVLEV (N) - GHER III 297
KOZODAVLEVY - UVUO I
KOZUCHOWSKI - UVUO II
KOZYREV (N) - GGDV 554
KRAEVSKIE - UVUO I
KRAEVSKII (N) - DSTG III-(XII), RKCH 6
KRAEVSKII see KRAJEWSKI
KR─FTING [Kreftin] (N) - GHOR 517 / 689
KRAJEWSKI - UVUO II
KRAJEWSKI (Arms: Jasienczyk) (N) - SD I / II
KRAMARENKO (N) - RKCH 2 / 3
KRAMAREV (N) - GGDV 594
KR─MER (KRAEMER) [Kremer] (N) - GHOR 519 / 690
KRAMER - UVUO I
KRAMER see CRAMER
KRAMKOWSKI - UVUO II
KRAPIVIN (N) - ASDR
KRAPIVKA (N) - RKCH 2
KRAPOVSKII (N) - RKCH 2
KRASENSKII (N) - ASDR, GGDV 595
KRASICKI [Krasitskii] (C/N) - AB, GHdA 6 / 35, GRUP, (RoRK III), ZKSP VI
KRASINSKI - UVUO II
KRASINSKI [Krasinskii] (C/N) - AB, GT 136, (RoRK III), ZKSP XII
KRASINSKII (N) - DNSG [See also: Romanovskii-Krasinskii]
KRASIUK (N) - ASDR
KRASNEGERSKII (N) - GGDV 596
KRASNICKI - UVUO II
KRASNIEWSKI - UVUO II
KRASNIK (N) - RKCH 2
KRASNITSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
KRASNOKUTSKII {Krasnoku-t-skii} (N) - MR II, RKCH 3
KRASNOPOL'SKIE - UVUO I
KRASNOSHCHEKOV (N) - ASDR, DAK 1899
KRASNYI SNABD' (N) - RKTS
KRASOVSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MR II, RKCH 1 / 2 / 3
KRASOWSKI - UVUO II
KRASSOVSKII - UVUO I
KRASSOWSKI-NESTOROWICZ - UVUO II
KRASZEWSKI - UVUO II
KRAUSE [Krauze] (N) - GGDV 597, GHER III 155, GHdA 129
KRAVANN (N) - RKCH 2
KRAVCHENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
KRAVKOV (N) - ASDR
KRAVKOVY - UVUO I
KRECHETNIKOV (C/N) - ASDR, RSRD I
KRECHETNIKOVY - UVUO I
KRECKI [Krentskii] (C/N) - AB
KREITER [Kre´ter] - UVUO I
KREITON see CRICHTON
KREITSCHMANN [Kre´chman] (N) - RKCH 6
KREKHOVETSKII-IUSHCHENKO (N) - ASDR
KREMORENKO - UVUO I
KREPACHEV (N) - ASDR
KRESHCHANOVSKII (N) - RKCH 3
KREST'IANOV - UVUO I
KRESTINSKII (N) - RKCH 3
KRETKOWSKI - UVUO II
KRETOV (N) - DSTG III-(XII)
KRETOVY - UVUO I
KRETOWICZ - UVUO II
KRETOWICZ - UVUO II
KREUTZ (BELZIG von) [Kre´ts] (C) - ARO
KREUTZ [Kre´ts] - UVUO I
KREUTZ [Kre´ts] (C) - GHdA 18, (RoRK III)
KRICHEVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
KRINITSKII (N) - RKCH 3
KRINSKII (N) - RKCH 2
KRISHTAFOVICH (N) - MR II
KRISTI see CHRISTI
KRITSKIE - UVUO I
KRITSKII {Kri-t-skii} (N) - ASDR
KRIUKOV (N) - DSTG III-(XII)
KRIUKOVSKII (N) - ASDR
KRIUKOVY - UVUO I
KRIVCHENKOV (N) - ASDR
KRIVENKO - UVUO I
KRIVKOVICH (N) - RKCH 6
KRIVOBLOTSKII (N) - GGDV 598
KRIVOBORSKII (P) - IRRD I, VUKS
KRIVONOS (N) - RKCH 2
KRIVOSHAPKIN - UVUO I
KRIVOSHEI (N) - RKCH 2
KRIVOSHEIN - UVUO I
KRIVSKIE - UVUO I
KRIVSKII (N) - GGDV 599
KRIVSTOVY - UVUO I
KRIVTSOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 600, NdR X2
KROBANOWSKI - UVUO II
KROCZYNSKI - UVUO II
KRODCHI (KROCHI) (N) - SKDI
KROEGER [Kreger] (N) - GHLR II 834
KROLEVETSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
KROLIKIEWICZ - UVUO II
KROLL (-) - OI-AD
KROLL [Krol] - UVUO I
KROMINY - UVUO I
KROMSKII (P) - (GB III)
KRONENBERG - UVUO I
KRONENBERG (B) - WHGT
KROPOTKA-ELOVITSKII see KROPOTKIN
KROPOTKIN (P) - ANR III, DRRI I / III, FP1 I / III cor, FP2 I, GB III (Kropotka-Elovitskii), IGHG I, IRRD I, NdR H2, RoRK I
KROPOTKINY - UVUO I
KROPOTOV (N) - DSTG III-(XII), NdR H2
KROPOTOVY - UVUO I
KROSZINSKI [Kroshinskii] (P) - GB IV
KROTKOV (N) - GGDV 601, NIGZ 1955
KROTKOVY - UVUO I
KROUN see CROWN
KROVKOV (N) - ASDR
KRUASHVILI (N) - IPSL
KRUBER (N) - ASDR, GGDV 602
KR▄DENER & KR▄DNER-STRUVE (von) [fon-Kridener / Kriudener-Struve] (B) - GHLR I 442, NdR H2
KR▄DENER-STRUVE [Kriudener-Struve] - UVUO I
KRUEDENER [Kriudener / Kridener] (N) - GHdA 59, GHER III 370, GHOR 522
KRUGLEVSKII - UVUO I
KRUGLIK (N) - RKCH 2
KRUGLIKOV (N) - DSTG III-(XII)
KRUGLIKOVY - UVUO I
KRUGLIKOVY - UVUO I
KRUGLINTSOV (N) - GGDV 603
KRUGLYI - UVUO I
KRUKOWIECKI - UVUO II
KRUKOWIECKI [Krukovetskii] (C/N) - AB, (RoRK IV)
KRUPENIN (N) - ASDR
KRUPENINY - UVUO I
KRUPENSKII (N) - NdR H2
KRUPIANSKII (N) - RKCH 2
KRUPITSKII (N) - RKCH 2
KRUSELL [Kursel'] (N) - GHOR 524
KRUSENSTIERN (KRUSENSTJERNA) [Kruzenshtern] (N) - ASDR, GHER II 94
KRUSHKOVSKII (N) - RKCH 2
KRUSZEWSKI - UVUO II
KRUT'EV (N) - RKCH 2
KRUTIKOV - UVUO I
KRUTIKOV (N) - ASDR
KRYLOV - UVUO I
KRYLOV (N) - ASDR, GGDV 609
KRYLOVSKII (N) - RKCH 3
KRYMSKII (of the Crimea) (Khan) - IRRD I, RKTS
KRYSHOVY - UVUO I
KRYZHANOVSKIE - UVUO I
KRYZHOV (N) - GGDV 604-608
KRZESIMOWSKI - UVUO II
KRZEWSKI - UVUO II
KRZHISEVICH (N) - RKCH 2
KRZYWINSKI - UVUO II
KRZYZANOWSKI - UVUO II
KUBA (QUBA) (Khans of) - MS (cf)
KUBENSKII (P) - IRRD I, RuRK I, VUKS
KUCHETSKIE - UVUO I
KUCHETSKII (N) - NIGZ 1959
KUCHIN (N) - ASDR, GGDV 628
KUCHINY - UVUO I
KUCHULORIIA (KUCHULORIA) (N) - IPSL
KUDASHEV (P) - DRRI III, FP1 II, FP2 I / II, NdR H1, (RuRK-RS)
KUDASHEVY - UVUO I
KUDRIAVTSEV (N) - ASDR, GGDV 611-612, RSRD I
KUDRIAVTSEVY - UVUO I
KUDRIN - UVUO I
KUGELEV (N) - ASDR
KUGUSHEV (N) - ASDR
KUGUSHEV (P) - DRRI III / IV, DSTG III-(XII), FP1 I, FP2 I, NdR H1, PKAF
KUGUSHEVY - UVUO I
KUHLBERG [Kul'berg] - UVUO I
KUKHARSKIE - UVUO I
KUKHARSKII (N) - ASDR
KUKHLEVSKII (N) - GGDV 627
KUK'IANOVY - UVUO I
KUKLIN (N) - RKCH 3
KUKOL'-IASNOPOLSKII (N) - NdR H1
KUKS (N) - RKCH 2
KUKSIN (N) - RKCH 2 / 3
KUKSINSKII (N) - ASDR
KULAKOV (N) - GGDV 617
KULAKOVSKII (N) - MR II, RKCH 2 (addenda)
KUL'CHINSKIE - UVUO I
KUL'CHITSKII (N) - RKCH 3
KUL'GACHEVY - UVUO I
KULIABKA (KULIABKO) & KUBLIAKA-KORETSKII (N) - MR II, RKCH 2 / 3
KULICHENKO (N) - RKCH 3
KULICHKIN (N) - ASDR
KULIESHOV (N) - RKCH 2
KULIKOV (N) - GGDV 618
KULIKOVSKIE - UVUO I
KULIKOVSKII (N) - DK V
KULIKOWSKI / KULIGOWSKI - UVUO II
KUL'NEV (N) - NdR V2, RSRD I
KUL'NEVY - UVUO I
KULOMZIN (N) - ASDR, NdR H1
KULOMZINY - UVUO I
KULTASHEV (N) - ASDR, GGDV 619-620
KUL'TETIN (N) - GGDV 621
KULUNCHAKOV (P) - DRRI III
KULWIEC - UVUO II
KULZHINSKII - UVUO I
KULZHINSKII (N) - RKCH 3
KUMANI - UVUO I
KUMANIN - UVUO I
KUMANIN (N) - ASDR
KUMILOVSKII (N) - RKCH 2
KUMSIEV (KUMSISHVILI) {Kums-i-ev} (N) - SKDG
KUMUKH (Shamkhal of the) - MS (cf)
KUNICKI - UVUO II
KUNITSKII (N) - GGDV 622, RKCH 2
KUNTSEVICH (N) - RKCH 6
KUPCHINSKII (N) - RKCH 2
KUPENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
KUPFFER [Kupfer] - UVUO I
KUPOV'IANOV (N) - RKCH 2
KUPREIANOV (N) - ASDR
KUPREIANOVY - UVUO I
KUPREIATOVICH-KURTSEVICH (N) - ASDR
KURAKHOVSKII (N) - MR II
KURAKIN (P) - ANR I / II, ARO, DRRI II / III, FP1 I / III cor, FP2 I, GHER III 293 / 295, IRRD I, NdR H1, RoRK I
KURAKINY - UVUO I
KURBANOVSKII (N) - RKCH 3
KURBATOV - UVUO I
KURBATSKII (N) - RKCH 2
KURBET - UVUO I
KURBSKII (P) - GB IV, IGHG I, IRRD I, RuRK-RS,VUKS
KURCEWICZ [Kurtsevich] (P) - GB II, IGHG I, [see also: Koriatovicz-Kurcewicz]
KURCHEV (N) - NdR H1 (includes Funikov)
KURDEVANIDZE (N) - SKDG, SKDI
KURDIIANI (KURDIANI) (N) - SKDI
KURDIUMOV (N) - RKCH 6
KURDIUMOVY - UVUO I
KURI (Khans of) - MS (cf)
KURIATNIKOV (N) - GGDV 623
KURIK (N) - RKCH 2 / 3
KURILENKO (N) - RKCH 2
KURILO (N) - RKCH 1
KURIS see COURISS
KURITSYN (N) - NdR H1
KURLIATEV-OBOLENSKII (P) - IRRD I, RuRK II
KURLOV (N) - NdR Y2
KURMAGAZIN-MANSUROV (P) - AUFL
KURMANALIEEVY - UVUO I
KURNATOWSKI [Kurnatovskii] (C) - GRUP
KUROEDOV (N) - ASDR
KUROVSKII - UVUO I
KUROVSKII (N) - RKCH 2
KUROZWECKI [Kurozvetskii] (N) - GT 99
KURSELL [Kursel'] (N) - GHER I 115
KURSKII (N) - RKCH 1
KURTENER see COURTENER
KURTSKHALIIA (KURTSKHALIA) (N) - SKDI
KURUTA - UVUO I
KURUTA (N) - ASDR
KURZAKOVY - UVUO I
KURZANOV (N) - ASDR
KURZATKOWSKI - UVUO II
KUSAKOVY - UVUO I
KUSHAKEVICH (N) - RKCH 1
KUSHCH (N) - RKCH 2
KUSHELEV - UVUO I
KUSHELEV(C) - ANR III, RoRK II
KUSHELEV-BEZBORODKO (C) - ANR III, IRRD II, RKCH 5, RoRK II
KUSHELEVY - UVUO I
KUSHEL'NYI (N) - RKCH 2
KUSHNIKOV (N) - ASDR
KUSHNIKOVY - UVUO I
KUSOV - UVUO I
KUSTAREVSKII (N) - ASDR
K▄STER (N) - OI-AD
K▄STER [Kister] - UVUO I
K▄STER [Kister] - UVUO I
KUSZEL - UVUO II
KUSZKOWSKI [Kushkovskii] (C/N) - AB
KUTA¤SOV - UVUO I
KUTA¤SOV - UVUO I
KUTA¤SOV (C) - ANR III, ARO, FC2 II, GHKR I 348, IRRD II, NdR H1, RoRK II
KUTANIN (N) - ASDR
KUTATELADZE (N) - SKDI
KUTEEV (P) - AUFL
KUTEPOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
KUTEPOVY - UVUO I
KUTKASHENLI (QUTKASHENLI / MUSABE¤OV / NASRULLASULTANOV / SULTANOV) (Sultans of Kutkashen) - MS (cf)
KUTKIN (N) - ASDR
KUTKIN (P) - DRRI III
KUTKINY - UVUO I
KUTLER (N) - LIRO XI
KUTNEVSKII (N) - MR II
KUTORGA - UVUO I
KUTUMOV (P) - IRRD I
KUTUR'ENKO (N) - RKCH 2
KUTUZOV (N) - GGDV 624-626, RKTS, RoRK IV
KUTUZOVY - UVUO I
KUTYEV (P) - DRRI III
KUTYEVY - UVUO I
KUTYRIN (N) - ASDR
KUVCHINSKII (N) - RKCH 3
KUVSHINOV (N) - ASDR, GGDV 610
KUZHELEV (N) - GGDV 613
KUZ'MIN (N) - ASDR, GGDV 615
KUZMIN-KARAVAEV (-KOROVAEV) (N) - GGDV 616, NdR Z1, RSRD I
KUZ'MINSKII (KUZMINSKII) (N) - ASDR, DK VI, GGDV 614, MR II, RKCH 2 / 3
KUZMINY-KORAVAEVY - UVUO I
KUZ'MISHCHEV (N) - DSTG III-(XII)
KUZNETSOV - UVUO I
KUZNETSOV - UVUO I
KUZNICZOW - UVUO II
KUZOVLEV (N) - DSTG III-(XII)
KUZOVLEVY - UVUO I
KVANCHAKHADZE (N) - SKDG
KVARIANI {Kvar-i-ani} (N) - IPSL, SKDI
KVASHALI (N) - SKDGu
KVASHNIN (N) - GGDV 522-523, NdR H2, RKTS, RoRK IV
KVASHNIN-SAMARIN (N) - GGDV 524, NdR O1 (in Samarin), RoRK IV
KVASHNINY-SAMARINY - UVUO I
KVETSEVICHI - UVUO I
KVINIKHIDZE (N) - SKDI
KVITKA (N) - RuRK I, NIGZ 1940
KVITNITSKII - UVUO I
KVITSINSKII (N) - RKCH 2
KWAITKOWSKI (N) - DK VII
KWASEBORSKI - UVUO II
KWASKOWSKI - UVUO II
KWIATKOWSKI - UVUO II
KWIATKOWSKI - UVUO II
KWIECINSKI - UVUO II
KWILECKI - UVUO II
KWILECKI [Kviletskii] (C/N) - AB, (RoRK III), ZKSP VIILA TROBE [La Trob] (N) - GHdA 129, GHER III 402, GHLR II 793
LABUNSKIE - UVUO I
LABUTIN (N) - ASDR
LABYNTSEV (N) - DSTG III-(XII)
LACHINOV (N) - GGDV 643, NdR I1
LACHINOVY - UVUO I
LACKI [Latskii] (C/N) - AB, GHdA 56, GRUP, ZKSP I
LACROIX (N) - DNSG
LACY (de) (von LASCY) [Lessi / Lassi] (C) - ARO, OI-AD
LACZYNSKI [Lachynskii] (C/N) - AB
LADEVEZE see de LADEVEZE
LADOMIRSKII (N) - RKCH 1
LADONKA (N) - RKCH 3
LADOZHENSKII (N) - ASDR
LADYGIN (N) - NdR H2, RoRK IV
LADYZHENSKII (N) - DSTG III-(XII), NdR H2, RSRD I, SD II [see also: Romodanovskii-Ladyzhenskii]
LAFORGE [Laforzh] (N) - ASDR
LAGERSTJERNA [Lagerst-i-erna] (N) - GHOR 526
LAGODA (N) - MR III, RKCH 2 / 3
LAGODOVSKII (N) - NIGZ 1959
LAGODY - UVUO I
LAGOVCHIN (N) - DSTG III-(XII)
LAGUN - UVUO II
LAGUN (N) - GGDV 631
LA¤KEVICH (N) - RKCH 2 / 3
LAKHNEVICH (N) - RKCH 2 (addenda)
LAKHOVICH (N) - ASDR
LAMANN [Laman] - UVUO I
LAMARTINI╚RE [Lamartin'er] (N) - GGDV 634
LAMBERT (de) [de-Lambert] (C) [Marquis de Saint-Bris in France] - ARO, MS, OI-AD, RoRK II
LAMBSDORFF & LAMSDORFF-GALAGAN [Lamsdorf] (C) - ARO, FC1 I / II cor, FC2 I, GHdA 10 / 77 / 105, NdR I1, RKCH 5, RoRK II
LAMBSDORFF [Lambzdorf] - UVUO I
LAMIN (N) - ASDR
LAMPARSKI - UVUO II
LAMSDORFF-GALAGAN [Lamsdorf-Galagan] - UVUO I
LANCER╔ [Lansere] (N) - GGDV 636
LANCKORONSKI (z Brzezia) [Lantskoronskii] (C/N) - AB, GHdA 112, GRUP, GT 101 / 102
LANDSBERG [Landsberg] (N) - GHKR II 648
LANEVSKIE-VOLKOVY - UVUO I
LANGE - UVUO I
LANGE - UVUO II
LANGE (N) - GGDV 635, RKCH 3
LANSKIE - UVUO I
LANSKOI - UVUO I
LANSKOI (C/N) - DSTG III-(XII), GGDV 637-639, IRRD II, NdR I1, RuRK I
LANTSOV (N) - RKCH 2
LAPATIN (N) - ASDR
LAPCHINSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
LAPITSKII (N) - RKCH 3
LAPTEV - UVUO I
LAPTEV (N) - RoRK IV
LAPTEVY - UVUO I
LAQUIER [Lakier] - UVUO I
LAQUI╚RE [Lak'er] (N) - NdR I1
LARIN (N) - GGDV 640
LARIONOV - UVUO I
LARIONOV - UVUO I
LARIONOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 641
LARIONOVY - UVUO I
LARISZ [Larish] (B/N) - AB
LARTSOV (N) - RKCH 2
LASCY see LACY
LASHCHINSKII (N) - RKCH 2 / 3
LASHKAREVY - UVUO I
LASHKEVICH (N) - MR III, RKCH 6
LASHKEVICHI - UVUO I
LASHKHI (N) - SKDG
LASHKO (N) - RKCH 2
LASKEVICH (N) - MR III
LASKHISHVILI (N) - SKDI
LASKI [Laskii] (B/N) - GT 123
LASKIREV (N) - RKTS, (RoRK IV)
LASKOWSKI - UVUO II
LASOCKI - UVUO II
LASOCKI [Lasotskii] (C/N) - AB, EPNB (pc)
LASTIN (N) - GGDV 642
LASTKIN-ROSTOVSKII (P) - IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RuRK II
LASTOVETSKII (N) - RKCH 3
LASUNSKIE - UVUO I
LATYNIN - UVUO I
LAUDON see LOUDON
LAUNITZ (von der) (N) - OI-AD
LAUSBERG [Lauzberg] (N) - RKCH 3
LAVAL de LA LOUBR╔RIE [Laval'] (C) - ANR III, OI-AD
LAVRENENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
LAVRENT'EV (N) - ASDR, GGDV 629
LAVRINENKO-MISHCHENKO (N) - RKCH 2
LAVRINOVSKII (N) - DK IV
LAVROV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 630
LAVROVSKII (N) - RKCH 3
LAVROVY - UVUO I
LAVROVY - UVUO I
LAZARENKO (N) - RKCH 3
LAZAREV - UVUO I
LAZAREV - UVUO I
LAZAREV (C/N) - NdR Y2, KAAL, RuRK I, RSRD I
LAZAREVICH (N) - DSTG III-(XII), MR III, RKCH 6
LAZAREVICHI - UVUO I
LAZAREVSKII (N) - ASDR, RKCH 3
LAZAREV-STANISHCHEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), RSRD I
LAZAREVY - UVUO I
LAZAREVY - UVUO I
LAZAREVY - UVUO I
LAZAREVY-STANISHCHEVY - UVUO I
LAZHECHNIKOV (N) - GGDV 632-633, RSRD I
LE DUC [Le-Diuk] (N) - RKCH 2
LE FORT [Le-Fort] (B) - ARO, GHdA 12, GHER III 290
LEANDROV (N) - GGDV 644
LEBA (N) - GGDV 645
LEBEDA (N) - RKCH 2
LEBEDEV - UVUO I
LEBEDEV - UVUO I
LEBEDEV (N) - ASDR, GGDV 647-648, RKCH 2
LEBEDEVSKII (N) - GGDV 646
LEBEDEVY - UVUO I
LEBEDEVY - UVUO I
LEBEDINETS (N) - GGDV 649
LEBKOWSKI - UVUO II
LEBL╔ [Leble] (N) - ASDR
LECHOWICZ - UVUO II
LEDITSKIE - UVUO I
LEDOCHOWSKI - UVUO II
LEDOCHOWSKI [Ledokhovskii] (C/N) - AB, GHdA 112, RoRK III
LEDVANSKII (N) - RKCH 1
LEGKOBYTOVY - UVUO I
LEGRAND (N) - GGDV 650
LEMANN* [Leman] - UVUO I
LEMANSKI - UVUO II
LEMANSKIE - UVUO I
LEMM - UVUO I
LEMONIUS - UVUO I
LENCHEVSKII (N) - ASDR
LENEVICH (LINEVICH) (N) - MR III, RKCH 3
LENIAKOVY - UVUO I
LENIN (N) - DS X
LENIVTSEVY - UVUO I
LENSKII (N) - RKCH 6
LEONOV (N) - RKCH 2
LEONOVICHI - UVUO I
LEONT'EV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MGID, NdR I1, RuRK I
LEONT'EVY - UVUO I
LEONT'EVY - UVUO I
LEONTOVICH (N) - MR III, RKCH 3
LEPESHIVSKII (LEPESHEVICH) (N) - DSTG III-(XII)
LEPIZE - UVUO II
LEPS [Leps] (N) - GHOR 527 / 691
LERCHE [Lerkhe] - UVUO I
LERCHE [Lerkhe] (N) - ASDR, NdR I1
LERMONTOV (N) - DSTG III-(XII), NdR I1, NIGZ 1954/1955
LERMONTOVY - UVUO I
LESENEVICH see LIESENEVICH
LESENEVICH see LIESENEVICH
LESEVICH (N) - MR III
LESHCHOV (N) - RKCH 3
LESINSKI - UVUO II
LESKEVICH (N) - GGDV
LESKEVICH (N) - RKCH 2
LESKI - UVUO II
LESLIE [Lesli] (N) - DS X, NdR I1, SD I
LESNEWSKI / LESNIOWSKI - UVUO II
LESNITSKII see LIESNITSKII
LESSAR* [Lesar'] - UVUO I
LESSER (B) - EPNB (pc), WHGT
L'ESTOCQ [Lestok] (C/N) - GHdA 32
LESZCZYNSKI - UVUO II
LESZCZYNSKI - UVUO II
LESZCZYNSKI [Leshchynskii] (N) - GT 119
LETIUKHIN - UVUO I
LETIUKHIN (N) - GGDV 653
LETSTSANO - UVUO I
LEUCHTENBERG [Le´khtenbergskaia] - UVUO I
LEUCHTENBERG [Le´khtenbergskie] - UVUO I
LEUCHTENBERG [Le´khtenbergskii] (D) - AdG, ANR, DK V, GHdA 85, NdR I1, NIGZ 1955
LEVANIDOVY - UVUO I
LEVASHOV - UVUO I
LEVASHOV (C/N) - ARO, ASDR, DSTG III-(XII), GHER III 304, IRRD II, NdR X2, RKTS, RoRK II, RSRD I
LEVASHOVY - UVUO I
LEVCHENKO - UVUO I
LEVCHENKO (N) - ASDR, MR III, RKCH 2 (addenda)
LEV╔ [Leve] - UVUO I
LEV╔ [Leve] - UVUO I
LEVENETS (N) - MR III
LEVESTAM - UVUO I
LEVITSKII (N) - ASDR, RKCH 2 / 3 / 6
LEVITSKII-ROGALIA (N) - RKCH 3
LEVKOVETS - UVUO I
LEVKOVICH (N) - ASDR, DK V, RKCH 2
LEVSHIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR I1, RuRK I
LEVSHINY - UVUO I
LEWANDOWSKI - UVUO II
LEWARTOWSKI [Levartovskii] (C/N) - AB
LEWASZEWSKI - UVUO II
LEWICKI [Levitskii] (C/N) - AB
LEWINSKI - UVUO II
LEZHAVA (N) - SKDI
LEZHNEV (N) - GGDV 651
LIALIN (N) - ASDR, DK III
L'IALOVSKII (P) - IRRD I, VUKS
LIAPISHEV - UVUO I
LIAPUNOV (N) - NdR I1
LIAPUNOV (Rurikids) (N) - DSTG III-(XII), IRRD I, NdR I1, RoRK IV
LIAPUNOVY - UVUO I
LIASHENKO (N) - RKCH 2 / 3
LIASHEVICH-BORODULICH (N) - RuRK I
LIASHKO (N) - RKCH 3
LIASHKOVSKII (N) - RKCH 2
LIASKOVSKII (N) - GGDV 690
LIASKOVSKII-TENDIETNIKOV (N) - RKCH 1
LIASSATOVICH (N) - GGDV 691
LIATSKII {Lia-t-skii} (N) - RuRK I
LIBEROVSKII (N) - ASDR
LIEDER (?) [Lider] - UVUO I
LIESENEVICH (N) - MR III
LIESKOVY - UVUO I
LIESNIKOV (N) - GGDV 689
LIESNITSKII (N) - MR III
LIESTOVNICHII (N) - RKCH 3
LIESTUSHEVSKII (N) - RKCH 3
LIEVEN (von) [fon-Liven] (P/C/B) - ARO, DRRI II, FP1 III, FP2 II, GHdA 19 / 69 / 100, GHOR 531, IRRD II, RoRK (I) / II
LIEVEN [Liven] - UVUO I
LIGICHEV (P) - AUFL
LIGINY - UVUO I
LIGNY-LUXEMBOURG see LUXEMBOURG
LIGOVSKI - UVUO II
LIK (N) - ASDR
LIKHACHEV - UVUO I
LIKHACHEV (N) - ASDR, GGDV 660-661, NdR I2, RKCH 2, RuRK I
LIKHACHEVY - UVUO I
LIKHAREV (N) - DSTG III-(XII)
LIKHAREVY - UVUO I
LIKHAREVY - UVUO I
LIKHONOI & LIKHONOI-BASHEVSKII (N) - MR III
LIKHOPOI - UVUO I
LIKHOSHERSTOV (N) - RKCH 2 / 3
LILIENFELD & LILIENFELD-TOAL [Lil-i-enfel'd-Toal'] (N) - GHdA 26, GHER II 109, GHLR I 374, GHOR 531
LIMBERG (N) - GGDV 655
LINDEN (N) - DAK 1898, GHER III 319
LINDES - UVUO I
LINDFORS (N) - RKCH 2
LINEV (N) - NdR I2
LINEVICH (N) - RKCH 2 / 3
LINGEN [Lingen (N) - GHOR 165 / 674 / 706
LINITSKOI - UVUO I
LINKOVSKIE - UVUO I
LINTVAREV (N) - RKCH 1
LINZENBART - UVUO II
LIONIDZE (LEONIDZEV) (P) - DRRI IV, SKDG, SKDI
LIPARISHVILI (N) - SKDI
LIPARTOV (LIPARTASHVILI) (N) - SKDG
LIPEROVSKII (N) - NIGZ 1958
LIPHART [Lipgart] (N) - GHLR II 674
LIPINICKI - UVUO II
LIPINSKI - UVUO II
LIPINSKI - UVUO II
LIPINSKI - UVUO II
LIPINSKII (N) - ASDR, RKCH 2 (addenda)
LIPNIAGOV - UVUO I
LIPNITSKII (N) - RKCH 1
LIPONAVA (N) - IPSL
LIPOWSKI z LIPOWIC [Lipovskii] - GRUP
LIPPE (-) - OI-AD
LIPRANDI (N) - MS, OI-AD
LIPSKI - UVUO II
LIPSKII (N) - MS (cf), RKCH 2
LIRIN (N) - ASDR
LISANEVICH (N) - MR III, RKCH 4 (addenda)
LISENKI - UVUO I
LISENKO (N) - MR III, RKCH 2 / 3 / 6
LISEVICH (N) - RKCH 2
LISHEN (N) - MR III
LISHIN' (N) - MR III (in Lishen)
LISHIN (N) - RKCH 6
LISHIN-DUDITSKII (N) - RKCH 2
LISHINY - UVUO I
LISHKIN (N) - RKCH 3
LISHOFA¤ (N) - RKCH 3
LISIANSKIE - UVUO I
LISIANSKII (N) - RKCH 2 / 3
LISIECKI - UVUO II
LISITSA (N) - MR III
LISITSYN (N) - GGDV 656
LISOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
LISOWSKI - UVUO II
LISTOVSKII (N) - RKCH 3
LITKE see L▄TKE
LITOSHENKO (N) - NdR I2
LITOVSKII (of Lithuania) (of Polotsk) (P) - IRRD I
LITTEBRANDT (L▄TTEBRANDT ?) [Littebrant] (N) - GGDV 659
LITVINOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 657-658NdR I2, RKCH 2 / 6
LITVINOV-MOSAL'SKII (P) - IRRD I, RuRK I
LITVINOVY - UVUO I
LITVINOVY - UVUO I
LIUBA (N) - DK II
LIUBACHEV (N) - RKCH 2
LIUBARSKII (N) - RKCH 2
LIUBAVSKIE - UVUO I
LIUBENKO (N) - RKCH 2
LIUBETSKII (N) - ASDR
LIUBIMOV (N) - ASDR
LIUBINSKII (N) - RKCH 3
LIUBUCHENINOV (N) - DSTG III-(XII)
LIUSHINY - UVUO I
LIUTENSKII (N) - DAK 1899
LIUTKEVICH (N) - RKCH 2
LIVENTSOV (N) - RKCH 3
LIVIO (N) - OI-AD
LIZAKEVICH (N) - MR III
LIZINOSOWICZ [Lizinosovich] (P) - IGHG I, KLR
LIZOGUB (N) - DSTG III-(XII), MR III, RKCH 6
LIZUNOVY - UVUO I
LOBACHEVSKII - UVUO I
LOBANOV-ROSTOVSKII (P) - ANR, DRRI I, FP1 II / III cor, FP2 II, IRRD I, NdR I2, RoRK I, RSRD I, TNE
LOBANOVSKII (N) - RKCH 2
LOBANOVY - UVUO I
LOBANOVY-ROSTOVSKIE - UVUO I
LOBKO-LOBANOVSKII (N) - RKCH 1 / 2
LOBKOV (N) - GGDV 662
LOBODA (N) - RKCH 2
LOBODY - UVUO I
LOBYSEVICH (N) - MR III, RKCH 2
LOCATELLI (C) - OI-AD
LOCHOWSKI - UVUO II
LODE (N) - GHER I 680, GHOR 533 / 691
LODYGIN (N) - GGDV 667
LODYGINY - UVUO I
LODYZHENSKIE - UVUO I
LODYZHENSKII (N) - GGDV 668-669
LOEWENDAHL [Levendal'] (C) - ARO, GHER III 290
LOEWENWOLDE see LÍWENWOLDE
LOGACHEVY - UVUO I
LOGANOV - UVUO I
LOGIDZE (LAGIDZE ?) (N) - SKDI
LOGINOV (N) - GGDV 665
LOGREN (N) - GGDV 666
LOGVENOV (N) - GGDV 664
LOHMANN [Loman] (N) - GHER III 340
LOHRBERG [Lorberg] - UVUO I
LOKTEV (N) - ASDR
LOLADZE (N) - SKDG, SKDI
LOLUA (N) - IPSL
LOMAKA (N) - RKCH 2
LOMAKIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 671
LOMIDZE (N) - SKDG, SKDI
LOMIKOVSKII (N) - MR III
LOMINADZE (N) - SKDI
LOMONOSOV (N) - RPMV
LOMONOSOVY - UVUO I
LOMT'EV (N) - RKCH 2
LONGINOV - UVUO I
LONGINOV (N) - NdR I2
LOPATA-POZHARSKII (P) - AUFL
LOPATIN (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2
LOPATIN (P) - MGKB
LOPATSKIE - UVUO I
LOPUKHIN - UVUO I
LOPUKHIN (P/N) - ASDR, DS II / III, DRRI II, DSTG III-(XII), GGDV 672, IRRD II, NdR I2, RoRK II
LOPUKHIN-DEMIDOV - UVUO I
LOPUKHIN-DEMIDOV (P) - DK VII, DRRI II, FP2 I, IRRD II, NdR I2
LOPUKHINY - UVUO I
LOPUTSKII (N) - RKCH 3
LOPYREV (N) - ASDR
LORADZE (N) - SKDI
LORIS-MELIKOV (LORIS MELIKISHVILI) (C) - ANR III, FC1 II, FC2 I, IRRD II, TNE
LORIS-MELIKOV - UVUO I
LORTKIPANIDZE (N) - SKDI
LORTKIPANIDZE (P) - SKDI
LOS (von LOSS) [Los'] (C/N) - AB, RoRK IV
LOS - UVUO II
LOS - UVUO II
LÍSCHERN von HERZFELD [Leshern-fon-Gertsfel'd] (N) - GHER II 244
LOSEV (N) - GGDV 673, -674RKCH 2 (addenda)
LOSEVY - UVUO I
LOSHAKOV (N) - GGDV 675-676
LOSKI - UVUO II
LOSMINSKII (N) - DSTG III-(XII)
LOTAREV (N) - ASDR
LOTYSHEV (N) - RKCH 2 (addenda)
LOUDON (LAUDON) (von) (B/N) - ARO, GHdA 7, GHLR II 838
LOVENETSKIE - UVUO I
LOVIAGIN (N) - GGDV 663
LÍWEN (von) [fon-Leven] (N) - GHER I 711, OI-AD
LÍWENSTEIN (N) - OI-AD
LÍWENSTERN (von) [von-Levenshtern] (N) - GHER II 120
LÍWENSTERN [Levenshtern] - UVUO I
LÍWENWOLDE (von) [fon-Levenvol'de] (C/B/N) - ARO, GHER I 606, RuRK I, RuRK-RS
LOWICZ [Lovich] (Princess) - DRRI II
LÍWIS of MENAR [Levis of Menar] (N) - GHdA 129, GHER II 127, GHLR I 102, GHOR 708
LOZHENSKII (N) - GGDV 670
LOZHKIN (N) - ASDR
LOZINSKII - UVUO I
LOZOVSKII (N) - RKCH 2
LUBANSKI - UVUO II
LUBARTOWICZ [Liubartovich] (P) - IGHG I
LUBCHENKO (N) - RKCH 3
LUBENSKIE - UVUO I
LUBIANOVSKIE - UVUO I
LUBIANOVSKII (N) - RuRK I
LUBIATOWSKI - UVUO II
LUBIENIECKI - UVUO II
LUBIENIECKI [Liubienetskii] (C/N) - AB, (RoRK IV)
LUBIENSKI - UVUO II
LUBIENSKI [Liubenskii] (C/N) - AB, GHdA 23 / 35, RoRK III, ZKSP VII
LUBKOWSKI - UVUO II
LUBOMIRSKI [Liubomirskii] (P) - AdG, DRRI II, GHdA 100, GRUP, GT 143, RoRK III, ZKSP V
LUBORADZKI - UVUO II
LUCE [Liutse] (N) - GHOR 540
LUCHINSKII (N) - RKCH 3
LUCHKIN (N) - ASDR
LUCHKOV - UVUO I
LUCHKOVSKII (N) - ASDR
L▄DERS [Liders] - UVUO I
L▄DERS-WEYMARN [Liuders-Ve´marn / Liders] (C) - GHER III 276, GHOR 440 / 685
LUDEWIG (LUDWIG) (von) [fon-Liudevig / Liudvig] (B/N) - ARO, GHER III 373, GHOR 542, RKCH 2
L▄DINGHAUSEN gennant WOLFF (von) [fon-Lidinggauzen-Volf] (B) - ARO, GHdA 69
LUEDER [Liuder / Lider] (N) - DAK 1898, GHER III 156
LUGININ (N) - NdR I2
LUGOVSKII (P) - IRRD I, RKCH 3
LUGOWSKI - UVUO II
LUKASH (N) - AGQD, DNSG, NGIZ 1948-49
LUKASHEVICH (N) - DK V, MR III, RKCH 2
LUKASHEVSKII (N) - ASDR, RKCH 2
LUK'IANENKO-OGNIANO (N) - RKCH 2
LUK'IANOV - UVUO I
LUK'IANOV (N) - ASDR
LUK'IANOVICH (N) - MR III
LUKIN - UVUO I
LUKIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 677
LUKINSKII (N) - DSTG III-(XII), MS (cf)
LUKINY - UVUO I
LUKINY - UVUO I
LUKINY - UVUO I
LUKINY - UVUO I
LUKOMSKI - UVUO II
LUKOMSKIE - UVUO I
LUKOMSKII (N) - MR III
LUKOMSKII (P) - GB II, IGHG I, (RoRK III)
LUKOSKI / LUKOWSKI - UVUO II
LUNDYSHEV - UVUO I
LUNDYSHEV (N) - ASDR
LUNIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 678
LUNINY - UVUO I
LUNINY - UVUO I
LUNTS - UVUO I
LUPANDIN (N) - ASDR, MGID, NdR I2, (RoRK IV)
LUPANDINY - UVUO I
LUPOLOV (N) - ASDR
LUSHNIKOV (N) - GGDV 682
LUSTA (N) - RKCH 2
LUTAEV (N) - RKCH 2
LUTHER [Liuter] - UVUO I
LUTHER [Liuter] (N) - DAK 1898
L▄TKE [Litke] - UVUO I
L▄TKE [Litke] (N) - ARO, GHER III 305, IRRD II, NdR I2
LUTKOVSKIE - UVUO I
LUTKOVSKII (N) - GGDV 679-680, RSRD I
LUTOMIRSKI - UVUO II
LUTOVINOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 681
LUTOVINOVY - UVUO I
LUTOVINOVY - UVUO I
LUTSKEVICH - UVUO I
LUXEMBOURG (de LIGNY-LUXEMBOURG) [Lin'i-Liuksemburg] (C) - MS, OI-AD
LUZANOV (N) - RKCH 2
LUZHINY - UVUO I
L'VOV (N) - ASDR, GGDV 684-688, NdR I2, NIGZ 1957, RKCH 2, RSRD I
L'VOV (P) - ANR, DS I, DRRI I, DSTG III-(XII), IRRD I, NdR J1, RoRK I
L'VOV-SHAMORDIN (P) - AUFL
L'VOVY - UVUO I
L'VOVY - UVUO I
LYBECKER [Libeker] (B) - (RoRK III)
LYKOSHINY - UVUO I
LYKOV (-OBOLENSKII) (P) - GB IV, IGHG I, IRRD I, NdR W2, RuRK I, RuRK-RS
LYSAKOWSKI - UVUO II
LYSANDER [Lizander] (N) - GHKR I 405
LYSZCZYNSKI-TROEKUROV [Lishchinskii] (B) - DRRI II / III
LYZLINOV (N) - GGDV 683
LYZLOVY - UVUO IMACHABELOV (MACHABELI) (P) - MS, (RoRK III), SKDG, SKDI
MACHCZYNSKI olim MACHCYNSKI - UVUO II
MACHIKHIN (N) - GGDV 732
MACHIKHINY - UVUO I
MACHUGOVSKII (N) - RKCH 2
MACHUTADZE (N) - SKDGu
MACHUTADZE (P) - DRRI IV, SKDGu
MACIEJOWSKI - UVUO II
MADCHAVARIANI (MACHAVARIANI) {Madchavar-i-ani} (N) - SKDG, SKDI
MAEVSKIE - UVUO I
MAEVSKII (N) - RKCH 2 / 3
MAEWSKI - UVUO II
MAGALOV (MAGALASHVILI) (N) - SKDG
MAGALOV (MAGALISHVILI) (P) - DRRI IV, FP2 I, FPG
MAGAWLY von CALRY (C) - GHHP, OI-AD
MAGAZINER - UVUO I
MAGDENKO (N) - MR III, RKCH 2 (addenda)
MAGEROVSKII (N) - RKCH 2
MAGNITSKII (N) - ASDR
MAGNUSKI - UVUO II
MAGRADZE (N) - SKDG
MAHS (B) - GHdA 16, WHGT
MAIEVSKII {Ma-i-evskii} (N) - GGDV 692
MA¤KOV (N) - ASDR, RSRD II
MA¤KOVY - UVUO I
MAISONS de LA F╚RE (C) - OI-AD
MAJEWSKI - UVUO II
MAKAEV (MAKASHVILI) (P) - DRRI IV, FPG, GHdA 14, SKDG
MAKALIUTIN (N) - GGDV 693
MAKARENKO (N) - RKCH 2 / 3
MAKAR'EV (N) - DSTG III-(XII)
MAKAREVICH (N) - RKCH 6
MAKAROV - UVUO I
MAKAROV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 694, RKCH 2, RuRK I, NGIZ 1939
MAKAROVICH (N) - RKCH 2
MAKAROVSKII-NESTERENKO (N) - RKCH 2
MAKAROVY - UVUO I
MAKAROVY - UVUO I
MAKARSKII (N) - ASDR
MAKEDONSKII (N) - RKCH 3
MAKEDONSKII (P) - AUFL, IRRD I
MAKHARADZE (N) - SKDGu
MAKHATELI (N) - SKDG
MAKHOTIN - UVUO I
MAKHOVIKOV (N) - RKCH 3
MAKHOVY - UVUO I
MAKHVILADZE (N) - SKDG
MAKIEEV (N) - ASDR
MAKINSKII (Khans of Maku) - FP1 I / III cor, FP2 I
MAKLAKOV (N) - GGDV 695
MAKOLSKI - UVUO II
MAKOMASKI - UVUO II
MAKOV (N) - ASDR
MAKOVIEEV - UVUO I
MAKOVSKII (N) - ASDR, MR III, RKCH 3
MAKOWIECKI - UVUO II
MAKSHEEV-MASHONOV (N) - DSTG III-(XII)
MAKSHIEEVY - UVUO I
MAKSIMENISHVILI (P) - DRRI IV, SKDGu
MAKSIMOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 697-699, RKCH 2
MAKSIMOVICH (LEVCHENKO-ZVENIGORODSKII, ZVENEGORODSKII) (N) - MR III
MAKSIMOVICH (VASIL'KOVSKII) (N) - DAK 1898, MR III
MAKSIMOVICH (N) - ASDR, GGDV 696, RKCH 2 / 3, RuRK I
MAKSIMOVSKII - UVUO I
MAKSIMOVSKII (N) - DAK 1898, RKCH 2
MAKSIUTOV (P) - DRRI III, MS (cf)
MAKSUTOV (P) - (DNLI), DRRI III, MS (cf)
MAKUKHIN (N) - RKCH 3
MAKULETS - UVUO I
MAKULOV (P) - AUFL
MALACHOWSKI - UVUO II
MALACHOWSKI [Malakhovskii] (C/N) - AB, GT 155, RoRK IV, ZKSP XIII
MALAEVY - UVUO I
MALAKHOV (N) - RKCH 2 / 3
MALAMA - UVUO I
MALAMA (B/N) - ARO, MR III, NdR J1
MALASHEVICH (N) - RKCH 2
MAL'CHENKO (N) - ASDR
MALCHENKO (N) - RKCH 2
MALECHKIN (N) - GGDV 700
MALECZYNSKI - UVUO II
MALENKOV (N) - RKCH 2
MALESZEWSKI - UVUO II
MALESZOWSKI - UVUO II
MALEVINSKII (N) - NdR J1
MALEWSKI - UVUO II
MALIAKOV - UVUO I
MALIAVIN (N) - RKCH 2
MALIAVKI - UVUO I
MALINOSHEVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
MALINOVSKIE - UVUO I
MALINOVSKII (N) - DK VIII, GGDV 701, RKCH 6
MALISZEWSKI - UVUO II
MALIUGA (N) - RKCH 2 / 3
MALIUSHIN (N) - ASDR
MAL'KOVSKII (N) - GGDV 708-709
MALKOWSKI - UVUO II
MALLO (C) - ZKSP IX (Kossakowski table)
MALOTE¤N (N) - GGDV 702
MALOV (N) - ASDR
MALOVO - UVUO I
MALOVO (N) - ASDR
MALOWIESKI - UVUO II
MALSCH [Mal'sh] - UVUO I
MALTITZ (von) [fon-Mal'tits] (B) - ARO
MAL'TSOV (MAL'TSEV) (N) - ASDR, NdR Z1, NGIZ 1939
MAL'TSOVY - UVUO I
MALUKALOV (N) - RKCH 3
MALUSKI - UVUO II
MALYGIN (N) - GGDV 703-706
MALYGINY - UVUO I
MALYSHEV (N) - ASDR, GGDV 707
MALYSHEVY - UVUO I
MAMAEV (N) - ASDR
MAMAEVY - UVUO I
MAMANOVICH (N) - RKCH 3
MAMARDASHVILI (N) - IPSL
MAMATKAZIN-SAKAEV (P) - DRRI III
MAMATOV (P) - DRRI III
MAMATSOV (MAMATSASHVILI) (N) - SKDG
MAMENS (N) - GGDV 710
MAMILOVY - UVUO I
MAMIN (P) - DRRI III
MAMLIANSKII (N) - GGDV 711
MAMLIEEV (P) - DRRI III
MAMUCHEV (MAMUCHASHVILI) (N) - SKDG
MAMYSHEV (N) - GGDV 712-714
MANASEIN (N) - NdR J1
MANDERSTJERNA [Mandersherna] (N) - GHER III 341
MANDRIKA (N) - RKCH 2
MANDROVSKII (N) - RKCH 3
MANDRYKIN (N) - MR III
MANDZHOS (MANZHOS) (N) - MR III
MANELISHVILI (N) - SKDGu
MANGUSHEV (P) - AUFL
MANIOVSKII (P*) - (GB III)
MANKOSHEVY - UVUO I
MAN'KOV (N) - ASDR
MAN'KOVSKII (N) - ASDR, RKCH 2
MANKOWSKI - UVUO II
MANNERHEIM [Mannerge´m] (C/B) - (RoRK III)
MANO¤LOV (N) - ASDR
MANSNER - UVUO I
MANSUROV (N) - ANR III, DSTG III-(XII), NdR Z1, RuRK I
MANSUROVY - UVUO I
MANSVIETOV (N) - GGDV 716
MANSYREV (P) - AUFL, DRRI III, GHdA 8
MANTEUFFEL (von) (ZÍGE von MANTEUFFEL) [Tsege-fon-Mante´fel'] (C/N) - ARO, GHdA 63, GHER I 634, GHLR II 1157, (RoRK III)
MANTEUFFEL gennant SZÍGE (SZOEGE) (von) [fon-Mante´fel'-Tsege] (N) - ARO, GHdA 51 / 109, GHKR I 351
MANTUROVY - UVUO I
MANUCCI [Manutstsi] - UVUO I
MANUCCI [Manutstsi] (C) - (RoRK III)
MANU¤LOVICH (N) - MR III
MANVELOV (MANVELISHVILI) (P) - ANR III, DRRI IV, RuRK I, (RuRK-RS), SKDG
MANYCHAROV (N) - GGDV 717
MANZEI (N) - GGDV 715, NdR J1
MANZHURNET (N) - RKCH 2
MARAZLI (N) - OI-AD
MARCHENKO - UVUO I
MARCHENKO (N) - DK IV, RKCH 2 / 3
MARCINKOWSKI - UVUO II
MARCKS [Marks] - UVUO I
MARENETS (N) - RKCH 2
MARGVELASHVILI (N) - SKDI
MARIN (N) - GGDV 718, RuRK I
MARKAROV - UVUO I
MARKEVICH (N) - RuRK I
MARKEVICHI - UVUO I
MARKHOLENKO (N) - MR III (and Mikha´enko)
MARKIELOV - UVUO I
MARKOV - UVUO I
MARKOV (N) - ASDR, DS I, DSTG III-(XII), RKCH 3
MARKOV (of Kursk) (N) - NdR J1
MARKOV (of the Don) (N) - DAK 1899
MARKOVICH (N) - MR III, RKCH 2 / 3 / 6
MARKOVICHI - UVUO I
MARKOVSKII (N) - ASDR, RKCH 2 (addenda) / 3
MARKOV-VINOGRADSKII (N) - RKCH 2
MARKOVY - UVUO I
MARKOVY - UVUO I
MARKOWSKI - UVUO II
MARKOZOV (MARKOZASHVILI) (N) - SKDG
MARSHOV-TISHEVSKII (N) - RKCH 2
MARSZEWSKI - UVUO II
MARTEM'IANOV (N) - DSTG III-(XII)
MARTENS - UVUO I
MART'IANOV (N) - ASDR
MART'IANOVY - UVUO I
MART'IANOVY - UVUO I
MARTIKOV (N) - RKCH 2
MARTOS (N) - MR III
MARTYNOV (N) - ASDR, DS III, GGDV 719-720, NdR J1, RKCH 6, RSRD II
MARTYNOVY - UVUO I
MARTYNOVY - UVUO I
MARTYNSKIE - UVUO I
MARUZZI [Marutstsi] (M/N) - GFG
MASALOV (N) - GGDV 721
MASALOVY - UVUO I
MASAL'SKII see MOSAL'SKII
MASHKOVTSOV - UVUO I
MASHKOVTSOV - UVUO I
MASHLYKIN (N) - DAK 1899
MASHNEV (N) - DSTG III-(XII)
MASING [Mazing] - UVUO I
MASIUKEVICH (N) - RKCH 2
MASIUKOV (N) - MR III
MASIUTIN (N) - RKCH 2
MASKATIN'EVY - UVUO I
MASKHARASHVILI (N) - IPSL
MASKHULIIA (MASKHULIA) (N) - IPSL
MASKIN - UVUO I
MASLENITSKIE - UVUO I
MASLENNIKOV (N) - GGDV 722
MASLOV - UVUO I
MASLOV - UVUO I
MASLOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 723-725, GHER III 289, LIRO 1907 IV, MS (cf), RKCH 3
MASLOVSKII (N) - RKCH 2
MASLOVY - UVUO I
MATAVKINY - UVUO I
MATCHINY - UVUO I
MATCYNSKI - UVUO II
MATEROV - UVUO I
MATIUSHKIN - UVUO I
MATIUSHKIN (C/N) - ASDR, GGDV 730, NdR X2, RuRK I, RuRK-RS
MATIUSHKINY - UVUO I
MATKIN (N) - GGDV 727
MATORIN (N) - GGDV 729
MATOV (N) - GGDV 728
MATRUNIN (N) - DSTG III-(XII)
MATSIEVSKII {Mats-i-evskii} (N) - RKCH 3
MATSKEVICH (N) - ASDR, GGDV 731, RKCH 2
MATSKEVICHI - UVUO I
MATSNEV (N) - DSTG III-(XII)
MATSNEVY - UVUO I
MATSUT (N) - RKCH 2
MATUSEVICHI - UVUO I
MATVEEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 726, DK VI
MATVIEEV - UVUO I
MATVIEEV (C) - RuRK I, RuRK-RS
MATVIEEVSKIE - UVUO I
MAVRINY - UVUO I
MAVROCORDATO [Mavrokordato] (P/N) - DRRI III, GFG, (RoRK III)
MAVROS - UVUO I
MAVROS (C/N) - GFG
MAYDELL (von) [fon-Ma´del'] (B/N) - ARO, GHdA 30 / 65 / 102 / 127, GHER I 131, GHKR I 537, GHLR I 609
MAZANETO & MAZANETO-BRODOVICH (N) - MR III
MAZARAKI(I) (N) - ASDR, MR III, NIGZ 1952
MAZARAKII - UVUO I
MAZARAKII-DEBOL'TSEV - UVUO I
MAZAROVICH - UVUO I
MAZEPA (N) - MR III
MAZIN (N) - ASDR
MAZINI (C) - OI-AD
MAZOWIECKI - UVUO II
MAZUREV (N) - RKCH 3
MAZUROV - UVUO I
MAZYRANY - UVUO I
MDIVANI (N) - IPSL, SKDGu, SKDI
MDIVNISHVILI (N) - SKDI
MEBES - UVUO I
MECINSKI [Mentsinskii] (C/N) - AB
MECK (von) [fon-Mekk] (N) - ANR III, ARO, DSTG III-(XII)
MECZKOWSKI - UVUO II
MEDEM (von) (C/B/N) - ARO, GFT 1858, GHdA 63 / 112 / 127, (RoRK III)
MEDVIEDEV (N) - GGDV 733, RKCH 2 / 3
MEDVIEDEVY - UVUO I
MEDVIEDEVY - UVUO I
MEDVIEDKOV (N) - GGDV 734
MEDZMARIASHVILI {Medzmar-i-ashvili} (N) - SKDI
MEERSCHEIDT gennant von H▄LLESSEM [Meersheid-Gilessem] (B/N) - ARO, GHdA 30, GHKR 107
MEGVINETUKHUTSESOV (MEGVINETUKHUTSESI) (N) - SKDG
MEIER [Me´er] - UVUO I
ME¤FARIANI (MEIPARIANI) {Me´far-i-ani} (N) - SKDI
MEINERS [Me´ners] (N) - GHER III 373
MEINHARD [Me´ngard] - UVUO I
MEINHARD [Me´ngard] - UVUO I
MEINHARD [Me´ngard] - UVUO I
MEINHARD [Me´ngard] (N) - DK VIII, GGDV 735
MEISNER [Me´sner] - UVUO I
MEKININ (N) - RKCH 2
MELENT'EV (N) - DAK 1898
MELES (von) [fon-Meles] (N) - ASDR
MEL'GUNOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 736
MEL'GUNOVY - UVUO I
MELIKOV (MELIKISHVILI) (P) - ANR III, DRRI IV, FP2 I, FPG, (RoRK III), SKDG
MELIKOV (N) - RKTS
MELISSINO - UVUO I
MELISSINO (N) - GFG, RuRK I
MELLERY-ZAKOMEL'SKIE - UVUO I
MELLER-ZAKOMEL'SKII (B) - NdR J1, RoRK II
MELLIN (C/B/N) - ARO, GHdA 10, GHER I 715, GHLR I 251, RoRK III
MEL'NIKOV - UVUO I
MEL'NIKOV - UVUO I
MEL'NIKOV (N) - ASDR, GGDV 737, RKCH 2 / 3
MEL'NIKOVY - UVUO I
MEL'NITSKIE - UVUO I
MEL'NITSKII (N) - GGDV 738-739, NdR V2
MELSZTYNSKI [Melshtynskii] (N) - GT 97
MENDELI - UVUO I
MENDELIEEV (N) - GGDV 740, NdR J1
MENDELIEEVY - UVUO I
MENGDEN (C/B) - ARO, GHLR II 1172, RoRK III
MENNIKE (N) - GGDV 741
MENSHCHIKOV (N) - GGDV 743
MEN'SHCHIKOV (N) - RKCH 2
MEN'SHII-PROZOROVSKII (P) - AUFL
MENSHIKOV - UVUO I
MENSHIKOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 742
MEN'SHIKOV (P) - ARO, ASDR, ANR III, DRRI II, GHER III 307, IRRD II, RoRK II
MENSHIKOV-KORE¤SH (P) - ANR III, DRRI II, IRRD II, RoRK II
MENSHIKOVY - UVUO I
MENSHOV (N) - NdR J1
MENZI (MENTZ ?) [Mentsi] (N) - ASDR
MERCHINSKII (N) - ASDR
MERDER - UVUO I
MERDER (N) - GGDV 744
MERENBERG (C) - GHdA 6
MEREZHKOVSKII (C) - NRP VI
MERGASOVY - UVUO I
MERKULOV (N) - ASDR, DSTG VII / III-(XII), RKCH 3
MERKULOVY - UVUO I
MERKULOVY - UVUO I
MERKUROV (N) - RKCH 2
MERKUSHEV (N) - GGDV 746
MERLINY - UVUO I
MERSHCHERINOV (N) - NdR J1
MERTSALOV (N) - DSTG III-(XII)
MERTVAGO - UVUO I
MERTVAGO (N) - NdR J1
MERZHEEVSKII - UVUO I
MERZHKOVSKII - UVUO I
MERZLIUKIN(N) - GGDV 745
MESENKAMPFF [Menzenkampf] (N) - GHLR I 383
MESHCHERINOV (N) - DSTG III-(XII)
MESHCHERINOVY - UVUO I
MESHCHERSKIE - UVUO I
MESHCHERSKII (N) - RKCH 2
MESHCHERSKII (P) - ANR I / II, ASDR, DRRI III, FP1 II / III cor, FP2 I, GGDV 747-748, IRRD I, NdR Z1, RKTS, RoRK II, RSRD II
MESHETICH (N) - RKCH 3
MESHKOV-PLESHCHEEV see MIESHKOV-PLESHCHIEEV
MESKHI (N) - SKDI
MESKHIEV (MESKHISHVILI) {Meshk-i-ev} (N) - SKDG
MESSAROCHE see MESZAROS
MESSING - UVUO I
MESSON (N) - RKCH 2
MESTMACHER (von) & MESTMACHER-BUDDE [fon-Mestmakher] (B) - ARO, NdR J1, RoRK II
MESTMAKHER - UVUO I
M╔SZ┴ROS (Messaroche) (N) - OI-AD
METAL'NIKOV - UVUO I
METEL'KOV (N) - DSTG III-(XII)
METLOV (N) - ASDR
METZ [Mets] - UVUO I
METZUE von DANNENSTERN [Metsue-fon-Dannenshtern] (N) - GHOR 479 / 688 / 707
MEUNARGIIA (MEUNARGIA) (N) - IPSL
MEVIUS {Mev-i-us} (N) - DAK 1898
MEWES [Meves] (N) - WHGT
MEYENDORFF (MEIJENDORFF von YXKULL) (von) [fon-Me´endorf] (B) - ARO, GHdA 88, GHER I 512, GHLR I 503, RoRK III
MEYER [Me´er] (N) - NdR J1
MEZENTSOV (N) - NdR J1, RKCH 2, RSRD II
MEZENTSOVY - UVUO I
MEZEROVSKII (N) - ASDR
MEZETSKII (MESHCHOVSKII) (P) - GB III, IRRD I, RKTS, RuRK I
MEZHAKOVY - UVUO I
MEZHENIN (N) - ASDR
MEZHENINOV (N) - DSTG III-(XII)
MGALOBELOV (MGALOBLISHVILI) (N) - SKDG, SKDGu
MGELADZE (N) - SKDGu
MIACHKOV (N) - GGDV 788
MIACHKOVY - UVUO I
MIACZYNSKI [Mionchinskii] - UVUO I
MIACZYNSKI [Mionchinskii] (C/N) - AB, ZKSP XIII
MIAKHOVY - UVUO I
MIAKININY - UVUO I
MIALOVSKII (N) - GGDV 787
MIASKOWSKI - UVUO II
MIASNIKOV (N) - ASDR, RuRK II (in Tverdyshev)
MIASNOVO (MIASNOI) (N) - DSTG III-(XII), NdR J1
MIASNOVO - UVUO I
MIASOEDOVY - UVUO I
MIASOIEDOV (N) - DS X, NdR J1, SD II
MIATLEV (N) - ASDR, NdR J2, (RoRK IV)
MIATLEVY - UVUO I
MICHAEL* [Mikhel'] - UVUO I
MICHAELSON [Mikhel'son] - UVUO I
MICHAELSON [Mikhel'sony] - UVUO I
MICHALOWSKI - UVUO II
MICHALOWSKI [Mikhalovskii] (C/N) - AB, DAK 1898
MICHEL [Mikhel'] (N) - MS (cf)
MICHELET (-) - OI-AD
MICHELIS - UVUO II
MICHELSOHNEN (MICHELSON) [Mikhel'son] (N) - ARO, GHER III 294, RuRK I
MICZKIEWICZ [Mitskevich] (N) - GB IV
MIDDENDORFF [Middendorf] (N) - GHER III 160, GHLR II 904
MIECZKOWSKI - UVUO II
MIEDNIKOV - UVUO I
MIELECKI - UVUO II
MIELECKI [Meletskii] (N) - GT 128
MIEL'NIKOV - UVUO I
MIELZYNSKI [Mielzhinskii] (C/N) - AB
MIER (C/N) - AB
MIERCZYNSKI - UVUO II
MIERNICKI - UVUO II
MIEROSZOWSKI [Mieroshovskii] (C/N) - AB
MIERZEJEWSKI see SZELIGA-MIERZEJEWSKI
MIERZYNSKI - UVUO II
MIESHKOV-PLESHCHIEEV (N) - (RoRK IV)
MIESNIAEVY - UVUO I
MIJAKOWSKI - UVUO II
MIKADZE (P) - DRRI IV, IPSL
MIKELADZE (N) - SKDI
MIKELADZE (P) - SKDI
MIKELOV (MIKELASHVILI) (N) - SKDG
MIKHA¤LENKO (N) - MR III (in Markholenko)
MIKHA¤LOV - UVUO I
MIKHA¤LOV - UVUO I
MIKHA¤LOV - UVUO I
MIKHA¤LOV - UVUO I
MIKHA¤LOV - UVUO I
MIKHA¤LOV (N) - ASDR, DK II, GGDV 762-765, RKCH 2
MIKHA¤LOVICH (N) - ASDR
MIKHA¤LOVSKII (N) - DAK 1898, DSTG III-(XII), GGDV 761, RKCH 2
MIKHA¤LOVSKII-DANILEVSKII (N) - RuRK I
MIKHA¤LOVY - UVUO I
MIKHA¤LOVY - UVUO I
MIKHA¤LOVY - UVUO I
MIKHALEVSKII (N) - ASDR
MIKHALKOV (N) - DAK 1898, NdR J2
MIKHALKOVY - UVUO I
MIKHIEEV - UVUO I
MIKHIEEV (N) - RKCH 3
MIKHNEV (N) - DSTG III, p. 179
MIKHNEVY - UVUO I
MIKHNO (N) - RKCH 2 / 3
MIKIESHIN - UVUO I
MIKLASHEVSKIE - UVUO I
MIKLASHEVSKII (N) - MR III, RKCH 2 / 6
MIKORSKI - UVUO II
MIKORSKI [Mikorskii] (C/N) - (RoRK IV)
MIKULAEVY - UVUO I
MIKULICZ - UVUO II
MIKULIN (N) - ASDR, GGDV 750
MIKULINSKII (N) - DSTG III-(XII)
MIKULINSKII (P) - IRRD I, RuRK I, VUKS
MIKULINY - UVUO I
MIKULINY - UVUO I
MIKULINY - UVUO I
MIKULOWSKI - UVUO II
MIKVITS - UVUO I
MIKVITS - UVUO I
MILEWSKI - UVUO II
MILIEVSKII {Mil-i-evskii} (N) - RKCH 3
MILIUKOV (N) - GGDV 754-758, NdR V2
MILIUTIN - UVUO I
MILIUTIN (C/N) - NdR J2, RSRD II
MIL'KOV (N) - GGDV 753
MILKOWSKI - UVUO II
MILLER - UVUO I
MILLER - UVUO I
MILLER - UVUO I
MILLER - UVUO I
MILLER (N) - GGDV 751, NRP V / VI
MILLER see M▄LLER
MILODANOVICH (N) - RKCH 2 (addenda)
MILODROWSKI - UVUO II
MILOKHOV (N) - DSTG III-(XII)
MILORADOV (P) - AUFL, IRRD I
MILORADOVICH - UVUO I
MILORADOVICH (C/N) - ANR II / III, DAK 1899, GGDV 752, IRRD II, MR III, NdR J2, RKCH 6, RSRD II
MILORADOVICHI - UVUO I
MILOSLAVSKII (N) - NdR J2, RuRK I
MILOVANOV (N) - ASDR
MILOVICH (N) - RKCH 2
MILOVSKII (N) - ASDR
MILOVZOROV (N) - ASDR
MILZECKI - UVUO II
MINCKWITZ [Minkvits] (N) - GHOR 543
MINDING - UVUO I
MINERVIN (N) - ASDR
MINGALEV (N) - ASDR
MINGREL'SKII - UVUO I
MINICH (N) - RKCH 3
MINICH-MINARSKII (N) - RKCH 2
MINIKH see M▄NNICH
MININ (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2, RuRK I
MININY - UVUO I
MINKOV - UVUO I
MIODUSHEVSKII - UVUO I
MIRBACH (von) (B) - ARO, GHdA 80, GHdA 118, GHKR I 546
MIRKOVICH (N) -
MIRONENKO (N) - RKCH 2 / 3
MIRONOV (N) - ASDR
MIROPOL'SKII (N) - ASDR
MIROVICH (N) - ASDR, MR III, RuRK I
MIRTOV (N) - ASDR
MIRZAEV (MIRZASHVILI) (N) - SKDG
MISAKOVSKII (N) - RKCH 2
MISEVSKII (N) - RKCH 2
MISHCHENKO - UVUO I
MISHIN - UVUO I
MISHINY - UVUO I
MISHKOVY - UVUO I
MISHURA (N) - RKCH 3
MISHUSTIN (N) - GGDV 767
MISIK (N) - RKCH 2
MISLAVSKII (N) - ASDR, RKCH 2
MISNIKOV (N) - RKCH 2
MISTROV (N) - GGDV 759
MITAREVSKII (N) - RKCH 2 / 3
MIT'KEVICH (N) - RKCH 2 / 3
MITKIEWICZ [Mitkevich] (C) - DS IV
MITKOV (N) - ASDR
MITKOVY - UVUO I
MITRICHEVICH - UVUO I
MITROFANOV (N) - GGDV 760
MITROFANOVY - UVUO I
MITSKEVICH (N) - RKCH 3
MITSYNSKII (N) - GGDV 766
MITUSOV (N) - ANR II, RSRD II
MITUSOVY - UVUO I
MIZERNYI (N) - RKCH 2
MIZINTSOV (N) - GGDV 749
MIZKO-VASILEVSKII (N) - RKCH 3
MKHE¤DZE (MKHEIDZE) (P) - DRRI IV, IPSL, SKDI
MKHEIDZE (N) - IPSL, SKDI
MLICKI - UVUO II
MLOCHOWSKI - UVUO II
MLODZIANOWSKI - UVUO II
MLOKOSEWICZ - UVUO II
MNISZECH [Mnishekh] (C/N) - AB, ANR III, GT 137, ZKSP X
MNISZEK [Mnishek] (C/N) - AB, RoRK III
MNOGOGRIESHNYI (N) - MR III
MOCENIGO (C) - OI-AD
MOCHUTKOVSKII - UVUO I
MOCZULSKI - UVUO II
MODEN see RAIMOND de MOD╚NE
MODLIBOWSKI - UVUO II
MODZALEVSKII (N) - DK II, MR III
MODZELEWSKI - UVUO II
MODZELEWSKI - UVUO II
MODZELEWSKI - UVUO II
MODZOLEVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
MOELLER [Moller / Miller] (N) - GHdA 12, GHOR 175 / 674 / 706
MOGILIANSKIE - UVUO I
MOGILKO (N) - RKCH 2
MOGUCHIE - UVUO I
MOHRENHEIM (von) (B) - GFG
MOHRENSCHILDT [Morenshil'd] (N) - GHER II 129
MOISEENKO-VELIKII (N) - MS
MOISEEV - UVUO I
MOISEEV (N) - DSTG III-(XII)
MOISEEVY - UVUO I
MOKIEEV - UVUO I
MOKIEVSKII-ZUBKOV {Mok-i-evskii} (N) - RKCH 3
MOKRIEVICH {Mokr-i-evich} (N) - MR III, RKCH 2
MOKRONOWSKI - UVUO II
MOKRSKII (N) - RKCH 3
MOLAS (N) - RKCH 3
MOLCHANOV - UVUO I
MOLCHANOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GHER III 298
MOLCHANOVY - UVUO I
MOLCHANOVY - UVUO I
MOLIAVKA (N) - MR III, RKCH 6
MOLIAVKO-VYSOTSKII (N) - RKCH 3
MÍLLER [Moller] (N) - GHER III 374
MOLOCHKOV (N) - ASDR
MOLOSTVOV (N) - NdR J2
MOLOSTVOVY - UVUO I
MOLOZHINSKII (P) - AUFL
MOLOZHSKII (P) - IRRD I, VUKS
MOLVO - UVUO I
MOMTSEMLIDZE (N) - SKDI
MONASTYREV (Rurikids) (N) - NdR J2, RKTS, RoRK IV
MONCZEWSKI - UVUO II
MONIUSZKO [Moniushko] (N) - GB IV
MONOMAKHOV (N) - ASDR, NdR J2
MONOMAKHOVY - UVUO I
MONTR╔SOR (de Bourdeille de Montr╔sor) (C/N) - AGNT, OI-AD
MORACHEVSKII (N) - RKCH 3
MORACZEWSKI - UVUO II
MORACZEWSKI - UVUO II
MORAWSKI - UVUO II
MORAWSKI - UVUO II
MORCHONOWIC - UVUO II
MORDKIN see MORTKIN
MORDOVSKII (P) - IRRD I
MORDUKHOI-BALTOVSKOI (N) - ANR III, GGDV 768
MORDVINOV - UVUO I
MORDVINOV (C/N) - ARO, ASDR, DK IX, DSTG III-(XII), FC1 II, FC2 I, GHER III 298, RoRK II, RSRD II
MORDVINOVY - UVUO I
MOR╔ (MORET) de BLARAMBERG [More-de-Blaramberg] (B) - NGIZ 1940, OI-AD, SHBM
MORELLI di ROSETTI (C) - OI-AD
MOREV (N) - GGDV
MORGATSKII (N) - RKCH 2
MORGUN - UVUO I
MORITZ (N) - OI-AD
MORKOV (C/N) - MS, NIGZ 1956, RoRK III
MORKOVY - UVUO I
MOROZ (N) - RKCH 3
MOROZOV (N) - ASDR, GGDV 770, NdR J2, RKCH 3, RKTS, RuRK I
MORTKIN (MORDKIN) (P) - IRRD I, RoRK I
MORTULADZE (N) - SKDG
MOSAKOWSKI - UVUO II
MOSAL'SKIE - UVUO I
MOSAL'SKII (MASSALSKI) (P) - AB, AUFL, DRRI I, FP2 II, GB III, GRUP, GT 183, IGHG I, IRRD I, RKM
MOSAL'SKII - UVUO I
MOSAL'SKII-KOSHUR (N) - RKCH 6
MOSHAROV (N) - GGDV 773
MOSHIN (N) - ASDR
MOSHKOV (N) - GGDV 774
MOSHKOVSKII (P) - GB II
MOSHKOVY - UVUO I
MOSHNIN (N) - GGDV 775
MOSIDZE (N) - SKDI
MOSKAL'SKII (N) - RKCH 2 / 3
MOSKAL'TSOV (N) - RKCH 2
MOSKOTIN'EV (N) - MGKB, NdR J2, (RoRK IV)
MOSKOVSKII (P) - VUKS
MOSKVIN (N) - GGDV 771-772
MOSOLOV (N) - DSTG III-(XII), NdR Z1, NIGZ 1954
MOSOLOVY - UVUO I
MOSTOWSKI - UVUO II
MOSTOWSKI [Mostovskii] (C/N) - AB, (RoRK III)
MOSZCZENSKI [Moshchenskii] (C/N) - AB
MOTONIUS {Moton-i-us} (N) - RKCH 2 / 3
MOUROUZI [Muruzi] (P) - ANR III, DRRI III, GFG
MOUSSMANN [Musman] (N) - NdR X2
MOVCHAN (N) - MR III, RKCH 3
MOYKOWSKI - UVUO II
MOYSA-ROSOCHACKI (B) - GRUP
MOZHA¤SKII (P) - GB IV, IRRD I, VUKS
MROCZKEWICZ - UVUO II
MRULIEV (MRULASHVILI) {Mrul-i-ev} (N) - SKDG
MSTISLAVSKII (P) - GB II, IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
MSTSIKHOVSKIE - UVUO I
MTSKERADZE (MTSQERADZE) (N) - SKDG
MUCHIDZE (N) - SKDG
MUFFEL [Mufel'] (N) - GGDV 782
M▄HLEN, von zur [fon-tsur-Miulen / Milen] (N) - GHER III 163, GHLR I 236, GHOR 222 / 677
M▄HLENDAHL [Miulendal'] (N) - GHER III 170
M▄HLENDAHL* [Miulendal'] - UVUO I
MUKAEVY - UVUO I
MUKHANOV (N) - ASDR, IRRD II, MS (cf), NdR J2, NIGZ 1954, RKCH 6
MUKHANOVY - UVUO I
MUKHIN (N) - GGDV 783
MUKHORIN (N) - ASDR
MUKHORTOV (N) - ANR III
M▄LLER (House Kunda) [Miuller / Miller] (N) - GHER II 246
M▄LLER (MILLER) (N) - DS II, NdR K2, NIGZ 1957
MUL'TIANSKII (N) - RKCH 3
MUMIAKIN (N) - GGDV 776
MUNCK (B/N) - (RoRK III)
M▄NNICH (C) - ARO, GHER III 289, IRRD II, MS, OI-AD, RoRK II
M▄NNICH [Minikhi] - UVUO I
MUNTHE von MORGENSTIERNE (B/N) - OI-AD
MURACHOV (MURACHASHVILI) (N) - SKDG
MURAKHOVSKII (N) - GGDV 778
MURANOV (N) - GGDV 777
MURAT [Miurat] (P) - DRRI III
MURATOV (N) - ASDR
MURATOVY - UVUO I
MURATOVY - UVUO I
MURAV'EV - UVUO I
MURAV'EV - UVUO I
MURAV'EV (C/N) - ANR III, ARO, ASDR, FC1 II, DSTG III-(XII), GHER III 292, NdR J2, RuRK I
MURAV'EV-AMURSKII (C) - NdR J2
MURAV'EV-APOSTOL (N) - NdR J2
MURAV'EV-APOSTOL-KOROB'IN (N) - NdR J2
MURAV'EV-APOSTOL-KOROB'IN - UVUO I
MURAV'EV-KARSKII (C?/N) - NdR J2
MURAV'EV-VILENSKII (C) - FC1 II, FC2 II, NdR J2
MURAV'EVY - UVUO I
MURAWSKI - UVUO II
MURENKOV (N) - RKCH 2 (addenda)
MUROMSKII (P) - RKTS
MUROMTSEV (N) - DSTG III-(XII), NdR K1
MUROMTSOV (N) - ASDR
MUROMTSOV (N) - GGDV 779
MUROMTSOVY - UVUO I
MURUSI see MOUROUZI
MURVANOV (MURVANISHVILI) (N) - SKDG
MURZICHI - UVUO I
MUSATOVSKII (N) - ASDR
MUSHINSKII - UVUO I
MUSHINSKII (N) - RKCH 3
MUSINA-IUR'EVA (N) - DNSG
MUSIN-PUSHKIN (C/N) & MUSIN-PUSHKIN-BRUCE (C) -ANR III, FC1 I / II cor, FC2 I, GGDV 780-781, IRRD II, NCMP, NdR K1, RKCH 5, RoRK II
MUSINY-IUR'EVY - UVUO I
MUSINY-PUSHKINY - UVUO I
MUSINY-PUSHKINY - UVUO I
MUSKHELOV (MUSKHELISHVILI) (N) - SKDG
MUSORGSKII (Rurikids) (N) - NdR K1, (RoRK IV)
MUSTAFIN (P) - DRRI III, LIRO 1908 IV
MUSTAFINY - UVUO I
MUSTAFOV (N) - SKDG
MYCIELSKI - UVUO II
MYCIELSKI [Mitsel'skii] (C) - AB, GHdA 35, GRUP
MYL'NIKOV (N) - ASDR
MYSHENKOV (N) - GGDV 785
MYSHETSKII (P) - ANR, DRRI I, FP1 II, FP2 I, GGDV 786, IRRD I, NdR W2, (RoRK III)
MYSLINSKI - UVUO II
MYSTKOWSKI - UVUO II
MYSYROWICZ - UVUO II
MYSZKOWSKI & GONZAGA-MYSZKOWSKI [Myshkovskii] (N) - GT 130, ZKSP IX
MYSZKOWSKI - UVUO IINABICHVROV (NABICHVRISHVILI) (N) - SKDG
NABOKOV (N) - NdR K1, RSRD II
NACHKEPIIA (NACHKEPIA) (N) - IPSL
NADENKO-SINIEL'NIKOV (N) - RKCH 3
NADERVEL [Nadervel'] (N) - DK VI
NADEZHDIN (N) - ASDR
NAGA¤SKII (P) - RKTS
NAGALADZE (N) - SKDG
NAGOEV-OBOLENSKII (P) - IRRD I, RuRK II
NAGOI (N) - RKTS, RuRK II
NAGURNYE - UVUO I
NA¤DENOV (N) - ASDR, LIRO XI
NAKAIDZE (N) - SKDGu
NAKASHIDZE (P) - DRRI IV, SKGu
NAKHICHEVANSKII (Khans of Nakhichevan) - FP1 II, FP2 I, MS (cf)
NAKHIMOV (N) - NdR Z1, RuRK II, SD I
NAKHUTSROV (NAKHUTSRISHVILI) (N) - SKDG
NALEPINSKI - UVUO II
NALETOV (N) - ASDR
NAL'IANOV (N) - MGID
NAL'IANOVY - UVUO I
NALIVA¤KO (N) - RKCH 2 / 3
NAMORADZE (N) - SKDG
NANE¤SHVILI (NANEISHVILI) (N) - IPSL, SKDI
NANIEV (NANISHVILI) {Nan-i-ev} (N) - SKDG
NARATOV (N) -
NARBEKOV (N) - ASDR
NARBIEKOVY - UVUO I
NARBUT (N) - GB IV, GGDV 795, RKCH 2
NARMATSKII (N) - DSTG III-(XII)
NARTOV (N) -
NARYSHKIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), IRRD II, NdR K1, NIGZ 1952, RuRK I
NARYSHKIN (N) - DNSG
NARYSHKINY - UVUO I
NARYSHKINY - UVUO I
NARZYMSKI - UVUO II
NASAKIN (NASACKIN) (N) - ASDR, GHER II 141, GHLR II 766, NdR K1
NASHCHOKIN (N) - NdR K2, RuRK II
NASHCHOKINY - UVUO I
NASIDZE (N) - SKDG
NASIEKIN (N) - ASDR
NAST - UVUO II
NATALI (C) - OI-AD
NATIEV (NATISHVILI) {Nat-i-ev} (N) - SKDG
NATSVALOV (NATSVLISHVILI) (N) - SKDG
NAUMENKO (N) - RKCH 3
NAUMOV - UVUO I
NAUMOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 796, NdR K1, NIGZ 1953, RKCH 2 (addenda)
NAUMOVY - UVUO I
NAVROTSKIE - UVUO I
NAVROTSKII (N) - (DNLI), RKCH 3
NAVROTSKII-OPOSHANSKII (N) - RKCH 3
NAVROZOV (N) - GGDV 789, RKCH 2 (addenda)
NAZAR'EVY - UVUO I
NAZAROV - UVUO I
NAZAROV (N) - GGDV 790
NAZAROV (P) - KNOP, MS
NAZIMOV (N) - ASDR, GGDV 791-794, NdR Y2, RSRD II
NAZVANOV (N) - ASDR
NEBABA (N) - MR III
NEBOGATYI (P) - IRRD I, VUKS
NEBOL'SIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), RKCH 6
NEBOL'SINY - UVUO I
NECHAEV - UVUO I
NECHAEV - UVUO I
NECHAEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 814-815, NdR K2, RKCH 2
NECHAEV-MAL'TSEV (N) - ASDR, NdR K2
NECHAEVY - UVUO I
NECHAI (N) - RKCH 2
NECHVOLODOV (N) - NdR K2
NEDOBROV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 800
NEDOBROVY - UVUO I
NEDOVIESKOV (N) - GGDV 801
NEDZVETSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII), RKCH 6
NEFED'EV - UVUO I
NEFED'EV (N) - ASDR, GGDV 813
NEFED'EVY - UVUO I
NEFF [Neff] (N) - GHER III 172
NEFIMONOV (N) - ASDR
NEGONOVSKII (N) - GGDV 799
NEGOVOROV (N) - RKCH 3
NEIDHARDT [Ne´dgart] (N) - ANR III, NdR K2
NEIDHARDT [Ne´dgarty] - UVUO I
NEKHAEVSKII (N) - RKCH 2
NEKLIUDOV (N) - GGDV 803, MS, NdR V2, RSRD II
NEKLIUDOVY - UVUO I
NEKRASOV (N) - GGDV 804-805
NELEDINSKIE-MELETSKIE - UVUO I
NELEDINSKII & NELEDINSKII-MELETSKII (N) - GGDV 806, RSRD II
NELIDOV (N) - ASDR, GGDV 807, RSRD II
NELIDOVY - UVUO I
NELIDOVY - UVUO I
NELIUBIN - UVUO I
NELLINGER (N) - DS IX
NEMCHINOV (N) - ASDR, LIRO IX
NEMEROVSKII - UVUO I
NEMIATOV (N) - GGDV 808
NEMIROVICH-DACHENKO - UVUO I
NEMIROVICH-DANCHENKO (N) - MR III, RKCH 2 / 3 / 6
NEMORSHANSKIE - UVUO I
NEMSADZE (N) - IPSL, SKDG
NEMTINOV (N) - DSTG III-(XII)
NENAROKOMOV - UVUO I
NENAROKOV (N) - ASDR
NEOFITOV - UVUO I
NEPENINY - UVUO I
NEPLIUEV (N) - IRRD II, NdR K2, RKCH 6, RoRK IV
NEPLIUEVY - UVUO I
NEPLIUEVY - UVUO I
NEPOROZHEV (N) - GGDV 809
NEPSADZE (N) - SKDI
NERATOV (N) - NdR Y2
NEREKHODSKII (N) - ASDR
NERON - UVUO I
NERONOV (N) - ASDR, GGDV 810
NERTOVSKII - UVUO I
NERYTOV (N) - GGDV 811
NERYTSKII (P) - MGIA III
NESHCHERET (N) - RKCH 2
NESMIEIANOV (N) - RKCH 2
NESSELRODE (-EHRESHOVEN) [Nessel'rode] (C) - ARO, OI-AD, (RoRK III)
NESSLER (N) - DK VIII
NESTELIE¤ (N) - RKCH 3
NESTELIEIA (N) - MR III
NESTEROV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
NESTEROVICH (N) - RKCH 2
NESTEROVSKII (N) - RKCH 3
NESTEROVY - UVUO I
NESTIFOROV (N) - GGDV 812
NESTOROWICZ - UVUO II
NESVITSKII (NIESWICKI) (P) - ASDR, DRRI II, GB III, IGHG I, NIGZ 1954, OIRG, (RoRK III), RSRD II
NESVIZHSKII (P) - IGHG I
NETIAG-BATOG (N) - RKCH 2 / 3
NETTELHORST (C/B/N) - ARO, GHdA 13 / 118
NEUCHKIN (P) - IRRD I, VUKS
NEUMANN [Ne´man] (N) - GGDV 802
NEVADOVSKII (N) - RKCH 2
NEVIADOMSKII (N) - ASDR
NEVIANDT {Nev-i-andt} (N) - ASDR
NEVIEDOMSKII (N) - GGDV 797-798, NdR K2
NEVIEROV (N) - ASDR
NEVIEROVSKII (N) - MR III, RKCH 2
NEVIEZHIN (N) - ASDR
NEVIEZHINY - UVUO I
NEVINSKIE - UVUO I
NEVINSKII (N) - RKCH 2
NEVSKII (N) - ASDR
NEVSTRUEV (N) - RKCH 2
NICHIK (N) - RKCH 2 (addenda)
NICOLAIJ [Nikola´] (B) - ANR II / III, (RoRK III)
NIECIKOWSKI - UVUO II
NIEDABYLSKI - UVUO II
NIEELOV (N) - DSTG III-(XII)
NIEGOVSKII (N) - RKCH 1
NIEKLEWICZ - UVUO II
NIEMANN [Niman] - UVUO I
NIEMIER / NIEMIR - UVUO II
NIEMIR [Nemir] (N) - GB IV
NIEMIRA - UVUO II
NIEMTSOV (N) - GGDV 843
NIEMTSOVY - UVUO I
NIEMYSKI - UVUO II
NIEROTH [Nirod] - UVUO I
NIEROTH [Nirod] (C) - ARO, DK VIII, FC1 I / II cor, FC2 II, GHER II 148, MN, (RoRK III), RuRK II
NIEWEGLOWSKI - UVUO II
NIKALIUTIN (N) - GGDV 816
NIKIFOROV - UVUO I
NIKIFOROV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), RKCH 3
NIKIFOROVY - UVUO I
NIKITIN - UVUO I
NIKITIN (C) - RoRK II
NIKITIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 817-824, RKCH 2
NIKITINY - UVUO I
NIKITNY - UVUO I
NIKITSKII (N) - ASDR
NIKLAS (N) - ASDR
NIKOLAENKO (N) - RKCH 3
NIKOLAEV (N) - ASDR, AGQD, DNSG, DS II
NIKOLAEV (N) - DSTG III-(XII)
NIKOLAEVY - UVUO I
NIKOLAI (NICOLAY ?) - UVUO I
NIKOLA¤SHVILI (NIKOLAISHVILI) (N) - IPSL
NIKOLENKO (N) - RKCH 2
NIKOL'SKII - UVUO I
NIKOL'SKII (N) - ASDR, GGDV 825
NIKONOV (N) - GGDV 826-828, NdR K2, RKCH 3
NIKONOVICH (N) - ASDR
NIKOTIN (N) - GGDV 829
NIKULIN (N) - ASDR
NILOV (N) - GGDV 830
NILOVY - UVUO I
NIMANDER - UVUO I
NINIEV (NINIASHVILI) {Nin-i-ev} (N) - SKDG
NIROD see NIEROTH
NIROTMORTSEVY - UVUO I
NISHNIANIDZE {Nishn-i-anidze} (N) - SKDI
NISKI - UVUO II
NIZHEGORODSKII (of NIZHNYI-NOVGOROD) (P) - VUKS
NIZHERADZE (N) - SKDI
NIZHERADZE (P) - SKDI
NIZYNSKI - UVUO II
NOGT'EV (N) - RuRK I
NOGT'EV-OBOLENSKII (N) - IRRD I, RuRK II
NOGT'EV-SUZDAL'SKII (N) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
NOJSZEWSKI - UVUO II
NOLCKEN (von) [fon-Nol'ken] (B/N) - ARO, GHdA 16 / 78, GHER II 247, GHKR I 413, GHLR I 117, GHOR 225 / 677 / 706, RoRK III
NOLDE (von) [fon-Nol'de] (B) - ARO, GHKR I 417
NORAKIDZE (N) - IPSL
NORDENBERG (von) [fon-Nordenberg] (N) - ASDR
NORDQUIST [Nordkvist] - UVUO I
NORKEVICH (N) - GGDV 839
NORMANN* [Norman] - UVUO I
NOROV (N) - DSTG III-(XII), IRGO X, RSRD II
NOROVLEV (N) - GGDV 840
NOROVY - UVUO I
NORPE - UVUO I
NOSARZEWSKI - UVUO II
NOSENKO (N) - RKCH 1, NRP VI
NOSIKEVICH (N) - MR III
NOSOV (N) - ASDR, GGDV 841
NOSTITZ (von) [fon-Nostits] (C) - GHdA 2 / 40 / 56 / 82, RoRK III
NOTTBECK (von) [fon-Notbek] (N) - GHER III 174, RKCH 3
NOVAKOVICH (N) - MR III
NOVAKOVSKII - UVUO I
NOVGORODSKII (N) - GGDV 831
NOVIKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 832-833, IRRD II, RKCH 2 / 3
NOVIKOVY - UVUO I
NOVINSKII (N) - GGDV 834
NOVITSKIE - UVUO I
NOVITSKII (N) - DSTG III-(XII), GGDV 835, MR III, RKCH 3 / 6
NOVLENSKII (P) - IRRD I, VUKS
NOVODVORSKII (N) - RKCH 2
NOVOKSHCHENOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 836
NOVOSELOV (N) - GGDV 837
NOVOSIL'SKII - UVUO I
NOVOSIL'SKII (N) - ASDR, GGDV 838
NOVOSIL'SKII (P) - (GB III)
NOVOSIL'TSEVY - UVUO I
NOVOSIL'TSEVY - UVUO I
NOVOSIL'TSOV (NOVOSIL'TSEV) (N) - ASDR, GHER III 296 / 300, NdR K2, RoRK IV
NOVOZHILOV (N) - ASDR
NOWOWIEJSKI / NOWOWIESKI - UVUO II
NOZDREVATYI & NOZDREVATYI-TOKMAKOV (P) - IRRD I, RuRK I
NOZDRUNOV (P) - IRRD I
NUDER (N) - GGDV 842
NUDZHEVSKII (N) - RKCH 2
NUKIPISHVILI (N) - SKDI
NUMERS (von) (N) - AROOBALIKHIN (N) - GGDV 844
OBERNIBESOV (N) - GGDV 845
OBERT - UVUO I
OBERUCHEVY - UVUO I
OBIDIN - UVUO I
OBIDOVSKII (N) - MR III
OBIEDOV (N) - (RoRK IV)
OBLESIMOV (P) - AUFL
OBLEUKHOV (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2
OBLEUKHOVY - UVUO I
OBLIAZOVY - UVUO I
OBLIDZE (N) - SKDG
OBNISKI - UVUO II
OBOLDUEV (N) - ASDR
OBOLENSKIE - UVUO I
OBOLENSKII (P) - ASDR, DRRI I / III, FP1 I / III cor, FP2 I, GB IV, GHdA 3 / 90, IRRD I, MGKB, NdR K2, PORG, RKTS, RoRK I, RuRK II (see also: Gorenskii, Iaaroslavov, Kurliatev, Nagoev, Nogt'ev, Peninskii, Riepnin, Shchepin, Serebrianyi, Strigin, Telepnev, Tokmakov, Trostenskii, Tiufiakin, and Zolotoi)
OBOLENSKII-NELEDINSKII-MELETSKII (P) - DRRI I, IRRD I, NdR K2, RoRK I, RuRK II
OBOL'IANINOV - UVUO I
OBOL'IANINOV (N) - RSRD II
OBOL'IANINOVY - UVUO I
OBOL'NIANINOV (N) - GGDV 846
OBOLONSKIE - UVUO I
OBOLONSKII - UVUO I
OBOLONSKII (N) - ASDR, MR III (and Kanevskii-Obolonskii), RKCH 2 / 3
OBREBSKI - UVUO II
OBRESKOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 847, RSRD II
OBRESKOVY - UVUO I
OBRIUTINY - UVUO I
OBRUCHEV (N) - DAK 1898, NdR Y2
OBTIAZHNOV (N) - ASDR
OBUCHOWICZ [Obukhovich] (N) - GB IV
OBUDOVSKII (N) - GGDV 848
OBUKHOV (N) - GGDV 849, NdR L1, RSRD II
OBUKHOVY - UVUO I
OCHENKOWSKI - UVUO II
OCHEPOVSKII - UVUO I
OCHIMOWSKI - UVUO II
OCHIN-PLESHCHIEEV (N) - (RoRK IV)
ODECHOWSKI - UVUO II
ODINTSEVICH (P) - GB II
ODINTSOV (N) - GGDV 452, NdR L1, RSRD II
ODINTSOVY - UVUO I
ODOEVSKIE - UVUO I
ODOEVSKII (N) - ASDR
ODOEVSKII (P) - DRRI I, GB III, IRRD I, NdR W2, RKTS, RoRK I
ODOEVSKII-MASLOV - UVUO I
ODOEVSKII-MASLOV (P) - DRRI I, NdR W2
ODOEVTSEV (N) - DSTG III-(XII)
ODROWAZ (ze Sprowy) [Odrovonzh] (C/N) - GT 109
ODYNTSEV (N) - DSTG III-(XII)
OELSEN (von) [fon-El'sen] (B) - ARO, GHdA 13 / 69, GHKR I 445
OESTERREICH (-) - OI-AD
OETTINGEN [Ettingen] (N) - GHER III 374, GHLR I 61
OFFENBERG (von) [fon-Offenberg] (B) - ARO, GHdA 120, NIGZ 1939, (RoRK III)
OFROSIMOV (N) - DSTG III-(XII), NdR L1
OFROSIMOVY - UVUO I
OFROSIMOVY - UVUO I
OGAREV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 850, NdR Z2, NGIZ 1939, RSRD II
OGAREVY - UVUO I
OGARKOVY - UVUO I
OGIBALOVY - UVUO I
OGIEVSKII {Og-i-evskii} (N) - MR III, RKCH 1 / 2 / 3
OGIEVSKII-OKHOTSKII {Og-i-evskii} (N) - RKCH 3
OGINSKI (N) - RKCH 1
OGINSKI [Oginskii] (P/N) - AB, DNSG, DRRI I, GB III, GT 179 / 180, KLR, RoRK IV
OGNEV (N) - ASDR
OGON-DOGONOVSKIE - UVUO I
OGORODNITSKII-ESIPOVICH (N) - GGDV 851
OGRANOVICH (OGRONOVICH) (N) - MR III
OKERBLOM see ┼KERBLOM
OKHLESTYSHEV - UVUO I
OKHLIABININE (P) - IRRD I, RKTS, RuRK II
OKHOTNIKOVY - UVUO I
OKHREMENKO (N) - RKCH 2 / 3
OKNOV (N) - GGDV 855
OKROMCHEDLOV (OKROMCHEDLISHVILI) (N) - SKDG
OKULOV (N) - ASDR, GGDV 856
OKULOVY - UVUO I
OKUN - UVUO II
OKUNEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 857-858, NdR L1
OKUNEVY - UVUO I
OKUN'KOVY - UVUO I
OLDENBURG [Ol'denburg(skii)] (P/D) - AdG, ANR I / II, DRRI II, GHdA, TNE
OLDEROGGE (von) [fon-Ol'derogge] (N) - DK VII
OLE¤NIKOV (N) - RKCH 3
OLEKHNOVICH-CHERKASS (N) - DAK 1898
OLEL'KOVICH (P) - GB II
OLELKOWICZ SLUCKI [Olel'kovich Slutskii] (P) - GT 161(see also Slutskii), IGHG I,
OLENDZKII - UVUO I
OLENIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 859, NdR V2, RSRD II
OLENINY - UVUO I
OLESHEVY - UVUO I
OLESNICKI [Oleshnitskii] (N) - GT 107
OLESOV (N) - DSTG III-(XII)
OLFER'EV (N) - RKCH 3
OLITZ [Olits] (N) - GHER III 292
OLIVE [Oliv] (N) - ASDR, NdR L1, NIGZ 1939
OL'KHOVIK (N) - RKCH 2 (addenda)
OLOFSONY - UVUO I
OLOVENNIKOVY - UVUO I
OLSUF'EV - UVUO I
OLSUF'EV (C/N) - ANR III, ARO, DSTG III-(XII), FC1 II, FC2 I, GGDV 860, GHER III 303, IRRD II, NdR L1, RoRK IV
OLSUFEVY - UVUO I
OMEL'IANOVICH (N) - RKCH 3
OMELIUT (N) - RKCH 2
ONIKOV (ONIKASHVILI) (N) - SKDG
ONOPRIENKO - UVUO I
ONOPRIENKO-SHELKOVYI (N) - RKCH 2
ONU - UVUO I
OPAGIN (de) (N) - RKCH 2
OPALEV (N) - IRRD II
OPALINSKI [Opalinskii] (C/N) - GT 113, ZKSP VI
OPATOVICH (N) - RKCH 1
OPIELINSKII - UVUO I
OPOCHININ (N) - GGDV 861, NdR L1, RSRD II
OPOCHININY - UVUO I
OPPEL [Oppel'] (N) - GGDV 8862
OPPENHEIM [Oppenge´m] - UVUO I
OPPERMANN (C) - (RoRK II)
OPRIANIN (N) - ASDR
ORANSKII (N) - ASDR
ORBELIANI {Orbel-i-ani} (P) - ANR I / II, RoRK III
ORDA (N) - ASDR
ORDIN - UVUO I
ORDIN (N) - DSTG III-(XII)
ORDYN-NASHCHOKIN (N) - RuRK II
ORDZHONIKIDZE (ORJONIKIDZE) (N) - SKDG, SKDI
OREL (N) - RKCH 2
ORGIES gennant RUTENBERG (von) [fon-Orgis-Rutenberg] (B/N) - ARO, GHdA 127, GHKR II 667
ORGUN (N) - GGDV 863
ORLAMUND (C) - LIRO 1909 III
ORLEWSKI - UVUO II
ORLIK-MA¤BOROD (N) - RKCH 1
ORLITSKII (N) - ASDR
ORLOV - UVUO I
ORLOV - UVUO I
ORLOV - UVUO I
ORLOV - UVUO I
ORLOV - UVUO I
ORLOV - UVUO I
ORLOV - UVUO I
ORLOV (P/C/N) - ARO, ASDR, DRRI II / III, FP1 I / III cor, FP2 I, GGDV 864, GHER III 292, IRRD II, MS (cf), NdR L1, RoRK II/(IV)
ORLOV-DAVYDOV - UVUO I
ORLOV-DAVYDOV (C) - DRRI II, IRRD II, NdR V2, RoRK IV
ORLOV-DENISOV & ORLOV-DENISOV-NIKITIN (C) - NdR L1, RoRK II
ORLOVSKIE - UVUO I
ORLOVSKIE - UVUO I
ORLOVSKII - UVUO I
ORLOVSKII (N) - RKCH 2 / 6
ORLOVY - UVUO I
ORLOVY - UVUO I
ORLOVY - UVUO I
ORLOVY-DENISOVY - UVUO I
ORLOWSKI - UVUO II
ORLOWSKII [Orlovskii] (C/N) - AB
O'ROURKE [O'Rurk] (C) - ARO, GHLR I 633, NdR L1, RoRK III
ORRER (d') see HORRER (d')
ORSKII (N) - GGDV 865
ORZELSKI - UVUO II
ORZEWSKI [Orzhevskii] - UVUO I
ORZHENSKII (N) - ASDR
ORZOLIIA (ORZOLIA) (N) - IPSL
OSELEDTSOV (N) - RKCH 2
OSHANIN (N) - ASDR, MGID
OSHANINY - UVUO I
OSIECIMSKI [Osietsimskii] (C/N) - AB
OSIECIMSKI-HUTTEN-CZAPSKI [Osietsimskii-Gutten-Chapskii] - GRUP
OSIECKI - UVUO II
OSIECKI - UVUO II
OSININ (Rurikids) (N) - (RoRK IV)
OSIPOV - UVUO I
OSIPOV - UVUO I
OSIPOV (N) - ASDR, GGDV 866-870
OSIPOVSKII (N) - ASDR
OSIPOVSKII (P) - IRRD I, VUKS
OSITOV (OSITASHVILI) (N) - SKDG
OS'MAK (N) - RKCH 3
OSMAKOV (N) - RKCH 3
OS'MAKOV (N) - RKCH 3
OSMOLSKI - UVUO II
OSORGIN (N) - NdR L1
OSORGINY - UVUO I
OSOVITSKII (P) - (GB III), IGHG I
OSSOLINSKI [Ossolinskii] (P/C/N) - GT 144, RoRK III
OSSOVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
OSSOWSKI - UVUO II
OSSOWSKI - UVUO II
OSTAF'EV (N) - DSTG III-(XII)
OSTAF'EV see also ASTAF'EV
OSTAF'EVY - UVUO I
OSTAF'EVY - UVUO I
OSTAF'EVY - UVUO I
OSTAF'EVY - UVUO I
OSTANKOVICH (N) - DSTG III-(XII)
OSTANOV (N) - DSTG III-(XII)
OSTANOVSKII (N) - RKCH 3
OSTAPOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
OSTASHKOV (N) - RKCH 2
OSTEN (N) - GHER III 344
OSTEN gennant DRIESEN (von der) [fon-der-Osten-Drizen] (B) - NdR V2
OSTEN gennant SACKEN (von der) [fon-der-Osten-Saken] (B/N) - ARO, GHdA 102, GHER III 387, GHOR 250 / 679, IRRD II, RoRK II / III
OSTEN-SACKEN (von der) [fon-der-Osten-Saken] (C) - FC1 I / II cor, FC2 II, GHdA 56, NdR V2, RoRK II / III
OSTEN-SACKEN [Osten-Saken] - UVUO I
OSTEN-SACKEN [Osten-Saken] (P) - ARO, GHdA 19 , IRRD II, NdR V2
OSTERMANN [Osterman] (C) - ARO, GHdA 35, GHER III 289, IRRD II, OIRG, RoRK II
OSTERMANN [Ostermann] - UVUO I
OSTERMANN-TOLSTOI [Osterman] (C) - GHdA 35
OSTIATSKII (P) - IRRD I
OSTOLOPOV (N) - NdR L1
OSTRETSOV (N) - ASDR
OSTRIANSKII (N) - MR III, RKCH 2 (addenda)
OSTROGRADSKIE - UVUO I
OSTROGRADSKII (N) - MR III, RKCH 6
OSTROGSKI[Ostrogskii] (P) - GT 165
OSTRORËG (C/N) - AB, GT 105, ZKSP VII
OSTROUMOV - UVUO I
OSTROUMOV (N) - ASDR
OSTROVSKIE - UVUO I
OSTROVSKIE - UVUO I
OSTROWICKI - UVUO II
OSTROWSKI - UVUO II
OSTROWSKI - UVUO II
OSTROWSKI [Ostrovskii] (C/N) - AB, GHdA 77, GRUP, ZKSP XI
OSTROZHSKII (P) - IGHG I, IRRD I, RuRK II, RuRK-RS, ZKSP IX
OSTRZYKOWSKI - UVUO II
OSUCHOWSKI - UVUO II
OTFINSKI - UVUO II
OTIAEV (N) - RoRK IV
OTIAEVY - UVUO I
OTNOV (N) - SKDG
OTOCKI - UVUO II
OTREP'EV (N) - RSRD II (in Nelidov)
OTT (N) - ASDR, GGDV 871
OTTO - UVUO I
OTVINOVSKII (N) - RKCH 1 (addenda)
OUBRIL [Ubril'] (N) - ARO, OI-AD
OURBIL [Ubri] - UVUO I
OVDIEENKO (N) - RKCH 3
OVSIANIKOVY - UVUO I
OVSIANNIKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), RKCH 2
OVSIEENKO (N) - RKCH 1 / 2
OZAROWSKI (von) [fon-Ozarovskii] (N) - RKCH 2
OZAROWSKI [Ozharovskii] (C/N) - AB, RoRK III
OZEROV (N) - ASDR, DS VI, DSTG III-(XII), GGDV 853-854, NdR L2
OZEROVSKII (N) - RKCH 2
OZEROVY - UVUO I
OZNOBISHIN (N) - ASDR, NdR L2, RuRK II
OZOROWSKI (von) [fon-Ozorovskii] (N) - ASDRPAATSIIA (PAATSIA) (N) - IPSL
PAC [Pats] (N) - GB IV, GT 172, ZKSP V / VIII
PACIORKOWSKI - UVUO II
PAFOMOV (N) - DSTG III-(XII)
PAGAVA (N) - IPSL
PAGAVA (P) - IPSL
PAGURSKII (N) - ASDR
PAHLEN (-AUSTRAU) (von der) [fon-der-Palen] (B) - ARO, GHER I 159, GHKR I 596, GHLR I 532, GHOR 546 / 692, RoRK II, GHdA
PAHLEN [Palen] (C) - ARO, GHdA 72, IRRD II, RoRK II
PA¤CHADZE (PAICHADZE) (N) - SKDI
PAKHVISNEVY - UVUO I
PALAVANDISHVILI (N) - SKDI
PALAVANDOV (PALAVANISHVILI) (P) - (RoRK III), SKDG
PALAZHCHENKO - UVUO I
PAL'CHEVSKII (N) - GGDV 876
PAL'CHIKOVY - UVUO I
PALEI (P) - DRRI II, GDPA
PALEOLOG (N) - OI-AD
PALETSKII (PALITSKII) (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS, VUKS
PALIBIN (N) - GGDV 874
PALIBINY - UVUO I
PALIEEV (N) - GGDV 877
PALIMPSESTOV - UVUO I
PALITSYN (N) - ASDR, GGDV 875, RuRK II
PALITSYNY - UVUO I
PALITSYNY - UVUO I
PALM [Pal'm] (N) - GHOR 548
PALMSTRAUCH (von) (N) - ARO
PALTOV - UVUO I
PALTOV (N) - DAK 1898, NdR L2
PANAEV - UVUO I
PANAEV (N) - NdR L2, RSRD II
PANAFIDIN (N) - NdR L2
PANCHENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
PANCHULIDZEV (N) - ASDR, NdR L2, RKCH 2
PANDER [Pander] (N) - GHLR II 773
PANIFIDIN (N) - GGDV 878
PANIN (C/N) - ARO, ASDR, GGDV 879, GHER III 293, IRRD II, MS, RoRK II
PANINY - UVUO I
PANIUTIN (N) - SD II
PANIUTINY - UVUO I
PANKEVICH (N) - RKCH 2
PANOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 880-883, RKCH 2
PANOVY - UVUO I
PANOVY - UVUO I
PANOVY - UVUO I
PANSKII (N) - ASDR
PANTELIEEV - UVUO I
PANTELIEEV (N) - RSRD II
PANTELIEEVY - UVUO I
PANTIUKHIN (PANTIULIN ?) (N) - GGDV 884
PAPIEWSKI - UVUO II
PAPINY - UVUO I
PAPONOV (N) - DSTG VIII / III-(XII)
PAPROCKI - UVUO II
PAPROCKI - UVUO II
PAPUASHVILI (N) - SKDI
PARAFIEVSKII {Paraf-i-evskii} (N) - RKCH 2
PARASIEWICZ - UVUO II
PARENAGO - UVUO I
PARENAGO (N) - DSTG III-(XII)
PARESOV (PARESHASHVILI ?) (N) - SKDG
PARFENT'EV (N) - ASDR
PARISOT de LA VALETTE [Parizo-de-la-Valett] (N) - NdR X2
PARIZHSKAIA (N) - DNSG
PARMA (de) [de-Parm] (C) - ANR III, MS, OI-AD, RKCH 3
PARNACHEV (N) - ASDR
PARPUR (N) - MR IV, RKCH 2
PARVITSKII (N) - ASDR
PASENKO (N) - RKCH 2 / 3
PASEV'EVY - UVUO I
PASHCHENKO (N) - ASDR, GGDV 888, RKCH 2 / 3
PASHENNY¤ - UVUO I
PASHINSKII (N) - ASDR
PASHKIN (N) - DNSG
PASHKOV (N) - ANR II, DSTG III-(XII), NdR L2, RuRK II
PASHKOVSKII (N) - RKCH 2
PASHKOVY - UVUO I
PASHUTIN - UVUO I
PASKEVICH (PASKIEWICZ) (N) - IRRD II, MR IV
PASKEVICH-ERIVANSKII {Erivanskii} (C) - ARO, DRRI II, MR IV, (RoRK II) [see also: Varshavskii]
PASKEVICH-ERIVANSKII - UVUO I
PASKEVICH-ERIVANSKII - UVUO I
PASKEVICH-ERIVANSKII - UVUO I
PASKHIN (B) - (RoRK III)
PASKIN - UVUO I
PASKIN (N) - GGDV 885-886
PASSE(C)K [Passek] (N) - GHER III 293, RuRK II, SD I
PASTERNATSKII - UVUO I
PASTUKHOVSKII (N) - DSTG III-(XII)
PASYNKOV (N) - ASDR
PASYNKOVY - UVUO I
PASZCZENKO-ROZWADOWSKI (C) - MS
PASZCZENKO-ROZWADOWSKI [Pashchenko-Rozvadovskii] - UVUO I
PASZEWSKI - UVUO II
PASZKOWICZ - UVUO II
PATKUL (von) (N) - GHER I 177, GHOR 549, DK II
PATREKIEEV (N) - ASDR, GGDV 887
PATREKIEEVY - UVUO I
PAUFFLER [Pauffler] (N) - GHOR 550 / 692
PAULUCCI [Pauluchchi] - UVUO I
PAULUCCI [Pauluchchi] (M) - ARO, GHER III 298, NdR X2
PAVLENKOV - UVUO I
PAVLENOV (PAVLENISHVILI) (N) - SKDG
PAVLENOV (PAVLENISHVILI) (P) - SKDG
PAVLICHINSKIE - UVUO I
PAVLOV (N) - ASDR, DSTG IX / III-(XII), GGDV 872-873, RKCH 2
PAVLOV-RUSINOV (N) - ASDR
PAVLOVSKII (N) - ASDR, RKCH 3
PAVLOVY - UVUO I
PAVLOVY - UVUO I
PAVLOVY - UVUO I
PAVLUSHKOV (N) - ASDR
PAVLUTSKII (N) - RKCH 2
PAWLIKOWSKI - UVUO II
PAWLOWSKI - UVUO II
PAYKULL [Pa´kul'] (N) - GHER III
PAZHINSKIE - UVUO I
PAZUKHINY - UVUO I
PECHKIN (N) - GGDV 907
PECHMANN (?) [Pe´khman] - UVUO I
PECHNIKOV - UVUO I
PECZKOWSKI - UVUO II
PEETZ [Pets] (N) - GHdA 17, GHER III 176, GHOR 261 / 679 / 706, IRGO X
PEKALITSKII (N) - RKCH 2
PEKARSKII - UVUO I
PEKISHEV (N) - LIRO XI
PEKOSLAWSKI - UVUO II
PEKUR (N) - RKCH 3
PELEPELKIN (N) - DSTG III-(XII)
PELIKAN - UVUO I
PELL [Pel'] - UVUO I
PELT [Pel't] (N) - GGDV 8
PELYMSKII (P) - IRRD I, LIRO 1913
PENINSKII (N) - RKCH 2
PENINSKII-OBOLENSKII see PIENINSKII-OBOLENSKII
PENKIN - UVUO I
PEN'KOV (N) - DSTG III-(XII)
PENKOV see PIENKOV
PENSKII (N) - ASDR, RKCH 2
PENSZINSKI - UVUO II
PEPLOWSKI - UVUO II
PEREDERIEI (N) - RKCH 2
PEREKRESTOV (N) - RKCH 2
PEREKRESTOVY-OSIPOVY - UVUO I
PEREKUSIKHIN (N) - RuRK II
PERELYGIN (N) - ASDR
PEREMIEZHKO-GALICH (N) - RKCH 2
PEREMYSHL'SKII (P) - (GB III), IRRD I, VUKS
PEREPELITSYN (N) - GGDV 891
PEREPELKIN - UVUO I
PERESYPIN - UVUO I
PERETS - UVUO I
PEREVERZEVY - UVUO I
PERFIL'EVY - UVUO I
PERKHUROV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 895
PERKHUROVY - UVUO I
PERL [Perl'] - UVUO I
PERLOVY - UVUO I
PERMSKII (P) - IRRD I
PEROVSKII - UVUO I
PEROVSKII (C/N) - ANR III, ARO, RKCH 3, RoRK II/(IV), RuRK II
PERREN (N) - ASDR, NdR L2
PERSHIN (N) - ASDR
PERSIDSKII (prints) - DRRI III
PERSIN - UVUO I
PERSKIE - UVUO I
PERSKII (N) - GGDV 892-893, NdR V2
PERTSOV (PERTSEV) (N) - NdR L2
PERVOV (N) - GGDV 890
PESHCHUROV (N) - RuRK II
PESHCHUROVY - UVUO I
PESHE (N) - ASDR
PESHKOV (N) - DS IV
PESHKOV-SABUROV (N) - NdR L2
PESTEL [Pestel'] (N) - ASDR, OI-AD
PESTOV (N) - DSTG III-(XII)
PESTOVY - UVUO I
PESTOVY - UVUO I
PESTROI (P) - IRRD I
PESTROVO (N) - ASDR
PESTRZHKEVICH (N) - DSTG III-(XII)
PETERS - UVUO I
PETERS (N) - RKCH 2
PETERSEN (N) - NdR M1
PETIN - UVUO I
PETIN (N) - GGDV 896
PETINY - UVUO I
PETKOWSKI - UVUO II
PETRENKO - UVUO I
PETRIAEVY - UVUO I
PETRIEV (PETRIASHVILI) {Petr-i-ev} (N) - SKDG
PETRIGORSKII (P) - (GB III)
PETRISHCHEV (N) - DSTG III-(XII)
PETROKOV - UVUO I
PETROPAVLOVSKII (N) - GGDV 906
PETROV - UVUO I
PETROV - UVUO I
PETROV (N) - ASDR, GGDV 898-905, RKCH 2
PETROVO-SOLOVOVO (N) - NdR M1, RuRK II
PETROVSKIE - UVUO I
PETROVSKII (N) - ASDR, GGDV 897, MR IV, RKCH 2 / 3
PETROVSKII-IL'ENKO (N) - ASDR
PETROVY - UVUO I
PETROVY-SOLOVOVO - UVUO I
PETRUNKEVICH (N) - MR IV, RKCH 2 (addenda)
PETRUSHEVSKII (N) - RKCH 3
PEZENTY - UVUO I
PFAFFIUS - UVUO I
PFEIFER [Pfe´fer] - UVUO I
PFEILITZER gennant FRANCK (von) [fon-Pfilitser-Frank] (B/N) - ARO, GHdA 69, GHER III 366
PHILIPPI (N) - OI-AD
PHILIPSON [Filipson] (N) - ASDR
P'IANOV (N) - DSTG III-(XII)
PIASECKI - UVUO II
PIASETSKIE - UVUO I
PIATIN (N) - GGDV 980
PIATKIN - UVUO I
PIATKOWSKI - UVUO II
PIATNITSKII (N) - GGDV 981-982
PIATOV - UVUO I
PIATOVO (N) - GGDV 983, NdR M1, RoRK IV
PICHKHAIIA (PICHKHAIA) (N) - IPSL
PIENINSKII-OBOLENSKII (P) - IRRD I, RuRK II
PIENIOZHEK (N) - ASDR
PIENKOV (P) - IRRD I, RuRK II
PIESHEKHONOV (N) - GGDV 979
PIESHKOVY - UVUO I
PIEVTSOV (N) - GGDV 978
PIGAREV (N) - RKCH 3
PIKACHEV (N) - RKCH 2
PIKALOVY - UVUO I
PIKOVETS (N) - MR IV
PIKUS (N) - RKCH 2 / 3
PILAR von PILCHAU [Pilar-fon-Pil'khau] (B/N) - ARO, GHER II 153, GHOR 551 / 692
PILATOVICH (N) - MR IV
PILCHOWSKI - UVUO II
PILECKI - UVUO II
PILECKI [Piletskii] (N) - GT 103
PILIN (N) - RKCH 2
PILIOMOV-SABUROV (N) - NdR M1
PILIPENKO (N) - RKCH 3
PILITOWSKI - UVUO II
PILKINY - UVUO I
PININSKI - UVUO II
PININSKI [Pininskii] (C/N) - AB, GHdA 112, GRUP
PINSKI - UVUO II
PINSKII (P) - GB II, IRRD I
PINTOWSKI - UVUO II
PIORO - UVUO II
PIOTROWSKI - UVUO II
PIRADOVY - UVUO I
PIROGOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 908
PIROGOVY - UVUO I
PIROTSKII (N) - MR IV, RKCH 2 / 6
PIROZHKOV (N) - DSTG III-(XII)
PIRSKII (N) - RKCH 2
PISADZE (N) - SKDG
PISARENKO (N) - RKCH 3
PISAREV & IVANICH-PISAREV (N) - DSTG III-(XII)
PISAREVICH (N) - RKCH 2 (addenda)
PISAREVY - UVUO I
PISEMSKIE - UVUO I
PISEMSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
PISKAREV (N) - GGDV 909
PISKAREVY - UVUO I
PISKUNOV (N) - RKCH 3
PIS'MENNY¤ - UVUO I
PISTOHLKORS (von) [Pistol'kors] (N) - ARO, GGDV 901, GHER II 247, GHLR II 1010
PITSKHELAURI (N) - SKDG
PIVOVAROV - UVUO I
PKHEIDZE (MKHEIDZE) (P) - DRRI IV
PLACHECKI - UVUO II
PLAKHOVY - UVUO I
PLAKSIN - UVUO I
PLAKSIN (N) - RKCH 2
PLASTUNOV-KOVDENKO (N) - RKCH 3
PLATER (von dem BROELE gennant PLATER) [Broel-Plater] (C/N) - AB, ARO, GHER I 723, RoRK III
PLATER-ZYBERG (-SYBERG) [Plater-Ziberg] (C) - AB, ARO, RoRK III
PLATO - UVUO I
PLATONOVY - UVUO I
PLATOV - UVUO I
PLATOV - UVUO I
PLATOV (C) - DAK 1899, RoRK II
PLAUTIN (N) - NdR V2
PLAUTINY - UVUO I
PLAVIL'SHCHIKOV (N) - ASDR
PLEHWE (N) - GBT 1942
PLEMIANNIKOV (N) - DSTG III-(XII)
PLEMIANNIKOVY - UVUO I
PLESHCHEEVY - UVUO I
PLESHCHIEEV (N) - MGKB, NdR M1, RKTS, RoRK IV
PLETNEV - UVUO I
PLETNEV (N) - GGDV 911
PLIESHKO (N) - MR IV, RKCH 2 / 3
PLISKII (N) - RKCH 3
PLIUNOV (N) - ASDR
PLIUSHCHEVSKII-PLIUSHCHIK (N) - ASDR
PLIUSKOVY - UVUO I
PLIUTSINSKII(N) - DAK 1899 [table]
PLOKHOV (N) - GGDV 912
PLOKHOVO (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
PLOKHOVY - UVUO I
PLONCZYNSKI - UVUO II
PLOSKII (N) - RKCH 3
PLOTNIKOVY - UVUO I
PLOTNYI (N) - MR IV
PLUTALOV (N) - DSTG III-(XII)
PLUZHNIKOV (N) - DSTG III-(XII)
PNIEWSKI - UVUO II
POBEDIN (N) - DS X
POBIEDIMOV - UVUO I
POBRE¤N (N) - GGDV 913
POBUKOVSKII (N) - RKCH 2
POCEIJ [Potsei] (N) - GB IV, GT 182, ZKSP X
POCHEKA (N) - MR IV (and Puchkovskii), RKCH 2 (addenda)
PODA (N) - RKCH 3
PODARIN - UVUO I
PODARUEV (N) - ASDR
PODBERESKII - UVUO I
PODBERESKI see JAMONTOWICZ-PODBERESKI
PODCHASKII (N) - RKCH 2
PODGAETSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
PODGAEVSKII (N) - RKCH 6
PODGA¤SKII (N) - RKCH 3
PODGORETSKII - UVUO I
PODGORICHANI - UVUO I
PODGORIETSKII (N) - DSTG III-(XII)
PODGORNYI (N) - RKCH 2
PODGORSKII (N) - RKCH 3
PODGORSKII (P) - GB IV, IGHG I
PODHORICZANY & PODHORICZANY-PETROVICH [Podgorichani] (C) - (RoRK III), NdR M1
PODHORSKI [Podgorskii] (P/N) - GRUP, IGHG I, ZKSP XIV
PODJIO see POGGIO
PODLACHIKOV (N) - NdR M1
PODLODOWSKI - UVUO II
PODOBIEDOV (N) - ASDR, GGDV 917
PODOBIEDOVY - UVUO I
PODOL'SKIE - UVUO I
PODOL'SKII (N) - GGDV 918, RKCH 1
PODOSINNIKOV (N) - RKCH 1
PODOZOV-CHUBKOVETS (N) - RKCH 3
PODREVSKII (N) - GGDV 919
PODRIEZOV - UVUO I
PODSEDLEVICH (PODSIEDLEVICH) (N) - ASDR
PODSHIVALOV (N) - ASDR
PODVYSOTSKII (N) - RKCH 2 / 3
POGGENPOHL [Poggenpol'] - UVUO I
POGGENPOHL [Poggenpol'] (N) - ANR III, DK VIII
POGGIO [Podzhdzhio ?] (N) - NdR M1
POGODIN (N) - RKCH 3
POGOSSKII (N) - RKCH 2
POGOZHEV (POGOZHI) (N) - RuRK II
POHL* [Pol'] - UVUO I
POHLMANN [Pol'man] (N) - GHER II 248
POIARKOV (N) - GGDV 951-952, RKCH 3
POIARKOVY - UVUO I
POIR╔ (-) - OI-AD
POKHVALINSKIE - UVUO I
POKHVISNEV (N) - DSTG III-(XII), NdR M1
POKHVISNEVY - UVUO I
POKLADOV (N) - RKCH 2
POKLEVSKIE-KOZELL - UVUO I
POKORSKII & POKORSKII-ZHORAVKO (N) - DS IV, MR IV, RKCH 2
POKOTILO (N) - RKCH 2 / 3
POKROVSKIE - UVUO I
POKROVSKII (N) - ASDR
POKRZYWNICKI - UVUO II
POLDNEV (N) - RKCH 3
POLENOV see POLIENOV
POLETAEV (N) - GGDV 922
POLETIKA (N) - ANR III, MR IV, RKCH 6
POLETIKI - UVUO I
POLETYLO - UVUO II
POLETYLO (C/N) - AB, (RoRK IV), ZKSP XIII
POLEV ( ) - LIRO IX
POLEV (Rurikids) (N) - RuRK II
POLIAKOV - UVUO I
POLIAKOV - UVUO I
POLIAKOV (N) - GGDV 931
POLIANSKIE - UVUO I
POLIANSKIE - UVUO I
POLIANSKIE - UVUO I
POLIANSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR M1
POLIDOROVY - UVUO I
POLIENOV (N) - NdR M1
POLIKARPOV (N) - GGDV 924
POLIKARPOVY - UVUO I
POLITKOVSKIE - UVUO I
POLITKOVSKII (N) - MR IV
POLIVANOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 923, NdR M1, RKTS
POLIVANOVY - UVUO I
POLKOWSKI - UVUO II
POLL [Pol'] (N) - GHER III 375, GHOR 270 / 679 / 706
POLNOBOKOV (N) - GGDV 925
POLOMARENKO (N) - RKCH 2
POLOMAREV (N) - RKCH 3
POLONIETSKII (N) - RKCH 6
POLONITSKII (N) - MR IV
POLONSKIE - UVUO I
POLONSKII (N) - RKCH 2 (addenda) / 3
POLOTSKII (P) - IRRD I
POLOVETS-ROZHINOVSKII (P) - IGHG I
POLOVTSEV (POLOVTSOV) (N) - NdR V2, RKCH 2
POLOZOV (N) - ASDR, GGDV 926
POLOZOVY - UVUO I
POLOZOVY - UVUO I
POLTARATSKII - UVUO I
POLTARATSKII (N) - GGDV 927
POLTAVTSEV (N) - NdR M1
POLTEV (N) - GGDV 928
POLTININ (N) - GGDV 929, NdR M1
POLTORATSKII (N) - NdR M1, RKCH 2 / 3, RuRK II
POLUBINSKI (POLUBENSKI) [Polubinskii / Polubenskii] (P/N) - ASDR, GB IV, IGHG I, MS (cf)
POLUBOIARINOVY - UVUO I
POLUBOTKIN (N) - RuRK II
POLUBOTOK (N) - MR IV, RKCH 4 (addenda)
POLUEKHTOV (N) - NdR M1
POLUEKHTOV-VOLYNTSEV (N) -
POLUEKHTOVY - UVUO I
POLUEKTOV {Poluektov} (N) - ASDR
POLUGARSKIE - UVUO I
POLUMORDVINOV (N) - DSTG III-(XII)
POLUNIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 930
POLUNINY - UVUO I
POLUSHKINY - UVUO I
POLYNEV (N) - RKCH 3
POLZIKOV (N) - DSTG III-(XII)
POMERANTSEV (N) - ASDR, GGDV 932
PONAFIDIN (N) - LIRO 1915
PONAMAREVSKIE-SVIDERSKIE - UVUO I
PONAMAREVSKII-SVIDERSKII (N) - RKCH 3
PONAREVSKII (N) - RKCH 3
PONCET (N) - GBT 1942
PONIATOWSKI [Poniatovskii] (P) - GHdA 14, GT 159, RuRK II
PONINSKI [Poninskii] (P/C/N) - AB, GHdA 23 / 35 / 54, ZKSP V
PONOMAREV - UVUO I
PONOMAREV (N) - GGDV 933, NdR M1, RKCH 3
POPATENKO (N) - RKCH 2
POPELIAVSKIE - UVUO I
POPIEV (POPIASHVILI) {Pop-i-ev} (N) - SKDG
POPLAVSKII (N) - RKCH 6
POPLAWSKI - UVUO II
POPLAWSKI - UVUO II
POPOV - UVUO I
POPOV - UVUO I
POPOV - UVUO I
POPOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 934-939, NdR V2, RKCH 2 / 3
POPOVICH-LIPOVATS - UVUO I
POPOVSKII (N) - RKCH 3
POPOVY - UVUO I
POPOVY - UVUO I
POPPEN - UVUO I
PORAJ-KOSZCZYC [Porai-Koshchits] (N) - GB IV
PORCZYNSKI - UVUO II
POREBSKI - UVUO II
PORESK - UVUO I
PORIUS-VIZAPURSKII {Por-i-us} (P) - DRRI III, (RoRK III), RuRK II
PORKHOVSKII (P) - (GB III), IRRD I, RuRK II
POROKHONSKII (N) - RKCH 2
POROKHOVNIKOV (N) - GGDV 940
POROSHIN (N) - ASDR, NdR M2
POROTOVY - UVUO I
PORSKALOV (N) - RKCH 3
PORTNIAGIN - UVUO I
PORYCKI [Porytskii] (P) - GB III, IGHG I, IRRD I
PORZICKI - UVUO II
POSEN* [Pozen] - UVUO I
POSEV'EV (N) - GGDV 941
POSHEVNIA (N) - RKCH 3
POSKOCHIN (N) - GGDV 942
POSNIKOV - UVUO I
POSNYI-GAGARIN (P) - AUFL
POSPIELOV (N) - ASDR
POSSE von S─BY [Posse-fon-Sebi] (B) - ARO
POSSIET (de) [Pos'et] (N) - NGIZ 1940
POSTEL'NIKOV (N) - GGDV 943-944, RKCH 6
POSTEL'NIKOVY - UVUO I
POSTNIKOV (N) - GGDV 945-949
POSUDEVSKII (N) - MR IV, RKCH 2
POTAPOV - UVUO I
POTAPOVY - UVUO I
POTEMKIN (P/C/N) - DRRI II, NdR Y2, (RoRK II), RSRD II
POTEMKIN-TAVRICHESKII - UVUO I
POTEMKINY - UVUO I
POTKANSKI - UVUO II
POTOCKI [Pototskii] (C/N) - AB, DNSG, GB IV, GHdA 35, GT 140 / 141/ 142, RoRK III
POTOPOVICH (N) - ASDR
POTOTSKII (N) - DAK 1899 [table], NdR M2
POTRESOV (N) - GGDV 950
POTSANOVSKII (N) - RKCH 3
POTULICKI - UVUO II
POTULICKI [Potulitskii] (C/N) - AB, GHdA 35 / 54 / 94, GRUP, ZKSP VIII
POTULOV (N) - DSTG III-(XII)
POTULOVY - UVUO I
POTWOROWSKI - UVUO II
POTWOROWSKI [Potvorovskii] (C/N) - AB, GRUP
POVALISHIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 914, NdR M2
POVALISHINY - UVUO I
POVALO-SHVE¤KOVSKII (-SHVY¤KOVSKII) (N) - DSTG III-(XII), GGDV 915-916, RuRK II, SD II
POVALO-SHVY¤KOVSKIE - UVUO I
POVODOV (N) - NdR M2, RoRK IV (in Kologrivov)
POVOLOTSKII (N) - RKCH 2
POZARYSKI - UVUO II
POZDIEEV (N) - RKCH 2
POZDIEEVY - UVUO I
POZDYSHEV (N) - GGDV 920
POZHARSKII (N) - ASDR
POZHARSKII (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS, VUKS
POZHIDAEV (N) - DSTG III-(XII)
POZNANSKI - UVUO II
POZNANSKII (N) - NIGZ 1956
POZNIAK - UVUO I
POZNIAKI - UVUO I
POZNIAKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 921, NdR M2, RKCH 1
POZNIAKOVY - UVUO I
POZNINSKII (N) - RKCH 3
POZOWSKI - UVUO II
POZZO di BORGO [Potstso de Borgo] - UVUO I
PRADZYNSKI - UVUO II
PRASOL (N) - RKCH 3
PRAVIKOV - UVUO I
PRAVOTOROV (N) - ASDR
PRAZMOWSKI - UVUO II
PREDINSKII (N) - RKCH 2 / 3
PREDTECHENSKII (N) - GGDV 953
PREIS [Pre´s] (N) - GHOR 554
PRELIUBOPYTOV (N) - GGDV 9
PREOBRAZHENSKII - UVUO I
PREOBRAZHENSKII (N) - ASDR
PRERADOVICH (de) see DEPRERADOVICH
PREZHEVSKII (N) - GGDV 954
PRIANISHNIKOV (N) - ASDR, GGDV 956
PRIBYLAGO (N) - GGDV 958
PRIBYL'SKII - UVUO I
PRIBYTKOV (N) - DSTG III-(XII)
PRIBYTKOVY - UVUO I
PRIDATKOV (N) - RKCH 2
PRIEMSKII {Pr-i-emskii} (N) - DK IX, GGDV 961
PRIGARA (N) - RKCH 2 / 3
PRIGAROVSKII (N) - RKCH 2 / 3
PRIGOROVSKII (N) - RKCH 3
PRI¤MAKOV (N) - RKCH 2
PRIIMKOV-ROSTOVSKII (P) - IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RuRK II
PRIKLONSKIE - UVUO I
PRIKLONSKIE - UVUO I
PRIKLONSKII (N) - GGDV 959-960, RuRK II
PRIKOT (N) - RKCH 2
PRIMO I-go - UVUO I
PRINZ / PRINTZ [Prints] - UVUO I
PRISELKOVY - UVUO I
PRISHLETSOV (N) - ASDR
PRITTWITZ und GAFFRON (von) (B/N) - GHdA 29
PRITUPOV - UVUO I
PRIVEZIONOV (N) - RKCH 3
PROBENKO (N) - RKCH 3
PRÍBSTING [Prebsting] (N) - GHER II 251
PROGUL'BITSKII (N) - ASDR
PROIESTEV (N) - NdR M2
PROIESTEV (N) - RKTS
PROKHNITSKIE - UVUO I
PROKHOROV (N) - ASDR
PROKOF'EV - UVUO I
PROKOPENKO (N) - RKCH 3
PROKOPOVICH (N) - DSTG III-(XII), RKCH 3
PROKOPOVICHI - UVUO I
PROKUDIN-GORSKII (N) - ASDR
PROKUDINY-GORSKIE - UVUO I
PROKULI - UVUO II
PROMYSLOV (N) - RKCH 3
PRONCHISHCHEV (N) - NdR M2
PRONCHISHCHEVY - UVUO I
PRONIEWICZ - UVUO II
PRONISCHEV (N) - RuRK II
PRONSKII (P) - GB III, IGHG I, IRRD I, NdR Y2, RKTS, RuRK II, RuRK-RS, VUKS
PROSELKOV (N) - DSTG III-(XII)
PROSHINY - UVUO I
PROTAS'EV (N) - ASDR, GGDV 962, NdR M2
PROTAS'EVY - UVUO I
PROTASOV (PRATASOV) (C/N) - DSTG III-(XII), IRRD II, NdR M2, RKCH 2, RoRK II
PROTASOV-BAKHMET'EV (C) - IRRD II, NdR, RoRK IV
PROTASOVY - UVUO I
PROTASOVY - UVUO I
PROTOD'IAKONOV (N) - ASDR
PROTOPOPOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 963-964, NdR M2
PROTOPOPOVY - UVUO I
PROTOPOPOVY - UVUO I
PROTOPOPOVY - UVUO I
PROTSENKO (N) - RKCH 1 / 2
PROZOROVSKIE - UVUO I
PROZOROVSKII (P) - ASDR, DRRI I, IRRD I, NdR M2, RKCH 5, RoRK I
PROZOROVY - UVUO I
PRSHETSLAVSKII (N) - GGDV 965
PRUCHENKO (N) - IRRD II, NdR M2
PRUDNIKOV - UVUO I
PRUDSKII (N) - RKCH 2
PRUSZYNSKI [Prushynskii] (C) - GRUP
PRUTCHENKI - UVUO I
PRUTCHENKO (N) - RKCH 1
PRZEDPELSKI - UVUO II
PRZEDZELNICKI [Pzhedzel'nitskii/Predel'nitskii] (P*) - (GB III)
PRZERADZKI - UVUO II
PRZEZDZIECKI [Przhezdetskii] (C/N) - GB IV, GHKR I 149, GRUP
PRZHETSLAVSKII (N) - DSTG III-(XII)
PRZHEVAL'SKII (N) - GGDV 956
PRZHEVLOTSKII (N) - RKCH 1
PRZHIBYSHEVSKII (N) - GGDV 957
PRZYBYSLAWSKI - UVUO II
PRZYBYSZEWSKI - UVUO II
PRZYCHOCKI [Przhitsotskii] (B/N) - AB, GRUP
PRZYJEMSKI [Przhi´emskii] (N) - GT 145
PSARSKI - UVUO II
PSIOL & PSEL (N) - MR IV, RKCH 2
PSTROKONSKI - UVUO II
PSTRUCH (PSTRUCKI) (P) - GB IV
PSZCZOLKOWSKI - UVUO II
PSZONKA - UVUO II
PUCHKOVSKII (N) - MR IV (in Pocheko), RKCH 3
PUGACH (N) - RKCH 2
PUGACHEVSKII (N) - RKCH 2
PULARIIA (PULARIA) (N) - IPSL
PULINTSOV (N) - RKCH 2
PUNKOV (P) - IRRD I
PUPYNIN (N) - GGDV 968
PURGOSOV (N) - DSTG III-(XII)
PURIK (N) - RKCH 3
PURPUROV (N) - ASDR
PURTELADZE (N) - SKDG
PURZICKI - UVUO II
PUSHCHIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 972-973, NdR Z2, RKCH 2, RSRD II
PUSHCHINY - UVUO I
PUSHESHNIKOV (N) - DSTG III-(XII)
PUSHESHNIKOVY - UVUO I
PUSHKARENKO (N) - MR IV
PUSHKARENKO-OVSIEENKO (N) - RKCH 2
PUSHKAREV (N) - RKCH 3
PUSHKAREVY - UVUO I
PUSHKEVICH - UVUO I
PUSHKEVICH (N) - ASDR
PUSHKIN (N) - NdR M2, RoRK IV
PUSHKINY - UVUO I
PUSHKINY - UVUO I
PUSTOROSLEV (N) - NdR M2, (RoRK IV)
PUSTOROSLEVY - UVUO I
PUSTOSHKINY - UVUO I
PUSZET (du Puget) [Pushet] (B/N) - AB
PUTIATA (N) - GGDV 971, RSRD II
PUTIATICHEV (P) - RKTS
PUTIATIN - UVUO I
PUTIATIN (C) - (RoRK III), NdR X2, RSRD II
PUTIATIN (P) - ANR, DK II / III, FP1 I / III cor, FP2 I, GGDV 970, IRRD I, RoRK I, DRRI I, NdR M2, RSRD II
PUTIATINY - UVUO I
PUTIATINY - UVUO I
PUTILOV (N) - GGDV 969
PUTILOVY - UVUO I
PUTILOVY - UVUO I
PUT'KOVSKIE - UVUO I
PUTOKHINSKII (P) - (GB III)
PUTTKAMMER (von) [fon-Putkammer] (B) - ARO
PUZAN (N) - RKCH 3
PUZANOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR M2, RKCH 3
PUZAN-PUZYREVSKII (N) - RKCH 2
PUZHBOLSKII-ROSTOVSKII (P) - IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RuRK II
PUZIK (N) - RKCH 2
PUZINO (N) - NdR M2
PUZYNA (P/N) - AB, DRRI I, GB III, IGHG I, KLR, RoRK IV, ZKSP XIII
PUZYNKIN (N) - GGDV 967
PUZYNSKII (N) - DSTG III-(XII)
PUZYREV (N) - DSTG III-(XII)
PUZYREVSKIE - UVUO I
PUZYREVSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII), RKCH 2
PYKHACHEV (N) - GGDV 77NdR M2
PYPIN (N) - GGDV 9
PYRKOVSKII (N) - GGDV 976
PYSHEVY - UVUO I
PYZHEV (PYZHOV) (N) - GGDV 974, RoRK IVRAABEN (von) (N) - RKCH 1
RABOWICZ (N) - DNSG
RACHA (descendants of) (N) - NdR N1
RACHETTE [Rashet] (N) - DK IX, NdR M2
RACHINSKIE - UVUO I
RACHINSKII (N) - GGDV 1000, RKCH 2 / 6, SD II
RACZYNSKI [Rachinskii] (C/N) - AB, ARO, GHdA 6, GRUP, RoRK III
RADCHENKO (N) - RKCH 2 / 3
RADICH (N) - MR IV, RKCH 1 (addenda)
RADILOVY - UVUO I
RADIN (N) - ASDR
RADING (N) - GHOR 556 / 692
RADISHCHEV (N) - NdR M2
RADISHCHEVY - UVUO I
RADISHEVSKII (N) - DSTG III-(XII)
RADKEVICH - UVUO I
RADKEVICH (N) - RKCH 3
RADLOV - UVUO I
RADOLIN (RADOLINSKI) [Radolinskii] (P/N) - AB
RADONEZHSKII (P) - VUKS
RADONSKI - UVUO II
RADONSKI - UVUO II
RADOSZEWSKI [Radoshevskii] (B/N) - AB
RADZIATKOWSKI - UVUO II
RADZIVANOVSKII (N) - GGDV 987
RADZIWILL [Radzivill] (P) - AB, DRRI II / III, GB II, GHdA 42, GT 163 / 164, KLR, RoRK III, TNE, ZKSP XI
RAEV (N) - ASDR
RAEVSKIE - UVUO I
RAEVSKII (N) - DS I / IX, DSTG III-(XII), NdR N1, NIGZ 1952, RKCH 2 / 3
RAGINSKII (N) - DSTG III-(XII)
RAGOSHKIN (N) - GGDV 986
RAGOZ (N) - GGDV 984
RAGOZIN (N) - ASDR, GGDV 985, NdR X2
RAGOZINSKII (N) - ASDR
RAGOZINY - UVUO I
RAGOZINY - UVUO I
RAHDEN (von) [fon-Raden] (B/N) - ARO, GHdA 51, GHKR II 695
RAHR [Rar] - UVUO I
RA¤KOVSKII - UVUO I
RAIMOND (RAYMOND) de MOD╚NE [Re´mond-Moden] (C) - OI-AD,RuRK I
RAIMOND-MOD╚NE [Re´mond-Moden] - UVUO I
RAINAUD [Reno] (B) - GGDV 1004, MS (cf), TAPR VI
RAKHINSKII (N) - RKCH 3
RAKHMANINOV (N) - NdR N1
RAKHMANOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR Y2
RAKITSKII (N) - RKCH 2
RAKOCHII (N) - RKCH 2
RAKOV (N) - GGDV 992
RAKOVICH (N) - MR IV, NdR N1, RKCH 6
RAKOVSKII - UVUO I
RAKOVSKII (N) - GGDV 991
RAKOVY - UVUO I
RAKUSA-SUSHCHEVSKII (N) - DSTG III-(XII)
RAKUSHKA-ROMANOVSKII (N) - MR IV
RALL [Ral'] - UVUO I
RALL [Ral'] - UVUO I
RALL [Ral'] (B) - GGDV 993, (RoRK II)
RALLI (Rallis) [Rali] (N) - GFG
RAME¤KO (N) - GGDV 994
RAMINOV (RAMINASHVILI) (N) - SKDG
RAMM [Ramm] (N) - GHdA 83, GHER II 161
RAMOTOWSKI - UVUO II
RAMSAY (B) - (RoRK IV)
RANEV (N) - GGDV 995
RANG (N) - ASDR
RANTSOV (N) - GGDV 996, IRGO X / XI
RANTSOVY - UVUO I
RASCHAU [Rashau] (N) - GHOR 656
RASHEVSKII (N) - MR IV, RKCH 2 / 3 / 6
RASHKO (N) - MR IV
RASKOV (N) - ASDR
RASLOVLEVY - UVUO I
RASS (N) - GHER II 251
RASTAWIECKI - UVUO II
RASTAWIECKI [Rastavetskii] (B/N) - (RoRK III)
RASTORGU¤ (N) - RKCH 2
RASTRELLI (C) - OI-AD
RASZEWSKI - UVUO II
RASZOWSKI - UVUO II
RATAEV (N) - DSTG III-(XII)
RATHLEF [Ratlef] - GHdA 129
RATHLEF [Ratlef] - UVUO I
RATIANI {Rat-i-ani} (N) - IPSL, SKDI
RATIEV (RATISHVILI) {Rat-i-ev} (N) - SKDG
RATIEV (RATISHVILI) {Rat-i-ev} (P) - DRRI IV
RATISLAVSKII (N) - GGDV 997
RATKEVICH (N) - GGDV 998
RAT'KOV-ROZHNOV (N) - NdR N1
RATKOVY - UVUO I
RAT'KOVY - UVUO I
RAT'KOVY - UVUO I
RAT'KOVY-ROZHNOVY - UVUO I
RATMANOV (N) - GGDV 999
RATNIK - UVUO I
RAUCH [Raukh] - UVUO I
RAUSCH von TRAUBENBERG [Raush-fon-Traubenberg] (B) - ARO, DK IV
RAYSKI / REYSKI - UVUO II
RAZGIL'DIEEV (P) - AUFL
RAZGIL'DIEEVY - UVUO I
RAZGONOV (N) - NIGZ 1959, RKCH 3
RAZUMENKO-KOSTYRKA (N) - RKCH 2
RAZUMIKHIN (N) - GGDV 990
RAZUMOVSKIE - UVUO I
RAZUMOVSKII (C) - DRRI II, GHdA 6 / 35, MR IV, NdR Z2, RKCH 5, RuRK II, RuRK-RS
RAZVERISHIN (N) - GGDV 989
RAZVOZOV (N) - GGDV 988
RCHEULOV (RCHEULISHVILI) (N) - SKDG
RDULTOWSKI [Rdultovskii] (N) - GB IV
READY - UVUO I
REBININY - UVUO I
REBROV (N) - RKCH 3
RECHENBERG [Rekhenberg / Regenberg] (N) - GHER III 180, GHOR 558 / 692
RECKE (von der) [von-der-Rekke] (B/N) - ARO, GHdA 109, GHKR I 152
REDIN (N) - RKCH 2
REDKENHOF [Redkengof] (N) - GHOR 559
RED'KIN (N) - RKCH 2
RED'KO (N) - RKCH 2
REDRIKOV (N) - ASDR
REDRIKOVY - UVUO I
REFORMATSKII (N) - ASDR
REGEL [Regel'] - UVUO I
REGULSKI - UVUO II
REHBINDER (von) [fon-Rebinder] (C/B/N) - ARO, ASDR, GHER I 184, RoRK III
REHEKAMPFF [Regekampf] (N) - GHER III 377, GHOR 289 / 680 / 706
REHREN (von) [fon-Reren] (N) - ARO, GHER III 189, GHOR 298 / 680
REIBNITZ (von) [fon-Re´bnits] (N) - ARO, GHKR I 173
REICHENAU (-) - OI-AD
RE¤KH-TOPOL'NITSKII (N) - RKCH 2
REIMERS [Re´mers] - UVUO I
REIN [Re´n] - UVUO I
REIN [Re´n] (N) - LIRO IX
REINBOT [Re´nbot] (N) - NdR N1
REINISCH [Re´nish] - UVUO I
REINWALD [Re´nval'd] (N) - ASDR, GGDV 1002
REISCHACH (von) [Re´shakh] (C) - GHdA 72
REISKY von DUBNITZ [Reiskii-fon-Dubnits] (B/N) - AB, GHdA 31, GRUP
REISLER (N) - DK VIII
REISS (REUSS ?) (von) (N) - ASDR
REKLEWSKI - UVUO II
REMBISZEWSKI - UVUO II
REMEZOV (N) - ASDR
REMIZOV - UVUO I
REMMER - UVUO I
RENCHITSKII (N) - RKCH 2
RENNENKAMPFF [Rennenkampf] (N) - GHER III 192, GHKR II 689, GHLR II 776, GHOR 308 / 681, RKCH 2
RENO see RAINAUD
RENTELN [Rentel'n] (N) - GHER III 212
REPESHKO (N) - RKCH 2
REPNIN see RIEPNIN
REPNINSKII - UVUO I
REPNINY - UVUO I
REPOLOVSKII - UVUO I
REPOLOVSKII (N) - GGDV 1005
REPREV (N) - ASDR
RESHETINSKII (N) - ASDR, RKCH 2
RESHKO (RESZKO ?) (N) - RKCH 6
RESIN (N) - GGDV 1006, NIGZ 1959
RETZ-CHANCLOS (de) [de Rets-Shanklo] - UVUO I
RETZ-CHANCLOS (de) [de-Rets-Shanklo] (C) - AGHN III, NG VI, (RoRK III)
REUT (N) - ASDR, RKCH 3
REUTERN (von) [fon-Re´tern] (N) - GHER III 382, RSRD II
REUTERN (von), Baron von NOLCKEN (C) - ARO, GHdA 23, GHKR I 413
REUTERN [Re´tern] - UVUO I
REUTERN [Re´tern] - UVUO I
REUTOVY - UVUO I
REUTSKII (N) - RKCH 3
REUTT - UVUO I
REUTT (N) - GGDV 1007
REUTZ [Re´ts] (N) - GHLR II 1030
REVIAKIN (N) - GGDV 1001, RKCH 2
REVIIA (REVIA) (N) - IPSL
REY [Re´] (C/N) - AB, GRUP
REYHER (von) (N) - OI-AD
REZANOVY - UVUO I
REZVOI - UVUO I
REZVOI (N) - NdR N1
RIABIKOV - UVUO I
RIABTSOV (N) - ASDR
RIABUSHINSKII (N) - MS
RIAPOLOVSKII (P) - GB IV, IRRD I, VUKS
RIAZANSKII (P) - GB IV, IRRD I, RKTS, VUKS
RIBAS (de) (N) - OI-AD
RIBAUPIERRE [Ribop'er] (C) -ANR III, ARO, GHER III 303, NdR N1, (RoRK IV)
RICHTER [Rikhter] - UVUO I
RICHTER [Rikhter] (N) - GHER II 252, GHLR I 167, GHOR 560 / 693
RIDO▄ET de SANC╔ [Riduet-de-Sanse] (C) - AGRN V
RIECHITSKII-LOGINOV (N) - RKCH 2
RIEDKO - UVUO I
RIEGELMANN [Rigel'man] (N) - RKCH 2
RIEMANN [Riman] - UVUO I
RIEPINSKII - UVUO I
RIEPNIN (-OBOLENSKII) (P) - IRRD I, NdR W2, RuRK II
RIEPNIN (-VOLKONSKII) (P) - ANR, DRRI I, FP1 I / III cor, FP2 I, IRRD I, NdR W2, RoRK I
RIESHETINSKII (N) - GGDV 1034
RIESHETNIKOV (N) - RKCH 2
RIEZNIKOV - UVUO I
RIKKER (N) - GGDV 1010
RIMSKIE-KORSAKOVY - UVUO I
RIMSKII-KORSAKOV (N) - DK VIII, DSTG III-(XII), GGDV 1011, IRRD II, NdR N1
RINDER (N) - GGDV 1012
RINEGALL [Rinegal'] (N) - GHOR 656
RITTER (N) - GHER II 253
RIUMIN (P) - IRRD I
RIUMINSKII (N) - ASDR
RIURIK (descendants of, Rurikids, Rurikovichi) - DS II, GB, LIRO 1908 IV, NdR O1, RKTS, VUKS, etc.
RIZO (N) - ASDR
ROBITOV (ROBITASHVILI) (P) - DRRI IV, SKDG
ROBOROVSKII (N) - ASDR
ROBUSTOV (N) - ASDR
ROCHEFORT (de) (C) - MS (cf)
RODICHEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1013
RODIONOV (N) - DAK 1899, DSTG III-(XII), GGDV 1014, NdR N2
RODISLAVSKII (N) - RKCH 3
RODYSHEVSKII (N) - ASDR
RODZEVICH (N) - (DNLI), RKCH 1
RODZIANKO - UVUO I
RODZIANKO (N) - MR IV, NdR N2, RSRD II, SD II
ROENNE (RÍNNE) (von) [fon-Renne] (N) - ARO, GHdA 48, GHER III 383, RuRK II, RuRK-RS
ROGACHEV (N) - DSTG III-(XII)
ROGALSKI - UVUO II
ROGGE - UVUO I
ROGOV (N) - DSTG III-(XII)
ROGOVICH (N) - MR IV, RKCH 3
ROGOVIKOV - UVUO I
ROGOVITSKII (P*) - (GB III), IGHG I
ROGOVSKII - UVUO I
ROGOVSKII (N) - ASDR
ROGOVTSOV - UVUO I
ROGOWSKI - UVUO II
ROGOYSKI - UVUO II
ROGOZIN (ROGOZHIN) (N) - DSTG III-(XII)
ROGOZIN (N) - RKCH 3
ROGOZINSKI - UVUO II
ROGOZINSKII (N) - RKCH 3
ROHLAND [Roland] (N) - GHLR I 274
ROJEWSKI - UVUO II
ROKASOVSKIE - UVUO I
ROKASOVSKII (B) - NdR N2
ROKHMANINOVY - UVUO I
ROKHMANOVY - UVUO I
ROKOSSOWSKI - UVUO II
ROLAND - UVUO I
ROL'NIK - UVUO I
ROMANCHENKO - UVUO I
ROMANCHIUKOVY - UVUO I
ROMANOV (N) - ASDR, DS V, DSTG III-(XII), NdR N2
ROMANOVICH (N) - MR IV, RKCH 2 / 6
ROMANOVICH-SLOVATINSKII (N) - RKCH 2
ROMANOVSKIE - UVUO I
ROMANOVSKII (Beauharnais/Leuchtenberg) (P) - AdG, ANR, DRRI II, GHdA 3 / 14 / 85, NdR, TN, TNE
ROMANOVSKII (N) - ASDR, GGDV 1017
ROMANOVSKII (P) - (GB III)
ROMANOVSKII-ILINSKII (P) - GHdA 3
ROMANOVSKII-KRASINSKII (P) - DNGS, GHdA 3
ROMANOVSKII-KUTUZOV (P) - GHdA 3
ROMASHOVY - UVUO I
ROMASKEVICH (N) - RKCH 3
ROME¤KO see GURKO-ROME¤KO
ROME¤KOV (N) - ASDR
RÍMER [Remer] (C/N) - AB, GGDV 1003
RÍMLINGEN [Remlingen] (N) - GHOR 562
ROMODANOVSKIE-LADYZHENSKIE - UVUO I
ROMODANOVSKII(P) - DRRI I, IRRD I, RoRK II, VUKS
ROMODANOVSKII-LADYZHENSKII (P) - ANR I / II, DRRI I / II, IRRD I, NdR H2, RSRD I (in Ladyzhenskii)
RONIKIER [Roniker] (C/N) - AB, (RoRK III), ZKSP IV
ROPP (von der) [fon-der-Ropp] (B/N) - ARO, BVDR, GHdA 27, RoRK III
ROSEN (von) [fon-Rozen] (B/N) - ARO, GHdA 13 / 39 / 59, GHER I 208 / II 171, GHLR II [1139], PC, RoRK III
ROSEN [Rozen] - UVUO I
ROSENBACH (von) [fon-Rozenbakh] (N) - GHER II 184, RKCH 2
ROSENBAUM [Rozenbaum] - UVUO I
ROSENBERG (von) [fon-Rozenberg] (B) - ARO
ROSENBLATT [Rozenblat] - UVUO I
ROSENHEIM [Rozenge´m] (N) - GGDV 1016
ROSENKAMPFF (von) [fon-Rozenkampf] (B/N) - ARO, (RoRK III)
ROSENMEYER (von der) [Rozenme´er] (N) - NdR N2
ROSENSCHILD-PAULYN (von) [Rosenshil'd-Paulin] (N) - NdR N2
ROSHCHAKOVSKII (N) - MR IV
ROSING [Rozing] - UVUO I
ROSINSKII (N) - RKCH 3
ROSLAVETS (N) - MR IV, RKCH 6
ROSLIAKOV (N) - GGDV 1018
ROSLOVTSY - UVUO I
ROSOVSKII (N) - RKCH 1
ROSSILLON (von) [fon-Rossil'on / Russil'on] (B/N) - (ARO), GHER III 345
ROSSINSKII (N) - ASDR
ROST (N) - ASDR
ROSTKOWSKI - UVUO II
ROSTOPCHIN - UVUO I
ROSTOPCHIN (C/N) - DS VI, MS, RK, RoRK II, RSRD II
ROSTOPCHINY - UVUO I
ROSTOVSKII (P) - NdR N2, IRRD I, RKTS, RuRK II, VUKS (see also: Bakhteiarov, Brityi, Buinosov, Bychkov, Gvozdev, Golenin, Goluboi, Ianov, Katyrev, Lastkin, Priimkov, Puzhbol'skii, Temkin, Khokholkov)
ROSTOVTSEV (C/N) - ASDR, DSTG III-(XII), RSRD II, RKCH 3
ROSTOVTSOVY - UVUO I
ROSTROPOWICZ [Rostropovich] (N) - DK VI
ROSZKIEWICZ - UVUO II
ROTARSKI - UVUO II
ROTH [Rot] (N) - GGDV 1019, GHLR I 275
ROTHE [Rote] - UVUO I
ROTHKIRCH (B/N) - (RoRK III)
ROTKIEWICZ - UVUO II
ROTMISTROV (N) - RKCH 1
ROTNOV (N) - NRP VI
ROTT (von) [fon-Rot] (N) - MS (cf)
ROTT - UVUO I
ROUSSEAU de GIVONNE [Russo-de-Zhivonn] (N) - RKCH 2
ROUTIER ? [Rut'e] - UVUO II
ROVENSKII (P*) - (GB III)
ROWINSKI - UVUO II
ROZANOV (N) - ASDR, MS (cf)
ROZDRAZEWSKI - UVUO II
ROZEN - UVUO II
ROZEN see ROSEN
ROZHDESTVENSKII (N) - ASDR
ROZHNOV (N) - GGDV 1015, NdR N2, RoRK IV
ROZHNOVY - UVUO I
ROZLADIN (N) - NdR N2, (RoRK IV)
ROZNATOVSKII (N) - RKCH 2
ROZOV (N) - ASDR
ROZWADOWSKI [Rozvadovskie] - UVUO I
ROZWADOWSKI [Rozvadovskii] (C/N) - AB
RTISHCHEV (N) - ASDR, DSTG VIII / III-(XII), GGDV 1020-1021, NdR N2
RTISHCHEVY - UVUO I
RTSKHILADZE (N) - SKDG
RUBAKH (N) - RKCH 1
RUBAN (N) - RKCH 2 / 3
RUBANOVSKOI - UVUO I
RUBETS (N) - MR IV, RKCH 2 / 3 / 6
RUBISOV (N) - RKCH 3
RUBTSY - UVUO I
RUBUSCH [Rubush] (N) - GHOR 565 / 693 / 707
R▄CKER [Rikker] (N) - GHLR I 279
RUCKTESCHELL [Rukteshel'] (N) - GHER III 384
RUDAKOV - UVUO I
RUDAKOV (N) - ASDR, GGDV 1022-1024, MGID, NdR V2
RUDANOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
RUDAVSKII (N) - ASDR, RKCH 3
RUDEN [Ruden] (N) - GHER II 254
R▄DIGER [Ridiger] - UVUO I
R▄DIGER [Ridiger] (C/N) - ARO, GGDV 1009, GHdA 12 / 23, RoRK II/(IV)
R▄DIGER-BIELIAEV [Ridiger-Bieliaev] (C) - GhdA
RUDIN (N) - RKCH 3
R▄DINGER [Ridinger] (N) - GHER III 345
RUDINY - UVUO I
RUDKO (N) - ASDR
RUDKOVSKII (N) - RKCH 2
RUDNEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1025-1026, NdR Y2
RUDNICKI - UVUO II
RUDNITSKIE - UVUO I
RUDNITSKII (N) - ASDR
RUDOLF (N) - RKCH 3
RUDZINSKII (N) - RKCH 2 / 3
RUDZKI - UVUO II
RUGOL' (N) - RKCH 3
RUKHLIADKO (N) - RKCH 2
RUKHLIADKO (N) - RKCH 3
RUKHOV (N) - RKCH 2
RUKIN (N) - GGDV 1027-1028
RUKINY - UVUO I
RUMIANTSEV (RUMIANTSOV) & RUMIANTSEV-ZADUNA¤SKII (C/N) - ARO, IRRD II, RKCH 5, RuRK II, RuRK-RS
RUMIANTSEVY - UVUO I
RUMIANTSEVY - UVUO I
RUNGEN [Rungen] (N) - GHOR 568
RUNOV - UVUO I
RUNOVSKII (N) - MR IV
RURIK see RIURIK
RUSAKOV (N) - DSTG III-(XII)
RUSALKIN (N) - RuRK II (in Shestov)
RUSAL'SKII (N) - GGDV 1029
RUSANOV (N) - ASDR
RUSANOVY - UVUO I
RUSENOV - UVUO I
RUSIEV (RUSISHVILI) {Rus-i-ev} (P) - DRRI IV,SKDG
RUSINOV (N) - GGDV 1030
RUSOBTOVSKII-MOGILIANSKII (N) - RKCH 1
RUSOV (RUSAISHVILI ?) (N) - SKDG
RUSSOCKI [Russotskii] (C/N) - AB, GRUP
RUSTANOVICH (N) - MR IV
RUTKEVICH (N) - DSTG III-(XII)
RUTKEVICH (N) - RKCH 6
RUTKOVSKII (N) - ASDR
RUTKOWSKI - UVUO II
RUTKOWSKI - UVUO II
RUTSKII (N) - RKCH 3
RUZHEVSKIE - UVUO I
RUZHINSKII (P) - GB III, IGHG I
RUZHSKII (of RUZA) (P) - VUKS
RYBAL'SKII-BUTEVICH (N) - RKCH 2
RYBALTOVSKIE - UVUO I
RYBKIN (N) - ASDR
RYDZEVSKII (N) - ASDR
RYKACHEV (N) - GGDV 1032, NdR X2
RYKACHEVY - UVUO I
RYKOV - UVUO I
RYKOV (N) - ASDR, DS II / III, GGDV 1033
RYKOWSKI - UVUO II
RYKUNOV (N) - DSTG III-(XII)
RYLIEEV (N) - DSTG III-(XII)
RYLOV (N) - ASDR
RYL'SKII (P) - (GB III), RKCH 2
RYMARENKO (N) - RKCH 3
RYMAREV (N) - RKCH 3
RYMSHINY - UVUO I
RYNDINY - UVUO I
RYNDOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
RYNKEVICH (N) - DSTG III-(XII)
RYNKEVICHI - UVUO I
RYNVID-MITSKEVICH (N) - DSTG III-(XII)
RYSHKOV (N) - ASDR, DK I, NdR O1
RYSHKOVY - UVUO I
RYZHANOV (N) - GGDV 1031
RZECHOWSKI - UVUO II
RZECZKOWSKI - UVUO II
RZECZYCKI - UVUO II
RZEWUSKI [Rzhevuskie] - UVUO I
RZEWUSKI [Rzhevuskii] (C/N) - AB, GRUP, GT 157, RoRK IV
RZHEVSKIE - UVUO I
RZHEVSKII (Rurikids) (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1008, NdR N1, RoRK IV
RZYCZSZEWSKI [Rzhishchevskii] (C/N) - AB
RZYMSKI - UVUO IISAAKADZE (N) - SKDG
SAAKADZE (P) - DCC
SABAKOVY - UVUO I
SABANIEEV - UVUO I
SABANIEEV (N) - GGDV 1035, RSRD II
SABIR (N) - NdR O1
SABLUKOV (N) - NdR O1
SABLUKOVY - UVUO I
SABUROV (N) - ASDR, NdR O1, RKTS, RoRK IV
SABUROVY - UVUO I
SABUROVY - UVUO I
SACHEVANOV - UVUO I
SACHS [Zaks] (N) - MDRK
SACHSEN-ALTENBURG [Saksen-Altenburgskaia] (P) - DRRI III
SACKEN [Saken] (N) - ASDR
SADOVNIA (N) - RKCH 3
SADOVSKII (N) - GGDV 1042, RKCH 3
SADZHAIIA (SAJAIA) (N) - IPSL
SAEVSKII (N) - RKCH 3
SAFONOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1053-1055
SAFONOVICH (N) - GGDV 1052
SAFONOVY - UVUO I
SAFONOVY - UVUO I
SAGAREV (N) - RKCH 6
SAGIN (N) - GGDV 1041
SAGINOV (SAGINASHVILI) (N) - SKDG
SAGINOV (SAGINASHVILI) (P) - DRRI IV, SKDG
SAGNIBEDOV (N) - RKCH 2 (addenda)
SAGRAMOSO (C) - OI-AD
SAINT-PRIEST (de) (de Guignard de Saint-Priest) [de-Sen-Pri] (C) - GFG, OI-AD, RoRK III
SAKHANSKII - UVUO I
SAKHANSKII (N) - ASDR, GGDV 1056, RKCH 1 / 2 / 3
SAKHAROV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1057, NdR O1
SAKHAROVY - UVUO I
SAKHAROVY - UVUO I
SAKHATSKII (N) - GGDV 1058
SAKHNO-USTIMOVICH (N) - MR IV
SAKHNOVSKIE - UVUO I
SAKHNOVSKII (N) - MR IV, RKCH 3 / 6
SAKIN (N) - RKCH 3
SAKOVICH (N) - GGDV 1043, RKCH 3
SAKOVNIN (N) - RKCH 2
SAKULINSKII (N) - ASDR
SAKVARELIDZE (N) - SKDG, SKDI
SALAGOV see SOLAGOV
SALAKAIIA (SALAKAIA) (N) - IPSL
SALAMYKOV (N) - ASDR
SALEMAN (N) - RKCH 2
SALEMANN [Zalemann] - UVUO I
SALIAN (Khans/Sultans of) - MS (cf)
SALIAS de TOURNEMIRE [Sal-i-as-de-Turnemir] (C) - MS (cf), NGIZ 1946, OI-AD
SALIGNAC [Salin'iak] (N) - RKCH 2
SALINS (de) (C) - OI-AD
SALISZ - UVUO II
SAL'KOV - UVUO I
SAL'KOV - UVUO I
SAL'KOV (N) - DAK 1898, NdR O1
SALOMYKOV (N) - NdR Z2
SALOV (N) - NdR O1
SALOVY - UVUO I
SALTANOV (N) - GGDV 1044
SALTANOVY - UVUO I
SALTYKOV (P/C/N) & SALTYKOV-GOLOVKIN (C) - DCPS, DRRI II, DSTG III-(XII), GGDV 1045, IRRD II, MGID, NdR O1, RoRK II / II
SALTYKOVY - UVUO I
SALTYKOVY - UVUO I
SALTYKOVY - UVUO I
SALTYKOVY - UVUO I
SALTZA (SALZA) (von) [fon-Zal'tsa] (B) - ARO, GHER I 236, (RoRK III)
SAMARGANOV (SAMARGANISHVILI) (N) - SKDG
SAMARIN (N) - DSTG III-(XII), NdR O1 (and Kvashnin-Samarin), RoRK IV (in Kvashnin)
SAMARINY - UVUO I
SAMARZH (SAMARZHI ?) (N) - ASDR, GGDV 1046-1047
SAMBIKIN (N) - RKCH 2
SAMCHEVSKII (N) - RKCH 1 / 3
SAMOFALOV - UVUO I
SAMO¤LENKO (N) - RKCH 3
SAMO¤LOV (C/N) - GGDV 1048, RSRD II, RuRK-RS
SAMO¤LOVICH (N) - MR IV, RKCH 2
SAMO¤LOVICH (N) - RKCH 3
SAMO¤LOVY - UVUO I
SAMO¤LOVY - UVUO I
SAMOKVASOV (N) - RKCH 1
SAMOKVASOV (N) - RKCH 2
SAMOTESOV (N) - GGDV 1049
SAMOTSVIETOV (N) - RKCH 2
SAMOV (SAMASHVILI) (N) - SKDG
SAMOVSKII (N) - RKCH 3
SAMSHADIL (Sultans of) - MS (cf)
SAMSON-HIMMELSTJERNA [Samson-Gimmel'sherna] (N) - GHdA 83, GHER III 217, GHLR I 174, GHOR 572 / 693 / 708
SAMSONOV - UVUO I
SAMSONOV (N) - ASDR, GGDV 1050, NdR O2
SAMSONOV-DVO¤NIKOV (N) - DSTG III-(XII)
SAMSONOVY - UVUO I
SAMYGIN (-) - MS
SANBUROV - UVUO I
SANDHAGEN [Zandgagen] (N) - MDRK
SANDYREVSKII (P) - IRRD I
S─NGER [Zenger] (N) - MDRK
SANGUSHKO - UVUO I
SANGUSZKO [Sangushko] (P) - AB, DRRI II, GB II, GT 173, IGHG I, RoRK I, ZKSP V
SANIKIDZE (N) - SKDI
SANKOVSKII (N) - RKCH 3
SANTI - UVUO I
SANTI (C) - MS, OI-AD, RoRK III
SANTLIKUDIEV (SANTLIKUDASHVILI) {Santlikud-i-ev} (N) - SKDG
SAPIEHA [Sapegi/Sopegi/Sopigi] (P/C/N) - AB, DRRI II, GB II, GT 169 / 170 / 171, MLPP, RoRK III, ZKSP XI
SAPIEHA [Sapiega] - UVUO I
SAPOSHNIKOV (N) - DS III
SAPRONOV (N) - DSTG III-(XII)
SARACHINSKII (N) - GGDV 1051
SARANDINAKI (N) - NIGZ 1959
SARKISOVY - UVUO I
SARNOWSKI - UVUO II
SARYCHEV (N) - ASDR
SASINOWSKI - UVUO II
SASS (von) [fon-Zass] (N) - ARO, GHdA 120, GHKR I 609, GHLR II 860, GHOR 315 / 681 / 707
SATIN (Rurikids) (N) - DSTG III-(XII), NdR O2, RKTS, RoRK IV
SATINY - UVUO I
SATYGIN-KONDI¤CKII (P) - DRRI III
SATYJEWSKI [Satyevskii] (P) - IGHG I
SAVANCHEEV (N) - GGDV 1036-1037
SAVANELI (N) - SKDG
SAVARENSKII (N) - ASDR
SAVARSKIE - UVUO I
SAVARSKII (N) - ASDR
SAVAST'IANOV (N) - ASDR
SAVCHENKO - UVUO I
SAVCHENKO (N) - RKCH 2 / 3
SAVCHENKO-BIEL'SKII (N) - RKCH 1 / 2
SAVEL'EV (N) - ASDR, GGDV 1039-1040, RKCH 6
SAVEL'EVY - UVUO I
SAVELKOV (N) - LIRO 1914
SAVELOV (N) - ANR III, (DNLI - Savelli), DSTG VII / III-(XII), GGDV 1038, LIRO 1914, NdR O2
SAVELOVY - UVUO I
SAVENKO - UVUO I
SAVENKO (N) - RKCH 2 (addenda)
SAVENKOV (N) - DSTG III-(XII)
SAVICH (N) - MR IV, RKCH 1 / 2 / 6
SAVICHI - UVUO I
SAVIN - UVUO I
SAVIN (N) - ASDR, RKCH 3
SAVINOV (N) - ASDR
SAVINOVY - UVUO I
SAVINSKII - UVUO I
SAVINSKII (N) - RKCH 2
SAVITSKIE - UVUO I
SAVITSKIE - UVUO I
SAVITSKII (N) - ASDR, MR IV, RKCH 1 / 2 / 3
SAVONCHEEVY - UVUO I
SAVON'KO - UVUO I
SAVURSKIE - UVUO I
SAWINSKI - UVUO II
SAYN-WITTGENSTEIN [Za´n-Vitgenste´n] (P) - AdG, ARO, DK VI, DRRI II, FP1 II / III cor, FP2 II, GHdA 19 / 114, RoRK III
SAZONOV (N) - DSTG III-(XII)
SAZONOVY - UVUO I
SBITNEV (N) - RKCH 3
SCALON (de) [de Skalon] - UVUO I
SCALON (de) [de-Skalon] (N) - NdR O2, RuRK II
SCHAFFHAUSEN-SCHÍNBERG-ECK-SCHAUFUSS [Shaffgauzen-Shenberg-Ek-Shaufus] (N) - NdR O2
SCHAMBACHER [Shambakher] - UVUO I
SCHARENBERG [Sharenberg] (N) - GHER I 247, GHOR 657
SCHASTLIVTSEV (N) - ASDR
SCHAUMANN [Shauman] (N) - ASDR
SCHEINVOGEL [She´nfogeli] - UVUO I
SCHENK [Shenk] - UVUO I
SCHENK [Shenk] (N) - ASDR
SCHEURMANN [She´man] (N) - GHER III 299
SCHIFF [Shiff] - UVUO I
SCHILDER (von) [Shil'der] (N) -
SCHILLER (SCH▄LLER ?) [Shiller] (N) - GGDV 1373
SCHILLING (von) [fon-Shiling] (B/N) - ARO, GHER III 221
SCHILLING [Shiling] (N) - GGDV 1372, NdR V2/W2
SCHILLING von SCHILLINGSHOF (C) - ARO
SCHLAU (?) [Shlau] - UVUO I
SCHLEIFFER [Schle´ffer] - UVUO I
SCHLIPPENBACH (von) [fon-Shlippenbakh] (C/B) - ARO, DK I, GHER I 724, GHKR I 461, GUT 1929
SCHLOSSMANN [Shlosman] - UVUO I
SCHMIDT [Shmidt] - UVUO I
SCHMIDT [Shmidt] - UVUO I
SCHMIDT [Shmidt] - UVUO I
SCHMIDT [Shmidt] (N) - ASDR, LIRO IX
SCHMIDT LÍWE von LÍWENFELS (N) - DNSG
SCHMIT [Shmit] - UVUO I
SCHNABEL [Shnabel'] (N) - GGDV 1389
SCHNACKENBURG [Shnakenburg] (N) - ASDR
SCHNEIDER [Shne´der] (N) - GGDV 1390, NdR O2
SCHNEIDER [Shne´dery] - UVUO I
SCHOEPPINGK (op dem Hamme gennant von Schoeppingk) [Shepping] (B) - ARO, ASDR, GHdA 110, NdR Y2, NGIZ 1939, (RoRK III)
SCHOLTZ [Shol'ts] - UVUO I
SCHONERT [Shonert] (N) - GHER III 239
SCHORSTEIN* [Shorshte´n] - UVUO I
SCHOULTZ von ASCHERADEN [Shul'ts-fon-Asheraden] (B/N) - ARO, GHdA 16 / 127, GHER III 388, GHLR II 1038, (RoRK III)
SCHREIBER [Shre´ber] (N) - RKCH 3
SCHROEDER [Shreder] - GHdA 129
SCHROEDER [Shreder] - UVUO I
SCHROEDER [Shreder] - UVUO I
SCHROEDER [Shreder] - UVUO I
SCHUBERT [Shubert] (N) - GHER III 242
SCH▄LBERG [Shil'berg] (N) - GGDV 1375
SCHULENBERG (von der) [von-der-Shulenberg] (C) - GHdA 2 / 63, NdR O2, NIGZ 1956, RKCH 5, (RoRK III)
SCHULMANN [Shul'man] (N) - GHER I 258, GHOR 582
SCHULTZ [Shul'ts] (N) - GHER III 389
SCHULTZ [Shul'ts] (N) - RKCH 1
SCHULZ ? - UVUO II
SCHUMANN (N) - OI-AD
SCHWANEBACH [Shvanebakh] (N) - DK VII
SCHWARTZ / SCHWARZ [Shvarts] - UVUO I
SCHWARZ (SCHWARTZ) [Shvarts] (N) - ASDR, GGDV 1362
SCHWEBS [Shvebs] (N) - GHER III 389
SCHWENGELM [Shvengel'm] (N) - GHER II 255
SCHWINDT [Shvint] (N) - RKCH 2
SEBASTIANOVICH {Sebast-i-anovich} (N) - MR IV
SEBRIAKOV (N) - DAK 1899
SEDDELER [Zedd(e)ler] (B) - ANR III, NdR W2, (RoRK III)
SEDZIKOWSKI - UVUO II
SEEBERG (von) [fon-Zeeberg] (N) - ARO
SEEFELD (von) [fon-Zeefel'd] (B/N) - ARO, GHdA 127, GHKR I 177
SEGE von LAURENBERG [Zege-fon-Laurenberg] - UVUO I
SEGE von LAURENBERG [Zege-fon-Laurenberg] (N) - GHOR 587 / 694
SEIDER [Ze´der] (N) - GGDV 421
SEIDLITZ [Ze´dlits] (N) - GHER III 247
SEIFART / SEYFART [Ze´fart] - UVUO I
SEIFERT [Ze´fert] (N) - ASDR, OI-AD
SEITOV (P) - AUFL
SEKERIN (N) - ASDR
SEKERINSKII - UVUO I
SEKERZH-ZEN'KOVICH (N) - RKCH 6
SEKRETEV (N) - DK VII
SELEKHOVSKII (P) - AUFL, GB IV, IRRD I, MS, RuRK II
SELEKHOVY - UVUO I
SELETSKIE - UVUO I
SELETSKII (N) - MR IV, RKCH 6
SELEVINY - UVUO I
SELEZNEV - UVUO I
SELEZNEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR O2
SELIANINOV (N) - GGDV 1067
SELIANINOVY - UVUO I
SELIFONTOVY - UVUO I
SELIKHOV (N) - ASDR
SELIVACHEVY - UVUO I
SELIVANOV (N) - ASDR, NdR Z2
SELIVANOVY - UVUO I
SELIVERSTOV (N) - DSTG III-(XII)
SELIVERSTOVY - UVUO I
SELLHEIM [Zel'ge´m] - UVUO I
SELTMANN [Zel'tman] (N) - MDRK
SEMASHKO (N) - RKCH 2
SEMBIKAEV (P) - AUFL
SEMEKA (N) - MR IV, RKCH 2 / 3
SEMENCHUK - UVUO I
SEMENOV (Bagratids) (P) - DRRI III
SEMENOV (N) - ASDR, RKCH 1 / 2
SEMENOV (of Tver) (N) - GGDV 1068-1070, NdR O2
SEMENOVICH (N) - RKCH 3
SEMENOVSKII (N) - ASDR
SEMENOV-TIAN-SHANSKII (N) - NdR O2
SEMENOVY - UVUO I
SEMENOVY - UVUO I
SEMENSKII (N) - GGDV 1071
SEMEVSKII (N) - RSRD II, RKCH 3
SEMIBRATOV (N) - ASDR
SEMICHOVY - UVUO I
SEMINIEEV (P) - AUFL
SEMIONOV (N) - GGDV 1073
SEMIVSKII (N) - GGDV 1072
SEMMER [Zemmer] - UVUO I
SEMPLIKEVICH (N) - RKCH 3
SEMPLINSKII (N) - RKCH 2
SEMYKIN (N) - GGDV 1074
SEMYNIN (N) - ASDR
SENDIUKOV (N) - DSTG III-(XII)
SENGBUSCH [Zengbuch] (N) - GHOR 335 / 683
SENIAVIN (N) - NdR O2, RuRK II
SENIAVINY - UVUO I
SENIUKOV (N) - DSTG III-(XII)
SENIUTIN (N) - DAK 1898
SEN'KOV (N) - RKCH 2 (addenda)
SENSKI [Sen'skii] (P) - GB II, IGHG I
SENSOV (N) - ASDR
SERAPIN - UVUO I
SERBENIN (N) - GGDV 1075
SERDIUKOV (N) - RKCH 2
SERDOBIN (B) - NdR O2, NIGZ 1955, (RoRK III)
SERDOBINY - UVUO I
SERDTSEV (N) - ASDR
SEREBRENITSKII {Serebreni-t-skii} (N) - GGDV 1077
SEREBRIAKOV - UVUO I
SEREBRIAKOV - UVUO I
SEREBRIAKOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1078, RKCH 2
SEREBRIANYI-OBOLENSKII (P) - IRRD I, RuRK II
SEREDA (N) - RKCH 3
SERGIEEV - UVUO I
SERGIEEV (N) - ASDR, GGDV 1076
SERGIEEVY - UVUO I
SERGIEVSKII {Serg-i-evskii} (N) - ASDR
SERPUKHOVSKII (P) - VUKS
SESLAVIN (N) - GGDV 1079, RSRD II
SESLAVINY - UVUO I
SETSKII (N) - ASDR
SEVENARD (N) - GGDV 1065
SEVRINOV (N) - GGDV 1066
SEYFFART (N) - OI-AD
SHABEL'SKII (N) - NdR B2, NIGZ 1957, RKCH 2
SHABLOVSKII (N) - RKCH 2
SHABLYKIN (N) - DSTG III-(XII), MGIA III
SHABLYNIN (N) - ASDR
SHABRANSKII (N) - RKCH 2
SHABUROV (SHABURISHVILI) (N) - SKDG
SHAFERIKOV-PUSHKIN (N) - NdR B2, RoRK IV
SHAFIROV (B) - ARO, RuRK II, RuRK-RS
SHAFONSKIE - UVUO I
SHAFONSKII (N) - RKCH 6
SHAFROV (N) - ASDR, RoRK IV
SHAFROVY - UVUO I
SHAGUBATOV (N) - DK I
SHAKHAEV (P) - DRRI III
SHAKHMAMETEV (P) - ANR I, AUFL
SHAKHMATOV (N) - NdR B2
SHAKHMATOVY - UVUO I
SHAKHNO - UVUO I
SHAKHONSKII (P) - GGDV 1359
SHAKHOV - UVUO I
SHAKHOV (N) - DSTG III-(XII)
SHAKHOVICH (SHAKHA) (P) - (GB III)
SHAKHOVSKIE - UVUO I
SHAKHOVSKIE-GLIEBOVY-STRIESHNEVY - UVUO I
SHAKHOVSKOI (P) - ANR I / II / III, ASDR, FP1 I / III cor, FP2 II, GGDV 1357-1358, IRRD I, MGID, NdR B2, RoRK I
SHAKHOVSKOI-GLIEBOV-SHRIESHNEV (P) - AdG, ARO, GHER III 311, NdR B2, RoRK I
SHAKHOVY - UVUO I
SHALAMOV - UVUO I
SHALIBOV (SHALIBASHVILI) (N) - SKDG
SHALIKASHVILI (N) - SKDGu
SHALIKOV (SHALIKASHVILI) (P) - AdG, DRRI IV, FPG
SHALIMOV - UVUO I
SHALIMOV (N) - GGDV 1348-1349
SHALIUKHIN (N) - GGDV 1350-1351
SHAMIN - UVUO I
SHAMIN (P) - IRRD I
SHAMRAEV (N) - RKCH 2
SHAMSHEV (N) - GGDV 1352, NdR B2
SHAMSHEVY - UVUO I
SHAN-GIREI (N) - RKCH 2
SHAPIROV - UVUO I
SHAPOSHNIKOV (N) - ASDR, RKCH 2 (addenda)
SHARAPOV (N) - GGDV 1353
SHARASHIDZE (N) - SKDGu
SHARAZENIDZE (N) - SKDI
SHARKO (N) - RKCH 3
SHAROGORODSKII (N) - RuRK II
SHARSKII (N) - DSTG III-(XII)
SHARVASHIDZE see SHERVASHIDZE
SHASTOV (N) - RKCH 2
SHASTUNOV (P) - IRRD I, RuRK II
SHATALOV (N) - DSTG III-(XII)
SHATBERANI (N) - SKDG
SHATILOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1354-1355
SHATILOVY - UVUO I
SHATROV - UVUO I
SHATUNOV (N) - GGDV 1356
SHAULA (N) - RKCH 2
SHAVARNADZE (N) - SKDGu
SHAVERDOV (SHAVERDASHVILI) (N) - SKDG
SHAVROV (N) - GGDV 1347
SHCHAVINSKII - UVUO I
SHCHEDRIN (N) - ASDR
SHCHEDRITSKII (N) - ASDR
SHCHEGLOVITOV (N) - NdR P1
SHCHEKINY - UVUO I
SHCHELIN (N) - DSTG III-(XII)
SHCHELKAN (N) - ASDR
SHCHELKUNOV (N) - GGDV 1400
SHCHELOKOV (N) - ASDR
SHCHENIATEV (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
SHCHEPETEV (N) - GGDV 1401
SHCHEPETIN (N) - ASDR
SHCHEPIN-OBOLENSKII (P) - IRRD I
SHCHEPIN-ROSTOVSKII (P) - DRRI I, IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii), RoRK I
SHCHEPINY - UVUO I
SHCHEPOCHKIN (N) - ASDR, NdR P1
SHCHEPOT'EV (N) - DSTG III-(XII)
SHCHERBA (N) - RKCH 2
SHCHERBACHEV (N) - ASDR, DK II / V / VII / IX, DSTG III-(XII), MS (cf), NGIZ 1963
SHCHERBAK (N) - RKCH 2 / 3
SHCHERBAKOV (N) - ASDR, GGDV 1402, RKCH 2
SHCHERBATOV (P) - FP1 I / III cor, FP2 I, IRRD I, NdR P1, RDGU, RKCH 5, RoRK I
SHCHERBATOVY - UVUO I
SHCHERBATSKII (N) - RKCH 2
SHCHERBIN (N) - RKCH 3
SHCHERBININ (N) - NdR P2
SHCHERBININY - UVUO I
SHCHERBOV-NEFEDOVICHI - UVUO I
SHCHERBOVY - UVUO I
SHCHETIKHIN (N) - GGDV 1403
SHCHETININ (N) - DSTG III-(XII)
SHCHETININ (P) - DRRI I, IRRD I, RoRK I, RuRK II
SHCHETININY - UVUO I
SHCHIGOLEVY - UVUO I
SHCHIROVSKII - UVUO I
SHCHITINSKII (N) - RKCH 2
SHCHOLOKOV (N) - ASDR
SHCHUKIN (N) - GGDV 1404
SHCHUKINY - UVUO I
SHCHULEPNIKOVY - UVUO I
SHCHUREVICH-GALKA (N) - RKCH 2
SHCHUROV (N) - DSTG III-(XII)
SHCHUTSKII (N) - GGDV 1405, RKCH 2
SHEBANOVY - UVUO I
SHEBEKO - UVUO I
SHEBEKO (N) - NdR B2
SHECHKOV (N) - RKCH 2
SHEGLOVITOV (N) - RKCH 6
SHE¤DIAKOV (P) - IRRD I
SHEIN (N) - DSTG VIII / III-(XII), NdR C1, (RoRK IV)
SHEKHAVTSOV (N) - DSTG III-(XII)
SHEKHAVTSOVY - UVUO I
SHEKHONSKII (P) - DRRI I, IRRD I, NdR C1, RoRK I, VUKS
SHEKI (Khans of) - MS (cf)
SHELAMOV (N) - DSTG III-(XII)
SHELAPUTIN - UVUO I
SHELEKHOV (N) - GGDV 1364
SHELEKHOVY - UVUO I
SHELESHPANSKIE - UVUO I
SHELESHPANSKII (P) - DRRI I, IRRD I, NdR C1, RoRK I, VUKS
SHELIIA (SHELIA) (N) - IPSL
SHELIIA (SHELIA) (P) - IPSL
SHELISKII (N) - ASDR
SHELKOVSKII (N) - GGDV 1365
SHEMIACHICH (P) - GB IV
SHEMIAKIN - UVUO I
SHEMIAKIN (N) - LIRO XI, RuRK II
SHENDIUK (N) - RKCH 3
SHENDIUKH (N) - RKCH 3
SHENGEREI (N) - RKCH 2
SHENIAVSKIE - UVUO I
SHENSHIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR V1, RSRD II
SHENSHINY - UVUO I
SHEPELEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR Y1, RKCH 2, RuRK II
SHEPELEV-VORONOVICH (N) - DSTG III-(XII), NdR Y1
SHEPELEVY - UVUO I
SHEPILOV (N) - ASDR
SHERAPOV - UVUO I
SHERAPOV (N) - DSTG III-(XII)
SHERBACHEVY I - UVUO I
SHERBACHEVY II - UVUO I
SHEREMETEV (C/N) - ARO, ASDR, DK III, DS II, DSTG III-(XII), FC1 I / II cor, FC2 I, GGDV 1366, IRRD II, NdR C1, RoRK III (p. 494)
SHEREMET'EV (N) - RKCH 2
SHEREMETEVY - UVUO I
SHEREMETEVY - UVUO I
SHEREMETOV (N) - RKCH 3
SHERVASHIDZE (SHARVASHIDZE) (P) - DRRI IV, FPG, (RoRK III)
SHERVASHIDZE - UVUO I
SHERVUD-VIERNY¤ - UVUO I
SHESHKOVSKII - UVUO I
SHESTAKOV (N) - ASDR, GGDV 1367
SHESTAKOVY - UVUO I
SHESTOV (N) - GGDV 1368, NdR C1, RuRK II [see also: Rusalkin]
SHESTUNOV (N) - GGDV 1369-1370
SHETNEV (N) - RKTS
SHETNEVY - UVUO I
SHEVANDINY - UVUO I
SHEVELEV (N) - GGDV 1363
SHEVELEV (Odnodvortsy) - GV VIII
SHEVELEVY - UVUO I
SHEVERNITSKII (N) - RKCH 2
SHEVICH (N) - NdR C1
SHEVILI - UVUO I
SHEVTSOVY - UVUO I
SHIBANSKII (P) - IRRD I
SHIDLOVSKIE - UVUO I
SHIDLOVSKII (N) - DK II / VI, DSTG VIII-(XVII), NdR C1, RKCH 2
SHIGORIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1371
SHIIANOV (N) - RKCH 3
SHIKHMANOV (N) - NdR C1
SHIKHMATOVY - UVUO I
SHIKHUTSKII (N) - RKCH 1 / 2 / 3
SHILINTSOV (N) - ASDR
SHILOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1374, NdR C1
SHILOVSKIE - UVUO I
SHILOVSKII (N) - NdR C1, RSRD II
SHIMANOVSKIE - UVUO I
SHIMANOVSKII (N) - ASDR
SHIMANSKII - UVUO I
SHIMANSKII (N) - GGDV 1376-1377
SHIMOVOLOSOV (N) - ASDR
SHINGEREI (N) - RKCH 2
SHIOEV (SHIOSHVILI) (N) - SKDI
SHIPILOV (N) - DSTG III-(XII)
SHIPNEVSKIE - UVUO I
SHIPOV (N) - ASDR, DAK 1898, NdR Y1, RSRD II
SHIPOVY - UVUO I
SHIRABOKOV (N) - GGDV 1378
SHIRAI (N) - RKCH 4
SHIRIAEV (N) - ASDR
SHIRIAI - UVUO I
SHIRINKINY - UVUO I
SHIRINSKII-SHIKHMATOV (P) - ANR III, ASDR, DRRI III, FP1 II, FP2 I, NdR C1, RoRK III
SHIRKOV (N) - NdR C1
SHIRKOVY - UVUO I
SHIRVAN (Khans of) - MS (cf)
SHISHKEVICH (N) - RKCH 3 / 6
SHISHKIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1379
SHISHKINY - UVUO I
SHISHKINY - UVUO I
SHISHKO (N) - ASDR
SHISHKOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1380, NdR C1, RoRK IV
SHISHKOVY - UVUO I
SHISHKOVY - UVUO I
SHISHLANOV (P) - IRRD I
SHISHMAREV (N) - GGDV 1383-1386, NdR C1, RSRD II
SHISHMAREVY - UVUO I
SHISHOV - UVUO I
SHISHOV (N) - RKCH 3
SHKLIAREVICH (N) - RKCH 2
SHKRED-KHMIELEVSKII (N) - RKCH 1
SHKUL'TETSKII (N) - GGDV 1387
SHKURA (N) - RKCH 1 / 3
SHKURIN (N) - RKCH 2
SHLIATIN (N) - GGDV 1388
SHLIKEVICH (N) - RKCH 3 / 4
SHMAKOV (N) - RKCH 3
SHMAKOVY - UVUO I
SHMAROV (N) - RKCH 2
SHMIGEL'SKII - UVUO I
SHMIGEL'SKII (N) - DSTG III-(XII), RKCH 3
SHOLFIN (N) - GGDV 1391
SHOTADZE (N) - SKDI
SHPAKOVSKIE - UVUO I
SHPAKOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
SHPILIOTOV (N) - RKCH 3
SHRAMCHENKO (N) - RKCH 2 / 3
SHTERICHI - UVUO I
SHTRANIKH (N) - ASDR
SHTUKAREV (N) - GGDV 1394
SHTURMOV (N) - RKCH 2
SHUBA (N) - RKCH 6
SHUBIN (N) - ASDR, RuRK II
SHUBIN-POZDIEEV - UVUO I
SHUBINSKII (N) - GGDV 1396, NdR X1, RSRD II
SHUBINY - UVUO I
SHUBINY - UVUO I
SHUGAEVSKII (N) - RKCH 3
SHUGUROV (N) - GGDV 1397, RKCH 2
SHU¤SKII(P) - GB IV, IRRD I, RoRK I, RuRK II [see also: Skopin]
SHU¤SKII-GLAZATYI (P) - IRRD I, RoRK I, RuRK II, RuRK-RS
SHU¤SKII-GORBATYI (P) - RoRK I, RuRK II
SHU¤SKII-GUBKIN (P) - IRRD I
SHUKLINY - UVUO I
SHULESHKIN (N) - RKCH 2
SHUL'GIN (N) - ASDR
SHUL'GOVSKII - UVUO I
SHUL'GOVSKII (N) - RKCH 2
SHULTZ / SHULZ [Shul'ts] - UVUO I
SHUL'ZHINSKII-SAVICH (N) - RKCH 2
SHUMAKOVY - UVUO I
SHUMANSKII-KRASNOZHON (N) - RKCH 3
SHUMAROVSKII (P) - IRRD I
SHUMILOV (N) - ASDR
SHUMITSKII (N) - RKCH 2
SHUMSKII (N) - DSTG III-(XII)
SHUMSKII-KOVERNIKOV (N) - RKCH 2
SHUPINSKIE - UVUO I
SHUPINSKII (N) - GGDV 1398
SHURINOV - UVUO I
SHUSHERIN (N) - DSTG III-(XII)
SHUTTLEWORTH [Shutlevort] (N) - GGDV 1399
SHUVALOV (C/N) - ANR II, ARO, FC1 I / II cor, FC2 I, GHER III 307, GHOR 585 / 694, IRRD II, NdR C1, RoRK II / IV. [see also: Vorontsov (P)]
SHUVALOV (N) - ASDR
SHUVALOVY - UVUO I
SHVACHKO (N) - RKCH 2
SHVA¤NITSKII (N) - GGDV 1360
SHVANSKII (N) - RKCH 3
SHVANVICH (N) - GGDV 1361, NdR C1
SHVETSOVY - UVUO I
SIBELEV (N) - RKCH 3
SIBIRIAKOV - UVUO I
SIBIRSKII (of Siberia) (Tsar/P) - DRRI III, IRRD I, OIRG, RoRK III
SIDAMON-ERISTOV (SIDAMON-ERISTAVI) (P) - DRRI IV, FPG
SIDORENKO (N) - GGDV 1080, RKCH 3
SIDOREVSKII (N) - GGDV 1081
SIDOROV (N) - GGDV 1082-1085, RKTS
SIDORSKII (N) - RKCH 3
SIEBER [Ziber] (N) - ASDR
SIEBERT [Zibert] (N) - ASDR, MDRK
SIEBERT* [Zibert] - UVUO I
SIECHENOVY - UVUO I
SIEDLETSKII (N) - RKCH 3
SIEDNEV - UVUO I
SIEGER-KORN (von) [fon-Ziger-Korn] (N) - MDRK
SIEKACHINSKIE - UVUO I
SIELMANN (?) [Sil'man] - UVUO I
SIELMANN [Zil'man] (N) - GGDV 425
SIEMENS [Simens] - UVUO I
SIEMIANOWSKI - UVUO II
SIEMIATKOWSKI / SIEMENTKOWSKI - UVUO II
SIEMIENSKI [Siemenskii] (C/N) - AB
SIENIAWSKI [Seniavskii] (N) - GB IV, GT 129
SIENIENSKI [Senenski] (N) - GT 107
SIENNICKI - UVUO II
SIERAKOWSKI - UVUO II
SIERAKOWSKI - UVUO II
SIERAKOWSKI [Sierakovskii] (C/N) - AB, GHdA 112 / 121, GRUP, (RoRK IV), ZKSP I / II / III / V
SIERIKOV-ANTONOVICH (N) - RKCH 2
SIERZPUTOWSKI - UVUO II
SIEVERS [Sivers] - UVUO I
SIEVERS [Sivers] (C/N) - ARO, GHdA 89, GHER III 389, NdR O2, RoRK II
SIEVERTSOVY - UVUO I
SIEWRUK - UVUO II
SIGAREVICH (N) - RKCH 2
SIKORSKI - UVUO II
SILAKOV (N) - RKCH 2
SIL'CHEVSKII (N) - RKCH 3
SILEVICH (N) - MR IV, RKCH 2 / 3
SILFVERHJELM [Sil'verg-i-el'm] (B) - (RoRK III)
SILFWERHARNISK [Sil'bergarnish] (N) - GHER III 346
SILICH & SILICH-POLIANKSII (N) - MR IV, RKCH 1 / 2 / 3
SILIN - UVUO I
SILIN (N) - ASDR
SILNICKI - UVUO II
SIL'VANSKII - UVUO I
SIL'VANSKII (N) - GGDV 1086
SIMAKOV (N) - ASDR
SIMANOVSKII (N) - GGDV 1087-1088, RKCH 2
SIMANSKIE - UVUO I
SIMANSKII (N) - NdR O2
SIMBORSKII (N) - GGDV 1089
SIMOLIN & SIMOLIN-WETTBERG (von) [fon-Simolin-Vetberg] (B) - ARO, GHdA 79, GHER III 395, GHKR I 183
SIMONOV - UVUO I
SIMONOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), RKCH 2
SIMONOVSKII (N) - MR IV, RKCH 2 / 3
SIMONOVY - UVUO I
SINDAROVSKII (N) - RKCH 3
SINEL'NIKOVY - UVUO I
SINIEL'NIKOV (N) - NdR O2
SINITSYN (N) - GGDV 1090-1091
SINITSYNY - UVUO I
SIPIAGIN (N) - ASDR, GGDV 1092-1093, RSRD II
SIPIAGINY - UVUO I
SIPIAGINY - UVUO I
SIROKVASHA (N) - RKCH 2
SISIEEV (P) - IRRD I
SISSERMANN [Zisserman] - UVUO I
SITSKII (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
SIVAI (SIVAEV) (N) - RKCH 6
SIVERS [Sivers] (N) - GHdA 20, GHER III 395, GHLR I 285
SIZAREV (N) - ASDR
SKABICHEVSKII (N) - RKCH 3
SKACHEVSKII (N) - RKCH 3
SKACHINSKII (N) - GGDV 1095
SKALON see SCALON
SKALOVSKII (N) - RKCH 2
SKANDRAKOV (N) - RKCH 2
SKARBEK - UVUO II
SKARBEK (C/N) - AB, (RoRK III)
SKARIATIN (N) - GGDV 1094, NdR V2
SKARIATINY - UVUO I
SKARZHINSKIE - UVUO I
SKARZHINSKII (N) - RKCH 3
SKARZYNSKI - UVUO II
SKARZYNSKI - UVUO II
SKARZYNSKI [Skarzhinskii] (B/N) - AB, GRUP, ZKSP XII
SKAVRONSKIE - UVUO I
SKAVRONSKII (C) - IRRD II, RuRK II, RuRK-RS
SKERST - UVUO I
SKIADAN {Sk-i-adan} (N) - ASDR
SKIPETROV (N) - ASDR
SKLIFOSOVSKII - UVUO I
SKLODOWSKI - UVUO II
SKLODOWSKI - UVUO II
SKOBELEV (N) - NdR O2
SKOBEL'TSYN (N) - DSTG III-(XII) / VIII-(XVII)
SKOBENKO (N) - RKCH 2
SKOBIEEV (N) - ASDR
SKOBIEL'TSYN (SKOBEL'TSYN) (N) - RSRD II
SKOBIEL'TSYNY - UVUO I
SKOBIN (N) - ASDR
SKOCZYNSKI - UVUO II
SKOKOV (N) - ASDR
SKOLON (N) - ASDR
SKOMPSKI - UVUO II
SKOPIN-SHU¤SKII (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
SKORIATIN - UVUO I
SKORINO (N) - GB I
SKORNIAKOV - UVUO I
SKOROPADSKII (N) - MR IV, RKCH 6, RuRK II
SKOROV (N) - ASDR
SKORUPA (N) - MR IV
SKORUPPA (N) - RKCH 2
SKORZEWSKI - UVUO II
SKÍRZEWSKI [Skorzhevskii] (C/N) - AB
SKOTNICKI - UVUO II
SKOVORODIN (N) - ASDR
SKRIABIN - UVUO I
SKROPYSHEVY - UVUO I
SKRYPITSYN (N) - GGDV 1097
SKRYPITSYNY - UVUO I
SKRYPLEVY - UVUO I
SKRZETUSKI - UVUO II
SKRZYNECKI - UVUO II
SKRZYNSKI [Skrzhinskii] (C/N) - AB
SKRZYSZOWSKI - UVUO II
SKUBNIEWSKI - UVUO II
SKUGAR-SKVARSKII (N) - RKCH 1
SKUP - UVUO II
SKUPIENSKI - UVUO II
SKUPIEWSKI - UVUO II
SKURATOV (N) - DSTG III-(XII), NdR O2
SKURATOVY - UVUO I
SKURIDINY - UVUO I
SKURSKI - UVUO II
SKVORTSOV - UVUO I
SKVORTSOV - UVUO I
SKVORTSOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1096, NdR O2
SKVORTSOVY - UVUO I
SLADOVSKII (N) - GGDV 1099
SLASHCHEVY - UVUO I
SLASKI - UVUO II
SLAVIN (N) - GGDV 1098
SLAWENCKI - UVUO II
SLIADNEV (N) - DSTG III-(XII)
SLIEPTSOV (N) - DSTG III-(XII), NdR V2
SLIEPTSOVY - UVUO I
SLIEPUSHKIN (N) - RKCH 2
SLIESAREVSKIE - UVUO I
SLIESZINSKI - UVUO II
SLIUSAREVSKII (N) - RKCH 3
SLIUZ (N) - MR IV
SLIWOWSKI - UVUO II
SLIZNEV (N) - NdR O2
SLODKOVSKIE - UVUO I
SLODKOWSKI - UVUO II
SLOMKA - UVUO II
SLOMOWSKI - UVUO II
SLOVATINSKII (N) - RKCH 3
SLUCHANOVSKII (N) - RKCH 2
SLUCHEVSKII (N) - NdR O2, RKCH 3
SLUCKI - UVUO II
SLUTSKII (N) - RKCH 3
SLUTSKII (P) - IRRD I
SMAGA (P) - IGHG I, KLR
SMAL'KOV (N) - DSTG III-(XII)
SMALLAN (N) - GGDV 1100
SMEDOWSKI - UVUO II
SMETANIN (N) - ASDR
SMETANNIKOV - UVUO I
SMIDOVICH (N) - DSTG III-(XII)
SMIECHOWSKI - UVUO II
SMIRNITSKII (N) - ASDR
SMIRNOV - UVUO I
SMIRNOV - UVUO I
SMIRNOV (N) - ASDR, DK V, GGDV 1101-1105, RKCH 2 / 3
SMIRNOVY - UVUO I
SMIRNOVY - UVUO I
SMIRNOVY - UVUO I
SMIRNOVY - UVUO I
SMITTEN [Smitten] (N) - GHER III 397
SMOLENSKII (N) - ASDR, RKCH 3
SMOLENSKII (P) - GB III, IRRD I, RKTS
SMOLICH - UVUO I
SMOLSKI - UVUO II
SMORODSKII (N) - DSTG III-(XII)
SMOSARSKI - UVUO II
SNAKSAREV (N) - GGDV 1107
SNAVINOVY - UVUO I
SNAZIN & SNAZIN-TORMASOV (N) - GGDV 1106, RSRD II
SNEGIREV (N) - ASDR
SNIECHOWSKI - UVUO II
SNIEZHKOV (N) - RKCH 2
SNISAREVSKII (N) - GGDV 1108
SNOPOV (N) - ASDR
SOBAKIN (N) - RuRK II
SOBAKINY - UVUO I
SOBICHEVSKII (N) - RKCH 2
SOBIESKI - UVUO II
SOBIESKI [Sobeskii] (N) - GT 148
SOBKO (N) - RKCH 3
SOBOLEV - UVUO I
SOBOLEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
SOBOLEVSKII (N) - RKCH 1 / 2 / 3
SOBOLEWSKI [Sobolevskii] (C) - RoRK III
SOCHAVA (N) - RKCH 3
SOFIANO {Sof-i-ano} (N) - GGDV 1127, NdR O2
SOFI¤SKII - UVUO I
SOFRONOV (N) - IRGO X
SOFRONOVICH (N) - ASDR
SOFRONOVSKII (N) - NdR O2
SOFRONOVSKII (N) - RKTS
SOHN (von) [fon-Zon] (N) - RKCH 3
SO¤MONOV (N) - ASDR, RuRK II
SO¤MONOVY - UVUO I
SOIN (N) - ASDR
SOJECKI - UVUO II
SOKHOVICH (N) - RKCH 3
SOKOLIKOV (N) - RKCH 2
SOKOLNICKI - UVUO II
SOKOLNICKI [Sokolnitskii] (C/N) - AB
SOKOLOV - UVUO I
SOKOLOV - UVUO I
SOKOLOV - UVUO I
SOKOLOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1111-1117, NdR P1
SOKOLOVSKIE - UVUO I
SOKOLOVSKII (N) - ASDR, GGDV 1118-1119, RKCH 2
SOKOLOVY - UVUO I
SOKOLOWSKI - UVUO II
SOKOLOWSKI - UVUO II
SOKOL'SKII (P) - GB III, IGHG I,
SOKOTSKII (N) - RKCH 3
SOKOV (N) - GGDV 1110
SOKOVNIN (N) - DSTG III-(XII), NdR P1, RSRD II
SOKOVNINY - UVUO I
SOLAGOV (SOLAGASHVILI) (P) - (RoRK III - Salagov), SKDG
SOLDATENKOVY - UVUO I
SOLENIKOV (N) - ASDR
SOLENIKOVY - UVUO I
SOLIARSKII (N) - ASDR
SOLKUSHSKII (P) - IRRD I
SOLLOHUB [Sollogub] - UVUO I
SOLLOHUB [Sologub] (C/N) - ANR II, ASDR, FC1 I / II cor, FC2 II, NdR P1, NIGZ 1953, RKCH 2 / 3, RuRK II, RuRK-RS
SOLMS und TECKLENBURG (zu) (C) - ARO
SOLNTSEV (N) - ASDR
SOLNTSEV see SONTSOV
SOLODKII (N) - RKCH 2
SOLODKII-SOLODKOVSKII-KABAN (N) - RKCH 1
SOLODOVNIKOV - UVUO I
SOLOGUBOVY - UVUO I
SOLOMERETSKII (SOLOMIRSKII/SOLOMERSKII) (P) - GB III
SOLOMIRSKII [Rurikids] (N) - ASDR, NdR P1
SOLOMKA (N) - MR IV, RKCH 2 / 3
SOLONINA (N) - MR IV, RKCH 2 / 6
SOLOV'EV - UVUO I
SOLOV'EV (B/N) - ANR III, ASDR, GGDV 1121-1123, RKKH, RoRK II, RKCH 3
SOLOV'EVICH (N) - ASDR
SOLOV'EVY - UVUO I
SOLOV'EVY - UVUO I
SOLOVTSOV (N) - GGDV 1120
SOLOVTSOVY - UVUO I
SOLOVTSOVY - UVUO I
SOL'SKII - UVUO I
SOL'SKII - UVUO I
SOLTYK (N) - NdR P1
SOMOV (P/N) - DSTG VII / III-(XII), GGDV 1124, IRRD I
SOMOVY - UVUO I
SONIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1125
SONINY - UVUO I
SONN [Zon] (N) - GGDV 1126, MDRK
SONTSOV (SOLNTSEV) & SONTSOV-ZASIEKIN (P) - DRRI I, IRRD I, RoRK I
SONTSOV (N) - DSTG III-(XII)
SONTSOVY - UVUO I
SONTSOVY - UVUO I
SONTSOVY-ZASKIEKINY - UVUO I
SOROKHTIN (N) - ASDR, NdR P1
SOROKHTINY - UVUO I
SOROKIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), RKCH 3
SOSNKOWSKI - UVUO II
SOSNOWSKI - UVUO II
SOUCHAY de LA DUBOISSI╚RE [Sushe-de-la-Diuboass-i-er] (N) - NGIZ 1938
SOVINY - UVUO I
SOZYNIN (N) - GGDV 1109
SPANOVSKII (N) - RKCH 3
SPASHCHENKO-KUCH (N) - RKCH 2
SPASSKII (N) - ASDR, RKCH 3
SPECHEV (N) - ASDR
SPECHINSKIE - UVUO I
SPECHINSKII (N) - DSTG III-(XII), MS, NdR V2, NIGZ 1958
SPEKTROSKII (N) - ASDR
SPERANSKII - UVUO I
SPERANSKII (C/N) - ARO, ASDR, GHER III 296 [Speransky]
SPEYER [Shpe´er] (N) - RKCH 3
SPIEGELBERG (N) - OI-AD
SPIESHNEV (N) - GGDV 1131
SPIESHNEVY - UVUO I
SPIESHNEVY - UVUO I
SPIESIVTSOVY - UVUO I
SPILLER [Shpiller] (N) - RKCH 2
SPIRA - UVUO I
SPIRIDONOV - UVUO I
SPIRIDONOV (N) - ASDR, GGDV 1128, RKCH 2
SPIRIDONOVY - UVUO I
SPIRIDOV (N) - ARO, ASDR, IRRD II, RuRK II
SPIRIDOVY - UVUO I
SPITSYN (N) - DSTG III-(XII)
SPITSYNY - UVUO I
SPITZBERG [Spitsberg] - UVUO I
SPOKO¤SKII-FRANCHEVICH (-FRANTSEVICH) (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1129-1130
SREBDOL'SKII (N) - RKCH 2 (addenda) / 3
SREDNII-KOMASHEV - UVUO I
SRESULI (SRESELI ?) (N) - SKDG
STAAL / STAHL [Shtal'] - UVUO I
STAAL [Staal'] (N) - GHER II 188
STACKELBERG (von) [fon-Shtakel'berg] (C/B) - ARO, GHdA 2 / 47 / 51 / 82 / 118, GHER I 276, GHKR I 192, GHLR II 910, GHOR 342 / 707, RoRK III
STADEN [Shtaden / Staden] (N) - GHdA 129, GHLR II 957
STADNICKI [Stadnitskii] (C/N) - AB, (RoRK III), ZKSP III / IV
STA╦L von HOLSTEIN [Stal'-fon-Gol'shte´n] (B/N) - ARO, GHdA 68, GHER I 361, GHLR I 552, (RoRK III)
STAEL von HOLSTEIN [Stal'-fon-Gol'ste´n] - UVUO I
STAFAPULOV (N) - GGDV 1135
STAKHANOV (N) - DSTG III-(XII)
STAKHIEEV (N) - ASDR, GGDV 1136
STAKHIEV - UVUO I
STAKHIEV {Stakh-i-ev} (N) - RuRK II
STAKHOVICH (N) - MR IV, NdR P1, NRP V, RKCH 2
STAKHOVSKII (N) - MGID
ST┼LHANE [Stolgane] (N) - MS, OI-AD
STALKOWSKI - UVUO II
STANCHUL (N) - GGDV 1132
STANISLAVSKII (N) - ASDR
STANIUKOVICH (N) - SD I
STANKEVICH (N) - ASDR
STANO - UVUO II
ST─RCK [Shterk] (N) - GHOR 591 / 708
STARITSKII (N) - MR IV
STARITSKII (P) - IRRD I
STARKOV (N) - GGDV 11, RKTS
STARODUBSKII (P) - IRRD I, VUKS
STARODUBTSEV (N) - DSTG III-(XII)
STAROSHERSHAVIN (N) - GGDV 1134
STAROSHERSHAVINY - UVUO I
STAROSIEL'SKII (N) - RKCH 2 / 3
STAROV (N) - ASDR
STARYKOV (N) - (RoRK IV)
STARZENSKI - UVUO II
STARZENSKI [Starzhenskii] (C/N) - AB, RoRK IV, ZKSP VII
STASHEVSKII (N) - ASDR
STASOVY - UVUO I
STATKEVICH (N) - RKCH 1
STATSEVICH (N) - GGDV 1137
STAUBEN [Stauden] (N) - GHLR II 785
STAVINSKII (N) - RKCH 6
STAVROVSKII (N) - ASDR
STAVROVY - UVUO I
STAWISKI - UVUO II
STEBAKOV (N) - RKCH 2
STEBLIN (N) - RKCH 1 / 2
STEBLIN-KAMINSKII (N) - DK V
STEBLOVSKII (N) - RKCH 2
STECHKIN (N) - DSTG III-(XII)
STECKEL [Shtekel'] - UVUO I
STEER (N) - (OI-AD)
STEER [Shter] - UVUO I
STEFANOVICH (N) - NdR P2
STEFANOVICH-DONTSOV (N) - RKCH 3
STEFANOVICH-STASENKO (N) - RKCH 2
STEFANSKII (N) - SD II
STEGA¤LO (N) - RKCH 3
STEGELING (STEGLING) [Shtegeling] (N) - GHOR 593
STEIN [Shte´n] - UVUO I
STEIN [Shte´n] (N) - GGDV 1392
STEINHEIL (von) [fon-Shte´ngel'] (B) - ARO, GHER III 237 and 347, RoRK III
STEMPCZINSKI - UVUO II
STEMPEL (von) [fon-Shtempel'] (B/N) - ARO, GGDV 1393, GHdA 30 / 88 / 120
STENBOCK [Stenbok] (C) - ARO, GHER II 196, WHGT
STENBOCK-FERMOR [Stenbok-Fermor] - UVUO I
STENBOCK-FERMOR [Stenbok-Fermor] (C) - ARO, FC1 II, FC2 II, GHER II 207, GHLR II 685
STEPANOV - UVUO I
STEPANOV - UVUO I
STEPANOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1138-1141, RuRK II, RKCH 3 / 6
STEPANOVY - UVUO I
STEPANOVY - UVUO I
STEPANOVY - UVUO I
STEPANSKII (P) - IGHG I
STEPINSKI - UVUO II
STEPURIN (N) - GGDV 1142
STERLEGOVY - UVUO I
STERLIGOVY - UVUO I
STERNFELS [Shternfel's] - UVUO I
STETSENKO (N) - RKCH 3
STEWEN [Steven] (N) - (RoRK III)
STEWEN-STEINHEIL [Steven-Shte´ngel'] (C) - (RoRK III)
STIEGLITZ [Shtiglits] - UVUO I
STIEGLITZ [Shtiglits] (B/N) - ARO, NdR P2, RKCH 2, (RoRK II)
STISHEVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
STJERNCRANTZ [Shernkrants] (B) - (RoRK III)
STJERNHJELM [Shterngel'm] (N) - GHER III 400
STJERNSCHANTZ [Shternshants] (N) - GHOR 595
STJERNVALL-WALLEEN [Shernval'-Vallen] (B) - (RoRK III)
STOBEUS - UVUO I
STOCKWITSCH [Shtokvich] - UVUO I
STOFFEL (von) (B) - OI-AD
STOFFELS [Stofel's] (N) - GGDV 11
STOG (N) - RKCH 3
STOGOV (N) - GGDV 1143-1144
STOIANOVY - UVUO I
STOINSKI - UVUO II
STOKASIMOV (P) - DRRI III
STOKOLENKO (N) - RKCH 3
STOKOWSKI - UVUO II
STOLBIN (N) - MS (cf)
STOLGANE see ST┼LHANE
STOLIANOV (N) - GGDV 1145
STOLITSA (N) - RKCH 2 / 3
STOLYPIN (N) - ANR III, NdR P2, RSRD II
STOLYPINY - UVUO I
STOROZHENKO (N) - MR IV, RKCH 4 (addenda), RuRK II
STOSH-ZHUKEVICH (N) - RKCH 1
STOTSKII (N) - RKCH 2
STOZHEVSKII (N) - RKCH 2
STOZHKO (N) - RKCH 2
STRACZEWSKI - UVUO II
STRADOMSKII (N) - RKCH 3
STRAELBORN [Shtrel'born] (N) - GHER II 208
STRAHLBORN [fon-Shtral'born] (N) - ASDR
STRAKHOV (N) - DSTG III-(XII)
STRAKHOVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
STRAKHOVY - UVUO I
STRAKHOVY - UVUO I
STRANDTMANN & STRANDMANN [Shtrandman] (N) - GHdA 129, GHER III 401, GHLR I 192, RuRK II
STRANGE [Shtrange] (N) - RKCH 3
STRASHKEVICH - UVUO I
STRASHKOV (N) - GGDV 1147, RKCH 2
STRATBURGSKII (N) - RKCH 2
STRATILATOV (N) - ASDR
STRAVINSKII (N) - ASDR, NRP VI
STRAZHEV - UVUO I
STRAZHEVSKII (N) - RKCH 2 / 3
STREKALOVY - UVUO I
STREMOUKHOVY - UVUO I
STRESHNEVY - UVUO I
STREZOV - UVUO I
STRIECK [Shtrik] (N) - GHOR 658
STRIELITSKII (N) - ASDR
STRIELKOV (N) - ASDR, RKCH 2 (addenda)
STRIESHNEV (N) - NdR P2, RoRK IV [see also: Gliebov-Strieshnev]
STRIGIN (P) - IRRD I
STRIGIN-OBOLENSKII (P) - IRRD I, RuRK II
STRITSKIE - UVUO I
STRIZHEVSKIE - UVUO I
STROEV (N) - GGDV 1149
STROEVY - UVUO I
STROGANOV (STROGONOV) (C/B/N) - ARO, GHER III 303, IRRD II, LIRO XI, NdR P2, RoRK II
STROG└NOV (N) - NdR P2
STROGONOV - UVUO I
STROGONOV - UVUO I
STROGONOV - UVUO I
STROGONOVY - UVUO I
STROGONOVY - UVUO I
STROMBERG (von) (von STROMBURG gennant STROMBERG) [Stromberg] (B) - ARO, GHdA 74, GHER III 401
STROMILOV (N) - ASDR, GGDV 1150-1151, RSRD II
STRONSKI - UVUO II
STRUGOVSHCHIKOV - UVUO I
STRU¤SKIE - UVUO I
STRUKOFF [Strukov] (N) - GHOR 596
STRUKOV (N) - MS
STRUKOVY - UVUO I
STRUPCZEWSKI - UVUO II
STRUVE (N) - GBT 1942, MS, NdR P2
STRYK [Shtrik] (N) - GHER I 727, GHLR I 130
STRZELECKI - UVUO II
STRZEMBOSZ - UVUO II
STRZHESHKOVSKII (N) - GGDV 1148
STRZYZOWSKI - UVUO II
STSIBOR-MARKHOTSKIE - UVUO I
STUART - UVUO I
STUART (-) - OI-AD
STUART (B) - MS, OI-AD, TNE
STUCKEY [Stukke´] - UVUO I
STUDENIKIN (N) - ASDR
STUDZITSKII (N) - ASDR
STUKALOV (N) - RKCH 2
STUPACHEVSKII (N) - RKCH 1
STUPINY - UVUO I
STUPISHIN (N) - ASDR
STUPISHINY - UVUO I
STURDZA (Hospodars of Moldavia) (P) - RuRK II
ST▄RMER [Shtiurmer] (N) - GGDV 1395
STVOLOV - UVUO I
SUBOTICH - UVUO I
SUCHODOLSKI - UVUO II
SUCHODOLSKI - UVUO II
SUCHODOLSKI - UVUO II
SUCHODOLSKI [Sukhodol'skii] (C/N) - (RoRK IV)
SUCHORSKI - UVUO II
SUCHTELEN [Sukhtelen] (C) - ANR II, RoRK III
SUCKAU [Zukau] - UVUO I
SUDAKOV (Rurikids) (N) - (RoRK IV)
SUD'BININ (N) - ASDR
SUDE¤KIN (SUDIE¤KIN) (N) - DSTG III-(XII)
SUDIENKI - UVUO I
SUDIENKO {Sud-i-enko} (N) - MR IV, RKCH 6
SUDKOVSKII (N) - MS (cf)
SUDNITSYN (N) - GGDV 1156
SUDTSKII (SUDTSKII/SUTSKII) (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
SUDZILOVSKII (N) - RKCH 6
SUETIN (N) - ASDR
SUGORSKII (P) - IRRD I, RuRK II, VUKS
SUKHACHEV (N) - GGDV 1165
SUKHANOV (N) - ASDR
SUKHAREV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1164
SUKHAREVY - UVUO I
SUKHININ (N) - RKCH 2
SUKHMANEV (N) - RKCH 2
SUKHOCHEVY - UVUO I
SUKHODOLSKII (SUCHODOLSKI) (N) - NdR P1
SUKHOMLINOV - UVUO I
SUKHONINY - UVUO I
SUKHORUKOV (N) - ASDR
SUKHOTIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1166, NdR P1, RKCH 3
SUKHOTINY - UVUO I
SUKHOTSKII {Sukho-t-skii} (N) - ASDR
SUKHOV (N) - ASDR
SUKHOVILOV (N) - DSTG III-(XII)
SUKHOVIN (N) - DSTG III-(XII)
SUKHOVO-KOBYLIN (N) - NdR P1 (with Khludenev)
SUKHOVO-KOBYLINY - UVUO I
SUKINY - UVUO I
SUKOV (N) - GGDV 1157, RKCH 2 / 3
SUKOVKINY - UVUO I
SULESHOV (P) - LIRO 1909 II
SULIEV {Sul-i-ev} (N) - RKCH 3
SULIMA (N) - MR IV
SULIMOWSKI - UVUO II
SULIN (N) - DAK 1899
SULINSKI - UVUO II
SULKHANOV (SULKHANISHVILI) (N) - SKDG
SULKOWSKI (P/N) - AB, GT 160
SUL'MENEVY - UVUO I
SULOCKI - UVUO II
SULTAN SHAKH - UVUO I
SULTANOV (N) - ASDR, GGDV 1158
SUMAROKOV - UVUO I
SUMAROKOV(C/N) - DSTG III-(XII), GGDV 1159, IRRD II, LIRO XI, NdR Z2, (RoRK IV), RuRK II
SUMAROKOV-EL'STON (C) - FC1 I, FC2 II, IRRD II, PYCS, RuRK II [see also: IUsupov (P)]
SUMAROTSKIE - UVUO I
SUMAROTSKII (N) - DSTG III-(XII)
SUMBATOV (SUMBATASHVILI) (P) - DRRI IV, SKDG
SUMIN (N) - NdR P1
SUMINSKI [Suminskii] (C/N) - AB, GRUP
SUMOROKOVY - UVUO I
SUNBULOV (N) - DSTG III-(XII)
SUNGUROV (N) - ASDR
SURIN - UVUO I
SURIN (N) - GGDV 1160, RKCH 3
SURKOV (N) - ASDR
SURMENEV (N) - DSTG III-(XII)
SURMINY - UVUO I
SUSHCHOVY - UVUO I
SUSHINSKII (N) - RKCH 3
SUSHKOV (N) - RSRD II
SUSHKOVY - UVUO I
SUSLENNIKOV (N) - GGDV 1161
SUSSMAYER (?) [Ziusma´er] - UVUO I
SUTERMIN (N) - GGDV 1162
SUTUGIN - UVUO I
SUTUGIN - UVUO I
SUVCHINSKIE - UVUO I
SUVOROV & SUVOROV-RYMNIKSKII (C/N) - ARO, DMAV, GGDV 1152-1155, GHER III 306, GHOR 589 / 695, RoRK II, RSRD II [see also: Italiiskii (P)]
SUVOROV - UVUO I
SUVOROV-RYMNIKSKII - UVUO I
SUVOROVY - UVUO I
SUVOROVY - UVUO I
SUVOROVY-RYMNIKSKIE - UVUO I
SUZDAL'SKII (P) - IRRD I, RKTS
SUZDAL'TSEV (N) - ASDR
SUZDAL'TSOV (N) - RKCH 2
SVANIDZE (N) - SKDI
SVECHIN see SVIECHIN
SVECHNIKOV (N) - DK IX
SVERBEEV (N) - DSTG III-(XII)
SVERBIEEV (N) - NdR P2
SVERBIEEVY - UVUO I
SVERCHEVSKII (N) - GGDV 1059
SVERCHKOV (N) - GGDV 1060
SVERCHKOV-SABUROV (N) - NdR P2
SVERCHKOVY - UVUO I
SVIATOBLIVO-KOROBKIN (N) - RKCH 3
SVIATOPOLK-CHETVERTINSKIE - UVUO I
SVIATOPOLK-CHETVERTINSKIE - UVUO I
SVIATOPOLK-MIRSKIE - UVUO I
SVIATOPOLK-MIRSKII (P) - AB, DRRI II / III, FP1 I / III cor, FP2 II, IRRD I / II, NdR P2, RoRK I
SVIBLOV (N) - NdR Q1, RKTS
SVIDERSKII (N) - GGDV 1061, RKCH 3
SVIECHIN (N) - DAK 1898 [partial], DSTG III-(XII), GGDV 1063-1064, RuRK II, NdR P2, RKCH 6
SVIECHINY - UVUO I
SVIECHKA (N) - MR IV
SVIENTSITSKII [Swiencicki ?] (N) - RKCH 2
SVIESHNIKOV - UVUO I
SVIET (N) - MR IV
SVIETIUKHA (N) - RKCH 2
SVIETOSLAVSKII (N) - RKCH 3
SVIN'INY - UVUO I
SVIN'INY - UVUO I
SVIONTNITSKII (N) - RKCH 2
SVIRIDENKO (N) - RKCH 3
SVIRIELIN (N) - ASDR
SVIRSKII (N) - ASDR, RKCH 2
SVIRSKII see SWIRSKI
SVISHCHEV (N) - ASDR
SVISHCHOV (N) - NdR Z2
SVISHCHOVY - UVUO I
SVISHCHOVY - UVUO I
SVISLOTSKII (N) - RKCH 3
SVISTUNOV (N) - GGDV 1062, NdR Q1RuRK II
SVISTUNOVY - UVUO I
SVITSKII (N) - ASDR
SWIATECKI - UVUO II
SWIATOPELK-CZETWERTYNSKI [Sviatopolk-Chetvertinskii] (P) - AB, DRRI I, GB III, IGHG I, IRRD I / II, RoRK I
SWIECICKI - UVUO II
SWIERZEWSKI - UVUO II
SWIESZEWSKI - UVUO II
SWIETOCHOWSKI - UVUO II
SWIRSKI (P) - GB I
SYBERG zu WISCHLING (C) - ARO
SYCHEV (N) - DSTG III-(XII)
SYCHUGOV (N) - ASDR
SYRNEV - UVUO I
SYROBOIARSKII (N) - ASDR
SYROIECHKOVSKII (N) - ASDR
SYROKHNOVY - UVUO I
SYROVATSKII (N) - ASDR
SYSOEV - UVUO I
SYSOEV (N) - GGDV 1167-1170
SYTIN (N) - ASDR, GGDV 1171-1172
SYTINY - UVUO I
SZABLOWSKI - UVUO II
SZAFRANIEC [Shafranets] (N) - GT 108
SZAMOTULSKI [Shamotulskii] (N) - GT 104
SZAREWICZ - UVUO II
SZARSKI-ROZA [Sharskii-Rozha] (B) - GRUP
SZCZEPANSKI - UVUO II
SZCZEPKOWSKI - UVUO II
SZCZUKA - UVUO II
SZCZYPIERSKI - UVUO II
SZELIGA-MIERZEJEWSKI [Sheliga-Merzheevskii] (N) - GHOR 645
SZEMBEK [Shembek] (C/N) - AB, GT 158
SZEPTYCKI [Sheptytskii] (C/N) - AB
SZLUBOWSKI [Shlubovskii] (C) - GRUP
SZOLDRSKI [Shuldrskii] (C/N) - AB, GRUP
SZTEMBARTH - UVUO II
SZUMKOWSKI - UVUO II
SZUSYKI [Shu´skii] (N/P) - GRUP
SZWENCKI - UVUO II
SZYDLOWIECKI [Shidlovetskii] (N) - GT 122
SZYMONSKI - UVUO IITABACZYNSKI - UVUO II
TABAROVSKII (N) - ASDR
TABESKI - UVUO II
TABULSKI - UVUO II
TACZANOWSKI - UVUO II
TAFILOWSKI - UVUO II
TAGANTSEV (N) - DS IX
TAGANTSEVY - UVUO I
TA¤DAKOV (N) - DSTG III-(XII)
TAISHIN (P) - AUFL
TAKA¤SHVILI TAKAISHVILI) (N) - SKDGu
TAKNOV (N) - ASDR
TAKTAKOV (TAKTAKASHVILI) (P) - DRRI IV, FPG
TALESTOV (N) - ASDR
TALISHINSKII (TALISHLI / TALIKHANOV / JAVADZE) (Khans) - MS (cf)
TALYZIN (N) - ASDR, GGDV 1173, IRRD II, RSRD II
TALYZINY - UVUO I
TAMARY - UVUO I
TANDEFELT [Tandefel't] (B/N) - AFR, NdR Q1, (RoRK III)
TANDEFELT de LUXEMBOURG [Tandefel't-de-Liuksemburg] (C) - (AFR), MS
TANEEVY - UVUO I
TANIEEV (TANEEV) (N) - ASDR, NIGZ 1956, NIGZ 1957
TANIEV (TANIASHVILI) {Tan-i-ev} (N) - SKDG
TANSKI - UVUO II
TANSKII (N) - RKCH 2 / 3
TAPTYKOVY - UVUO I
TARAKANOV (N) - DSTG III-(XII)
TARAKANOVY - UVUO I
TARANOV (N) - RKCH 3
TARASENKO (N) - RKCH 3
TARASEVICH (N) - RKCH 1 / 2 / 3
TARASOV - UVUO I
TARASOV (N) - RKCH 1 / 2, NGIZ 1938
TARAVINOV (N) - RKCH 3
TARBIEEVY - UVUO I
TARDZHA¤CHOV (TARJAICHISHVILI ?) (N) - SKDG
TARKHAN(OV)-MOURAVOV (TARKHAN-MOURAVI) (P) - (RoRK III), SKDG
TARKHOVY - UVUO I
TARKI (Khans of) - MS (cf) [see also: Tarkovskii]
TARKOVSKIE - UVUO I
TARKOVSKII - UVUO I
TARKOVSKII (P) - IRRD II, (RoRK II)
TARLO (N) - GT 131 /132
TARNAVSKII (N) - RKCH 2 / 6
TARNOVSKIE - UVUO I
TARNOVSKIE - UVUO I
TARNOWSKI [Tarnovskii] (C/N) - AB, GHdA 35, GT 95 / 96, ZKSP VI
TASHIREVY - UVUO I
TASIN (N) - GGDV 1174
TASKIN - UVUO I
TATARINOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
TATARINOVY - UVUO I
TATARINOVY - UVUO I
TATEV (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
TATIEV (TATISHVILI) {Tat-i-ev} (N) - SKDG
TATISHCHEV (C/N) (Rurikids) - DS V / X, FC1 I / II cor, FC2 II, GGDV 1175, IRRD I, NdR Q1, RoRK II
TATISHCHEVY - UVUO I
TATISHCHEVY - UVUO I
TAUBE (von) (B/N) - ARO, GHER I 370, NdR Q1, (RoRK III)
TAUBERT [Taubert] (N) - GHER III 320
TAUNLEI see TOWNLEY
TAVARTKILADZE (N) - SKDGu
TAVDGIRIDZE (P) - DRRI IV, SKDGu
TAVILDAROV - UVUO I
TAVKELOV (TAVQELISHVILI) (N) - SKDG
TAVZARASHVILI (N) - SKDI
TAZIEV (TAZISHVILI) {Taz-i-ev} (N) - SKDG
TECKSTRÍM [Tekstrem] (N) - ASDR
TECZYNSKI [Tenchinskii] (N) - GT 94
TEFFENBERG (TEUFFENBERG ?) (N) - RKCH 3
TEGLEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
TEGLEVY - UVUO I
TE¤LEV (N) - DSTG III-(XII)
TEKUT'EV (N) - LIRO 1915, NdR Q2
TEKUT'EVY - UVUO I
TELEGIN (N) - DSTG III-(XII)
TELEPNEV (N) - GGDV 1178
TELEPNEV-OBOLENSKII(P) - IRRD I, RuRK II
TELEPNEVY - UVUO I
TELESHEV - UVUO I
TELESNITSKII (N) - RKCH 2
TELEZYNSKI - UVUO II
TELIAKOVSKIE - UVUO I
TELIAKOVSKII (N) - DSTG III-(XII)
TELIATEVSKII (P) - GB IV, IRRD I, RuRK II, VUKS
TELICHEEV (N) - DSTG III-(XII) / VIII-(XVII)
TELIEGIN (N) - RKCH 3
TELIEGINY - UVUO I
TEL'PUGOV (N) - ASDR
TEMERIN (N) - ASDR
TEMGIN (N) - GGDV 1179
TEMIASHEV - DSTG III-(XII)
TEMIREV (P) - AUFL
TEMIRIAZEV (N) - DSTG III-(XII)
TEMKIN-ROSTOVSKII (P) - IRRD I, NdR N2 (in Rostovskii)
TEMNIKOVY - UVUO I
TEMNOSINII (P) - IRRD I
TEMRIUK-PIATIGORSKII (CHERKES-PIATIGORSKII) (P) - IGHG I
TENENEV (N) - GGDV 1180
TENIAKOV (N) - ASDR
TENISHEV - UVUO I
TENISHEV (P) - DRRI III, NdR Q2, (RoRK III)
TEPLIAKOV (N) - GGDV 1182
TEPLIAKOVY - UVUO I
TEPLOULOV (N) - GGDV 1181
TEPLOV - UVUO I
TEPLOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
TEPLOVY - UVUO I
TEPLOVY - UVUO I
TEPRITSKII (N) - ASDR
TEREKHOV (N) - DSTG III-(XII)
TERENIN (N) - GGDV 1183
TERENT'EV (N) - ASDR, GGDV 1184
TERESHCHENKO (N) - MS, NdR Q2, RKCH 1
TERESHKEVICH (N) - RKCH 1
TERIAEV (N) - (RoRK IV)
TERIAEVY - UVUO I
TERLETSKII - UVUO I
TERMINSKIE - UVUO I
TERNAVSKII (N) - RKCH 2
TERNOVSKIE - UVUO I
TERZI (N) - OI-AD
TESKOV (N) - DSTG III-(XII)
TES'MIN (N) - GGDV 1186
TESNINSKII (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1185
TETIUREV (N) - DSTG III-(XII)
TETZNER [Tetsner] - UVUO I
TETZNER [Tetsner] - UVUO I
TEVIASHEV (N) - MS (cf), RuRK II
TEVIASHEVY - UVUO I
THEYLS [Te´l'sy] - UVUO I
THEYLS [Te´l's] (N) - GGDV 11
THON [Ton] - UVUO I
THUR* [Tur] - UVUO I
TIAPKIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
TIASHELOV (N) - GGDV 1240
TIDEBÍHL [Tidebel'] (N) - GHdA 121, GHER III 401, GHLR I 281, GHOR 596
TIEL'NOV (N) - GGDV 1235
TIEPOLT [Tipol't] - UVUO I
TIEPOLT [Tipol't] (B) - NdR Q2
TIESENHAUSEN (von) [fon-Tizengauzen] (C/B/N) - ARO, GHdA 10 / 69 / 72 / 102 / 105, GGDV 1187, GHER I 391, GHOR 598, RoRK III
TIESENHAUSEN [Tizengauzen] - UVUO I
TIKANADZE (N) - SKDGu
TIKHAN (N) - ASDR
TIKHANOV (N) - ASDR, GGDV 1195
TIKHII (N) - RKCH 2 (addenda)
TIKHMENEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
TIKHMENEVY - UVUO I
TIKHOMIROV (N) - ASDR
TIKHONOVICH (N) - RKCH 2
TIKHONRAVOV (N) - ASDR
TIKHORSKII - UVUO I
TIKHOTSKIE - UVUO I
TILING - UVUO I
TILININ (N) - ASDR
TIMASHEV (N) - LIRO 1908 IV, NdR Q2, RSRD II
TIMASHEV-BEHRING [Timashev-Bering] (N) - NdR Q2, RSRD II
TIMASHOVY - UVUO I
TIMCHENKO-OSTROVERKHOVY - UVUO I
TIMCHENKO-ZABOROVSKII (N) - MR II (in Zaborovskii)
TIMETSKII (N) - RKCH 2
TIMIREV (N) - GGDV 1189
TIMIRIAZEV (N) - NdR Z2, RSRD II
TIMIRIAZEVY - UVUO I
TIMKOVSKIE - UVUO I
TIMKOVSKII (N) - RKCH 3 / 3 (addenda)
TIMOFIEEV (N) - ASDR, GGDV 1190-1193, RKCH 2
TIMOSHEVSKII (N) - RKCH 3
TIMOSHIN (N) - GGDV 1188
TIMROTH [Timrot] - UVUO I
TINBAEV-MANSUROV (P) - AUFL
TIN'KOV (N) - DSTG III-(XII)
TIN'KOVY - UVUO I
TINTIKOV (N) - SKDI
TIRAN (TYRAN) (N) - NGIZ 1939
TISHCHENKO (N) - GGDV 1196, RKCH 2 (addenda)
TISHENINOV (N) - DSTG III-(XII)
TISHENINOVY - UVUO I
TITFER (N) - GHOR 658
TITOV (N) - ASDR, GGDV 1194, RKCH 3
TITOVY - UVUO I
TIUFIAKIN (-OBOLENSKII) (P) - DRRI I, IRRD I, NdR W2, RuRK II, RuRK-RS
TIUFIAKINY - UVUO I
TIUKIN (N) - GGDV 1236
TIUL'PIN - UVUO I
TIUMENEV (P) - (RoRK III)
TIUMENSKII (P) - RuRK II
TIUMENTSEVY - UVUO I
TIURIKOV (N) - ASDR
TIURIN (N) - GGDV 1237
TIUTCHEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1238-1239, NdR X2, RSRD II
TIUTCHEVY - UVUO I
TIUTCHEVY - UVUO I
TIUTIUNNIKOV (N) - RKCH 2
TKACHENKO (N) - RKCH 3
TLUCHOWSKI - UVUO II
TOBIN (N) - ASDR
TOCZYLOWSKI - UVUO II
TOCZYNSKI - UVUO II
TOIS [To´s] (N) - GHOR 603
TOKAREV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1197
TOKAREVY - UVUO I
TOKMACHEV (N) - ASDR
TOKMAKOV-OBOLENSKII (P) - IRRD I
TOLBUGUIN (N) - NdR Q2
TOLBUZIN (Rurikids) (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1198-1200, NdR Q2, RoRK IV
TOLBUZINY - UVUO I
TOLKACHEV - UVUO I
TOLL (von) [Tol'] (C/B) - ANR III, ARO, ASDR, GHdA 23, GHER I 423, GHOR 361 / 683 / 707, RoRK II
TOLL [Tol'] - UVUO I
TOLMACHEV - UVUO I
TOLMACHEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1201-1202, NdR R1, RKCH 2
TOLMACHEVY - UVUO I
TOLPEGIN (N) - ASDR
TOLPYGA (N) - RKCH 2
TOLSTOI - UVUO I
TOLSTOI (C/N) - ASDR, DS III/VI, FC1 II, FC2 II, GGDV 1203-1204, IRRD II, NdR R1, RoRK II, RSRD II
TOLSTOI-MILOSLAVSKII (C/N) - FC1, NdR R1
TOLSTYE - UVUO I
TOLSTYE - UVUO I
TOMAROV (N) - GGDV 1205
TOMASHEVSKIE - UVUO I
TOMASHEVSKII (N) - GGDV 1206, RKCH 3
TOMASZEWSKI - UVUO II
TOMAZOV (N) - ASDR
TOMILIN - UVUO I
TOMILIN - UVUO I
TOMILINY - UVUO I
TOMILOV - UVUO I
TOMILOV (N) - GGDV 1207
TOMILOVSKII (N) - ASDR, RKCH 2 / 3
TOMKEEV (N) - DSTG III-(XII)
TONDER (N) - GGDV 1208
TONKONOG (N) - RKCH 2
TONKOVY - UVUO I
TOPIL'SKIE - UVUO I
TOPORNINY - UVUO I
TOPURIDZE (N) - IPSL
TOPURIIA (TOPURIA) (N) - SKDI
TORCHILLO (N) - GGDV 1210
TORMASOV (C/N) - RSRD II
TORNAU (TORNAUW) (von) [fon-Tornau] (B) - ARO, NdR R1
TOROPOV (N) - GGDV 1209
TORSUKOVY - UVUO I
TORUBAEV - UVUO I
TORUSSKII (P) - IRRD I, RKTS
TOTLEBEN (TODLEBEN) (C/N) - ARO, GHER III 308, GHOR 600 / 695
TOTLEBEN - UVUO I
TOULOUSE-LAUTREC (de) [de-Tuluz-Lotrek] (C) - ANR III, MS, OI-AD, RoRK III
TOVARKOV (N) - NdR R2
TOVAROV (N) - ASDR
TOVSTOLIES (N) - RKCH 2 / 3 / 6
TOVSTONOG (N) - RKCH 3
TOVTSOV (N) - ASDR
TOWNLEY [Taunle´] (N) - GGDV 1176
TRABSHA (N) - RKCH 2
TRAKHANIOTOV (N) - NdR R2, RKTS, RoRK IV
TRANKOVSKII (N) - GGDV 1213
TRANSEHE [Tranze] (N) - GHdA 17, GHOR 605
TRANSEHE-ROSENECK [Tranze-Rozenek] (N) - GHdA 129, GHLR II 692
TRASKIN (N) - NdR R2
TRAUBENBERG (von) [fon-Traubenberg] (N) - DK IV
TRAVERSAY (de) (Pr╔vost de Sansac de Traversay) [de-Traverse] (M) - RoRK III
TRAVERSAY (de) [de Traverse] - UVUO I
TRAVIN (N) - GGDV 1211-1212 [possibly Rurikids as well]
TRAVIN (Rurikids) (N) - RoRK IV, RKCH 2
TREBINOV (N) - ASDR
TREFURT* [Tre´furt] - UVUO I
TREGUBOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR R2
TREIDEN [Tre´den] (N) - GHOR 608
TRE¤DOSOVICHI - UVUO I
TREPOV (N) - DNSG
TREPOV (N) - NdR V2
TRESHCHEV (N) - DSTG III-(XII)
TRESKIN (N) - NdR R2
TRESNEVSKII (N) - GGDV 1214
TRET'IAKOV (N) - GGDV 1215, RKCH 2
TRET'IAKOVY - UVUO I
TRET'IAKOVY - UVUO I
TRET'IAKOVY - UVUO I
TRIFANOVSKII (N) - RKCH 2
TRILIESSKII - UVUO I
TRINCHIERI VENANZONE (C) - OI-AD
TRIPOLITOV - UVUO I
TRIPOL'SKII (N) - ASDR, RKCH 3
TRITTHOF [Trittgof] (N) - GHER III 348
TRIZNA (N) - MR-V, RKCH 2 / 6
TROEKUROV (P) - DRRI I, IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
TROFIMENKO (N) - RKCH 3
TROFIMOV (N) - GGDV 1219, RKCH 2 / 3
TROFIMOVICH (N) - ASDR
TROFIMOVICHI - UVUO I
TROFIMOVSKII (N) - RKCH 2
TROFIMOVY - UVUO I
TROFIMOVY - UVUO I
TROIL (von) [fon-Tro´l'] (B) - (RoRK III)
TRO¤NITSKIE - UVUO I
TROITSKII (N) - ASDR, GGDV 1216-1218
TROSHCHINSKII (N) - ARO, GHER III 295 [Troschtschinsky]
TROSTENSKII (-OBOLENSKII) (P) - IRRD I, RuRK II, RuRK-RS
TROTSIN (N) - RKCH 6
TROTSINA (N) - MR-V
TROTSKIE - UVUO I
TROTSKII (N) - ASDR, DAK 1899, MR-V, RKCH 2 / 6
TROTSKII-SENIUTOVICH (N) - MR-V, RKCH 2 / 3
TROUSSON (N) - NIGZ 1955
TRUBAEVSKII (N) - RKCH 3
TRUBCHENINOV (N) - RKCH 2
TRUBCHEVSKII (P) - IRRD I
TRUBETSKAIA (Pss) - DNSG
TRUBETSKIE - UVUO I
TRUBETSKII (P*) - (GB III)
TRUBETSKOI (P) - ANR I / II, ARO, DNPT, DRRI II / III, FP1 I / III cor, FP2 I, GB II, GGDV 1220, IRRD I, NdR R2, NRP V, OFA, RoRK I, TN, TNE
TRUBIN (N) - RKCH 3
TRUBITSYNY - UVUO I
TRUBNIKOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1221, NdR R2
TRUBNIKOVY - UVUO I
TRUFANOV (N) - DSTG III-(XII)
TRUKHACHEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
TRUKHANOV (N) - RKCH 2
TRUNEV (N) - GGDV 1222-1223
TRUNOV (N) - DSTG III-(XII)
TRUNOVY - UVUO I
TRUSEVICH (N) - RKCH 2 / 3
TRUSOV - UVUO I
TRUSOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
TRUSZKOWSKI - UVUO II
TRUSZKOWSKI - UVUO II
TRUWHELLER [Truveller] (N) - LIRO IX
TRYSTENSKII (TRYSTIANETSKII) (P*) - (GB III)
TRZCINSKI - UVUO II
TRZEBINSKI - UVUO II
TRZEPIENSKI - UVUO II
TRZHEMESKII (TRZEMESKI ?) (N) - RKCH 3
TSALKALAMIDZE (N) - SKDG
TSEKHANOVICH (N) - GGDV 1314
TSELEBROVSKII (N) - ASDR
TSENIN see TSIENIN
TSERETELI (TSERETELOV) (P) - DRRI IV, (RoRK III), SKDG
TSETSURA (N) - RKCH 2
TSETSURIN (N) - RKCH 3
TSIEKHANOVICH (N) - ASDR
TSIENIN (N) - DSTG III-(XII)
TSIKLINSKII (N) - GGDV 1315
TSIMAKURIDZE (N) - SKDG, SKDI
TSINAMZGVAROV (TSINAMDZGVRISHVILI) (N) - SKDG
TSIRG see ZIRG
TSIRGILADZE (N) - SKDI
TSIRGOL'DT see ZIERHOLDT
TSITELOV (TSITELASHVILI) (N) - SKDG
TSITLIDZE (N) - SKDGu
TSITOVICH (N) - ASDR, RKCH 2 / 3
TSITSIANOV (TSITSISHVILI) {Tsits-i-anov} (P) - FPG, IRRD I, (RoRK II), SKDG
TSITSIANOVY - UVUO I
TSKITISHVILI (N) - SKDGu
TSKITISHVILI (N) - SKDI
TSU¤MANOV (N) - RKCH 2
TSULUKIDZE - UVUO I
TSULUKIDZE (N) - SKDI
TSULUKIDZE (P) - SKDI
TSURIKOV (N) - DSTG III-(XII), NdR R2
TSURIKOVY - UVUO I
TSVIETAEV (N) - ASDR
TSVIETKOV - UVUO I
TSVIETKOVSKII (N) - GGDV 1313
TSVIETNITSKII (N) - RKCH 2
TSVILENEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1310-1312
TSVIMETIDZE (N) - SKDG
TSYBULSKII (N) - DSTG III-(XII)
TSYDZIK (N) - RKCH 6
TSYGAL'SKII - UVUO I
TSYGANKOV-KURILENKO (N) - GGDV 1317
TSYGOROV - UVUO I
TSYKLINSKII (N) - RKCH 2 / 3
TSYMKOVSKII (N) - GGDV 1319
TSYPLETEV (Rurikids) (N) - NdR R2, (RoRK IV)
TSYPLIATEV (N) - GGDV 1320
TSYTOVICH - UVUO I
TSYZYREV (N) - GGDV 1318
TSYZYREVY - UVUO I
TUCHKOV (N) - IRRD II, NdR R2, (RoRK IV), RuRK II
TUCHKOVY - UVUO I
TUDAROVSKII (N) - RKCH 2
TUEZOV {Tuezov} (N) - RKCH 2
TUKHACHEVSKIE - UVUO I
TUKHACHEVSKII (N) - NdR R1
TUKHARELI (N) - SKDG
TUKHOLKA (N) - ASDR
TULAEV (TULASHVILI) (N) - DSTG III-(XII), SKDG [later Princes Asikhmovanov]
TULENINOV - UVUO I
TULENINOV (N) - DSTG III-(XII)
TULINOV (N) - NdR R1
TULUB'EV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1224-1228, NdR R1
TULUB'EVY - UVUO I
TULUPOV (P) - IRRD I, RuRK II
TULUSHEV (N) - DSTG III-(XII)
TUMANOV (TUMANISHVILI) (P) - FPG, GHdA 3 (RoRK III), SKDG
TUMANSKIE - UVUO I
TUMANSKII (N) - ANR II, GGDV 1229, MR-V, RKCH 6
TUMASHENKO (N) - RKCH 2
TUMILO-DENISOVICH (N) - DSTG III-(XII)
TUMKOVSKII (N) - RKCH 2
TUNZELMANN & TUNZELMANN, Edle von ADLERPFLUG [Tuntsel'man -fon-Adlerpflug] (N) - GHOR 385 / 684
TUPITSA (N) - RKCH 3
TUPITSIN (N) - RKCH 3
TURANSKII (N) - MR-V
TURCHANINOV - UVUO I
TURCHANINOV (N) - GGDV 1230-1231, RKCH 3
TURCHIN (N) - RKCH 2 (addenda)
TURCZYNOWICZ - UVUO II
TURENIN (P) - IRRD I, RuRK II
TURGENEV (N) - DSTG III-(XII), NdR R1, RSRD II
TURGENEVY - UVUO I
TURIKOV (N) - RKCH 3
TURKESTANOV (TURKESTANISHVILI) (P) - DRRI IV, RuRK II
TURKISTANOV (TURKISTANISHVILI) (N) - SKDG
TUROBOJSKI - UVUO II
TUROVSKII (P) - IRRD I
TURSKI - UVUO II
TURZANSKI - UVUO II
TUSHIN (N) - NdR R1, RoRK IV
TUSHNEVY - UVUO I
TUSIEV (TUSISHVILI) {Tus-i-ev} (P) - DRRI IV, SKDG
TUSIN (N) - RKCH 3
TUSKIIA (TUSKIA) (N) - SKDGu
TUTOLMIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1232, IRGO X, NdR V2
TUTOLMINY - UVUO I
TUTURIN (N) - GGDV 1233
TVALTVADZE (N) - IPSL
TVERDY¤ - UVUO I
TVERDYSHEV & MIASNIKOV (N) - RuRK II
TVERITINOV (N) - DS II / IV
TVERITINOVY - UVUO I
TVERSKOI (P) - GB IV, IRRD I, RKTS, VUKS
TVOROGOVY - UVUO I
TYCHINA (N) - RKCH 1 / 3
TYKEL - UVUO II
TYRKHOVSKII - UVUO I
TYRKOV (N) - RSRD II
TYRKOVY - UVUO I
TYRTOV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 1234, NdR W2
TYRTOVY - UVUO I
TYSDALE [Tizdel'] - UVUO I
TYSZKIEWICZ [Tyshkevich] (C) - AB, ARO, GB IV, GHdA 23 / 35, GT 177 / 178, RKCH 5, ZKSP V
TYZENHAUZ [Tizengauz] (N) - GB III [see also Tiesenhausen]UBYSZ - UVUO II
UDAL'TSOV (N) - ASDR
UDESEN (UDESAM) [Udezen] (N) - GHOR 659
UDINTSOV (N) - RKCH 3
UDZHMADZHURIDZE (UJMAJURIDZE) (N) - SKDGu
UEXK▄LL & UEXK▄LL-G▄DENBAND (-GYLDENBANDT/-GYLLENBAND) (von) [Ikskul'-Gil'denband(t)] (B) - ARO, DBL, GHdA 88, GHOR 612, RoRK III
UGLITSKII (UGLICHSKII) (P) - IRRD I, VUKS
UGREKHELIDZE (N) - SKDI
UGRINOVICH (N) - DSTG III-(XII)
UGRIUMOV (N) - ASDR
UJEJSKI - UVUO II
UKHORSKII (P) - IRRD I, VUKS
UKHTOMSKII - UVUO I
UKHTOMSKII (P) - ASDR, DRRI I / III, GGDV 1251, IRRD I, NdR L1, RoRK I, VUKS
UKHTOMSKOI - UVUO I
UKOV - UVUO I
UKRAINTSOV (N) - DSTG III-(XII)
UKRAINTSOVY - UVUO I
ULANOV (N) - GGDV 1242-1243
ULATOWSKI - UVUO II
ULAZOVSKII (N) - RKCH 2 / 3
ULEZKO (N) - RKCH 2 / 3
UL'IAKOV (N) - GGDV 1244
UL'IANIN (N) - DS I
UL'IANINSKII (N) - (DNLI)
UL'IANINY - UVUO I
UL'IANOVY - UVUO I
UL'IASHENKO (N) - ASDR
ULOT - UVUO I
ULRICH (House Ruil) [Ul'rikh] (N) - GHER II 259
ULRICH (N) - RKCH 3 (extinct)
ULRICH [Ul'rikh] (N) - GHER III 310 / 402
ULRICHEN [Ul'rikhen] (N) - GHLR I 389
ULUCHKIN - UVUO I
ULYBYSHEVY - UVUO I
UMANETS (N) - RKCH 2 / 3
UMANOV (N) - ASDR
UMINSKI - UVUO II
UNGERMAN (N) - RKCH 1
UNGERN-STERNBERG (von) [fon-Ungern-Shternberg] (C/B/N) - ARO, GHdA 2 / 63 / 127, GHER I 439, GHOR 620 / 695, RoRK III
UNGERN-STERNBERG [Ungern-Shternberg] - UVUO I
UNIERZINSKI - UVUO II
UNIESZOWSKI - UVUO II
UNKOVSKIE - UVUO I
UNKOVSKII (N) - DS IV, DSTG III-(XII), GGDV 1245, NdR L2
UNTERBERGER - UVUO I
UPIN (N) - NdR L1
URBAN (N) - GGDV 1246
URBANOVICHI - UVUO I
URBANOVICHI - UVUO I
URKMAZOV (URKMAZASHVILI) (N) - SKDG
URSATI - UVUO I
URUSKI [Uruskii] (C/N) - AB, RoRK III
URUSOV (P) - DRRI III, FP1 I / III cor, FP2 I, GHdA 14, IRRD I, KU, NdR L1, RKCH 5, RoRK II
URUSOVY - UVUO I
USHAKOV (C/N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 1252-1259, NdR Z2
USHAKOVY - UVUO I
USHAKOVY - UVUO I
USHAKOVY - UVUO I
USHAKOVY - UVUO I
USHAKOVY - UVUO I
USHAKOVY - UVUO I
USHATYI (-IAROSLAVSKII) (P) - IRRD I
USHINSKII (N) - ASDR, RKCH 2 / 3
USLAR (N) - GGDV 1247
USOV (N) - GGDV 1248
USOVY - UVUO I
USPENSKII (N) - ASDR
USSA¤ (P) - IGHG I
USTIMOVICH (N) - GGDV 1249
USTINOV (N) - NdR L1
UTKIN (N) - GGDV 1250
UTNELOV (N) - SKDG
UTRUTOV (UTRUTASHVILI) (N) - SKDG
UTSMIEV (P) - MS (cf) [see also: Kaitak]
UVAKIN - UVUO I
UVAROV - UVUO I
UVAROV (C/N) - ASDR, DSTG III-(XII), FC2 I, GGDV 1241, IRRD II, RDGU, RoRK II
UVAROVY - UVUO I
▄XK▄LL [Ikskul'] (N) - GHER I 475 [See also: Uexk´ll]
▄XK▄LL-G▄LDENBAND [Ikuskul'-Gil'denband] (N) - GHER I 501
UZDOWSKI - UVUO II
UZNADZE (N) - SKDGVACHNADZE (P) - FPG, SKDG
VADBOL'SKIE - UVUO I
VADBOL'SKII (P) - ASDR, DRRI I, DSTG VIII-(XVII), IRRD I, MGIA II, NdR R2, RoRK I, VUKS
VADKOVSKIE - UVUO I
VADOV (N) - RKCH 3
VADOVSKIE - UVUO I
VAGANOV - UVUO I
VAKARY - UVUO I
VAKHRAMIEEVY - UVUO I
VAKHROV (N) - MDRK
VAKHRUSHEV (N) - ASDR
VAKHTIN - UVUO I
VAKHTIN (N) - MDRK
VAKHVAKHOV (VAKHVAKHISHVILI) (P) - DRRI IV, SKDG
VAKULIN (N) - RKCH 3
VAKULOVICH (N) - MR I
VAKULOVSKII (N) - RKCH 3
VAKUL'SKII - UVUO I
VAKUL'SKII - UVUO I
VAL'CHITSKIE - UVUO I
VALEDINSKII (N) - ASDR
VALENKOV (N) - ASDR
VALENTIN D'HAUTRIVE - UVUO II
VALIKHANOV (Sultans of Kirgiz) - IRRD I
VALIOVACH (N) - RKCH 2
VALITSKII (N) - MDRK
VAL'JANO (C) - OI-AD
VAL'KEVICH (N) - MR I, RKCH 6
VALKEVICHI - UVUO I
VAL'KOV (N) - ASDR
VAL'RONT (N) - GGDV 148
VAL'TSOV (VAL'TSEV, VOLTSOV, VOL'TSOV) (N) - DSTG III-(XII), MGIA II
VAL'TSOVY - UVUO I
VALUEV (C/N) - ARO, DK I, GHER III 310, IRRD II, NdR R2, RoRK IV
VALUEVY - UVUO I
VAL'VAT'EV (N) - RKCH 3
van der VLIET [Fan der Flit] - UVUO I
van der VLIET [Fan der Flit] - UVUO I
VANNOVSKIE - UVUO I
VARAVA (N) - RKCH 2
VARENIKOV (N) - MDRK
VARGIN (N) - MDRK
VARKOTSKII (N) - GGDV 149
VARLAMOV (N) - GGDV 150
VARNEK (N) - MDRK
VARPAKHOVSKII (N) - DK IX
VARSANOF'EV (N) - DSTG III-(XII)
VARSHAVSKII (P), Count PASKEVICH-ERIVANSKII - ANR I / II, ARO
VARSHENEVSKII (N) - MDRK
VARSONOF'EV (N) - ASDR, GGDV 151
VARSONOF'EVY - UVUO I
VARTMINSKII (N) - GGDV 152
VARVARINY - UVUO I
VARVATSII - UVUO I
VARVATSII (N) - NdR R2 [see also: Komneno-Varvatsi]
VARVINSKII (N) - MDRK
VARYPAEV (N) - DSTG III-(XII), MDRK
VARZAR (N) - RKCH 2 / 3
VARZHINSKIE - UVUO I
VAS'IANOV - UVUO I
VASIL'CHENKO (N) - MDRK
VASIL'CHIKOV - UVUO I
VASIL'CHIKOV (P/C/N) - ASDR, ARO, DRRI II, FP1 II, FP2 I, GHER III 302, IRRD II, NdR T1, RKCH 3, RoRK II
VASIL'CHIKOVY - UVUO I
VASILENKO (N) - RKCH 2 / 3, MDRK
VASIL'EV - UVUO I
VASIL'EV - UVUO I
VASIL'EV (C/B/N) - ASDR, DK I, DS III, GGDV 154-162, MGIA II, RKCH 2, MDRK, RoRK II, RSRD I
VASIL'EV-SHILOVSKII - UVUO I
VASIL'EV-SHILOVSKII (C) - DK I, MGIA II, RoRK II, RSRD I
VASILEVSKII - UVUO I
VASILEVSKII - UVUO I
VASILEVSKII (N) - GGDV 153, RKCH 2 / 3, MDRK
VASIL'EVY - UVUO I
VASIL'EVY - UVUO I
VASIL'EVY - UVUO I
VASILININ (N) - MDRK
VASIL'KOV (N) - MDRK
VASIL'KOVSKII (N) - ANR II
VASIL'TSOVSKII (N) - MDRK
VASIUKHNOV (N) - RKCH 2, MDRK
VAS'KOV (N) - (RoRK IV)
VAS'KOVY - UVUO I
VAVRAVSKII (N) - RKCH 6
VECHESLOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MGID, (RoRK IV)
VECHESLOVY - UVUO I
VECHORKA (N) - MR I
VEDENIAPIN (N) - NdR Z2
VEDENIAPINY - UVUO I
VEGESACK [Fegesak] (N) - GHdA 26, GHLR I 198, GHOR 624
VEH (von) [fon-Fe] (N) - (ARO), GBT 1910
VEKENT'EV (N) - ASDR, RoRK IV
VEKENT'EVY - UVUO I
VEKOSHKIN see VIEKOSHKIN
VELENTIEEV (N) - RKCH 2
VELENTIEI (N) - ASDR, RKCH 1
VELETSKII (N) - MR I
VELEZHEV (N) - MDRK
VELHO [Vel'go] - UVUO I
VELHO [Velio/Vel'o/Vel'go] (B) - ANR III, MS, OI-AD, (RoRK II)
VEL'IAMINOV (N) - DK I, DS VI (table), GGDV 168, NdR S1, RKTS, RoRK IV [see also: Vorontsov-Vel'iaminov]
VEL'IAMINOVY - UVUO I
VEL'IAMINOVY-ZERNOVY - UVUO I
VEL'IAMINOV-ZERNOV (N) - GGDV 167, MGIA II, NdR S1, RoRK IV
VEL'IASHEV (VIL'IASHEV) (N) - DSTG III-(XII), MGIA II, NdR X2
VEL'IASHEV-VOLYNTSEV (N) - MGIA II
VEL'IASHEVY - UVUO I
VELICH (N) - MDRK
VELICHKIN (N) - MDRK
VELICHKOV (N) - MDRK
VELICHKOVSKII (N) - RKCH 3
VELIGORSKII (N) - RKCH 2
VELIKANOV (N) - MDRK
VELIKII (N) - DNSG
VELIKOGAGIN (P) - IRRD I
VELIKOPERMSMII (P) - AUFL
VELIKOPOL'SKIE - UVUO I
VELIKOPOL'SKII (N) - GGDV 165-166, (RoRK IV)
VELIKOSEL'SKII (N) - MDRK
VELINSKII (N) - MR I
VELITSKII (P) - GB III
VEL'MENINOV (N) - MDRK
VELOVZOR (N) - MDRK
VELT see der VELT
VENANSON (de) (C) - OI-AD
VENEDIKTOV (N) - ASDR, MDRK
VENEVITINOV (N) - NdR S1, RSRD I
VENEVITINOVY - UVUO I
VENGEROV (N) - GGDV 169
VENGERSKIE - UVUO I
VENIAVSKII - UVUO I
VENIIAMINOV (N) - MDRK
VENIUKOV (N) - GGDV 170, RoRK IV
VENIUKOVY - UVUO I
VENKSTERN see WENCKSTERN
VENTSER - UVUO I
VERBITSKII (N) - RKCH 2
VERBITSKII-ANTIOKH (N) - RKCH 3
VERDER see WERDER
VERDEREVSKII (N) - DSTG III-(XII), RoRK IV
VERE¤SKII (P) - GB IV, IGHG I, VUKS
VEREKHA (N) - RKCH 2
VERENIKIN - DSTG III-(XII)
VERESHCHAGIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 175, MDRK, MS (cf), (RoRK IV)
VERETENNIKOV (N) - MDRK
VERETENNIKOVY - UVUO I
VEREVKIN (N) - GGDV 172-174, MGIA II, NdR X2, MDRK, (RoRK IV)
VEREVKIN-MANUILOV (N) - SD II
VEREVKINY - UVUO I
VERIDA-DAREVSKIE - UVUO I
VERIGA (N) - RKCH 2
VERIGIN (N) - ASDR, GGDV 176, NdR S1, MDRK, (RoRK IV)
VERIGINY - UVUO I
VERIGO (N) - GGDV 177
VERKHOVSKIE - UVUO I
VERKHOVSKIE - UVUO I
VERKHOVSKII (N) - GGDV 179, NdR S1, RKCH 2, MDRK, (RoRK IV), SD I
VERKHOVTSEV - UVUO I
VERKHOVTSEV (N) - MDRK
VERSHININ (N) - MDRK
VERSHKOVSKII (N) - RKCH 3
VERT see WERTH
VERTEUIL [Verte´l'] (N) - GGDV 178
VERTSYNSKII (N) - MDRK
VERZHBITSKII (WIERZBICKI ?) (N) - MDRK
VERZILIN - UVUO I
VERZUN-FEDOROV (N) - RKCH 2
VESELAGO (N) - GGDV 180-182 , NdR Y2
VESELKINY - UVUO I
VESELOVSKII (N) - NdR T1, RKCH 2 (addenda), MDRK, RuRK I
VESHNIAKOV (N) - (RoRK IV)
VESHNIAKOV (N) - GGDV 184, NdR R2, MDRK
VESHNIAKOVY - UVUO I
VESNINSKII (N) - RKCH 3
VETCHININ (N) - DSTG III-(XII), NdR Y2
VETLITS (N) - GGDV 183
VETSKII (N) - MDRK
VEVER (VEVERT ?) (N) - ASDR
VEZIRISHVILI see KIAZ-VIZIROV
VIAKHIREV (N) - GGDV 232, MDRK
VIALLES [V-i-all'] (N) - MDRK
VIATKIN (N) - MDRK
VIAZEMSKIE - UVUO I
VIAZEMSKIE - UVUO I
VIAZEMSKII (N) - DK VII, ASDR, NdR S1, (RoRK IV)
VIAZEMSKII (P) - ASDR, ARO, DRRI I, FP1 I / III cor, FP2 I, GB III, RoRK I
VIAZMITINOV - UVUO I
VIAZMITINOV (C) - ARO, GHER III 296
VIAZMITINOVY - UVUO I
VIDLOVSKII (N) - MDRK
VIEDISHCHEV (N) - MDRK
VIED'MAK (N) - MDRK
VIEKOSHKIN (P) - IRRD I, RKTS
VIETINGHOFF (von) [Fitingof] (N) - GHdA 21 / 51 / 80 / 110, GHLR I 209, GHOR 395 / 684 / 707
VIETINGHOFF gennant SCHEEL (von) [Fitingof-Shel'] (B/N) - ARO, GHdA 21, GHER I 529
VIGILIANSKII (N) - MDRK
VIKHLIAEV (N) - ASDR, MDRK
VIKHOREV (N) - GGDV 189
VIKTORIN (N) - MDRK
VIKTOROV (N) - MDRK
VIKULIN (N) - DSTG III-(XII)
VIKULINY - UVUO I
VIL'CHIK (N) - RKCH 3
VIL'G (N) - ASDR
VILINBAKHOV (N) - DK I, NRP VI
VILLAMOV (N) - DAK 1898, RuRK I
VILLEBOIS see GUILLEMOT de VILLEBOIS
VILLEREAU (VILLEROI) (M) - MS, OI-AD
VILLIERS (de) (N) - OI-AD
VILLIERS de L'ISLE ADAM (de) (N) - OI-AD
VINITSKII (N) - RKCH 1 / 2
VINOGRADOV (N) - ASDR, GGDV 187, RKCH 2, MDRK
VINOGRADSKII (N) - RKCH 1, MDRK
VINOV (N) - ASDR
VIOLLIER [Viol'e] - UVUO I
VIRANOVSKIE - UVUO I
VIRIDARSKII - UVUO I
VIRIDARSKII (N) - RKCH 1 / 2
VISARD (VIZARD) [Vizard] (N) - MDRK
VISHNEVETSKII see WISZNIEWIECKI
VISHNEVSKII (N) - RKCH 1 / 2 / 3, MDRK
VISHNIAKOV - UVUO I
VISHNIAKOV (N) - ASDR, GGDV 190, MDRK
VISKOVATOV (N) - NdR S1, (RoRK IV)
VISLENEVY - UVUO I
VISLOGURSKII (N) - RKCH 2
VISTITSKIE - UVUO I
VITKE (N) - RKCH 2
VITKOVICH (N) - RKCH 2
VITOVSKII (N) - MDRK
VITOVTOV (N) - (RoRK IV)
VITVINSKII (N) - DK I
V'IUKOV (N) - MDRK
VIZIROV (VEZIRISHVILI) (P) - DRRI IV
VLADIMIROV (WLADIMIROFF) (N/Jonkheer) - Nederland's Adelsboek (pc)
VLADIMIROV - UVUO I
VLADIMIROV (N) - GGDV 191, RKCH 2 / 3 (addenda), MDRK
VLADIMIRSKII (N) - GGDV 192, MDRK
VLADIMIRSKII (N) - LIRO 1908 IV
VLADISLAVICH-RAGUZINSKII (C) - RuRK I
VLADISLAVLEV - UVUO I
VLADISLAVLEV (N) - GGDV 193
VLADISLAVLEVICH (N) - ASDR
VLADYCHINY - UVUO I
VLADYKIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MGIA II, MDRK
VLADYKINY - UVUO I
VLADYKINY - UVUO I
VLADYKINY - UVUO I
VLASENKO (N) - ASDR, RKCH 1
VLAS'EV (VLASOV) (N) - ASDR, DK III, (RoRK IV)
VLAS'EVSKII (N) - GGDV 197
VLAS'EVY - UVUO I
VLASKO (N) - RKCH 2 / 3 (addenda)
VLASOV (N) - DNSG, GGDV 194-196
VLASOV-KOKUBIAKIN (P) - IRRD I
VLASOVY - UVUO I
VLASTOV (N) - ASDR
VNUKOV (Rurikids) (N) - GGDV 198, LIRO 1909 III, MGIA II, NdR Y2, MDRK, (RoRK IV)
VNUKOV-PUSHKIN (N) - NdR K1 (in Musin-Pushkin)
VOBBE (de) - UVUO I
VODO (N) - MDRK
VODOP'IANOV (N) - RKCH 2 / 3
VOEDILO (N) - RKCH 3
VOE¤KOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 199-200, NdR S1, RKCH 6, RoRK IV
VOE¤KOVY - UVUO I
VOEVODSKIE - UVUO I
VOEVODSKIE - UVUO I
VOEVODSKII (N) - NdR X2
VOGDT [Fog(d)t / Fokht] (N) - GHER III 350
VOGT [Fokht] (N) - GGDV 1281
VOIGT [Voï't] (N) - GGDV 205, MDRK
VO¤LOSHNIKOV (N) - MDRK
VO¤NAKHOVSKII (N) - MDRK
VO¤NIKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
VO¤NO-KURINSKII (N) - MDRK
VOINOV (N) - ASDR, GGDV 203, RKCH 2
VO¤SBUN - UVUO I
VO¤TENKO (N) - RKCH 3
VO¤TIAKHOVSKIE - UVUO I
VO¤TSEKHOVICH (N) - MR I, RKCH 2 / 6
VO¤TSEKHOVSKII (N) - MDRK
VO¤TSEKH-VERZHBITSKII (N) - RKCH 2
VOKACH (N) - ASDR, MDRK
VOLCHKOVY - UVUO I
VÍLCKERSAHM [Fel'kersam] (N) - GHLR I 479 [See also: Foel(c)kersa(h)m(b)]
VOLENKO (N) - RKCH 3 (addenda)
VOLEVACH (N) - MR I
VOL'GEBOREN see WOHLGEBOREN
VOLK (VOLOK ?) (N) - MDRK
VÍLKERSAM see FOELKERSAM
VOLKHOVSKII (N) - ASDR, RKCH 2 / 3
VOLKONSKIE - UVUO I
VOLKONSKII (P) - ASDR, ARO, DRRI I, FP1 II / III cor, FP2 II, (GB III), GGDV 207-208, GHdA 19, GHER III 280, GV VIII, IRRD I, MGIA III, NdR S2, RoRK I
VOLKOV - UVUO I
VOLKOV - UVUO I
VOLKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 206, IRRD II, MGIA II, NIGZ 1955, NIGZ 1956, MDRK, (RoRK IV)
VOLKOVICH (N) - ASDR, RKCH 3
VOLKOVY - UVUO I
VOLKOVY - UVUO I
VOLKOVY - UVUO I
VOLKOVY-MUROMTSOVY - UVUO I
VOLOCHKOV (N) - ASDR, GGDV 210
VOLODIMEROV - UVUO I
VOLODIMEROV - UVUO I
VOLODIMEROV (N) - ASDR, GGDV 209
VOLODIMEROVY - UVUO I
VOLODKOVSKII (N) - MR I, RKCH 2
VOLOKHOV (N) - MDRK, (RoRK IV)
VOLOSATOV (VOLOSATOVO) (N) - DSTG III-(XII), MDRK, (RoRK IV)
VOLOSHANINOV (N) - (RoRK IV)
VOLOSHINOVY - UVUO I
VOLOSHINOVY - UVUO I
VOLOSHINSKII - UVUO I
VOLOTSKII (Volokolamskii & Staritskii) (P) - IRRD I, VUKS
VOLOTSKOI (VOLOSSKII) (N) - NdR S2, (RoRK IV)
VOL'SKII (N) - RKCH 2
VOL'VAT'EV (N) - RKCH 3
VOLYNSKIE - UVUO I
VOLYNSKIE - UVUO I
VOLYNSKII (N) - AGQD, DSTG III-(XII), GGDV 211, NdR S2, IRRD I, RKCH 3, MDRK, RuRK I
VOLYNTSOV (N) - MGIA II
VOLZHENSKII (N) - NdR S1, MDRK
VOLZHINSKIE - UVUO I
VONLIARLIARSKIE - UVUO I
VONLIARLIARSKII (VONLARSKII) (N) - NdR S2
VONSETSKII (N) - MDRK
VORNIKOV (N) - RKCH 3
VOROB'EV (N) - ASDR, GGDV 213-215, MDRK
VOROB'EVSKII (N) - MDRK
VORONENKO (N) - MDRK
VORONETS (N) - SD I / II
VORONETSKIE - UVUO I
VORONETSKII (N) - MDRK
VORONETSKII see WORONIECKI
VORONIN (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 216, MDRK
VORONINY - UVUO I
VORONINY - UVUO I
VORONKEVICH (N) - RKCH 2
VORONKOV (N) - GGDV 217
VORONOV - UVUO I
VORONOV - UVUO I
VORONOV - UVUO I
VORONOV (N) - ASDR, GGDV 218, (RoRK IV)
VORONOVY - UVUO I
VORONOVY - UVUO I
VORONTSOV - UVUO I
VORONTSOV - UVUO I
VORONTSOV - UVUO I
VORONTSOV (N) - GGDV 219-220, MDRK
VORONTSOV (P), Count SHUVALOV - FC2 I, NdR C1
VORONTSOV (P/C/N) - ANR II, ARO, IRRD II, NdR S2, RoRK II
VORONTSOV-DASHKOV (C) - ANR III, FC1 I / II cor, FC2 I, NdR S2 (in Vorontsov), RoRK I / II
VORONTSOV-VEL'IAMINOV (N) - DS IX, DSTG VII / III-(XII), NdR S1 (in Vel'iaminov), RoRK IV
VORONTSOVY-DASHKOVY - UVUO I
VORONTSOVY-VEL'IAMINOVY - UVUO I
VORONTSY - UVUO I
VOROPAEV (N) - RKCH 2
VOROPANOV (N) - (RoRK IV)
VOROPONOVY - UVUO I
VOROSHCHENKO (N) - RKCH 2
VOROTYNSKII (P) - (GB III), IRRD I, RKTS, RuRK I, RuRK-RS
VOROZHBIT (N) - RKCH 3
VOROZHTSOV (N) - MDRK
VOSHCHININ (N) - NdR S, RKCH 6, MDRK
VOSHCHININY - UVUO I
VOSHCHINTSOV (N) - RKCH 2
VOSINSKIE - UVUO I
VOSKO - UVUO I
VOSKOBO¤NIKOV; (N) - RKCH 2
VOSKRESENSKII (N) - ASDR, GGDV 221, MDRK
VOSS* [Foss] - UVUO I
VOSS* [Foss] - UVUO I
VOZDVIAHENSKII (N) - MDRK
VOZHZHINSKIE - UVUO I
VOZHZHINSKII (N) - RuRK I
VOZLOV (N) - MDRK
VOZNENKOV (N) - RKCH 2
VOZNESENSKII - UVUO I
VOZNESENSKII (N) - ASDR, MDRK
VOZNITSYN (N) - ASDR, GGDV 201, NdR T1, (RoRK IV)
VOZNITSYNY - UVUO I
VOZNOVSKII (N) - GGDV 202
VRASKIE - UVUO I
VRASKII (N) - DSTG III-(XII)
VRASSKII (N) - GGDV 222, (RoRK IV)
VREMEV (N) - NdR T1 [NB there is also a family Vrem'ev of the Khar'kov nobility]
VREMEVY - UVUO I
VREVSKII (B) - DK IX, NdR T1, NIGZ 1955, (RoRK III)
VRONCHENKO - UVUO I
VRONSKIE - UVUO I
VRONSKII (N) - RKCH 2 / 6
VRUBEL' (N) - MDRK
VRZHESHNEVSKII see WRZESZNIEWSKI
VSEVOLOZHE(Rurikids) (N) - NdR T1 (and Zabolotskii), RKTS, RoRK IV [see also: Zabolotskii]
VSEVOLOZHSKIE - UVUO I
VSEVOLOZHSKII (N) - ASDR, NdR T1, (RoRK IV), RuRK I
VTOROVY - UVUO I
VUIAKHEVICH (N) - MDRK
VUICH - UVUO I
VUICH (C/N) - NdR T1, NIGZ 1940
VUICHI - UVUO I
VUKA (N) - RKCH 2
VUNSH see WUNSCH
VVEDENSKII (N) - ASDR, MGIA II
VYDROPUSKII (N) - GGDV 225
VYGOVSKII (N) - ASDR, MR I
VYKHODTSEV (N) - ASDR, MDRK
VYKHODTSOVY - UVUO I
VYMSKII (P) - IRRD I
VYNDOMSKII (N) - GGDV 226
VYRODOVY - UVUO I
VYROVSHCHIKOV (N) - MDRK
VYRUBOV (N) - ASDR, NdR T1, (RoRK IV)
VYRUBOVY - UVUO I
VYRYPAEV (N) - ASDR
VYSHESLAVTSEV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 231, RKCH 2, (RoRK IV)
VYSHESLAVTSOVY - UVUO I
VYSHINSKII (N) - MDRK
VYSHKOVSKII (P*) - (GB III)
VYSOKOSOV (N) - ASDR, GGDV 227-228
VYSOTSKIE - UVUO I
VYSOTSKII (N) - GGDV 228-230, MGIA II, RKCH 1 / 2 / 2 (addenda) / 3 / 6, MDRK

For names of German origin transcribed in Russian with an initial "V" see "W" in the present index.


WACHMEISTER [Vakhme´ster] (C/N) - ARO, GHER II 265
WACHTEN (von) [fon-Vakhten] (N) - GHER III 351, MDRK
WADOLKOWSKI - UVUO II
WADOLKOWSKI - UVUO II
WAGNER [Vagner] (N) - ASDR, MDRK
WAGROWSKI - UVUO II
WAHL [Val'] (N) - GHER III 256, GHLR I 227
WALDNER [Val'dner] (N) - MDRK
WALEWSKI - UVUO II
WALEWSKI [Valevskii] (C/N) - AB, GRUP, (RoRK III)
WALLEEN [Vallen] (B) - (RoRK III)
WALTER [Val'ter] - UVUO I
WALTER [Val'ter] - UVUO I
WALTER [Val'ter] (N) - RKCH 2
WANGERSHEIM [Vangersge´m] (N) - GHER II 269
WARDENBURG [Vardenberg] (N) - GHOR 418 / 684
WARDESKI - UVUO II
WARTMANN [Vartman] (N) - GHER II 271
WASILEWSKI - UVUO II
WASNIEWSKI - UVUO II
WASSMANN [Vassman] (N) - GHER II 276
WATRASZEWSKI - UVUO II
WATTERN [Vattern] (N) - MDRK
WATTMANN-MAELCAMP-BEAULIEU [Vattman-Maelcamp-Boliu] (B) - GRUP
WAWROWSKI - UVUO II
WAXELL [Vaksel'] - UVUO I
WAXELL [Vaksel'] (N) - NdR T1, MDRK
WAZYNSKI - UVUO II
WEBER [Veber] - UVUO I
WEDEMEYER & WEYDEMEYER [Vedeme´er/Ve´deme´er] (N) - RSRD I
WEGIERSKI - UVUO II
WEGLINSKI - UVUO II
WEHRMANN [Verman] (N) - MDRK
WEIDE / WEYDE (?) [Ve´da] - UVUO I
WEIDEL [Ve´del'] (N) - MDRK
WEIDENHAMMER [Ve´dengammer] (N) - MDRK
WEINER [Ve´ner] - UVUO I
WEISS [Ve´s] - UVUO I
WEISS [Ve´s] (N) - GGDV
WEISS [Ve´s] (N) - GHER III 261, RKCH 3
WEISSMANN [Ve´sman] - UVUO I
WEISSMANN von WEISSENSTEIN [Ve´sman-fon-Ve´senshte´n] (B/N) - ARO
WEITBRECHT [Ve´tbrekht] - UVUO I
WEJCHERT ? - UVUO II
WEJHER [Ve´ger] (N) - GT 146
WELICKI [Velitskii] (P) - (GB III), IGHG I, KLR
WELIKE ? - UVUO II
WELINOWICZ - UVUO II
WELTMANN [Vel'tman] (N) - MDRK
WENCKSTERN [Venkstern] (N) - ASDR, MDRK
WENDRICH (von) [fon-Vendrikh] (N) - GHER III 265, MDRK
WERDER [Verder] (N) - GGDV 171
WERECKI - UVUO II
WERNER (N) - MDRK
WERTH [Vert] (N) - ASDR
WERTHEIM [Vertge´m] (N) - MDRK
WESIEROWSKI - UVUO II
WESIERSKI [Vensierksii] (C/N) - AB
WESSEL [Vessel'] (N) - MDRK
WESTMAN (N) - NdR T1
WESTPHALEN [Vestfalen] - UVUO I
WETTBERG (von) [fon-Vetberg] (B/N) - ARO, GHOR 627 / 696
WETTER-ROSENTHAL [Vetter-Rozental'] (N) - GHER II 214
WEWELL von KR▄GER [Vevel' fon Kriuger] - UVUO I
WEYMARN [Ve´marn] - UVUO I
WEYMARN [Ve´marn] (N) - GHER III 269, GHOR 423 / 684
WEYRAUCH [Ve´raukh] - UVUO I
WEYRICH [Ve´rikh] - UVUO I
WICHERT [Vikhert] (N) - MDRK
WICKMANN [Vikman] (N) - MDRK
WIECZORKOWSKI - UVUO II
WIEDEMANN [Videman] - UVUO I
WIEGEL [Vigeli] - UVUO I
WIELAND [Viland] - UVUO I
WIELGORSKI - UVUO II
WIELHORSKI - UVUO II
WIELHORSKI [V-i-el'gorskii/Viel'gorskii] (C/N) - AB, RoRK III
WIELOPOLSKI [Velepol'skii] (C/N), Marquess GONZAGA-MYSZKOWSKI [Gonzago-Myshkovskii] - AB, GGT, GT 153, TRRI, ZKSP IX
WIERCIECHOWSKI - UVUO II
WIERSZCHLEJSKI - UVUO II
WIERZBICKI - UVUO II
WIERZBICKI - UVUO II
WIERZBIETA - UVUO II
WIERZBOWSKI - UVUO II
WIESEN (von) see FONVIZIN
WIESZCZYCKI - UVUO II
WIEWIORSKI (?) - UVUO II
WIGAND (WIGANDT) [Vigand] (N) - MDRK
WIGEL [Vigel'] (N) - NdR T1
WILCKEN [Vil'ken] (N) - GHER III 403, GHOR 636 / 696
WILDERMETH [Vil'dermet] (N) - GGDV 185
WILKINS [Vil'kins] (N) - GGDV 186
WILLEBRANDT (von) [fon-Villebrandt] (B/N) - (RoRK III)
WILLINBAKHOV see VILINBAKHOV
WINKLER [Vinkler] (N) - ARO, OI-AD
WINKLER-ULRICHS* [Vinkler-Ul'rikhs] - UVUO I
WINTZINGERODE [Vintsingerode] (B) - (RoRK III)
WIPPER [Vipper] (N) - MDRK
WISNIEWSKI [Vishnevskii] (C/N) - AB
WISS [Viss] (N) - MDRK
WISTENHOF [Vistengof] (N) - GGDV 188, MDRK
WISTINGHAUSEN [Vistinggauzen] (N) - GHER III 277
WISZNIEWIECKI (WISNIOWIECKI) [Vishnevetskii] (P) - GB III, GT 176, IGHG I, IRRD I, KLR, NGIZ 1959, RuRK, RuRK-RS
WISZNIEWIECKI [Vishnevetskii] (N) - RKCH 2
WITBERG [Vitberg] (N) - MDRK
WITMANN [Vitman] - UVUO I
WITTE [Vite] (C/N) - ARO, NdR C1 (in De-Witt), MDRK, WHGT
WITTE [Vitte] - UVUO I
WITTEN [Viten] (N) - GHKR I 195
WITTGENSTEIN [Vitgenshte´n] (C) - GHER III 297 [See also: Sayn-Wittgenstein]
WITTMANN [Vitman] (N) - MDRK
WITTOR (von) [fon-Vittorf] (N) - MDRK
WITUSKI - UVUO II
WLOCKI - UVUO II
WLODKOWSKI - UVUO II
WLOSTOWSKI - UVUO II
WODIMOV (N) - DNSG
WODZICKI - UVUO II
WODZICKI [Vodzitskii] (C/N) - AB, GHdA 82, (RoRK III), ZKSP XI
WODZINSKI / WODZYNSKI - UVUO II
WODZINSKI (N) - ZKSP VI
WOGACK [Vogak] (N) - NdR T1
WOHLGEBOREN [Vol'geboren] (N) - GGDV 212
WOJAKOWSKI - UVUO II
WOJDE - UVUO II
WOJEWODSKI - UVUO II
WOJNA-GRYCZANOWICZ [Vo´na-Grichinovich] (N) - GB IV
WOJNA-WORONIECKI [Vo´na-Voronetskii] (P) - IGHG I
WOJUCKI - UVUO II
WOLANSKI [Volanskii] (C/N) - AB, GRUP
WOLFF (von) [fon-Vol'f] (B/N) - ARO, GHdA 7 / 79, GHER III 404, GHLR I 305, GHOR 444, (RoRK III)
WOLFF [Vol'f] (N) - MDRK
WOLFFELDT [Vol'feldt] (N) - GHER II 276, GHLR II 716
WOLINSKI - UVUO II
WOLKENSTEIN [Volkenshte´n] - UVUO I
WOLKENSTEIN [Vol'kenshte´n] (N) - ANR III, MDRK, (RoRK III)
WOLLBECK (?) [Vol'bek] - UVUO I
WOLLFRAMSDORFF [Vol'framsdorf] (N) - GHER I 158
WOLLOWICZ - UVUO II
WOLLOWICZ - UVUO II
WOLLOWICZ [Vollovich] (C/N) - AB, ZKSP XI
WOLLOWICZ [Volovich] (C/N) - (RoRK III)
WOLOWSKI - UVUO II
WOLSKI - UVUO II
WORONIECKI [Voronetskii] (P) - AB, DRRI II / III, GB III, IGHG I, IRRD I, RoRK I, ZKSP IX
WOSINSKI - UVUO II
WOYCZYNSKI - UVUO II
WOYDZBUN / WOYZBUN - UVUO II
WOZNICKI - UVUO II
WRANGEL (WRANGELL) (von) [fon-Vrangel'] (B/N) - ANR III, ARO, GHdA 27 / 51 / 80 / 110, GHER I 534, RoRK III
WREDE [Vrede] (B) - GHdA 69 / 102, GHER II 221, GHOR 638, RoRK III
WREDE [Vrede] (P) - RoRK III
WROGYNSKI - UVUO II
WRSCHOWETZ-SEEKERKA und SEDSCH▄TZ (von) (C) - ARO
WRZESZNIEWSKI [Vrzhesnevskii] (N) - MDRK
WRZOSEK - UVUO II
WSTOWSKI - UVUO II
WULF (House Serbigall) [Vul'f] (N) - GHLR I 148
WULF / WULFF [Vul'f] - UVUO I
WULF [Vul'f] (N) - NdR T1
WULFF [Vul'f] (N) - GGDV 223, GHOR 659
WULFSDORFF [Vul'fsdorf] (N) - GHER III 351
WUNSCH [Vunsh] (N) - GGDV 224
W▄RTTEMBERG [Virtemberg] (D) - ARO
WYDZGA - UVUO II
WYHOWSKI - UVUO II
WYKOWSKI - UVUO II
WYLLIE (Baronet) - OI-AD
WYNEKEN [Vineken] - UVUO I
WYROZEMBSKI-KUNAT - UVUO II
WYSOCKI - UVUO II
WYSOCKI - UVUO II
WZDULSKI - UVUO IIYRJÍ-KOSKINEN [Ir'´o-Koskinen] (B) - AFR

For names beginning in YA- and YU- see IA- and IU-ZAALOV (ZAALISHVILI) (N) - SKDG
ZABELA (N) - MR II
ZABIELIN (N) - GGDV 402, MDRK
ZABIELLA (N) - RKCH 2
ZABIELLO (C/N) - AB, GRUP, ZKSP X
ZABIELLO (N) - RKCH 3
ZABIELSKI [Zabiel'skii] (C/N) - AB
ZABIEL'SKII (N) - MDRK
ZABIIAKIN (N) - MDRK
ZABOLOTSKII (Rurikids) (N) - NdR T1 (in Vsevolozhe), RoRK IV
ZABOLOTSKII {Zabolo-t-skii} (N) - MDRK
ZABOROVSKII - UVUO I
ZABOROVSKII (N) - DSTG III-(XII), GGDV 400-401, MR II (and Timchenko-Zaborovskii), NdR Y2, RKCH 2, MDRK
ZABOROWSKI - UVUO II
ZABRZEZINSKI [Zaberezinskii] (N) - GB III
ZABUDSKII (N) - RKCH 2
ZACHARKIEWICZ - UVUO II
ZACHERT [Zakhert] - UVUO I
ZADAEVO-KOSHANSKII (N) - ASDR
ZADOKHLIN (N) - RKCH 2
ZADONSKII (N) - NdR T2
ZAGARIN (N) - ASDR
ZAGASHEV (N) - GGDV 408
ZAGORSKII - UVUO I
ZAGORSKII (N) - RKCH 3 (addenda)
ZAGOSKIN (N) - ASDR, GGDV 409, NdR T2, RuRK I
ZAGRIAZHSKIE - UVUO I
ZAGRIAZHSKII (N) - DSTG III-(XII), GGDV 410-411, NdR X2, RSRD I
ZAIARNEVSKII (N) - RKCH 2 (addenda)
ZA¤CHENKO - UVUO I
ZA¤CHENKO (N) - MDRK
ZAIKA (N) - RKCH 2 / 3
ZAIKIN - UVUO I
ZA¤KOVSKII (N) - MDRK
ZAIONCHKOVSKII (N) - GGDV 412, MDRK
ZA¤TSEV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), MDRK
ZA¤TSEVY - UVUO I
ZA¤TSEVY - UVUO I
ZAJACEK [Zaionchek] (P/N) - DRRI II
ZAJACZKOWSKI - UVUO II
ZAKALINSKII (N) - MDRK
ZAKHAREVICH (N) - MDRK
ZAKHAR'IN (N) - ASDR, MDRK
ZAKHAR'INY - UVUO I
ZAKHAROV - UVUO I
ZAKHAROV (N) - GFG, MDRK
ZAKHAROVY - UVUO I
ZAKHAROVY - UVUO I
ZAKHAROVY - UVUO I
ZAKOMORNYI (N) - RKCH 2
ZAKREVSKII (C/N) - ANR II, ASDR, GGDV 413, MR II, NdR T2, RKCH 2, (RoRK III), RSRD I
ZAKROCKI - UVUO II
ZAKRSZEWSKI - UVUO II
ZAKRZEWSKI - UVUO II
ZAKRZEWSKI - UVUO II
ZAKRZEWSKI - UVUO II
ZAKRZEWSKI - UVUO II
ZAKRZEWSKI [Zakrzhevskii] (N) - RKCH 6, ZKSP I-V
ZAKRZHEVSKII - UVUO I
ZAKS see SACHS
ZALDASTANOV (ZALDASTANI[SHVILI]) (N) - SKDG
ZALESKI - UVUO II
ZALESKI - UVUO II
ZALESKI - UVUO II
ZALESKI [Zaleskii] (C) - GRUP
ZALETOV (N) - MDRK
ZALEWSKI - UVUO II
ZALIESSKIE - UVUO I
ZALIESSKII (N) - MDRK
ZALIUBOVSKII (N) - MDRK
ZALIVSKII (N) - MDRK
ZALUGOVSKII (N) - MDRK
ZALUSKI [Zaluskii] (C/N) - AB, ZKSP VIII
ZALUSSKII (N) - MDRK
ZAMANOV (P) - AUFL
ZAMIATIN - UVUO I
ZAMIATIN (N) - IRRD II, MDRK
ZAMIATINY - UVUO I
ZAMLITSKII (P*) - (GB III)
ZAMOYSKI - UVUO II
ZAMOYSKI [Zamo´skii] (C/N) - AB, GHdA 35, GT 135, (RoRK III)
ZAMYSKIE - UVUO I
ZAMYTSKII (N) - ASDR, NdR T2, MDRK, RoRK IV
ZANAREVSKII (N) - RKCH 2
ZANDER (N) - GGDV 414
ZANDGAGEN see SANDHAGEN
ZANDUASHEV (N) - MDRK
ZANDUKELI (N) - SKDG
ZANKEVICH (N) - RKCH 2 / 3
ZAN'KOVSKII (ZANKOVSKII) (N) - MR II, RKCH 2
ZAN'KOVSKII - UVUO I
ZAOZERSKII (N) - ASDR
ZAOZERSKII (P) - IRRD I
ZAPLATINY - UVUO I
ZAPOL'SKII (N) - ASDR, RKCH 1, MDRK
ZAPRIAGAEV (N) - RKCH 2
ZARA¤SKII (N) - GGDV 415
ZARDIEV (ZARDIASHVILI) {Zard-i-ev} (N) - SKDG
ZAREMBA (N) - OI-AD
ZARIETSKII - UVUO I
ZARIETSKII (N) - MDRK
ZARINY - UVUO I
ZARKEVICH (N) - MDRK
ZARUBIN (N) - MDRK
ZARUDNYI (N) - MR II, NdR T2
ZARUSKI - UVUO II
ZARUTSKII (N) -
ZASHCHUK - UVUO I
ZASHEGRINSKII (N) - GGDV 416
ZASIADKO (N) - MR II
ZASIEKIN (P) - DRRI I, IRRD I, RoRK I [see also Sontsev-Zasiekin]
ZASIEKINY - UVUO I
ZASIETSKIE - UVUO I
ZASIETSKII (N) - ASDR, DSTG III-(XII), NdR T2
ZASLAVSKII (ZASLAWSKI) (P) - GB II / IV, GT 165, IGHG I, RuRK I, RuRK-RS, ZKSP IX
ZASTOLBSKII (N) - NdR T2
ZASYPKIN (N) - ASDR
ZATOPLIAEV (N) - MDRK
ZATRAPEZNOV (N) - MDRK
ZATVORNITSKII (N) - RKCH 3
ZATYRKEVICH (N) - MR II, RKCH 2 / 3
ZAUSTSINSKII (N) - MDRK
ZAVADOVSKIE - UVUO I
ZAVADOVSKII (C) - MR II, RKCH 5, (RoRK II)
ZAVADOVSKII (N) - MDRK
ZAVADSKIE - UVUO I
ZAVADSKII (N) - MDRK
ZAVADSKII-ROGALIA (N) - DAK 1899
ZAVADZKIE - UVUO I
ZAVALISHIN (N) - GGDV 403
ZAVAL'SKII (N) - MDRK
ZAVARITSKIE - UVUO I
ZAVARITSKII (N) - RKCH 2
ZAVAROV (N) - SKDG
ZAVARZIN (N) - DSTG III-(XII)
ZAVATSKII (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2 / 3
ZAVEDEEV (N) - ASDR
ZAVERIUKHIN (N) - RKCH 3
ZAVERNIAEV (N) - MDRK
ZAV'IALOV (N) - MDRK
ZAVIELE¤SKII - UVUO I
ZAVIESIN (N) - GGDV 407
ZAVISETSKII (N) - GGDV 404
ZAVODOVSKIE - UVUO I
ZAVO¤CHINSKII (N) - GGDV 405
ZAVO¤KA (N) - MR II
ZAVOROTKA (N) - RKCH 2
ZAVOROV (N) - GGDV 406
ZAVORUEV - UVUO I
ZAWADZKI - UVUO II
ZAWIDZKI - UVUO II
ZAWISTOWSKI - UVUO II
ZAWISZA-DOWGIALLO [Zavisha-Dovgiallo] (N) - GB IV
ZAWISZA-KIEZGAJLLO [Zavisha-Kezhga´lo] (N) - GB IV, ZKSP XII
ZBARASKI [Zbaraskii / Zbarazhskii] (P) - GB III, GT 175, IGHG I, IRRD I, RuRK I, RuRK-RS
ZBARETSKII (P) - AUFL
ZBEROWSKI - UVUO II
ZBIERZCHOWSKI - UVUO II
ZBIKOWSKI - UVUO II
ZBIKOWSKI - UVUO II
ZBOEV (N) - ASDR
ZBOINSKI - UVUO II
ZBOINSKI (C/N) - RoRK IV
ZBORAMIRSKII (N) - MDRK
ZBOROWSKI - UVUO II
ZBOROWSKI [Zborovskii] (C/N) - AB, GRUP, GT 133
ZBROSKI - UVUO II
ZBRUEV (N) - GGDV 417
ZDANOWSKI - UVUO II
ZDZIARSKI - UVUO II
ZEBROWSKI - UVUO II
ZEBRZYDOWSKI [Zebrzhidovskii] (N) - GT 134
ZEDDELMANN [Tseddel'man] (N) - GHLR I 234
ZEDGENIDZE (N) - SKDG
ZEGREBEL'SKII (N) - MDRK
ZEIDER see SEIDER
ZE¤FERT see SEIFERT
ZEIL* [Tse´l'] - UVUO I
ZELAZOWSKI - UVUO II
ZELECHOWSKI - UVUO II
ZELENETSKII (N) - ASDR
ZELENIN (N) - MDRK
ZELENOV (N) - ASDR
ZELENSKI - UVUO II
ZELENSKI [Zelenskii] (C/N) - AB
ZELENSKII - UVUO I
ZELENSKII (N) - MR II, RKCH 2, RSRD I
ZELENTSOV - UVUO I
ZELENYI (N) - NdR W2
ZELESKI - UVUO II
ZELKOWSKI - UVUO II
ZEL'TMAN see SELTMANN
ZEL'VEROVICH (N) - MDRK
ZEMBINSKIE - UVUO I
ZEMBRZUSKI - UVUO II
ZEMLIN (N) - GGDV 422
ZEMLINY - UVUO I
ZEMSKII (N) - RKCH 2, MDRK
ZENBULATOVY - UVUO I
ZENGER see S─NGER
ZENIN (N) - DSTG III-(XII)
ZENKEVICH (N) - MDRK
ZENKOVICH (N) - ASDR
ZEO (C) - OI-AD
ZEPKOVICH (N) - MDRK
ZERKAL'NIKOV (N) - MDRK
ZERNIN (N) - MDRK
ZERNOV - UVUO I
ZERNOV (N) - MDRK
ZEROMSKI - UVUO II
ZERSHCHIKOV (N) - MDRK
ZERVANITSKII - UVUO I
ZERZYNSKI - UVUO II
ZETSEN - UVUO I
ZEVALIN (N) - ASDR
ZEYMARN see CEUMERN
ZHADKEVICH (N) - RKCH 2
ZHADOVSKIE - UVUO I
ZHADOVSKIE - UVUO I
ZHADOVSKII (N) - DSTG III-(XII)
ZHAGLEVSKII (N) - MDRK
ZHA¤VORONKOV (N) - RKCH 3
ZHANOV - UVUO I
ZHARKOV (N) - MDRK
ZHAROV (N) - MDRK
ZHAVORONKOV (N) - ASDR
ZHDANOV (N) - DSTG VII / III-(XII), GGDV 390, NdR X1
ZHDANOVICH (N) - MR II, RKCH 2 / 3
ZHDANOVY - UVUO I
ZHDAN-PUSHKIN (N) - RKCH 2
ZHEBROVSKII (N) - MDRK
ZHEDENOVY - UVUO I
ZHEDRINSKIE - UVUO I
ZHEDRINSKII (N) - DSTG III-(XII), NdR F1
ZHEGLINSKII (N) - GGDV 391
ZHEKULIN (N) - NdR X1
ZHELEZNOV (N) - DS X
ZHELIABUZHSKII (N) - DSTG III-(XII), RSRD I
ZHELIEZKO (N) - RKCH 3
ZHELIEZNIKOV (N) - MDRK
ZHELIEZNOV - UVUO I
ZHELTOUKHOV (N) - MDRK
ZHELTUKHINY - UVUO I
ZHELTUKIN(N) - DSTG III-(XII), MDRK, RuRK I
ZHEMCHUZHNIKOV (N) - ASDR, GGDV 392, LIRO IX, NdR F1
ZHEMCHUZHNIKOVY - UVUO I
ZHERBIN - UVUO I
ZHERBIN (N) - DK IX, IRRD II
ZHERDIN - UVUO I
ZHEREBTSOV (N) - ASDR, GGDV 393-395, GHER III 294 (Scherbzow), NdR F1, RoRK IV
ZHEREBTSOVY - UVUO I
ZHERIAPIN-USHATYI (P) - AUFL, IRRD I, MGKB
ZHERKOV (N) - MDRK
ZHESKOV (N) - MDRK
ZHEVAKHOV (JAVAKHISHVILI) (P) - DRRI IV
ZHEVAKHOVY - UVUO I
ZHGENTI (N) - SKDGu
ZHGENTY (ZHGENTI) (N) - SKDI
ZHIDKOV (N) - RKCH 3
ZHIKHAREV(N) - DSTG III-(XII), NdR F1, RuRK I
ZHIKHAREVY - UVUO I
ZHIKOV(N) - DAK 1898
ZHILA (N) - MR II, RKCH 6
ZHILENKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII)
ZHILIARDI see GILARDI
ZHILIN (N) - DSTG III-(XII)
ZHILINSKIE - UVUO I
ZHILINSKII (P) - GB III
ZHIRARD see GIRARD
ZHIROVOI-ZASIEKIN (P) - DRRI I, IRRD I
ZHITKOV (N) - RKCH 2
ZHITOV-BOROZDIN (N) - RoRK IV
ZHITOVY - UVUO I
ZHIVAGO (N) - MDRK
ZHIVAREV (N) - MDRK
ZHIVOTKEVICH (N) - RKCH 2
ZHIZHEMSKII (P) - GBIII, IGHG I, IRRD I, OIRG, RuRK I, RuRK-RS
ZHODE¤KO (N) - MDRK
ZHOKHOV (N) - DSTG III-(XII)
ZHOLI see JOLY
ZHOLOBOV (N) - GGDV 397
ZHOMINI see JOMINI
ZHORAVKA (N) - MR II
ZHORDANIIA (ZHORDANIA) (N) - IPSL, SKDGu
ZHORZH see GEORGES
ZHUBELIN (N) - NdR F1
ZHUCHENKO (N) - MR II
ZHUDRO see JOUDREAU
ZHUDYTSKIE - UVUO I
ZHUK (N) - RKCH 2 / 3
ZHUKEVICH-STOSH (N) - RKCH 3
ZHUKOV - UVUO I
ZHUKOV (N) - ASDR, DSTG III-(XII), GGDV 399, RKCH 2, MDRK, RuRK I
ZHUKOVSKII - UVUO I
ZHUKOVSKII - UVUO I
ZHUKOVSKII (N) - ARO, DAK 1898, GGDV 398, MR II (with Zhuchenko), MDRK, NRP VI
ZHUKOVY - UVUO I
ZHUKOVY - UVUO I
ZHUKOVY - UVUO I
ZHULEBIN (N) - NdR F1
ZHULKOVSKII (N) - ASDR
ZHURAKOVSKII (N) - MR II, RKCH 6
ZHURAVLEV - UVUO I
ZHURAVLEV (N) - ASDR, MDRK
ZHURAVLEVY - UVUO I
ZHURAVSKII (N) - RKCH 2
ZHURIN (N) - MDRK
ZHURMAN (N) - MR II
ZHURULI (N) - SKDG
ZHVANIIA (ZHVANIA) (N) - IPSL
ZIADHANOVLAR (Khans of Ganja) - MS (cf)
Z'IALOV (N) - ASDR
ZIBER see SIEBER
ZIBERT see SIEBERT
ZIEGLER von SCHAFFHAUSEN [Tsigler fon-Shafgauzen] - UVUO I
ZIELENIEWSKI - UVUO II
ZIELINSKI - UVUO II
ZIELINSKI - UVUO II
ZIELINSKI - UVUO II
ZIELINSKI - UVUO II
ZIELONKA - UVUO II
ZIEMIECKI [Ziemientskii ?] (B/N) - AB
ZIENCHENKO (N) - RKCH 2 / 3 / 6
ZIENEVICH (N) - RKCH 1
ZIENOWICZ (N) - GB IV
ZIENOWICZ-KORSAK [Zenovich-Korsak] (N) - GB IV
ZIERHOLDT [Tsirgol'dt] (N) - ASDR
ZIGER-KORN see SIEGER-KORN
ZIL'MAN see SIELMANN
ZILOV (N) - GGDV 423-424, NdR X2
ZILOVY - UVUO I
ZIMIN (N) - RKCH 3
ZIMINSKII (N) - NdR T2
ZIMMERBERG [Tsimmerberg] (N) - RKCH 3
ZIMMERMANN [Tsimerman] - UVUO I
ZIMMERMANN [Tsimermany] - UVUO I
ZIMMERMANN [Tsimmerman] (N) - GHER III 353
ZIMNOCH - UVUO II
ZINGER (N) - OI-AD
ZINOV'EV - UVUO I
ZINOV'EV (N) - DSTG III-(XII), GGDV 426, IRRD II, NdR T2, MDRK, RuRK I
ZINOV'EVY - UVUO I
ZIRG [Tsirg] (N) - GGDV 1316
ZLATKOVSKII (N) - RKCH 3
ZLATOUSTOV (N) - ASDR
ZLOBIN (N) - ASDR, MDRK
ZLOTKOVSKII (N) - RKCH 1
ZLOTNICKI [Zlotnitskii] (N) - RKCH 2
ZLYGOSTEV (N) - MDRK
ZMIEEV (ZMIEV) {(Zm-i-ev)} (N) - DSTG III-(XII), GGDV 429, RSRD I
ZMIEV - UVUO I
ZMIEV - UVUO I
ZMIEV {Zm-i-ev} (N) - GGDV 428, MDRK
ZMIEVSKII {Zm-i-evskii} (N) - GGDV 427
ZNACHKO-IAVORSKII (N) - MR II
ZNAMENSKII (N) - ASDR, MDRK
ZNAMEROVSKIE - UVUO I
ZNAMIEROWSKI - UVUO II
ZNATOWICZ - UVUO II
ZNO¤KO (N) - RKCH 3
ZOCHOWSKI - UVUO II
ZOEGE von LAURENBERG [Zege-fon-Laurenberg] (N) - DSTG III-(XII)
ZOEGE von MANTEUFFEL [Tsege-fon-Mante´fel'] (N) - GHER I 611, GHOR 640 / 697
ZOGRAF - UVUO I
ZOGRAF (N) - MDRK
ZOLKOWSKI - UVUO II
ZOLOTARENKO (N) - MR II
ZOLOTAREV (N) - MDRK
ZOLOTAREVY - UVUO I
ZOLOTAREVY - UVUO I
ZOLOTILOVY - UVUO I
ZOLOTNITSKII (N) - MDRK
ZOLOTOI-OBOLENSKII (P) - IRRD I, RuRK II
ZOLOTUKHIN (N) - DSTG III-(XII), GGDV 430, MDRK
ZOLTOWSKI [Zol'tovskii] (C/N) - AB, GHdA 54
ZON see SONN
ZORGER (N) - GGDV 431
ZORICH (N) - RKCH 1 / 2
ZORIN (N) - GGDV 432, MDRK
ZORKIN (N) - ASDR, MDRK
ZOSIMOVICH (N) - RKCH 3
ZOTOV - UVUO I
ZOTOV (C/N) - GGDV 433, IRRD II, OIRG, MDRK, RoRK II
ZOTOVY - UVUO I
ZRAZHEVSKII (N) - RKCH 2
ZUB (N) - RKCH 2
ZUBAREV(N) - DSTG III-(XII)
ZUBAREVY - UVUO I
ZUBATOV (N) - MDRK
ZUBATYE - UVUO I
ZUBKOV (N) - MDRK
ZUBOV (ZUBAHSVILI) (N) - SKDI
ZUBOV - UVUO I
ZUBOV (P/C/N) - AdG, ARO, ASDR, DRRI II (prince), FC1 I / II cor, FC2 I, GHER III 294, NdR T2, RKCH 2, RoRK III
ZUBOVSKII (N) - RKCH 2
ZUBOVY - UVUO I
ZUBOVY - UVUO I
ZUBRITSKII (N) - RKCH 2
ZUBTSOV (N) - RKCH 2
ZUBTSOVSKII (P) - VUKS
ZUCCATO [Tsukato] - UVUO I
ZUCCATO [Tsukato] (C) - MS, OI-AD
ZUEV (N) - DSTG III-(XII), MDRK
ZUKOWSKI - UVUO II
ZULINSKI - UVUO II
ZUROV (N) - GGDV 434, NdR T2, RSRD I
ZUROVY - UVUO I
ZUZINY - UVUO I
ZVALINSKII (N) - MDRK
ZVAMBAIIA (ZVAMBAIA) (N) - IPSL
ZVANTSEV (N) - DK I
ZVANTSOV - UVUO I
ZVARKOVSKII (N) - RKCH 3 (addenda)
ZVARYKIN (N) - GGDV 418
ZVEGINTSOV (ZVEGINTSEV) (N) - DSTG III-(XII), NdR T2
ZVENIGORODSKIE - UVUO I
ZVENIGORODSKII (P) - DRRI I, (GB III), IRRD I, NdR W2, RoRK I, VUKS
ZVIAGIN (N) - DSTG III-(XII), RKCH 2
ZVIAGINY - UVUO I
ZVIAGOL'SKII (ZVIAGEL'SKII) (P) - GB III, IGHG I
ZVIEREV (N) - ASDR, GGDV 419-420
ZVIEREV (N) - MDRK
ZVIEZDIEEV (N) - MDRK
ZVOLINSKII (N) - MDRK
ZVORYKIN (N) - DK VII, DSTG III-(XII)
ZWIERKOWSKI - UVUO II
ZYBIN (N) - DSTG III-(XII), NdR Z2
ZYBINY - UVUO I
ZYKIN - UVUO I
ZYKOV (N) - ASDR, GGDV 435-436, MDRK
ZYLINSKI - UVUO II
ZYMIRSKI - UVUO II
ZYREV (N) - GGDV 437, MDRK
ZYZNIEWSKI - UVUO II
─ţýţÚ